Home

NOS Nieuws

-- Berichten van gisteren of eerder.
De Verenigde Naties willen zoals verwacht advies van het Internationaal Gerechtshof over welke wettelijke verplichtingen landen hebben om het klimaat te beschermen. Eilandstaat Vanuatu vroeg na een jarenlange campagne een stemming aan bij de VN om advies te vragen over de verplichtingen van rijke landen om klimaatverandering te beperken.De eilandengroep in de Stille Oceaan is volgens de Wereld Risico Index van de Verenigde Naties het kwetsbaarst voor natuurrampen en klimaatverandering.Vanuatu heeft flink te leiden onder de klimaatverandering. Door erosie schuift de kustlijn op en komen graven bloot te liggen:De meeste lidstaten hadden hun steun voor het voorstel van Vanuatu al een paar weken eerder uitgesproken. De Verenigde Staten en China, de twee landen met de hoogste uitstoot ter wereld, hadden dat nog niet gedaan. Dat gold ook voor Indonesië en India, die beide erg afhankelijk zijn van steenkool.Over het voorstel werd niet gestemd, omdat geen van de lidstaten bezwaar maakte tegen het voorstel en geen enkel land vroeg om een officiële stemming. De vraag om advies werd daarmee in onderlinge overeenstemming aangenomen.De VN-lidstaten willen nu van het Internationaal Gerechtshof weten welke juridische gevolgen het voor landen heeft als door hen aanzienlijke schade is veroorzaakt aan het klimaat en milieu."Een dergelijk advies zou de Algemene Vergadering, de VN en de lidstaten helpen om gedurfdere en krachtigere klimaatmaatregelen te nemen die onze wereld zo dringend nodig heeft", zei VN-chef António Guterres.Het Internationaal Gerechtshof houdt zich bezig met geschillen tussen staten. Ook kunnen de Verenigde Naties advies vragen aan het juridische orgaan. Het is het hoogste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties en bevindt zich in het Vredespaleis in Den Haag.
wo, mrt 29, 2023
Source: NOS Nieuws
Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Irma Sluis en Jaap van Dissel. Noem deze namen en iedereen zal weten waarover het gaat: de coronapandemie. Kuipers en De Jonge zitten nu in het kabinet, Van Dissel staat voor zijn pensioen. Net als het virus lijkt hij daarmee te verdwijnen uit de publiciteit.Tien jaar geleden begon Van Dissel als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij komt bij het grote publiek in beeld als begin 2020 het coronavirus opdoemt. Eerst in China, later in Europa en op 27 februari ook in Nederland. Jaap van Dissel geeft een interview over de eerste besmetting, waarin hij het ziekenhuis in Tilburg complimenten maakt voor het adequate handelen.De patiënt raakte besmet in Italië, waar dan al zeventien mensen zijn overleden aan het virus. Daarna loopt het aantal besmettingen in Nederland in rap tempo op. Het RIVM adviseert op 1 maart mensen die terugkomen uit een risicogebied in het buitenland, thuis te blijven. Op 6 maart sterft de eerste patiënt in Nederland en worden er maatregelen genomen in Noord-Brabant.Hand schuddenDe eerste persconferentie met Jaap van Dissel en premier Mark Rutte is op 9 maart. Het levert een van de herkenbaarste momenten van het begin van de coronapandemie op.Waar de heren in de persconferentie benadrukken dat er vooral geen handen geschud dienen te worden, geven de twee elkaar na afloop per ongeluk toch een hand.Jaap van Dissel is niet alleen directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, hij heeft als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) ook een belangrijke rol. Het OMT brengt adviezen uit over de aanpak van de pandemie. In januari 2020 komt het OMT voor het eerst bijeen over het coronavirus.Al snel is Van Dissel een van de gezichten van de Nederlandse corona-aanpak en van de bijbehorende maatregelen. Op de dag dat minister Bruins om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden neerlegt en PvdA'er Martin van Rijn zijn plek tijdelijk inneemt, maakt het kabinet bekend dat er nieuwe maatregelen komen. Onder andere verpleeghuizen moeten dicht.Het is dan halverwege maart. In die periode wordt ook de 'technische briefing' een begrip. Van Dissel praat in deze sessies de Tweede Kamer bij over de cijfers en de stand van zaken.In de periode daarna worden de maatregelen soms strenger, maar in de zomer van 2020 is er ook meer mogelijk. Doorgaans worden de maatregelen aangekondigd door Van Dissel, samen met premier Rutte en minister De Jonge. De Jonge nam het stokje, na tussenpaus Martin van Rijn, over van Bruno Bruins. Dit drietal, meestal vergezeld door gebarentolk Irma Sluis, geeft persconferentie na persconferentie.In die periode is er ook veel kritiek op het beleid, waarbij ook Van Dissel niet gespaard wordt. Dat begint in maart, vrij vroeg in de coronapandemie. Van Dissel zegt dat het gebruik van mondkapjes "niet zinvol" is."Ik bedoel dit niet grappig, maar in veel Aziatische landen lopen mensen al tijden met mondkapjes en dat heeft daar ook de corona-uitbraak niet kunnen tegenhouden", zei Van Dissel destijds. Hij noemde het dragen van een mondkapje een "schijnveiligheid". Later zullen mondkapjes alsnog verplicht worden in openbare ruimtes.Kritische rapportenIn de maanden die volgen worden bij veel maatregelen vraagtekens gezet. Na de pandemie verschijnt een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van corona tijdens de eerste golf. Daarin staat dat Nederland onvoldoende voorbereid was op een pandemie. Bij de aanpak daarvan is bovendien te weinig rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen van het beleid.Voor adviezen van experts uit andere sectoren was beperkt ruimte, zegt de OVV. Dat kwam door de belangrijke rol van het OMT en door de rol van OMT-voorzitter Jaap van Dissel in "vrijwel alle adviesteams".De raad adviseert het kabinet bij een eventuele volgende pandemie de rollen van adviseur en beslisser duidelijker te scheiden en daarnaast bij besluiten naar meer uiteenlopende deskundigen te luisteren. Feedback die een opvolger van Van Dissel ter harte kan nemen.Effecten onduidelijkIn een rapport over de tweede golf, waarin zelfs een lockdown en een avondklok werden afgekondigd, heeft de OVV kritiek op de effectiviteit van verregaande maatregelen. De effecten van de ingevoerde maatregelen waren van tevoren onzeker, bijna een jaar later is nog steeds niet duidelijk in hoeverre de maatregelen hebben bijgedragen aan het indammen van de pandemie, zegt de onderzoeksraad.Een ander kritiekpunt dat vaak terugkomt is het gebruik van het woord groepsimmuniteit aan het begin van de pandemie. Premier Rutte gebruikte die term, wat zorgde voor onduidelijkheid over de vraag of groepsimmuniteit het doel was van het beleid, of een bijkomend effect van de strategie.Nu corona geen pandemie meer is en de stofwolken van de kritiek zijn opgetrokken, moet er een opvolger van Van Dissel worden gevonden. Wanneer hij precies stopt, wil het RIVM nog niet zeggen.Bij de vacaturetekst lijkt het instituut de lessen van de pandemie mee te nemen. Zo wordt ervaring hebben met crisismanagement verlangd. Ook draagvlak behouden in lastige tijden is een voorwaarde, net als het doorhakken van knopen. Een andere belangrijke eis is het helder overbrengen van ingewikkelde materie aan een breed publiek.
wo, mrt 29, 2023
Source: NOS Nieuws
"Het land staat op de rand van de afgrond", verklaarde de Japanse premier Kishida begin dit jaar aan een groep politici. "Het is nu of nooit." Het aantal kinderen dat in Japan geboren wordt, is onder de 800.000 per jaar gekomen, een dieptepunt. Het sterftecijfer ligt met 1,58 miljoen bijna op het dubbele, een onhoudbare situatie volgens de premier.Dat het geboortecijfer zoveel lager ligt dan het sterftecijfer, heeft allerlei negatieve gevolgen. Door de vergrijzing neemt onder meer de druk op de zorg en het pensioenstelsel toe. Kishida heeft nu beloofd het roer om te gooien na jaren van mislukt beleid. Het kabinet staat op het punt nieuwe maatregelen aan te kondigen, waaronder subsidies voor ouders en gedwongen ouderschapsverlof. Het lijkt echter geen oplossing voor het grootste probleem: dat Japanse jongeren zich geen kinderen kunnen veroorloven, of ze simpelweg niet willen.Landelijke beleid faalt"Het lage geboortecijfer ligt aan zoveel verschillende factoren", vertelt professor Takashi Ishii, bevolkingsdeskundige aan de Aoyama Gakuin Universiteit. "Als we ze opnoemen komt er geen einde aan. Maar de grootste factor is dat jongeren steeds minder verdienen. Dat terwijl het opvoeden van kinderen duurder is geworden."De laatste dertig jaar is de koopkracht in Japan flink gedaald. Om die reden zijn meer vrouwen gaan werken, met als gevolg dat er minder kinderen werden geboren.Toen premier Kishida daarom voorstelde dat vrouwen tijdens hun verlof omgeschoold moeten worden zodat ze sneller weer aan het werk kunnen na de zwangerschap, werd hij publiekelijk belachelijk gemaakt. In Japan dragen vooral vrouwen de last van de opvoeding van kinderen en het huishouden, en ze staan bovendien op de eerste plek wat betreft baanonzekerheid.Het voorstel van Kishida staat daarmee symbool voor het landelijke beleid, dat vaker op de symptoombestrijding focust dan op de kernproblemen. "De bevolking krimpt te snel, onze systemen kunnen het niet meer aan", vertelt Ishii. "Het moet helemaal op de schop."Nu overweegt de overheid het budget voor kinderzorg te verdubbelen. Maar boven op bestaande problemen kampt het land met stijgende huizenprijzen, stagnerende lonen en hoge inflatie. Het nieuwe beleid is dus als een aal bij de staart hebben: "Het is niet alleen een geldprobleem, maar een structureel probleem. Je moet een alomvattende oplossing vinden waar de hele samenleving achter kan staan. Die is er nu niet", volgens Ishii.Een klein dorp, verborgen tussen de bergen van Japan, hoopt de oplossing te hebben gevonden. "Het opvoeden van kinderen moet leuker worden, ouders moeten het met een glimlach kunnen doen", zegt de burgemeester van Nagi, Masachika Oku. "Alleen financiële ondersteuning geven is niet genoeg, je moet alle barrières wegnemen."Nagi heeft een opmerkelijk geboortecijfer van 2,95 per koppel, tegenover het landelijke gemiddelde van 1,3. Jarenlang experimenteren lokale beleidsmakers met verschillende programma's en subsidies om ouders te stimuleren meer kinderen te krijgen. Financiële steun voor ouders"Mama's en papa's kunnen voor 80 eurocent per jaar deelnemen aan opvoedcursussen en we hebben een flexibele opvang voor 2 euro per uur", vertelt Hiroko Kaihara, manager van het lokale opvoedcentrum. De hele gemeenschap wordt in de opvoeding betrokken, zo wordt gepensioneerde dorpsgenoten gevraagd om bij de opvang op te passen. "Ik hoor steeds vaker van ouders dat het hier makkelijk is om een tweede, derde of zelfs vierde kind te krijgen", zegt Kaihara.Niet alleen de zorg voor jonge kinderen wordt ondersteund. "We helpen bij het zoeken van flexibel werk en geschikte huizen voor de ouders. Onderwijs kost bij je tweede kind de helft van het normale schoolgeld en vanaf je derde kind is het gratis", vertelt Moriyasu Eiji, beleidsmedewerker in Nagi.Geen pasklare oplossing"Het probleem met Nagi is dat het om een kleine gemeenschap gaat", zegt Ishii. "Het is moeilijk in te schatten of het in grote steden als Tokio en Osaka zou werken." In Japan ligt het geboortecijfer in de steden het laagst en op het platteland een stuk hoger. De laatste jaren zijn deze cijfers echter aan het nivelleren, jongeren trekken namelijk massaal naar de steden op zoek naar onderwijs en werk."Het is een landelijk probleem. Straks kunnen we onze ziekenhuizen en supermarkten niet meer openhouden, en kan zelfs de bus niet meer blijven rijden", zegt Oku. "Ik weet niet of ons model toe te passen is op grote schaal, maar als je klein begint moet het kunnen." "Het is het proberen waard", vult Eiji aan.
wo, mrt 29, 2023
Source: NOS Nieuws
Een hondenfokker uit Eersel heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd gekregen. De fokker mag op zijn terrein geen dieren meer fokken, maar bij een controle van onder andere de gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden toch 200 honden gevonden. Het ging onder meer om pups.Ook is bij het bedrijf 500 kilo aan bedorven hondenvoer gevonden en heeft de omgevingsdienst meerdere milieuovertredingen geconstateerd, schrijft Omroep Brabant.Vervuilde hokken en drinkwaterIn november vorig jaar werd bekend dat de fokker zijn deuren moest sluiten nadat bij eerdere inspecties vervuilde hokken en drinkwater waren aangetroffen. Veel dieren kampten volgens de NVWA met schurft en tandsteen en de honden werden in te kleine hokken gehouden.De fokker ging tegen dat besluit in beroep, maar de Raad van State veegde zijn bezwaren van tafel omdat de fokkerij in strijd is met het bestemmingsplan.De gemeente gaat volgende week nogmaals controleren of er nog honden op het terrein zijn. De komende tien weken wordt het bedrijf elke week gecontroleerd, en bij elke overtreding wordt een dwangsom opgelegd van 2500 euro. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal 25.000 euro.
wo, mrt 29, 2023
Source: NOS Nieuws
Paus Franciscus (86) is vanmiddag per ambulance overgebracht naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Volgens verschillende Italiaanse kranten zou de paus na de gebruikelijke openbare audiëntie, die hij iedere woensdag houdt op het Sint-Pietersplein, onwel geworden zijn. Hij zou hartklachten en ademhalingsproblemen hebben gehad.Volgens de laatste berichten zou zijn toestand niet zorgwekkend zijn. De Argentijnse Franciscus wordt vannacht ter observatie in het Gemelli-ziekenhuis gehouden. Daar is een speciale afdeling waar pausen behandeld worden.Volgens een officiële verklaring van het Vaticaan is de paus naar het ziekenhuis gebracht voor eerder geplande controles. Italiaanse kranten melden echter dat een voor vanmiddag gepland televisie-interview meteen is afgelast. Ook zijn alle afspraken van de paus voor morgen en overmorgen afgezegd.PaasperiodeAanstaande zondag is het Palmpasen en begint de Goede Week. De week van Pasen is een drukke periode waarin het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk deelneemt aan vele vieringen.In juli 2021 werd Franciscus in het eerdergenoemde ziekenhuis geopereerd aan een vernauwing van zijn dikke darm. Onofficiële bronnen uit het Vaticaan melden dat de paus in het ziekenhuis zal blijven tot alle benodigde controles zijn uitgevoerd.
wo, mrt 29, 2023
Source: NOS Nieuws

Meer NOS Nieuws….

 

Politiek en Maatschappij

-- Berichten van gisteren of eerder.
Ferdinand Meeus Op 20 maart jl. bracht het IPCC een samenvatting van de voorgaande zes klimaatrapporten uit. Merkwaardig genoeg ontbrak de wetenschappelijke basis en werd gefocust op klimaatalarm, met een oproep aan beleidsmakers tot Actie Nu. De feiten geven echter geen enkele aanleiding tot klimaathysterie. Klimaatalarmisme is een geloof, geen wetenschap. Vandaar dat Greta Thunberg een eredoctoraat krijgt van de Theologische Faculteit van Helsinki. Het IPCC komt daarvoor ook in aanmerking, schrijft dr. Ferdinand Meeus.
zo, mrt 26, 2023
Source: Opiniez
Sonja Dahlmans De Ramadan is weer aangebroken en de NOS leert ons dat er allerlei initiatieven zijn om ook de niet-islamitische medemens hiervan te laten genieten om de algehele verbroedering te bevorderen en radicalisering tegen te gaan. Maar deze naïeve Westerse zoenoffers om het gebruikelijke Ramadan-geweld door islamitische extremisten de kop in te drukken werken niet en christenen blijven het doelwit. Vertel het hele verhaal over Ramadan en wees geen spreekbuis voor extremisten, schrijft Sonja Dahlmans.
zo, mrt 26, 2023
Source: Opiniez
Jan Gajentaan Na de mega-overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen wordt steeds duidelijker dat het kabinet-Rutte IV totaal vastgelopen is. Óf de gevestigde partijen en de bestuurlijke en media-elite gaan nu voort op hetzelfde destructieve pad, óf zij gaan eindelijk een keer serieus het gesprek aan met de oppositie, maar dan zonder de dwaallichten van PvdA en GroenLinks. De derde en beste optie is nieuwe algemene verkiezingen. Een column van Jan Gajentaan.
za, mrt 25, 2023
Source: Opiniez
Johannes Vervloed De komst van een EU-digitale identiteit (eID) lijkt een ‘done deal'. Het Europese Parlement vond het niet eens meer nodig er een debat over te houden. De lidstaten hebben er tenslotte al mee ingestemd, inclusief Nederland. Het laatste niettegenstaande een aangenomen motie in de Tweede Kamer om niet in te stemmen. Wat is de (achterliggende) reden van de wens tot invoering van een eID? Johannes Vervloed licht een tip van de sluier op.
vr, mrt 24, 2023
Source: Opiniez
Ines van Bokhoven De Nederlandse burger heeft luid en duidelijk laten horen dat hij het linkse gedram beu is. Maar wat nu? Er loopt een enorme kloof door ons land. De reacties op de verkiezingsuitslag illustreren dat scherp: onbegrip, wantrouwen en schelden op de 'domme' kiezer door de verliezende elite. Toch moeten we samen door en boosheid helpt ons niet verder. Ines van Bokhoven pleit voor het in gesprek gaan met elkaar.
do, mrt 23, 2023
Source: Opiniez

Meer Politiek en Maatschappij….

 

Sport Nieuws

Meer Sport Nieuws….

Beurs Nieuws

-- Berichten van gisteren of eerder.
Op Wall Street zijn woensdag vijf van de acht AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam hoger gesloten. ASML was met een winst van 0,4 procent de sterkste stijger. Unilever was met een verlies van 0,4 procent de sterkste daler.
wo, mrt 29, 2023
Source: Beurs Nieuws
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.
wo, mrt 29, 2023
Source: Beurs Nieuws
De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, ondanks een verrassend sterke daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie.
wo, mrt 29, 2023
Source: Beurs Nieuws
De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.
wo, mrt 29, 2023
Source: Beurs Nieuws
De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, omdat de zorgen over een mogelijke bankencrisis blijven afnemen.
wo, mrt 29, 2023
Source: Beurs Nieuws

Meer Beurs Nieuws….