Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht. Belangrijke oorzaken voor de zogenoemde oversterfte waren de griep en corona. Dat blijkt uit nieuwe jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2022 overleden ongeveer 170.000 mensen in Nederland. Dat waren zo’n 14.500 sterfgevallen (9 procent) meer dan verwacht. In alle leeftijdsgroepen kwamen meer mensen te overlijden.

De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, toen Nederland nog volop met covid-19 kampte. Maar er kwamen vorig jaar nog altijd meer mensen te overlijden dan voor de coronapandemie, zelfs in vergelijking met de jaren 2015 en 2018 waarin een zware griepgolf heerste.

Oversterfte is het verschil tussen het aantal verwachte doden (gemiddeld zo’n 150.000 per jaar) en het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt.

Gedurende de eerste drie maanden van 2022 was er geen sprake van oversterfte. Maar eind maart veranderde dit: sinds die tijd waren er vrijwel iedere week meer doden dan verwacht, constateert het CBS. Rond die periode begon een griepgolf die ongeveer drie maanden duurde. Sinds half december is er weer sprake van een griepepidemie.

Hoogst onder de 50 jaar

De oversterfte was met 13 procent relatief het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar. Het CBS geeft hiervoor geen verklaring. In absolute zin gaat het overigens om kleine aantallen: 645 meer sterfgevallen dan verwacht, tegenover 13.800 boven de 50 jaar. Over uitgestelde zorg, zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie, meldt het statistiekbureau niets.

Een groot deel van de sterfgevallen kwam daarnaast voor bij mensen die een vorm van langdurige zorg krijgen, zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen.

Afgelopen jaar steeg de levensverwachting overigens wel iets, naar gemiddeld 80,1 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. Door de coronapandemie daalde de levensverwachting de voorgaande jaren met een aantal maanden.

Bron: https://nos.nl/l/2461120

Door Cor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *