Home

NOS Nieuws

-- Berichten van vandaag.
Starbucks is bereid de reiskosten te betalen voor werknemers in de Verenigde Staten, als zij dicht bij huis niet legaal een abortus kunnen krijgen. De tegemoetkoming geldt ook voor werknemers die een medische ingreep tot geslachtsverandering ondergaan. De koffiegigant zet die stap in het licht van een uitgelekte concept-uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over abortus. Het hof maakt daarin een eind aan het federale recht op abortus. "Ongeacht wat het Hooggerechtshof besluit, zullen we ervoor zorgen dat onze partners altijd toegang houden tot de gezondheidszorg", heeft het bedrijf aan Amerikaanse medewerkers laten weten. De regeling geldt als de dichtstbijzijnde legale kliniek verder dan 100 mijl (zo'n 160 kilometer) van huis is. In het land werken zo'n 240.000 mensen voor Starbucks. Verschillende regels per staat Starbucks is niet het eerste bedrijf dat nu stappen zet, ook Amazon kondigde recent een soortgelijke regeling aan. Werknemers die voor niet-levensbedreigende medische behandelingen moeten reizen, kunnen maximaal 4000 dollar krijgen. Ook Tesla heeft een reisvergoeding voor abortus toegezegd. Als de uitspraak van het Hooggerechtshof werkelijkheid wordt, mogen staten zelf bepalen of zij abortus toestaan. In de praktijk betekent dat zeer waarschijnlijk dat de staten onderling verschillende regels gaan hanteren. Wie een abortus wil, moet daar in de toekomst misschien wel dagen voor reizen, afhankelijk van de woonplek en de dichtstbijzijnde kliniek.
di, mei 17, 2022
Source: NOS Nieuws
De nieuwe Sri Lankaanse premier Wickremesinghe heeft zijn landgenoten gewaarschuwd dat zij hele moeilijke maanden tegemoetgaan. Het land zit diep in de schulden en kampt met een torenhoge inflatie. Er is een groot tekort aan voedsel, geneesmiddelen en brandstof. Bij benzinestations staan lange rijen auto's, tuktuks en andere voertuigen, omdat de brandstof op rantsoen is. "Op dit moment hebben we een brandstofvoorraad voor maar één dag", zei Wickremesinghe gisteren in een televisietoespraak. "De komende maanden worden de moeilijkste van ons leven." De premier hoopt dat hij in India op krediet benzine en diesel kan kopen, zodat zijn land weer een paar dagen vooruit kan. Verder waarschuwde hij de bevolking dat energiecentrales langdurig kunnen uitvallen, tot wel 15 uur. Om het overheidspersoneel te betalen en essentiële goederen als medicijnen te importeren, moet de centrale bank geld bij drukken. Wickremesinghe wil dat eigenlijk niet omdat de inflatie dan alleen maar toeneemt, maar hij kan niet anders, zei hij. Om inkomsten te genereren wordt Sri Lanka Airlines mogelijk geprivatiseerd. De nationale luchtvaartmaatschappij leed tussen maart 2020 en maart 2021 130 miljoen dollar verlies. Wickremesinghe is nu vijf dagen premier. Hij erft de gevolgen van het financieel beleid van Mahinda Rajapaksa, die als premier en president bijna twintig jaar het land bestuurde. In die jaren gingen de belastingen omlaag en sloot de regering in het buitenland leningen af voor projecten die bijna niets opleverden. Daarna brak de coronapandemie uit, bleven de toeristen weg en daalden de financiële reserves tot vrijwel nul. Vervolgens nam de inflatie snel toe, onder meer door de wereldwijde stijging van energie- en grondstofprijzen. De afgelopen weken braken overal in het land rellen uit en eisten betogers het aftreden van premier Mahinda Rajapaksa en zijn broer Gotabaya Rajapaksa, de huidige president. Daarbij kwamen negen mensen om en vielen zo'n driehonderd gewonden. Mahinda Rajapaksa trad daarop af, zijn broer bleef aan als president.
di, mei 17, 2022
Source: NOS Nieuws
De Taliban hebben de voorheen prominente Afghaanse mensenrechtencommissie opgeheven. Daarnaast hebben de extremistische machthebbers in Afghanistan nog vier andere departementen en commissies van de voormalige, door de VS-gesteunde regering geschrapt. Het gaat onder meer om de Hoge Raad voor Nationale Verzoening, een veiligheidsraad die vóór de machtsovername over een vredesakkoord onderhandelde tussen de regering en de Taliban en een commissie die de uitvoering van de grondwet moest overzien. Volgens een Taliban-woordvoerder waren de departementen onnodig en zijn ze met het oog op het begrotingstekort opgeheven. De extremisten gaven afgelopen weekend voor het eerst sinds de machtsovername vorige zomer inzicht in de financiën van het land. Daaruit blijkt dat het begrotingstekort dit jaar geraamd wordt op 44 miljard Afghanis (483 miljoen euro). Overname Vorig jaar kwam er een eind aan de twintig jaar lange internationale militaire aanwezigheid in Afghanistan. Nadat de laatste Amerikaanse troepen waren vertrokken, namen de Taliban direct de macht over. Zij beloofden moderniseringen ten opzichte van hun eerdere bewind en meer vrijheden voor meisjes en vrouwen, maar daarvan is niets terechtgekomen. Vooralsnog mogen oudere meisjes niet naar school en worden vrouwen sinds begin deze maand weer gedwongen hun gezicht te bedekken. De Verenigde Naties brachten daarnaast naar buiten dat Afghanen sinds de machtsovername willekeurig worden vastgezet, en dat er militairen, strijders en zo'n 400 burgers om het leven zijn gebracht.
di, mei 17, 2022
Source: NOS Nieuws
In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie niet gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Het waren drie woelige maanden, met in januari nog een harde lockdown in veel sectoren zoals winkels, cultuursector, horeca en contactberoepen. Eind januari mocht veel weer open tot 22.00 uur, en vanaf eind februari waren de normale openingstijden weer van kracht. Toen verviel ook de anderhalvemeter-regel. Maar eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Vanuit de EU en bondgenoten volgden verschillende sanctiepakketten die de handel met Rusland aan banden legden. Het zorgde voor een flinke ontregeling van het financieel en economisch verkeer, met daarbovenop torenhoge energieprijzen en gierende inflatie. Het Oekraïne-effect is echter nog niet duidelijk zichtbaar in de economische cijfers, alleen in de lagere exportvolumes. In het eerste kwartaal daalden onder andere de overheidsuitgaven aan coronamaatregelen, en ook huishoudens gaven iets minder uit. De export en import van goederen en diensten daalden licht. De sterkste impulsen voor de economische groei kwamen uit de hoek van de bouw, de management- en adviesbureaus, de uitzendsector en de reisbranche, en verder droegen sport, kunst, cultuur en recreatie eraan bij. Ten opzichte van een jaar geleden groeide de economie met 7,0 procent, vooral dankzij de consumptie van huishoudens en de handel. Consumenten gaven, vergeleken met de eerste maanden van 2021, 10,6 procent meer uit aan horeca, cultuur, recreatie, kleding en woninginrichting. In het hele eerste kwartaal van vorig jaar gold een harde lockdown. Eerder vandaag werd bekend dat de arbeidsmarkt opnieuw krapper is geworden. Voor elke 100 werklozen zijn er nu 133 vacatures. "Het kan ook economische schade aanrichten als werk blijft liggen", zegt Van Mulligen. "Dat kost ons economische groei. Hoeveel is lastig te becijferen, maar het is wel duidelijk dat je liever niet hebt dat een arbeidsmarkt al te krap is. Net zoals je liever niet hebt dat de werkloosheid heel hoog is."
di, mei 17, 2022
Source: NOS Nieuws
Nederlanders zijn in de loop van de afgelopen vijftien jaar positiever gaan denken over lhbt'ers. Dat blijkt uit een terugkerend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vergeleken met andere Europese landen doet Nederland het relatief goed; alleen IJsland scoort qua acceptatie beter. Maar de acceptatie van genderdiversiteit stagneert sinds enkele jaren, signaleren de onderzoekers ook. Het SCP deed onderzoek naar de ontwikkelingen in de periode 2006-2020. Daarbij werd vooral gefocust op de groep lhbt'ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen). De groep met een intersekse variatie maakt geen deel uit van de cijfers die met elkaar vergeleken worden, maar wordt wel genoemd in het onderzoek. Groepen die jaren geleden negatiever dachten over lhbt'ers, zoals ouderen en gelovige mensen, zijn de voorbije jaren positiever geworden. Van de 70-plussers dacht in 2006/2007 nog 29 procent negatief over homo- en biseksualiteit, in het huidige rapport is dat gedaald naar 7 procent. Hoewel het dus over het algemeen goed is gesteld met het beeld dat Nederlanders hebben van genderdiversiteit, zet de positieve tendens niet door. Zo ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht, zoals zoenen op straat, nog erg gevoelig. En 19 procent van de Nederlanders zegt seks tussen twee mannen walgelijk te vinden. Vooral in protestantse kerk negatieve opvatting 4 procent van de Nederlanders heeft negatieve opvattingen over homo- en biseksualiteit, onder leden van de protestantse kerk (13 procent) en bij mensen met een 'overige' religie (25 procent) zijn dat er veel meer. Het rapport specificeert niet wie er allemaal onder 'overige' vallen. "Helaas is de omvang van de steekproef te klein om dieper op deze groepen in te gaan en verschillen binnen deze groepen in kaart te brengen. Deze groep bestaat onder meer uit gereformeerd protestanten, moslims, hindoes en boeddhisten", meldt het rapport. In het rapport meldt het SCP echter ook dat hoewel mensen met een religie in vergelijking met niet-gelovigen relatief negatief over homo- en biseksualiteit denken, het verschil tussen beide groepen in 2019 een stuk kleiner was dan in 2006/2007. COC is bezorgd over stagnatie Het COC zegt in een reactie vooral bezorgd te zijn over de stagnatie van de afgelopen jaren. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. "Jarenlang liepen de acceptatiegrafieken omhoog, nu stagneren ze of buigen ze zelfs naar beneden af." Zij roept vooral scholen en politici op om in actie te komen. Scholen besteden volgens haar nog te weinig aandacht aan het onderwerp en de regering is volgens haar te traag met het invoeren van het zogenoemde Regenboog Stembusakkoord. In dit akkoord zijn afspraken met acht lijsttrekkers vastgelegd over lhbti-emancipatie voor de huidige kabinetsperiode. Acceptatie transgender personen blijft achter In het rapport wordt verder duidelijk dat de acceptatie van transgenderpersonen achterblijft bij die van homo- en biseksuelen. Dat blijkt volgens onderzoeker Willem Huijnk van het SCP onder meer uit hoe mensen denken over leraren die transgender zijn. "Bij de respondenten geeft 1 op de 10 aan liever niet te hebben dat hun kind les krijgt van een docent die transgender is", zegt Huijnk. "De andere kant is dat 90 procent dat niet aangeeft, maar als je kijkt naar een klas van dertig kinderen dan heb je het al snel over vijf of zes ouders gemiddeld die daar moeite mee hebben. In bepaalde scholen zal het zelfs nog meer zijn, want die 10 procent is een gemiddelde." De onderzoekers maken ook de kanttekening dat er een onderscheid kan zitten tussen wat mensen vinden (of zeggen te vinden) en hoe zij zich daadwerkelijk gedragen wanneer zij te maken krijgen met lhbti'ers. Daarom heeft het SCP ook lhbti'ers zelf ondervraagd over hun bevindingen. Een rapportage van hun ervaringen komt later dit jaar uit. Eerder dit jaar werd al een rapport uitgebracht over het welzijn van lhbti-jongeren. Daaruit bleek dat hun welzijn ondanks een lichte verbetering fors achterbleef bij dat van heterojongeren.
di, mei 17, 2022
Source: NOS Nieuws

Meer NOS Nieuws….

 

Politiek en Maatschappij

-- Berichten van gisteren of eerder.
Simon Soesan Aziatische landen liggen opeens in Europa volgens het Eurovisie Songfestival, een doodskist kapen is het nieuwste wapen van Hamas, meer dan veertienhonderd kinderen zijn verdwenen en Nederlanders klagen liever dan dat ze in actie komen. Terwijl we duizelig worden van diversiteit en hypocrisie is ouderwets fatsoen ondertussen nergens meer te bekennen. Alles wat ooit gek was wordt nu normaal gevonden, schrijft Simon Soesan vanuit Israël.
ma, mei 16, 2022
Source: Opiniez
Ines van Bokhoven Deze week kwam-ie uit: de nieuwe documentaire van Marijn Poels. ‘Pandamned' is de goed gekozen titel. Het is een lange, prachtige film (helaas geweerd door YouTube) die iets meer dan twee uur duurt. Maar er valt dan ook veel te zeggen. Poels reisde zijn thuisland Duitsland rond en sprak heel wat mensen, van medisch experts tot activisten en kritische academici, over de afbraak van de democratie in coronatijd. Ines van Bokhoven doet verslag.
zo, mei 15, 2022
Source: Opiniez
Redactie OpinieZ Welkom bij De Weekend Leestips van zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 met een uitgebreide serie lezenswaardige achtergrondartikelen over Biden en zijn Blob die aansturen op een proxy-oorlog met Rusland, 'regime change' door de ogen van Henry Kissinger, waarom het Westen geen genoeg krijgt van Zelensky, een opzienbarende Chinese kijk op de oorlog in Oekraïne, Japan dat de militaire vleugels spreidt, nieuwe Chinese agressie rond Australië en Taiwan, Biden hindert gaspijpleiding naar Europa, Chinese bevolking sluit Rusland in de armen en meer...
za, mei 14, 2022
Source: Opiniez
Groot nieuws op klimaatgebied: na jarenlang alarmerende berichtgeving over de opwarming van de aarde keert nu het tij. Vijf toonaangevende klimaatwetenschappers betogen dat de door het VN-klimaatpanel IPCC gebruikte klimaatmodellen een veel 'te hete' toekomst voorspellen. De modellen leveren volgens de wetenschappers onrealistische doemscenario's op en moeten daarom worden bijgesteld. Natuurwetenschapper dr. Ferdinand Meeus kan alleen maar hopen dat deze zwaarwegende boodschap ook de media bereikt.
wo, mei 11, 2022
Source: Opiniez
Pamela Pinas ✔️ "Onwetendheid is Kracht". U leest het goed, gewoon braaf naar de overheid luisteren en meer hoeft u niet te doen. Nee, dit is niet 1984, maar de werkelijkheid van 2018. De overheid en de MSM worden steeds allergischer voor tegengeluiden en doen er alles aan om die zoveel mogelijk de kop in te drukken. De fysieke omgeving kwam aan bod in deel 1: Fahrenheit 451. Maar hoe zit het met de digitale omgeving?
ma, jan 29, 2018
Source: Opiniez

Meer Politiek en Maatschappij….

 

Sport Nieuws

Meer Sport Nieuws….

Beurs Nieuws

-- Berichten van vandaag.
De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nu de strenge coronamaatregelen in China iets versoepeld lijken te worden.
di, mei 17, 2022
Source: Beurs Nieuws
Het Britse pond noteerde dinsdag flink hoger na goede en beter dan verwachte data uit de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar.
di, mei 17, 2022
Source: Beurs Nieuws
De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal zoals verwacht licht gegroeid. Dit bleek dinsdag uit een tweede raming van Eurostat het statistiekbureau van de Europese Unie.
di, mei 17, 2022
Source: Beurs Nieuws
De Amsterdamse beurs koerste dinsdag overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent tot 705,37 punten.
di, mei 17, 2022
Source: Beurs Nieuws
Het aantal gewerkte uitzenduren in de Nederlandse uitzendsector is in week 13 tot en met 16 van dit jaar gedaald, terwijl de omzet wel steeg. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU.
di, mei 17, 2022
Source: Beurs Nieuws

Meer Beurs Nieuws….