Friesch Dagblad

-- Berichten van vandaag.
Leeuwarden - Wisselvalligheid troef tijdens de hondsdagen. In die periode van 20 juli tot 20 augustus, heeft het in Fryslân op twintig dagen geregend. In Leeuwarden was er slechts één zomerse dag (het criterium daarvoor is dat de grens van 25 graden wordt gepasseerd). In De Bilt kwam geen enkele zomerse dag voor.
za, aug 19, 2017
Source: Friesch Dagblad
Drachten - Landbouworganisatie LTO Noord stapt voorlopig uit de klankbordgroep die praat over de peilaanpassingen in het IJsselmeer. ,,Rijkswaterstaat (RWS) wil de peilen in het voorjaar verhogen en niet meewerken aan hogere zomerdijken om waterschade bij stormen uit het westen of zuidwesten te voorkomen. In eerste instantie leek het er echter wel op dat Rijkswaterstaat mee wilde werken”, zegt woordvoerder Peet Sterkenburgh. Ook recreatieorganisatie Recron is tegen de plannen omdat in het najaar de peilen worden verlaagd en RWS niet van plan is extra te baggeren. Dit kan tot problemen leiden met de diepgang in de havens bij de scheepvaart. Vooral recreanten zouden dan de dupe worden. Bij een lager peil in het najaar kan met de vele regenbuien die dan traditioneel vallen en een lager peil de ontwatering beter worden gerealiseerd.
za, aug 19, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - In Fryslân is de leegstand in de detailhandel het afgelopen jaar fors gedaald. Op 1 juli 2017 stond 6,6 procent van de winkelvloeroppervlakte leeg. Op 1 juli 2016 was dit nog 8,8 procent. Landelijk liep het leegstandspercentage ook terug, van 8,3 procent naar 7,4 procent.
za, aug 19, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Uitbreiding van het festivalterrein op de Groene Ster in Leeuwarden is geen optie voor de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zegt voorzitter Theo van Gelder. Leeuwarden onderzoekt of uitbreiding of verplaatsing van het festivalterrein binnen de Groene Ster mogelijk is. Daarvoor heeft de gemeente het gebied rond de Merjedobbe op het oog (het terrein tussen de Woelwijk en de Tytsjerkster Feart, aan de zijkanten afgebakend door de golfclub en het Alddiel). Het huidige terrein is daarboven gelegen en concentreert zich rond de zwemplassen. ,,De gemeente heeft met ons gesproken over verplaatsing. Uitbreiding is niet aan de orde, hooguit een inperking. Pas in het najaar wil de gemeente daar verder met ons over praten.”
za, aug 19, 2017
Source: Friesch Dagblad
-- Berichten van gisteren of eerder.
vr, aug 18, 2017
Source: Friesch Dagblad
Harlingen - De stichting Oud Harlingen heeft in een brief aan de betrokkenen bij de formatieonderhandelingen in Den Haag gevraagd om de Wet omkeringsbewijslast uit te breiden tot alle mijnbouwactiviteiten. De stichting is bang dat in Harlingen schade optreedt zodra Frisia Zout onder de Ballastplaat voor de kust van de havenstad gaat winnen.
vr, aug 18, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Het festivalterrein in recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden wordt mogelijk bijna een keer zo groot. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde gisteren dat de gemeente de mogelijkheid onderzoekt om het gebied rond de Merjedobbe erbij te betrekken. Het gaat dan om het terrein ten zuiden van de Woelwijk, tussen het Alddiel, de golfbaan en de Tytsjerkster Feart. Met dat terrein erbij zou het gebied waar festivals gehouden mogen worden, bijna een keer zo groot worden als het nu is.
vr, aug 18, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Opnieuw lekte een plan van de onderhandelingstafel van het nieuwe kabinet uit. Scholen moeten meer onderwijs gaan geven in inhoud en betekenis van het Wilhelmus. Het Friese onderwijsveld vindt dit onzin.
do, aug 17, 2017
Source: Friesch Dagblad
Amersfoort - Zuivelbedrijf FrieslandCampina gaat reorganiseren. Naar eigen zeggen kan het bedrijf na de ingrepen, die eind dit jaar afgerond moeten zijn, beter inspelen op marktontwikkelingen en beter innoveren. Of er banen verdwijnen moet de komende maanden blijken, maar FrieslandCampina sluit dat niet uit. De coöperatie heeft in Fryslân vestigingen in Dronryp, Gerkesklooster, Leeuwarden, Wolvega en Workum.
do, aug 17, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - De gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden en Weststellingwerf denker erover na om genderneutrale aanspreekvormen in hun communicatie met burgers te gaan gebruiken.Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad. Van de 24 Friese gemeenten reageerden er zestien op de vragen van de redactie. Genderneutraliteit blijkt voor burgers en gemeenten in Fryslân overwegend een non-issue te zijn. De kwestie trok de afgelopen weken de aandacht toen de gemeente Amsterdam met een boekje vol 'regenboogtaaltips' voor ambtenaren op de proppen kwam, waarin regels voor aanspreekvormen staan die geen bevolkingsgroepen uitsluiten, bijvoorbeeld mensen die zich niet aangesproken voelen als bij de term ‘dames en heren'. De NS maakten kort daarop bekend binnenkort op genderneutrale aanspreekvormen over te stappen. Bijna veertig gemeenten in Nederland overwegen hetzelfde te doen.
do, aug 17, 2017
Source: Friesch Dagblad
Vlieland - De gemeente Vlieland is boos over het plan van een Texelse ondernemer voor het houden van excursies met een amfibievoertuig op de Waddenzee. De gemeente vreest dat de excursies negatieve gevolgen hebben voor met name de vogelstand.
do, aug 17, 2017
Source: Friesch Dagblad
wo, aug 16, 2017
Source: Friesch Dagblad
Langweer - Het zal wel even wennen zijn. Niet alleen voor Auke en Carla de Vries, maar ook voor de Langweerders. Auke de Vries was in het watersportdorp toch wel een begrip. Maar de naam verdwijnt van de muur. ,,Goed 54 jier ha ik hjir op dit plakje omslein”, zegt de vertrekkende jachtwerfeigenaar.
wo, aug 16, 2017
Source: Friesch Dagblad
wo, aug 16, 2017
Source: Friesch Dagblad
Drachten - Meldkamer Noord-Nederland stelt een denktank van studenten samen, die na moet denken over de toekomstige inrichting van de meldkamer. De meldkamer wil zo inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
wo, aug 16, 2017
Source: Friesch Dagblad
Jan-Peter Soenveld
di, aug 15, 2017
Source: Friesch Dagblad
Stavoren - Op het eerste gezicht lijkt Stavoren niet zo'n bijzondere stad. Het ligt aan het voeteneinde van de provincie en de bereikbaarheid laat te wensen over. Wanneer je vanuit Leeuwarden over de N359 rijdt, zie je de naam van de stad zelfs bij Koudum, dat tien kilometer verderop ligt, nog niet op de borden staan. Met zo'n 960 inwoners is het op twee na de kleinste stad van Fryslân. Maar Stavoren heeft een rijk verleden dat zit opgesloten in de taal, het Stavers. Een Stadsfries dialect dat dankzij troubadour Doede Bleeker zelfs bekend is bij Boudewijn de Groot en Jack Spijkerman.
ma, aug 14, 2017
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - De Friese gemeenten hebben samen met gemeenten in de andere provincies afspraken gemaakt over het aanpakken van problemen in de jeugdzorg. Het gaat om problemen met het zogeheten woonplaatsbeginsel. Dat beginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp.
ma, aug 14, 2017
Source: Friesch Dagblad
Stavoren - Het is opnieuw hommeles tijdens het SKS-kampioenschap. Nadat eerder het Jouster skûtsje uit de SKS-competitie werd gezet, hield zaterdag het skûtsje van Langweer er vrijwillig mee op. Volgens schipper Jaap Zwaga is er geen aardigheid meer aan aan het skûtsjesilen. De Langweerders eindigen steevast als laatste. Reden: de nieuwe zeilformule pakt wel heel erg ongunstig uit voor de Twee Gebroeders. Om te kunnen voldoen aan de regels moest Langweer het skûtsje verzwaren of veel doek inleveren. Zwaga koos voor het laatste en dat pakt nu verkeerd uit. ,,Doe't Anne Tjerkstra derop fear, hat er it besocht mei minder doek mar dat holp ek net. Hieltyd lêste wurde, is neat”, vindt Zwaga.
ma, aug 14, 2017
Source: Friesch Dagblad