KNMI Nieuwsberichten

-- Berichten van gisteren of eerder.
11 december 2018 Op uitnodiging van minister-president Rutte, en in aanwezigheid van de Koning, was er op dinsdag 11 december 2018 een regeringslunch, ter gelegenheid van het staatsbezoek van president Jorge Carlos Fonseca van het Afrikaanse Kaapverdië. Hoofdonderwerp van gesprek was klimaatverandering en klimaatonderzoek. Het KNMI benadrukt het grote belang van klimaatscenario's. Om die reden behoorde de hoofddirecteur van het KNMI, Prof. Gerard van der Steenhoven, tot de genodigden, onder wie ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In zijn bijdrage benadrukte de hoofddirecteur van het KNMI het grote belang van klimaatscenario's, actuele kennis van zeespiegelstijging en de ontwikkeling van ‘early warning services'
di, dec 11, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten
11 december 2018 Satellietinstrument Tropomi meet stikstofdioxide (NO2) over de hele wereld. Via NO2 kunnen de hotspots van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen worden getraceerd. Dankzij Tropomi krijgen we dus ruimtelijk inzicht waar veel CO2 wordt uitgestoten. Zo kunnen de komende jaren wereldwijd de belangrijkste veranderingen in CO2 hotspots worden bijgehouden. CO2 hotspots traceren via NO2 Op dit moment worden klimaatafspraken gemaakt tijdens de VN-klimaattop in de Poolse stad Katowice. Onderdeel van deze afspraken is het bijhouden van de geplande afname van de CO2-uitstoot wereldwijd. Er is behoefte een wereldwijd bewakingssysteem om te kijken of de nationale intenties voor CO2-reductie ook daadwerkelijk overal worden gerealiseerd. Met de NO2- metingen van Tropomi kunnen de hotspots van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen worden getraceerd. Tropomi NO2-beelden De bijgaande figuren laten deze hotspots zien voor Europa en ook ingezoomd op Nederland. In Europa zijn alle grote stedelijke gebieden duidelijk waarneembaar. Ook de uitstoot van de scheepvaart is duidelijk waarneembaar vanuit de ruimte. Zelfs NO2 van wegtransport is te zien, zoals de Route du Soleil in Zuid-Frankrijk. Opvallend voor onze eigen omgeving zijn de hoge concentraties boven de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen, Luchthaven Schiphol, en het Ruhrgebied in Duitsland. Verder zijn er verhoogde concentraties boven grote industriële complexen met een hoge CO2-uitstoot. Naar een ruimtelijke verdeling van CO2-uitstoot Naast het meten van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is het belangrijk om individuele bronnen van CO2 te kunnen traceren en kwantificeren. Hier wordt in Europa steeds meer onderzoek naar verricht. Ook zijn er plannen voor een opvolger Tropomi op een nieuwe Europese satelliet met een instrument voor CO2. Via NO2 kunnen de grote bronnen en de pluimen van vervuiling beter gekwantificeerd worden. Bij het KNMI onderzoeken we de kwantitatieve relatie tussen de gemeten concentraties van Tropomi en de uitstoot van luchtvervuiling. De dagelijkse variaties in het weer spelen hierbij een belangrijke rol. KNMI-klimaatbericht door Henk Eskes, Michiel van Weele en Pepijn Veefkind
di, dec 11, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten
05 december 2018 KNMI klimaatgedicht Een jaar lang werd op deze plek over het weer bericht, en natuurlijk vier maal per jaar een seizoensoverzicht. Over zonkracht, storm en code rood, rivieren laag en klein, soms hoog en groot. Schaatsen in maart, Pasen kouder dan Kerst, dubbele hittegolf, diverse records werden ververst. Sinds mei zeer weinig regen, een zogenoemd neerslagtekort, record aantal ijsjes, maar riviertransport opgeschort. De vraag waar eenieder zich over beraadt: zit er tussen al dit weer ook klimaat? Het weer is altijd wisselvallig, soms is een nieuw record gewoon toevallig. Toch, het weer van 2018 past in een duidelijke trend, waarin men de bekende KNMI klimaatscenario's herkent. In Limburg zware buien en wateroverlast, de daaropvolgende droogte, een opmerkelijk contrast. 55 zomerse dagen, niemand heeft bezwaar, moeilijk slapen in de warmste nacht in 118 jaar. Wereldwijd de temperatuur precies als verwacht, 1,1 graad warmer; broeikasgassen de toedracht. Ook Nederland is al jaren warmer dan normaal, een duidelijk klimaatsignaal. Logischerwijs rest slechts één conclusie: klimaatverandering is geen illusie. Tot zover dit klimaatgedicht, voor vanavond graag... een weerbericht. KNMI-klimaatbericht door Karin van der Wiel
wo, dec 05, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten
04 december 2018 Het jaar 2018 was tot een paar dagen terug uitermate droog en zonnig, daarover is al veel geschreven. Hoe komt dat? Sinds april lag er vrijwel permanent een hogedrukgebied bij ons in de buurt (figuur 1). Het hogedrukgebied is in de tussentijd natuurlijk wel aan de wandel geweest, maar eigenlijk heeft het Europa nooit echt verlaten. Hierdoor trokken er minder stormen dan gemiddeld voorbij. Ze werden geblokkeerd in hun pad of bogen af naar het noorden of zuiden, zodat we in Nederland relatief vaak noorden- of oostenwind hadden. Ongekend extreem en langdurig Een zo extreem langdurige afwijking komt maar weinig voor en onderzoekers zullen dit jaar ongetwijfeld in detail gaan bestuderen. Waardoor bleef de stroming zo lang geblokkeerd, en zegt dit iets over de toekomst? Er zijn signalen dat de versnelde opwarming op hogere breedten en het verdwijnende zee-ijs kan leiden tot een westcirculatie met systematisch grotere en langdurigere afwijkingen zoals dit jaar. Klimaatmodellen (en hun onderzoekers) zijn hierover echter nog niet eensgezind, onder andere omdat de natuurlijke variatie in stromingspatronen groot is, ook op langere tijdschalen. Een simpele hogedruk-index op basis van afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde stroming (figuur 2) laat zien dat we niet eerder in de recente geschiedenis een hogedrukgebied van dergelijke amplitude en tijdsduur in de buurt hebben gehad. In de periode van 1 april tot eind november 2018 (244 dagen) was de index zelfs op 179 dagen positief. Ook in een reconstructie van het klimaat die teruggaat tot het begin van de vorige eeuw (oranje lijn), zien we dergelijke hoge waarden van de index niet terug. Trend of toeval? Er zijn wel trends in de lange reconstructie, maar die zijn allemaal voor 1935, toen de kwaliteit van de metingen minder was en de opwarming veel kleiner. Op grond van de waarnemingen is er dus geen verband met klimaatverandering vast te stellen. Ook de modellen die voor het vorige IPCC-rapport gebruikt zijn laten geen toename van de kans op dit soort extremen zien. Het KNMI gaat er dus vooralsnog van uit dat het puur toeval was. Winterverwachting Schaatsliefhebbers kijken al reikhalzend uit naar de winter, want als dit stromingspatroon ook de komende tijd weer terugkomt, biedt dat perspectief: in de winter brengt een blokkade immers vaak (maar niet altijd!) winterkou. Daarentegen is 'het gebrek' aan westenwind de windenergiesector vanzelfsprekend een doorn in het oog. Op dit moment is de verwachting voor de komende twee weken onzeker en ook voor de hele winter is nog geen goede verwachting te maken. KNMI-klimaatbericht door Hylke de Vries en Geert Jan van Oldenborgh
di, dec 04, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten
03 december 2018 Na een zeer droge zomer volgde een zeer droge herfst. Alle drie de maanden lag de neerslaghoeveelheid ruim onder het langjarige gemiddelde. Het seizoen was ook zeer zonnig en vrij zacht. Dat laatste kwam vooral voor rekening van oktober. In De Bilt werd zowel een temperatuur- als een zonuren-record verbroken. In De Bilt werd het 26,3°C, zo hoog was daar de temperatuur zo laat in het jaar in ruim een eeuw niet geweest Oktober was opmerkelijk warm, droog en zonnig. In De Bilt werd het op 13 oktober 26,3 °C, zo hoog was daar de temperatuur zo laat in het jaar in ruim een eeuw nog niet geweest. De landelijk hoogste temperatuur op deze dag was 28,1 °C in Ell. September en november waren slechts iets warmer dan normaal met wel eenn uitzonderlijk warme 6 november toen in De Bilt 19,0 °C gemeten werd. Het einde van oktober en de maand november kende gure dagen onder invloed van een stevige oostenwind. De temperatuur daalde op 24 november in Leeuwarden tot -5,6 °C, de laagste temperatuur deze herfst. Nog steeds droog Gemiddeld over het land viel 119 millimeter neerslag tegen 243 millimeter normaal. Alle drie de maanden lag de neerslaghoeveelheid ruim onder het langjarig gemiddelde, al waren er wel regionale verschillen. Op 21 september was het langs de kust stormachtig en trokken onweersbuien over het land die gepaard gingen met zeer zware windstoten, maar tot storm kwam het deze herfst niet. De eerste natte sneeuw van het seizoen viel in het noordoosten van het land op 20 november. Zonnigste herfst Alle drie de maanden waren zeer zonnig. Het aantal uren zonneschijn lag met gemiddeld over het land 464 uur ruim boven het langjarig gemiddelde van 320 uur. In De Bilt scheen de zon 457 uur en daarmee was het daar de zonnigste herfst sinds het begin van de waarnemingen in 1901.
ma, dec 03, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten