Nieuws Suriname – De Ware Tijd

-- Berichten van gisteren of eerder.
Het ambulancepersoneel ontfermt zich over de gewonde man.
15/12/2017 19:38 - Van onze redactie Het ambulancepersoneel ontfermt zich over de gewonde man. Foto: dWT PARAMARIBO - Voor een supermarkt aan de Slangenhoutstraat heeft zich vrijdagmiddag iets na twee uur een schietincident voorgedaan. Een man is geraakt door een kogel uit het wapen van een medewerker van de Beveiligings- en Bijstanddienst Suriname (BBS). De gewonde man is per ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De redactie verneemt dat de twee mannen een woordenwisseling hadden. De BBS-medewerker loste een schot in de richting van de man nadat die hem met een loopkruk zou hebben geslagen. De man werd in zijn buikstreek geraakt. De politie die snel ter plaatse arriveerde, schakelde een ambulance in. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
De 79ste verkeersdode viel vrijdag in Kasabaholo. Het afgedekte lichaam van de overleden tiener ligt naast het rode busje dat haar aanreed.
15/12/2017 19:05 - Anthony Janki De 79ste verkeersdode viel vrijdag in Kasabaholo. Het afgedekte lichaam van de overleden tiener ligt naast het rode busje dat haar aanreed. Foto: Anthony Janki PARAMARIBO - De 15-jarige Chaniva Atipa is vrijdagmiddag rond twee uur overleden aan de gevolgen van een aanrijding. Het meisje werd thuis afgezet door haar moeder, die de auto parkeerde aan de rechterkant van de Kabbesstraat in Kasabaholo. Zij stapte uit en werd bij het oversteken van de straat aangereden door een Noah-busje dat in dezelfde richting reed. Nadat de politie van Uitvlugt arriveerde werd een ambulance ingeschakeld. Het meisje vertoonde geen teken van leven meer toen de ambulance arriveerde. Nadat een arts de dood had vastgesteld, is haar ontzielde lichaam met een lijkenwagen weggebracht. De autobus is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Het is nog onduidelijk of de bestuurder een rijbewijs heeft. De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek. De verkeersbarometer is nu landelijk op 79.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Rechtbanktekening van Efrain Antonio Campo Flores, tweede van rechts, met zijn neef Franqui Francisco Flores De Freitas, uiterst rechts. Beide mannen zijn veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf.
15/12/2017 17:22 Rechtbanktekening van Efrain Antonio Campo Flores, tweede van rechts, met zijn neef Franqui Francisco Flores De Freitas, uiterst rechts. Beide mannen zijn veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Foto: Elizabeth Williams/AP NEW YORK - In de VS zijn twee neven van de echtgenote van de Venezolaanse president veroordeeld voor drugssmokkel. De twee kregen een celstraf van achttien jaar cel opgelegd. Franqui Francisco Flores de Freitas (32) en Efraín Antonio Campo Flores (31) zijn neven van Cilia Flores, de vrouw van president Maduro. Cilia Flores is lid van de invloedrijke en omstreden grondwetgevende raad van Venezuela De twee mannen werden in 2015 opgepakt in Haïti. Venezuela beschuldigt de VS ervan dat de mannen erin zijn geluisd. Amerika zou op die manier het regime van Maduro willen ondermijnen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zegt dat de twee plannen hadden om 800 kilo cocaïne via Honduras naar de VS te smokkelen. Het OM had dertig jaar cel geëist, maar de rechter vond die eis te hoog omdat de Venezolanen geen strafblad hadden. NOS.nl
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Coalitie wil helderheid over extra geld op begroting
15/12/2017 16:05 - Ivan Cairo NDP-fractieleider André Misiekaba vrijdag aan het woord in De Nationale Assemblee. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de begrotingsbehandeling vrijdag verdaagd naar begin komende week. De minister van Financiën is niet klaar met zijn huiswerk, waardoor de regering het parlement geen duidelijkheid kon verschaffen over zaken die het kabinet zelf heeft voorgesteld en issues die door volksvertegenwoordigers waren opgeworpen de afgelopen dagen. Kort voor het verdagen van de vergadering had de coalitie zich als één man geschaard achter de presentatie van NDP-fractielid Amzad Abdoel, die de regering duidelijkheid vroeg over enkele cruciale zaken omtrent financiering van haar beleid. De NDP-fractie is bij de huidige begrotingsbehandeling opvallend kritisch geweest naar de regering toe. Fractieleider André Misiekaba gaf na een schorsing vrijdag aan dat de coalitie ingenomen is met mededelingen van de regering en financiënminister Gillmore Hoefdraad, maar een duidelijke uitwerking van de voorstellen is er nog niet. Uit de ingediende begroting blijkt, aldus Misiekaba, dat de regering niet in staat zal zijn om haar vaste lasten in 2018 te financieren en derhalve zijn extra inkomsten nodig. Door parlementariërs is aangevoerd dat voor een aantal zaken zoals de universiteit meer geld op tafel moet komen. Hoefdraad had het parlement voorgehouden dat met de verkoop van staatseigendommen waaronder onroerende goederen SRD 186 miljoen zal worden binnengehaald, met het versneld innen van "overdrachtskosten" SRD 100 miljoen en met verhoogde grondhuurtarieven SRD 114 miljoen. Met het totaalbedrag van SRD 400 miljoen zou de regering goed uit de voeten kunnen de eerste maanden van 2018 waarna in april een aanvullende begroting bij het parlement zal worden ingediend. De coalitie wil echter een duidelijke uitwerking van het voornemen van de regering om zelf te kunnen vaststellen of deze exra inkomsten wel realiseerbaar zijn. Minister Soewarto Moestadja informeerde het parlement dat de medewerkers van Financiën meer tijd nodig hebben om de zaken uit te werken. Hierdoor kon de gevraagde informatie niet gegeven worden aan het college. Omdat het voor het college geen zin had om zonder deze informatie verder te vergaderen verdaagde Simons na overleg met de fractieleiders de vergadering naar begin komende week.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Consternatie op Schiphol nadat een verwarde man werd neergeschoten. De rust is inmiddels teruggekeerd op de luchthaven.
15/12/2017 15:01 Consternatie op Schiphol nadat een verwarde man werd neergeschoten. De rust is inmiddels teruggekeerd op de luchthaven. Foto: Jerry Lampen / AFP / Getty Images AMSTERDAM - De Marechaussee heeft op de Nederlanse luchthaven Schiphol een verwarde man neergeschoten die dreigde met een mes. De situatie is inmiddels weer veilig. De man liep dreigend met een mes het bureau van de marechaussee op Schiphol Plaza binnen. Daar was één bezoeker aanwezig, die meteen in veiligheid werd gebracht. De verdachte is in zijn been geschoten en wordt momenteel behandeld in het ziekenhuis. De marechaussee kan nog niets zeggen over de aard van zijn verwondingen. Schiphol Plaza werd na het incident direct ontruimd, maar is inmiddels grotendeels weer open. Een klein gedeelte is nog afgesloten voor onderzoek. Volgens de Marechaussee is de situatie weer veilig. Een woordvoerder van de marechaussee geeft aan dat er niet wordt uitgegaan van een terroristisch motief. De zaak wordt verder onderzocht. AD.nl
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Onderwijsminister Robert Peneux (l) ontvangt BvL-voorzitter Wilgo Valies op zijn kantoor.
15/12/2017 15:00 Onderwijsminister Robert Peneux (l) ontvangt BvL-voorzitter Wilgo Valies op zijn kantoor. ACHTERGROND - De kwaliteit van het onderwijs is in het geding omdat de curricula verouderd zijn en de leerboeken niet meer passen in de tijd. De didactische werkvormen spelen onvoldoende in op de interessegebieden en de belevingswereld van leerlingen. De digitale technologie met ontzaggelijke mogelijkheden voor educatieve doeleinden wordt niet of nauwelijks geëxploreerd. Trends in de wereld worden niet in de gaten gehouden. De wereld vliegt aan ons voorbij. Het onderwijs staat compleet stil. Tekst: Ivan Fernald - beed: Jason Leysner TPJE VAN DE SLUIER 1. Suriname heeft het hoogste aantal zittenblijvers in de regio in het primair onderwijs. Zittenblijven wordt nog te vaak als enige mogelijkheid beschouwd om te differentiëren. 2. 33 procent van de Surinaamse bevolking boven de vijftien jaar heeft slechts een lagere schoolopleiding, 12 procent heeft middelbaar onderwijs genoten en slechts 5 procent heeft een hogere opleiding (Ashwin Adhin,Dagblad Suriname, 29 april 2015) 3. Het Havo presteert al jaren ondermaats, maar verder dan aanpassing van overgangs-, slagings- en herexamennormen is men niet gekomen. 4. Het slagingspercentage van het mulo was 57 procent in 2017, terwijl dat in 2016 nog 62,4 procent bedroeg. Eén op de vijf leerlingen op het mulo blijft zitten. Het aantal drop-outs in het lager beroeps onderwijs, lbo, was 36 procent (2015). Deze vroege schoolverlaters hebben geen schijn van kans op de arbeidsmarkt. 5. Het percentage direct geslaagden van het vwo was 54 in 2017. Dat is een afname van 10 procent ten opzichte van 2016. 6. De Adekus zit in ernstige financiële problemen. De personele lasten slokken een dusdanig groot deel van het budget op dat onze hoogste onderwijsinstelling nauwelijks eraan toekomt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Onderwijsvernieuwingen hebben niet geleid tot de beoogde verbeteringen 1. DE AANPASSINGEN OP primair- en secundair niveau missen samenhang en verdienen het predicaat innovatie niet. Ik kom tot de conclusie dat de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren niet geleid hebben tot de beoogde verbeteringen. a. Het lager beroepsonderwijs (lbo) is vernieuwd, maar de resultaten van 2017 waren zo bedroevend dat er een algehele herkansing aan te pas moest komen. b. De nieuwe structuur van Imeao voorziet in een vierjarige opleiding die niveau 4-studenten aflevert, maar de aansluiting op Adekus kan, tegen de verwachtingen in, alleen via een schakeljaar. 2. In gevallen waarbij er wel vernieuwingen worden doorgevoerd is er geen consistentie. Op de lagere school is de 'elfjarige basisschool' teruggebracht naar een achtjarige structuur. Dat is in feite geen fundamentele verandering omdat de integratie van de tweejarige kleuterschool en de zesjarige lagere school op de meeste scholen al een feit was. Er zijn wel inhoudelijke veranderingen doorgevoerd in de onderbouw. Het is jammer dat er geen continuïteit is gegeven aan de nieuwe rekenmethode. In de vierde klas valt men terug op de oude methode. Die inconsistentie zien wij ook bij de taalmethode. Dit wekt geen vertrouwen, maar zorgt juist voor verwarring en frustratie. Niet lijdzaam toezien GOED ONDERWIJS IS van levensbelang. De samenleving mag niet met lede ogen toezien dat het onderwijs verder afglijdt. Het volk moet eisen stellen aan de bewindvoerders, het gaat immers om de kwaliteit van ons onderwijs, dus ons bestaan. Het roer moet om. Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) rust de verplichting om actie te ondernemen volgens een integraal ontwikkelingsplan. Symptoombestrijding legt geen zoden aan de dijk. De kernproblemen moeten worden aangepakt. Dat vereist structurele maatregelen op basis van gedegen onderzoek naar de werkelijke oorzaken van het debacle in ons onderwijs. Nationaal debat ER IS EEN mondiale transformatie gaande als gevolg van de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van de digitale technologie. Het onderwijs in Suriname speelt daarop niet in. Wij moeten ons beraden over aard, vorm en inhoud van ons onderwijs. Het is van belang dat Suriname anticipeert op de technologische ontwikkeling, maar tegelijkertijd oog heeft voor de specifieke behoeften van onze samenleving. De situatie is Suriname is complex. Er is ook een grote discrepantie in voorzieningen tussen kuststrook en binnenland. De ambitie is om goed onderwijs te verzorgen op het totale grondgebied van Suriname. Onderwijs moet in dienst staan van nationale ontwikkeling. Daarom moet er een nationaal debat gevoerd worden. De conceptie is een heroriëntatie op ons onderwijs en het sleutelwoord is innovatie volgens een vooropgezet plan. Kernvragen: - WAT IS DE visie op vernieuwing. Op welke strategische pijlers rust het onderwijs? - Wat is de gemeenschappelijke kennisbasis voor het onderwijs in de toekomst? Is er een kerncurriculum (met een uniform pakket van competenties zoals creativiteit, initiatief, innoverend ondernemerschap en assertiviteit)? - Is centralisme van het onderwijs nog houdbaar? - Is er consensus over gemeenschappelijke leerstof van glo, voj, vos, in de vorm van startkwalificaties of toegangseisen voor vervolgonderwijs? - Hoe zit het met de verhouding tussen ontwikkelingsdoelen en eindtermen? - Hoe kan onderwijs een tegenwicht vormen voor de maatschappelijke decadentie die om zich heen grijpt? - - Op welke wijze kan onderwijs een rol spelen voor diversifiëren van de economie? Op grond van de heroriëntatie op onderwijs zal de operationalisering moeten plaatsvinden in leerplannen en handboeken. Reddingsplan: TIJDGEBONDEN BELEIDSPRESTATIES EN meetbare prestatie- indicatoren De toestand in het onderwijs is precair. Het ministerie moet langetermijnstrategie omzetten in operationele doelstellingen, waarbinnen tijdgebonden beleidsprestaties en meetbare prestatie-indicatoren moeten worden gehanteerd. De programma's die daaruit voortvloeien, dienen gebudgetteerd te worden. De toestand is zo alarmerend dat er, vooruitlopend op de transformatie c.q. hervorming van ons onderwijs, een reddingsplan nodig is om verder afglijden een halt toe te roepen. Daarbij moeten er crisis- en ondersteunende maatregelen genomen worden. De actie heeft alleen kans van slagen als er een breed draagvlak is. Een bijzondere rol is weggelegd voor de onderwijsvakbond. Het ministerie zal de vakorganisatie in alle oprechtheid moeten benaderen als partner die medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Als leraren niet volledig betrokken worden is de hervorming gedoemd te mislukken. Licht in de tunnel HET IS IN dit verband goed om enkele eenvoudige modellen c.q. projecten de revue te laten passeren die opvallende resultaten hebben geboekt 1. Julian With heeft het RIS-project ontwikkeld als gevolg waarvan de glo toetsresultaten van leerlingen uit het binnenland gestegen zijn van 7 naar 51 procent. Dat is een fantastisch resultaat. Het is een uitzonderlijke stijging en verdient nadere beschouwing. Sinds jaar en dag presteerde het binnenland ondermaats (onder het landelijk gemiddelde) Tot nog toe waren er nauwelijks structurele maatregelen getroffen om significant betere prestaties te boeken. Wij moeten lering hieruit trekken en nagaan of dit model landelijk ingang kan vinden. De rode draad is dat men prestaties zeer strikt moet monitoren en moet beseffen dat goed onderwijs staat en valt met vakbekwame en gedreven leerkrachten. 2. Een pragmatisch model: nadoen wat excellente scholen doen Er zijn scholen die traditioneel fantastische resultaten boeken. Deze scholen presteren sinds jaar en dag ver boven het landelijk gemiddelde. Het moet toch mogelijk zijn om karakteristieken van excellente scholen te ontdekken. Hoe zit het met de communicatie over en weer tussen leerkracht en leerling? Welke didactische werkvormen worden gehanteerd? Is er orde en discipline op de school? Is er sprake van een kindvriendelijke omgeving? Hoe is de relatie met de ouders? Etc. In feite kan er een profiel van een goede school ontwikkeld worden en vervolgens kan de succesformule doorgevoerd worden op pilot scholen. Indien de resultaten bevredigend zijn kan hetzelfde model daarna landelijk worden doorgevoerd. Tenslotte presenteer ik een overzicht van maatregelen, die onderdeel (kunnen)zijn van een reddingsplan. Ik pretendeer niet volledig te zijn. Het is noodzakelijk om het onderwijs (weer) op het goede spoor te brengen.◊ Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling. Gerelateerde Paramaribo Post artikelen
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Philomena Bijlhout
15/12/2017 14:00 - PS Philomena Bijlhout “Jullie mogen het op straat doen maar niet in de kerk. Gewetenloze mensen!” schreeuwde een vrouw tegen Dew Baboeram en leden van het ‘Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld'. Op de valreep was er een opstootje op de stoep van de Kathedrale Basiliek. Dit was na de herdenkingsbijeenkomst op 8 december voor de vijftien slachtoffers van 1982. Ook een andere vrouw had Baboeram in het vizier: “Duivel.” En terwijl ze in de gereedstaande auto stapten, riep ze hem na: “Morgen zal ik pater zeggen om die kerk extra te zegenen!” Nee, het wil nog niet lukken om alle slachtoffers van politiek en oorlogsgeweld uit de jaren tachtig samen te gedenken. Maar het was inderdaad niet slim van Baboeram om op dat moment de pers te woord te staan. Het is nog te gevoelig en daarom ongepast om op andermans plechtigheid je mening te geven over de wens voor een gezamenlijke herdenking. Bij het betreden van de kerk, eerder op de avond, had Baboeram aan iemand van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) gevraagd of ze plaats mochten nemen in de kerk. Er werd geknikt. Gedurende de hele herdenking luisterden alle aanwezigen in het Godshuis, respectvol en aandachtig naar getuigenissen van diepe pijn en frustratie over de moorden. Bij het verlaten van de kerk ging het alsnog fout. Mogelijk dat Baboeram, geraakt door de bijdrage van Pater Toon te Dorsthorst over de Binnenlandse Oorlog, zich vrij voelde om ook te reageren. De pater vertelde over de slachtoffers en de gevolgen van het geweld. Ik vind het niet terecht dat hij daarna is bekritiseerd voor deze getuigenis vanwege zijn blanke huidskleur en Nederlandse afkomst. Hij werd neergezet als vertegenwoordiger van ons koloniaal verleden en om die reden is zijn mening eenzijdig en gekleurd. Te Dorsthorst geeft al decennia lang zijn krachten aan Suriname en doet niet onder voor de honderden genaturaliseerde Chinezen in dit land. En als we etnisch discrimineren mag ik het bloedbad van Rawagedeh in Indonesië op 9 december 1947, waarbij 431 mannen zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen, dan niet bekritiseren en afwijzen? Want ik kom daar niet vandaan. Trouwens de Nederlandse Staat besloot in datzelfde jaar om de daders (Nederlandse militairen) van deze oorlogsmisdaad niet te vervolgen. Vierenzestig jaar na het bloedbad kreeg een klein groepje overgebleven weduwen excuses en een financiële schadeloosstelling van de Nederlandse Staat. Tijdens de bijeenkomst in de kerk vroeg ik mij ook af of ik het goed hoorde dat één van de religieuze vertegenwoordigers verwees naar de Almachtige die geen vorm heeft en onzichtbaar is. We zaten in een rooms-katholieke kerk. Voor even vroeg ik me af of het passelijk was om dit te zeggen want de katholieken hebben beelden in hun gebedshuis. Ik hoop dat noch etniciteit, noch religie ooit zal leiden tot verdeeldheid van het Surinaamse volk zoals nu in de wereld gebeurt. We hebben onze handen al vol aan waarheidsvinding over de jaren tachtig. Maar ik bedacht me dat de RK zijn kerk ter beschikking heeft gesteld voor een gezamenlijke oecumenische bijeenkomst. Voorlopig krijgt Dew Baboeram het er maar druk mee nu Ronnie Brunswijk ook een duitje in het zakje doet. Volgens hem is er al in 1992 verzoend. Hij heeft een duidelijke mening wie de helden zijn van toen en welke feiten worden verdraaid door het 'Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld'. Ik kijk uit naar de gesprekken van Baboeram met Brunswijk. "Maar misschien moeten we toch meer gaan kijken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt," zei iemand. Wat verbindt ons? De gewelddadige en zinloze dood van zoveel dierbaren uit een periode wat we nooit meer terugwillen. Hopelijk komen we er ooit uit want zei een oude vrouw: "Philomena, o moro yu drai na ini poepe o moro ei tingi" (hoe langer dit duurt des te meer ruis en troebelheid ontstaat). bijlhoutdwt@hotmail.com
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
COMMENTAAR: Einde tijdperk Peneux?
15/12/2017 12:00 MINISTER ROBERT PENEUX van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zag de bui kennelijk al hangen na de eis van het VOS-directeurenberaad om rectificatie van mededelingen rond het Imeao-onderwijs. Betrokkenen voelen zich geschoffeerd. In een schrijven aan de president dinsdag zegden de leraren het vertrouwen in de bewindsman op. De Bond van Leraren die op dit moment niet echt een probleem heeft met Peneux greep dit aan en deed dezelfde avond hetzelfde. Deze stap is verregaand. Een veelomvattend probleem is op het bord geplaatst van de president, die het intussen heeft doorgeschoven naar de vicepresident. De actie van de leraren die weigeren te werken, slaat natuurlijk over op de leerlingen. Zo is het schoolonderzoek op een aantal scholen stopgezet. Zij worden weer het kind van de rekening. Peneux houdt de eer aan zichzelf en heeft zijn ontslag aan de president aangeboden. Deze heeft het verzoek in beraad genomen, kennelijk omdat hij nog een mogelijkheid ziet om de breuk van de minister met het directeurenberaad te lijmen. Het staatshoofd hield de ontslagaanvraag van minister Regilio Dodson maanden geleden, toen zijn partij DOE de wacht werd aangezegd, ook aan. De president was en is tevreden over het functioneren van Dodson. De kern van het huidige probleem is dat het directeurenberaad met vicepresident Ashwin Adhin om de tafel zit, rectificatie wil en nog voordat de rectificatie komt, het vertrouwen in hem opzegt. Hardliners binnen de Bond van Leraren en het beraad eisen, naar het zich laat aanzien dat de kop van Peneux rolt, want niet wordt afgewacht wat de strekking wordt van de rectificatie. Na de lange lerarenstaking was het een verademing bij de gemeenschap dat plooien gladgestreken leken te zijn in het onderwijsveld. Hoewel niet gemeten, zijn er diepe wonden geslagen door het optreden van de politie en waarschijnlijk de slechte schoolresultaten. Het onderwijs heeft rust nodig. Ouders en kinderen zitten niet te wachten op een nieuwe crisis, die zich nu schijnt aan te dienen in het onderwijs. Of Peneux nu aftreedt of dat er een andere minister komt, het lijkt verstandig dat de president een team van deskundigen aanstelt om alle organisatorische problemen in het onderwijsveld te inventariseren. Daarbij moeten ook zaken die door Peneux in gang zijn gezet worden meegenomen om de wildgroei bij het middelbaar onderwijs te stoppen. Op grond van de inventarisatie moet in een keer schoonschip worden gemaakt. De leerlingen verdienen dit!.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Regering 'laat' met maatregelen
15/12/2017 11:13 - Ivan Cairo De lege zitplaatsen van de NDP-fractie vrijdagmorgen tijdens een schorsing na het betoog van fractielid Amzad Abdoel. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - Na een vlijmscherp betoog van Amzad Abdoel (NDP) vrijdagmorgen in het parlement waarin hij de regering ter verantwoording riep, vroeg fractieleider André Misiekaba een schorsing aan zodat de NDP-fractie de koppen bij elkaar kon steken. Terwijl de economische crisis al enkele jaren gaande is heeft de regering volgens Abdoel niets concreets gedaan om de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Hij wees erop dat de staatsschuld, een van de belangrijke economische indicatoren, sinds 2014 enorm is gestegen en nog steeds toeneemt. Dit geeft volgens hem aan dat de rust die er momenteel heerst "heel fragiel" is. Abdoel: "De stijging van de staatsschuld is een sein dat er onvoldoende gewerkt is aan vooral de verhoging van de verdiencapaciteit van het land". Hij heeft de discussie hoe daarin verandering te brengen tot nu toe gemist tijdens de begrotingsdebatten. Gelet op perikelen die met de regelmaat van de klok de kop op steken vroeg Abdoel zich af of de regering de komende jaren in staat zal zijn om de gezondheidszorg, het onderwijs en andere basale zaken in stand te houden "als we niet adequaat en effectief werken aan verhoging van de verdiencapaciteit van het land". De politicus benadrukte dat de ruimte om nieuwe leningen te sluiten beperkt is. De regering kan nog maar drie jaren gebruik maken van een voorziening die was getroffen om meer te mogen lenen. Abdoel merkte op dat op basis van de cijfers die financiënminister Gillmore Hoefdraad gepresenteerd heeft de staatsschuld momenteel 82.5 procent van het bruto nationaal product bedraagt. Het is derhalve de hoogste tijd dat serieus wordt nagegaan hoe de verdiencapaciteit van het land op korte termijn te verhogen. Regering en parlement hebben, aldus de politicus, gefaald om te discussiëren hoe de verdiencapaciteit te vergroten en welke prioriteiten gesteld zouden moeten worden. De maatregelen die de regering heeft aangekondigd om de staatsinkomsten te verhogen zijn volgens Abdoel laat. "U bent laat", hield hij de regering voor.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Grassalco gaat in bauxietproductie
15/12/2017 10:03 - Ivan Cairo Foto: www.grassalco.com PARAMARIBO - Waar Suralco geen brood meer zag in de Surinaamse bauxietindustrie, ziet staatsmijnbouwbedrijf Grassalco juist een gat in de markt. Daarvoor wil ze de overgebleven bauxietreserves in oost-Suriname inzetten. Daar ligt ruim 3.6 miljoen ton aan restant reserves die vanwege de geringe hoeveelheid en mindere kwaliteit voor Suralco economisch niet aantrekkelijk was om verder te ontginnen. Grassalco-directeur Sergio Akiemboto, zegt dat er wel een markt is voor 'rest bauxiet'. Internationaal is er een markt voor en Guyana verdient er momenteel al goed geld mee. Intussen zijn de bauxietconcessies en exploratiedata van Suralco al aan het staatsbedrijf overgedragen. Uit de exploratiedata blijkt dat er voldoende reserves zijn om voor een periode van 15 jaar gemiddeld 2 miljoen metrieke ton bauxiet per jaar te mijnen en te exporteren. Dit zal volgens de voorlopige berekeningen Grassalco een winst van ongeveer 10 miljoen US dollar per jaar opleveren. De export zal in partnerschap met de buitenlandse investeerder Oldendorff ter hand worden genomen. Akiemboto stelt dat het de bedoeling is om het erts met kleine schepen te transporteren naar zee waar de overslag naar grotere vrachtschepen zal plaatsvinden.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Besmette babyvoeding niet in Suriname
15/12/2017 09:05 - Aidy Pinas-Agodeba PARAMARIBO - Babyvoeding van melkfabrikant Lactalis die besmet is met salmonella, is tot nu toe niet in Suriname aangetroffen, zegt Danielle Sumpter van de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme HI & T. "We zijn naar Frans-Guyana gegaan, omdat we dachten dat het product mogelijk via Frankrijk daar terecht is gekomen." Als dat zo was, zou het product zijn weg ook naar Albina en Moengo kunnen vinden. Daar zijn ze niet gevonden, blijkt uit onderzoek van HI & T. Het departement heeft consumenten opgeroepen om als ze dit middel gekocht hebben het niet te gebruiken en het te melden, de zogenoemderecall. Amrita Autar-Ganesh, directeur van Nitrisur, zegt dat ze het merk Lactalis niet kent. "Het kan zijn dat je het ook hier kan kopen, maar wij importeren uitsluitend Nutrilon-babyvoeding." De producent van dit product, Nutricia Export BV., heeft intussen ook bekendgemaakt dat zij niets van doen heeft met de besmette babyvoeding. In 2016 en dit jaar heeft Autar-Ganesh een fluctuatie gemerkt in de verkoop van babyvoeding.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
15/12/2017 08:06 - Naomi Hoever Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Foto: dWT PARAMARIBO - De resolutie van 9 oktober die het financiële gedeelte en de overuren van de herwaardering van de leerkrachten regelt, wordt per 19 december ingetrokken en vervangen door een nieuwe. Dit zegt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) Wilgo Valies. Toch blijft de bond bij zijn standpunt dat het vertrouwen in minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is opgezegd. "Deze minister is niet in staat leerkrachten en pupillen te motiveren. We moeten naar nieuw leiderschap." Valies zegt dat de minister dit keer een stapje te ver is gegaan. "Wat hij ook doet hij kan niet zorgen voor een moreelethische basis." In antwoord op een vraag zegt Valies geen belangstelling te hebben om minister te worden. Dit wordt hem vaak gevraagd. "Ik heb een duidelijke taak als vakbondsman en die zal ik blijven doen. Het is niet in mijn scope. Ik heb andere uitdagingen waarvoor ik mij wil inzetten. Ik vecht tegen onrecht. Ik lever mijn bijdrage op een bescheiden manier." In tegenstelling tot Valies zegt Marcelino Nerkust, president van onderwijsfederatie Fols dat hij minister Peneux nog steeds ondersteunt, zoals hij dat vanaf het begin heeft gedaan. Het kan dat de minister in de hitte van de strijd een steek heeft laten vallen. Nerkust vindt dat je bij het nemen van bepaalde beleidsmaatregelen niet altijd het onderwijsveld kan betrekken."Ik betreur het. Ik had hem graag zijn termijn zien uitzitten."
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Brownsweg zonder water door vernieling
15/12/2017 07:02 Foto: qssupplies.wordpress.com PARAMARIBO - De vierduizend inwoners van Brownsweg hebben niet lang kunnen genieten van het schone drinkwater uit de kraan. Nadat de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) kort voor de viering van Srefidensi eind november er samen met Grassalco en IamGold voor had gezorgd dat een lang gekoesterde wens van de dorpsbewoners in vervulling was gegaan. Onverlaten hebben woensdag de intakebuis voor het water vernield. Eerder werd ook al schade toegebracht aan de bronpomp. Wie verantwoordelijk is voor de zinloze vernielingen is niet duidelijk en wordt nog onderzocht. Bewoners van Brownsweg vermoeden zelf dat het jongeren van buiten het dorp zijn die vrijwel dagelijks tot in de late uurtjes vertier komen zoeken. "Zij zorgen voor veel overlast, zijn brutaal, drinken er op los en stelen wat ze kunnen. Iedere ochtend kunnen wij hun rotzooi opruimen. We hebben hier al vaker over geklaagd bij de politie, maar die doet niets", zegt een bewoonster. SWM-directeur Marlon Oosterling zegt dat zijn bedrijf met man en macht werkt om de schade aan de waterbuis te verhelpen.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
VS-ambassade waarschuwt voor betoging
15/12/2017 06:03 - Ivan Cairo PARAMARIBO - Amerikaanse staatsburgers worden door de Amerikaanse ambassade opgeroepen zondag weg te blijven uit de buurt van de ambassade in Paramaribo-Noord. In een bekendmaking staat dat op die dag daar een demonstratie zal worden gehouden. Organisaties zijn namelijk van plan een protestmanifestatie te houden tegen het besluit van president Donald Trump om Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van Israël. Het is onduidelijk hoe laat de betoging zal worden gehouden en wie er achter zit. "Zelfs demonstraties die vreedzaam bedoeld zijn kunnen uitmonden in confrontatie en escaleren in geweld. Amerikaanse staatsburgers zullen het gebied rondom de VS-ambassade tijdens de demonstratie vermijden en zowel voor als na de betoging op hun hoede zijn in de omgeving", waarschuwt de ambassade. Izaak Jamaludin, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Organisatie en van het overkoepelende orgaan Madjlies Moeslimien Suriname, is niet op de hoogte van een op handen zijnde demonstratie. "Ik weet er niets van en voor zover iets dergelijks wordt georganiseerd hebben onze organisaties geen enkele bemoeienis ermee", zegt hij tegende Ware Tijd. Jamaludin voegt er aan toe het besluit van de Amerikaanse president te betreuren. "Dit getuigt niet van groot staatsmanschap. Het besluit komt te midden van het vredesproces waarbij de VS eigenlijk als bemiddelaar optreedt', stelt de moslimleider.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Rijstexport met 40 procent gedaald
15/12/2017 05:05 - Beta Debidien NIEUW NICKERIE - Suriname exporteert naar verwachting dit jaar 63.000 metrieke ton rijst, tegenover 103.000 vorig jaar, wat neerkomt op een afname van veertig procent. Bovendien is de kwaliteit achteruitgegaan. De extra long grain rijst variëteiten van Suriname met onder andere goede kookkwaliteit, waardoor daar een redelijke vraag naar was, worden tegenwoordig heel weinig ingezaaid. "Dit komt omdat ongeveer 75 procent van het areaal wordt ingezaaid met allerlei vreemde rijstsoorten met verschillende korrellengtes en kookeigenschappen." Doordat de rijstsoorten ook niet apart opgeslagen en verwerkt worden, is er geen sprake van uniformiteit. Dat schrijft Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de Fal in een persbericht. Als redenen waarom de meeste boeren geen Adron rassen meer inzaaien, noemt hij: een ongunstige verhouding tussen kosten en baten, gebrekkige zaaizaadvoorziening, slechte organisatie van de sector en gebrekkige marketing. Om een verdere terugval van de export te voorkomen zijn er maatregen nodig zoals het opvoeren van de landbouwvoorlichting.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Original Bigiskrifi geeft terug
15/12/2017 04:04 PARAMARIBO - “Wij weten wat het is om arm te zijn. We hadden het ook moeilijk toen we jonger waren. We zijn nu niet rijk maar wel in de positie om anderen te helpen”, zegt Marciano Galimo, voorzanger en leider van de kaseko formatie Original Bigiskrifi. Hij spreekt naar aanleiding van de kerstbrodenactie die de band zondag zal hebben. De groep die zeer populair is onder de marrongemeenschap, zal zich op die dag van een andere kant laten zien. In verschillende gebieden van het land zal zij kerstbroden aanbieden aan voornamelijk mensen met een beperking en minder draagkrachtigen. Galimo zegt dat hiermee de formatie deze groep een hart onder de riem wil steken.De afgelopen vier jaar heeft Original Bigiskrifi in december voor haar fans eenkresnetiparty georganiseerd. Dit jaar is gekozen voor een sociaal project. "Wij vinden dat we iets terug moeten geven aan de mensen omdat zij ons het hele jaar door betalen om voor hen te spelen", zegt Galimo. Het aanvankelijke idee was een levensmiddelen pakket, maar dit bleek financieel niet haalbaar. Pogingen om via donateurs meer geld in te zamelen is volgens hem onbegonnen werk. "We hebben voorgaande jaren meerdere organisaties aangeschreven voor een samenwerking en van sommige krijg je niet eens een reactie. Dus dit jaar roeien wij met de riemen die we hebben." Van elk verkocht exemplaar van hun nieuwe album 'Liefde doet pijn', wordt een deel gereserveerd voor het kerstbrodenproject.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Normaal verloop onderwijs muloscholen
15/12/2017 02:01 - Van onze redactie PARAMARIBO - Het onderwijsproces op de muloscholen heeft normaal voortgang gehad. Er hebben zich geen stagnaties als zodanig voorgedaan. Desondanks kan elke eruptie zorgen voor concentratieverlies met alle gevolgen van dien. Dit meldt het bestuur van het Mulo Directeuren Beraad in een verklaring. Het Mulo Directeuren Beraad onder leiding van Marisa Meyer volgt de ontwikkelingen die nu gaande zijn in het onderwijsveld op de voet. Het is echter nog niet in de gelegenheid geweest om met zijn leden in overleg te treden. Aan de conflicterende partijen wordt een beroep gedaan om de scherpe kanten te verwijderen en in alle ratio, het belang van de toekomst van het lerende kind veilig te stellen en over te gaan tot de orde van de dag.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Zita Jesus-Leito, de Curaçaose minister van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Ordening.
15/12/2017 00:03 - Eliézer Pross Zita Jesus-Leito, de Curaçaose minister van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Ordening. Foto: Knipselkrant-curacao PARAMARIBO - De overheid van Curaçao is een diepgaand onderzoek begonnen naar de reden waarom zijn vliegbedrijf Insel Air nog geweerd wordt om weer op Suriname te vliegen. "De problemen moeten diepgaand worden onderzocht", is donderdag door Zita Jesus-Leito, de Curaçaose minister van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Ordening, meegedeeld aan plaatselijke media. "Als Insel Air niet mag landen in Paramaribo, zal Curaçao moeten nagaan wat er moet gebeuren met de vergunning van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij", zei de bewindsvrouw verder, kennelijk zinspelend op de mogelijkheid dat onze nationale carrier als tegenmaatregel geweerd kan worden uit Willemstad. Het Antilliaanse luchtvaartbedrijf blijft zich beroepen op het feit dat ze toestemming heeft van de Surinaamse Burger Luchtvaart Autoriteit (Casas) om commerciële vluchten op Suriname te hervatten. Het bedrijf verwijst ook naar de luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en Curaçao. Dat Insel Air nog niet vliegt komt door de eis van de Surinaamse overheid dat het bedrijf garanties biedt aan haar schuldeisers in Suriname. Die zijn in eerste instantie SLM en Fly All Ways, die moesten inspringen om gestrande passagiers van het bedrijf te vervoeren toen Insel Air ruim een halfjaar geleden uit de lucht gehaald werd door de Curaçaose luchtvaartautoriteiten wegens gebrekkig onderhoud. Daarnaast zijn er vermoedelijk honderden passagiers die met tickets van Insel Air rondlopen die nog verzilverd of gecompenseerd moeten worden.
vr, dec 15, 2017
Source: De Ware Tijd
Getuige legt bezwarende verklaringen af tegen verdachte
14/12/2017 21:10 - Van onze redactie PARAMARIBO - Ik heb de dingen bij hem gekocht. De spullen hebben we thuis bij hem opgehaald en dat geld heb ik ook aan hem gegeven. Ik heb hem twee keer betaald: de eerste keer SRD 2000 en de volgende morgen SRD 7000.” Dit zei een getuige woensdag aan kantonrechter Robert Praag in de zaak waarvoor Ulrich S. alias Koemboe (50) geruime tijd vast zit. Volgens het voorlopige onderzoek heeft Koemboe gestolen barbecuesets naar zijn huis gebracht. Ze zijn vervolgens doorverkocht aan de getuige. Hij zegt de apparaten gekocht te hebben, omdat hij had gehoord dat ze uit Frans-Guyana waren. Dit bleek achteraf niet waar te zijn. Koemboe blijft erbij dat hij bewust wordt beschuldigd door de getuige. "Ik zeg u eerlijk, ik weet niets van diefstal. Deze man jokt voor me. Het is iemand anders die hem influistert wat hij moet verklaren tegen mij." Net als op een eerdere zitting verzocht de verdachte de rechter tevergeefs hem in vrijheid te stellen. De rechter vroeg aan officier van justitie Roline Gravenbeek om andere getuigen te dagvaarden zodat er meer uidelijkheid in de zaak kan worden gebracht. De verdere behandeling is op 10 januari.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
De Russische president Vladimir Poetin.
14/12/2017 20:04 De Russische president Vladimir Poetin. Foto: AFP MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag de Verenigde Staten gewaarschuwd geen raketaanval op Noord-Korea uit te voeren. Dat zou rampzalige gevolgen hebben, aldus de Russische leider. Het is volgens Poetin het Amerikaanse beleid dat Noord-Korea er toe dreef zich niet te houden aan een akkoord uit 2005 dat het nucleaire programma van dat land beperkte. De twee partijen, Pyongyang en Washington, moeten nu stoppen met de escalatie van de crisis, zei Poetin. Poetin ging tijdens een vraaggesprek ook in op de mogelijk rol die Rusland heeft gespeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij noemde het eens te meer een verzinsel van tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump om diens positie onder druk te zetten. "De VS en Rusland moeten stoppen elkaar als dieren te bevechten", aldus Poetin. Volgens hem is samenwerking tussen de VS en Rusland cruciaal om de crises in onder meer het Midden-Oosten en Noord-Korea op te lossen. Ook de banden met China wil hij verder aanhalen. De Russische president benadrukt dat Rusland zich uit geen enkel wapenbeheersingsverdrag wil terugtrekken, en niet de intentie te hebben zich te mengen in een 'wapenwedloop' met de Verenigde Staten. "Zij geven ook veel meer geld uit aan militaire activiteiten dan wij", aldus Poetin. Hij liet verder weten dat hij als onafhankelijke kandidaat zal meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen van maart volgend jaar. NU.nl
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.
14/12/2017 18:50 - Ivan Cairo Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Foto: dWT Archief PARAMARIBO - Eén en van de grote problemen waarmee ziekenhuizen kampen is de boeterente die ze moeten betalen omdat leningen bij financiers niet tijdig worden afgelost. De regering zal voor dit vraagstuk samen met belanghebbenden naar een oplossing zoeken, zei minister Patrick Pengel van Volksgezondheid dinsdagavond in het parlement. De gezondheidssector kampt volgens dienstverleners in de branche met een ernstig financieringstekort, deels omdat de overheid subsidies en betalingen voor geleverde diensten niet tijdig of niet volledig overmaakt. Pengel zei in De Nationale Assemblee dat ziekenhuizen en dienstverleners in de zorg gezamenlijk een financieringstekort van SRD 150 miljoen tot SRD 200 miljoen hebben. "Is gewoon SRD tweehonderd miljoen er tegenaan gooien de oplossing? Nee", stelde de bewindsman. Hij voerde aan dat de problemen in de sector in het verleden gemaskeerd werden door steeds geld op tafel te leggen. Er is niet gewerkt aan een structurele oplossing. De komende periode zal het ministerie werken aan herstructurering van de gezondheidszorg en dit zal enkele jaren in beslag zal nemen. De minister zei ook dat dienstverleners die subsidie van de overheid ontvangen niet in de kou gelaten zullen worden. Vooral "kritische crediteuren" onder wie belangrijke leveranciers, zullen betaald worden zodat ziekenhuizen gebruik kunnen blijven maken van hun inkoopvoordeel. Bij contante betaling kunnen ze namelijk minder voorraden inkopen wat hen duurder komt te staan. Hij merkte verder op dat in feite alles wat op de begroting staat als prioriteit zou moeten worden aangemerkt. Zo ook de subsidiebetalingen aan dienstverleners als de RGD, Medische Zending en Jeugdtandverzorging. Pengel: "Als ze geen prioriteit waren zouden ze niet op de begroting staan. Maar als ze op de begroting staan gaan we er ook aan moeten werken dat ze niet op hun tandvlees raken aan het einde van het jaar."
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Jorge Glas, de vicepresident van Ecuador.
14/12/2017 17:47 Jorge Glas, de vicepresident van Ecuador. Foto: AFP QUITO - Jorge Glas, de vicepresident van Ecuador, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Hij stond terecht voor het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Volgens de openbaar aanklager had Glas via zijn oom zo'n 13,5 miljoen dollar (11,4 miljoen euro) ontvangen. Glas moest zijn werkzaamheden als vicepresident in augustus neerleggen. Zelf beweert hij slachtoffer te zijn van een politieke hetze. Volgens de BBC is Glas tot nu toe de belangrijkste politicus die veroordeeld is in de grote corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht. Het Braziliaanse bedrijf heeft toegegeven dat het bijna 788 miljoen dollar (666 miljoen euro) aan smeergeld heeft betaald in twaalf verschillende landen. Een voormalig topman verklaarde in oktober dat het bedrijf 35 miljoen dollar (29,5 miljoen euro) aan steekpenningen heeft betaald aan de Venezolaanse president Maduro. Woensdag werd tevens duidelijk dat ook president Pedro Pablo Kuczynski van Peru mogelijk geld heeft ontvangen. In totaal is 4,8 miljoen dollar overgemaakt aan bedrijven die met hem in verband worden gebracht, zou blijken uit een document dat Odebrecht naar het Congres heeft gestuurd. De betaalopdrachten zijn gedaan tussen 2004 en 2012 toen Kuczynski verschillende ministersfuncties bekleedde. De president zegt niets fout te hebben gedaan, maar ontkent ook niet dat het is gebeurd. In 2016 trad hij aan als president. NU.nl
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Grassalco verbreedt bestaansbasis
14/12/2017 16:34 - Ivan Cairo Grassalco-directeur Sergio Akiemboto. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - Om haar bestaanszekerheid en verdiencapaciteit te vergroten heeft staatsmijnbouwbedrijf Grassalco een traject voor verdere diversificatie ingezet. Het bedrijf zal het in de toekomst niet alleen moeten hebben van inkomsten uit de productie van steenslag en goud, hield directeur Sergio Akiemboto, journalisten donderdag voor tijdens een presentatie. Sinds zijn aanstelling in 2011 is het bedrijf gegroeid van 29 naar 129 medewerkers en is geïnvesteerd in capaciteitsversterking, modernisering en verbetering van het management, bedrijfsprocessen alsook productie- en administratiesystemen. Zo is op haar concessie te Maripaston een kleinschalige goudproductieunit opgezet en in Brokopondo een moderne steenslagfabriek. Het bedrijf streeft echter naar het ontwikkelen van een eigen middelgrote goudmijn. In dat kader wordt een intensief boorprogramma uitgevoerd. Intussen is te Maripaston al een goudreserve van 60.000 troy ounce aangetoond. Akiemboto zegt dat echter pas met een grotere goudmijnoperatie zal worden begonnen wanneer minstens het drievoudige daarvan aan goudreserves is aangetoond. Met buitenlandse partners worden intussen ook exploraties verricht naar goudvoorkomens in de concessies in het Lelygebergte en het Goliath-gebied. Ook is de voorbereiding in afrondende fase om op een terrein van het bedrijf in Commewijne met een zandafgravingsproject te beginnen. Dit project zou al in uitvoering moeten zegt de directeur. Omdat ernaar gestreefd wordt zodanig te opereren dat nadat het zand is gemijnd in de ontstane putten aan aquacultuur gedaan kan worden, is enige vertraging opgetreden. Voorts zullen de zandafgravingsactiviteiten en rehabilitatie van het gebied ook zodanig plaatsvinden dat daar woningbouwprojecten ontwikkeld kunnen worden. Grassalco zal ook dit jaar de boeken met een positief resultaat afsluiten, weliswaar met een iets kleinere winst dan wat is geboekt in 2016.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Zestig-plusser is 77ste verkeersdode
14/12/2017 15:29 - Ivan Cairo The Backlot-directeur Hennah Draaibaar probeert het slachtoffer voor aankomst van de ambulance op zijn gemak te stellen. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - De 61-jarige Ramon Renfrum is woensdag in het ziekenhuis overleden, na eerder op de middag door een personenauto te zijn aangereden. Het ongeval heeft zich aan de Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het bedrijf HGG-group voorgedaan. Zo meldt het Korps Politie Suriname. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de zestig-plusser die slecht ter been was en met behulp van een stok liep bij het oversteken van de straat languit op het wegdek kwam te vallen. De 26-jarige autobestuurder Leandro K. verklaarde tegenover de politie dat hij niet tijdig kon afremmen en Renfrum aanreed. Ook een ooggetuige van het ongeval heeft tegenover de poltie verklaard dat de man was komen te vallen waarna hij werd aangereden. Het slachtoffer liep een verwonding aan het oofd op alsook fracturen. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij na enkele uren overleed. Uit een blaastest is niet gebleken dat de autobestuurder onder invloed van alcohol verkeerde tijdens het incident. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd en het ontzielde lichaam van Renfurm zal aan gerechtelijke lijkschouwing worden onderworpen.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Column: Willen, kunnen en zieligheid
14/12/2017 14:00 - Pokay Tongo Stuart Rahan Een terugblik op het haast afgelopen jaar levert een aantal, soms hilarische denkbeelden op. We kennen allemaal de welbekende troost die een zittenblijver of iemand die ‘gebakt' is voor het examen krijgt. “Hij kan het wel maar het lukte niet.” Voor de falende leerling meer dan troost alleen. Zijn omgeving vindt hem zielig. Daar leeft hij liever mee dan een woordensula aan terechte verwijten. Je weet immers per slot van rekening waar je sterk, minder sterk of uiterst zwak in bent. We kennen de laatste schoolresultaten. Het landelijke slaagpercentage voor mulo, havo en vwo lag gemiddeld rond de vijftig procent, nog slechter dan de jaren daarvoor. Het aantal zittenblijvers is zorgwekkender. Elk doublerend kind kost ons allen een aanzienlijk bedrag dat beter geïnvesteerd kon worden. Verantwoordelijke minister Peneux moest er wat van vinden, dus kondigde hij het zoveelste onderzoek aan. Alsof hij sinds 2012, toen hij zijn intrede deed als directeur van Onderwijs, niet wist dat de schoolresultaten steeds dalende waren. Het frappante aan slechte schoolprestaties is dat er steeds wordt geroepen om onderzoeken maar dat van nieuwe of verbeterde aanpak van het onderwijs weinig te merken is. Neem bijvoorbeeld onderwijs aan leerlingen in een Aucaans of Saramakaans dorp of ergens in de Corantijnpolder. In al deze gebieden is Nederlands nog steeds niet de moedertaal en dat zal de komende decennia ook niet veranderen. Het verbaast mij nog steeds dat pedagogische opleidingsinstituten als CPI en ACI leerkrachten klaarstomen voor het basisonderwijs met in hun vakkenpakket Engels en Nederlands als enige talen. Een gewezen leerkracht typeerde het als volgt: "Wij kregen Engels omdat de leiding van het land ervan uitging dat wij na onze studie naar het Engelstalige buitenland zouden vertrekken voor een vervolgstudie." Hoeveel van deze afgestudeerden inderdaad naar een Engelstalig gebied vertrokken voor een vervolgstudie, is nooit bijgehouden. Ik denk zelf dat het een te verwaarlozen aantal is. In mijn logische redenering kan ik moeilijk de gedachte van mij afzetten dat er geen Saramakaans, Aucaans of gewoon Hindi in het lespakket van de pedagogische instituten is opgenomen. Jonge afgestudeerde leerkrachten worden immers voor minimaal twee jaar 'gestationeerd' ergens in een district of ver weg in het binnenland. Voor de vroege ontwikkeling van het kind is onderwijs in de eigen moedertaal in principe een vereiste, wil je het kind na acht jaren basisschoolonderwijs klaargestoomd hebben voor onderwijs op juniorenniveau. De vraag is: verdienen de kinderen in het binnenland het niet om op hetzelfde niveau en hetzelfde tempo als in de stad onderwijs te krijgen? Dat een kind een andere dan de Nederlandse voertaal spreekt, betekent niet per se dat het een leerachterstand heeft. "Omeni sii na neygi maipa anga seybi awaa?" Het Aucaans voor 'hoeveel vruchten zijn negen maripa's en zeven awara's samen?' Maripa's en awara's zijn tastbaarder Surinaams fruit dan ijsappels en druiven. En zo zijn er voorbeelden te over om de achterstelling van het district en het binnenland ten opzichte van de stad te accentueren. Ik vertel niets nieuws, zoals u wellicht al weet. Waar het in deze wel om gaat, is waarom die omslag niet van de grond komt, tweetalig onderwijs. Willen we kinderen onderwijs geven zodat zij kunnen lezen en schrijven in het Nederlands of willen we een stap verder door hen deel te laten nemen aan de nationale ontwikkeling? In veel culturen is de vrouw voorbehouden kinderen te baren en het huishouden te regelen. Hun participatie aan de economische ontwikkeling is van ondergeschikt belang terwijl bij veranderde inzichten zij voor de helft meer kan bijdragen. We willen zoveel, we kunnen zoveel zoals we vaak beweren maar we verzaken in de uitvoering. Terwijl de landen om ons heen hun nationale ontwikkeling over een nieuwe geïntegreerde boeg gooien, zijn wij verworden tot bedelaars van onze eigenwijsheid. taknangami@live.nl
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Stafcollectief Minowc pleit voor behoud Peneux
14/12/2017 13:10 - Naomi Hoever Het stafcollectief van Onderwijs wil dat minister Robert Peneux (r) in functie blijft. Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - Het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is in beraad over de ontslagindiening van minister Robert Peneux. Vernomen wordt dat de poorten van het hoofdkantoor van het ministerie aan de Kafiluddistraat zijn gesloten. Het stafcollectief noemt het onacceptabel dat het gezag van Peneux wordt gedesavoueerd door de vos-directeuren en de Bond van Leraren. Zij vinden dat hierdoor de structuren van het ministerie worden afgezwakt. Het collectief wacht het besluit van de president over het aanvaarden van het ontslag van Peneux af staat in een zojuist uitgegeven communiqué. Guno Sabajo, voorzitter van de Bond van Personeel Ministerie van Onderwijs, vraagt zich af waar het stafcollectief was toen de minister Julius Pahalwankan en Henny Dielingen de laan uitstuurde. Dat duo maakte ook deel uit van het collectief. "Wij zijn content met de ontslagindiening. Als bond kunnen wij het ook niet meer aanzien dat personeel wordt beledigd en thuisgezet. We zijn blij met de ontslagindiening en zijn solidair met de overige bonden", aldus Sabajo donderdagmiddag tegenover de Ware Tijd.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Commentaar: Bekwame woordvoerder gezocht
14/12/2017 12:00 HET GETUIGT NIET van slimheid van de president en vicepresident om bij de aanvaringen van minister Robert Peneux met het onderwijsveld, de bewindsman niet tegen zichzelf te beschermen. Hij heeft onvoldoende communicatievaardigheden om zaken op een vriendelijke en zakelijke toon te verpakken. Een bekwame woordvoerder verstaat de kunst om zonder emoties en met een zekere diplomatieke lading het beleid over te brengen. Een eenvoudige waarnemer had kunnen aanvoelen dat Peneux met de ongefundeerde kritiek op de leraren bij het Imeao solliciteerde naar moeilijkheden. Onderdeel van zijn zoveelste uitglijpartij is de boute uitspraak dat het bij de leraren gaat om extra repetities op te stellen voor studenten met een herkansing, zodat zij meer kunnen verdienen. Het woord nyan patu zou in dit verband ook zijn gevallen. Dit laatste is mogelijk ingegeven door de gedachte dat leerkrachten voor alles extra willen ontvangen, ook als het onder werktijd gedaan wordt. Dat er protest zou komen over de grievende woorden spreekt vanzelf. Peneux heeft een onnodige sfeer van wantrouwen tussen zichzelf en de leraren geschapen. Gevolgtrekking is het opzeggen van het vertrouwen in hem door het vos-directeurenberaad. BvL-voorzitter Wilgo Valies springt in dit gat en heeft een issue om een appeltje te schillen met Peneux. De ontstane situatie brengt president Bouterse ernstig in verlegenheid. Want precies om min of meer dezelfde reden is hij gaan staan achter de eis van de rechterlijke macht de samenwerking met toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos op te zeggen. De politiebond heeft geëist dat korpschef Agnes Daniel en het managementteam zouden opstappen. Dat is ook gebeurd. De politie en de rechterlijke macht kunnen zich als pressiegroep nogal wat veroorloven en hebben hun zin gehad. Nu laat het vos-directeurenberaad, eveneens een pressiegroep, zijn tanden zien, wat vermoedelijk niet zonder kleerscheuren zal aflopen, want het beraad neemt geen genoegen met de verontschuldiging van Peneux in het parlement. Vreemd overigens, want daarmee heeft hij voldaan aan wat het beraad wilde. Het verweer over het rap van tong zijn van een minister die misplaatste dingen kan zeggen, is niet steekhoudend. Als de president de lijn volgt van het afhaken van Eugène van der San, Van Dijk - Silos en Daniël, hangt de positie van Peneux aan een zijden draad. Hij valt dan niet vanwege zijn gebrek aan deskundigheid, maar door gebrek aan intermenselijke omgang. In een gunstig geval zal zijn langer aanblijven afhangen van de bereidheid diep te buigen en door het stof te gaan.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
SLM doet geen zaken met Fly-Su.nl
14/12/2017 10:17 - Naomi Hoever PARAMARIBO - “Het ligt aan de reizigers zelf. Voor een paar tientjes minder hebben zij zich laten oplichten.” Zo reageert SLM-directeur Robbi Lachmising op het probleem dat voor minimaal 65 personen in Nederland is ontstaan. Ze hadden voor een ticket naar Suriname betaald bij reisbureau Fly-Su.nl aan de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuid-Oost. Mensen die maandag naar het reisbureau gingen om hun ticket op te halen werden door eigenaar Gaby del Prado gevraagd woensdag terug te komen. Woensdag kwamen ze letterlijk voor een gesloten deur te staan en werden geconfronteerd met een handgeschreven mededeling dat de zaak failliet is. Hierdoor kan ze geen tickets uitschrijven en ook het betaalde geld niet teruggeven. Lachmisingh zegt verder dat Fly-Su.nl geen agent van SLM is. Het bedrijf maakt wel boekingen via het door SLM erkende reisbureau Fly Partner. Op Facebook is Del Prado te zien met een SLM-award Salesagent of the Year. Lachmising zegt dat niet haar reisbureau de onderscheiding heeft gekregen, maar Fly Partner. Hij zegt dat personen die geboekt hadden via dit reisbureau normaal vertrekken. Het gaat om ongeveer 75 reizigers, van wie een deel al in Suriname is. Lachmising benadrukt dat SLM een niet erkend reisbureau niet kan verbieden om SLM-tickets te verkopen. Het is de Nederlandse overheid die geen toestemming moet geven aan dit soort bedrijven om te opereren. Intussen heeft Del Prado via sociale media excuses aangeboden aan gedupeerde klanten. "Ik begrijp jullie verdriet, boosheid en teleurstelling in mij, maar ik ben geen oplichtster. Ik mag van mijn advocaat met niemand praten, binnenkort wordt er een curator aangewezen die mijn zaken gaat behartigen."
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Ellen de Vries bij de presentatie van haar boek ‘Mediastrijd om Suriname'.
14/12/2017 09:12 - Wilfred Leeuwin Ellen de Vries bij de presentatie van haar boek ‘Mediastrijd om Suriname'. Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - Het boek ‘Mediastrijd om Suriname' van de Nederlandse publicist en onderzoeker Ellen de Vries dat dinsdag is gepresenteerd in het Nationaal Archief, speelt zich af in de (post)militaire periode van 1980 tot en met 1992. Ze beschrijft de rol van de Surinaamse en de Nederlandse media, en de relatie tussen Nederland en Suriname. Het boek onderzoekt welke beelden toonaangevende Nederlandse kranten als De Telegraaf, Volkskrant en NRC en de Surinaamse dagbladen De West en de Ware Tijd schetsten van de postkoloniale verhoudingen op cruciale momenten aan de hand van enkele casestudy's. Die zijn de Decembermoorden in 1982; het begin van de Binnenlandse Oorlog in 1986; de aanval van het leger op Moiwana in 1986; persreis naar Pokigron na die aanval in hetzelfde jaar, persreis naar Pokigron (rond het referendum en de verkiezingen van 1987), de kerstcoup van 1990 en de herdenking van de Decembermoorden in december 1992. De Vries kreeg het idee voor dit boek tijdens haar onderzoek voor het schrijven van een ander boek dat ging over de Binnenlandse Oorlog in Suriname. "Ik werd vaak geconfronteerd met de opmerking dat Nederlandse journalisten zo bevooroordeeld, onevenwichtig en sensatiebelust waren in hun berichtgeving over Suriname. Ik nam me toen voor dat ooit te onderzoeken. De auteur heeft met dit onderzoek in haar boek antwoorden proberen te vinden op vraagstukken als: welke beelden presenteerden Nederlandse én Surinaamse media over de relatie tussen de beide landen en de conflictsituaties? Zijn verschillen in deze voorstelling te begrijpen als uitdrukking van de moeizame postkoloniale verhoudingen en welke rol spelen factoren als censuur, beroepsopvattingen en journalistieke ervaring?
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd
Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid.
14/12/2017 08:11 - Aidy Pinas Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid. Foto: dWT Archief PARAMARIBO - Deze stap had Volksgezondheid al lang moeten nemen. Ik weet niet waarom men nu pas ermee komt, omdat we allang hierover praten in De Nationale Assemblee.” Dit zegt Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid over de aangekondigde aanpassing van de basiszorgverzekering. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft dinsdag in het parlement gezegd dat financiering van dure medische behandelingen zoals hartoperaties, nierdialyses en kankerbestrijding uit de basiszorgverzekering zullen worden gehaald. Vreedzaam: "Als je praat over financiering van de zorg, moet je de basiszorg scheiden van de duurdere zorgverlening. In de basiszorg moeten de basisbehoeften zoals labonderzoek, huisartsenzorg en preventie opgenomen worden." Ze meent dat een scheiding ook voor een beter overzicht van onder andere de zorgpakketten zal zorgen. Het zou kunnen dat hierdoor de basiszorg goedkoper wordt. Als dit gebeurt zullen meer mensen in staat zijn om de premie zelf te betalen, omdat de wet voorschrijft dat iedereen zich moet laten verzekeren. "Als iemand meer dan basiszorg wil dan betaalt de persoon dat, maar basiszorg moet betaalbaar zijn en dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. Men heeft een mengelmoes gemaakt van de basiszorg en dat brengt veel zaken in de war." Vreedzaam vindt het belangrijk dat ook duidelijk is hoe de dure zorg zal worden betaald. "Gaan we de financiering zoeken bij de ligdagtarieven, de premie of via belasting?" Ze hoopt dat de wetten hiervoor snel naar de assemblee worden gestuurd. Roy Young A Fat van de Prostaatkankerstichting Suriname (PKSS) is verrast over de mededeling van de minister en vindt het moeilijk om een conclusie te trekken, nu nog niet duidelijk is hoe de zaak zal worden aangepakt. "Ik kan niet zeggen of het goed of slecht is." Wel benadrukt hij dat zijn organisatie gaat voor topzorg, die betaalbaar en toegankelijk is. Het is volgens hem duidelijk dat de overheid problemen heeft om de zorg in stand te houden.
do, dec 14, 2017
Source: De Ware Tijd