Nieuws Suriname – De Ware Tijd

-- Berichten van vandaag.
Rosario Pikienpai, meer bekend als ‘Boegoe Dyaga'.
19/08/2017 09:17 - Naomi Hoever Rosario Pikienpai, meer bekend als ‘Boegoe Dyaga'. Foto: dWT PARAMARIBO - Omdat hij op school werd uitgelachen vanwege zijn ronde postuur en waggelende gang en hij moeilijk kon leren, heeft de nu dertienarige Rosario Pikienpai, ‘Boegoe Dyaga', tweede van zes kinderen, voortijdig de lagere school verlaten. Rosario hing hierdoor tot in de kleine uurtjes op straat. Recent werd hij ontdekt door reggae-artiest Jackson Blaai. "Het gaat niemand aan dat hij de school niet bezoekt. Zij geven hem geen brood. Zij die het beter weten moeten naar de ouders komen om over een oplossing te praten", zegt een boze grootvader August Pompé. Tante Maureen Pikienpai omschrijft haar neefje als talentvol voor wie leren niet is weggelegd. Er is een maatschappelijke discussie ontstaan rond de jongen die jaren bedelend op straat in het zuiden van Paramaribo te zien was, in kleding waarin hij was uitgegroeid, op blote voeten of met te kleine slippers. Hij kreeg recent de naam 'Boegoe Dyaga' nadat hij voor Jackson Blaai begon te dansen bij optredens, als het gelijknamige lied gespeeld werd. Dit is ook de reden waarom hij nu met de artiest op tournee is. De jongen heeft een metamorfose ondergaan: hij ziet er nu netjes en verzorgd uit en is nu in Nederland met de artiest. Vanaf toen bekend werd dat hij in het buitenland vertoefde kwamen er tongen los. Mensen vinden dat de jongen wordt misbruikt door de artiest. Echter, zijn familie zegtdat er een familieband bestaat tussen hen en de artiest en dat Rosario met medeweten van de familie is afgereisd. Zij ontkennen nadrukkelijk enige financiële vergoeding te hebben ontvangen. "Hij is niet zomaar naar Nederland gebracht. De moeder is op de hoogte van zijn reis en heeft zelf zijn paspoort in orde gemaakt", zegt de opa. Oma Annie Pikienpai zegt dat de jongen naar een school moet voor speciaal onderwijs, ook heeft hij doktershulp nodig om van zijn overgewicht af te komen.
za, aug 19, 2017
Source: De Ware Tijd
Zwijgzaamheid over steekpartij op schoolplein
19/08/2017 07:42 - Cheflin Paulus Foto: politie.sr PARAMARIBO - Bij de Openbare School Munderbuiten houdt vrijwel iedereen de lippen stijf op elkaar als er informatie gevraagd wordt over een steekpartij op het schoolerf, niet ver van een politiepost. De redactie verneemt dat een zestienjarige leerling donderdag een vrouw in de hals heeft gestoken met een scherp voorwerp, omdat zij hem op zijn voet zou hebben getrapt. De school bevestigt de steekpartij, maar de leiding wil verder niets kwijt. De vrouw moest voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij trapte per ongeluk op de voet van de jongen, waardoor hij woedend werd. Na een korte woordenwisseling haalde de jongen een scherp voorwerp tevoorschijn, waarmee hij de vrouw verwondde. Kort na de steekpartij is de jongen aangehouden door omstanders. De politie van Munder zegt nog bezig te zijn met het onderzoek en wil daarom geen informatie geven.
za, aug 19, 2017
Source: De Ware Tijd
Nieuwe maatregelen voor minder moeder op kind besmetting
19/08/2017 05:33 - Aidy Pinas-Agodeba Foto: Google Images PARAMARIBO - De overdracht van hiv, syfilis, chagas-ziekte en hepatitis B van moeder op kind in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied moet verminderen. Elk jaar worden ongeveer 2100 kinderen in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied geboren met hiv of ze worden hiermee besmet door hun moeder. Daarnaast raken zo'n 22.400 kinderen geïnfecteerd met syfilis en ongeveer negenduizend worden geboren met de chagas-ziekte. Ruim zesduizend raken besmet met het hepatitis B-virus. Om verandering hierin te brengen neemt de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (Paho) nieuwe maatregelen die zich voornamelijk richten op de vrouw vóór en tijdens de zwangerschap. Vroege signalering en behandeling van deze ziektes kunnen onder andere miskramen, aangeboren afwijkingen, neurologische en hartproblemen en overlijden voorkomen. Uit informatie van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat Suriname in de voorbije tien jaar kleine stappen vooruit heeft gezet. De monitoring van de moeder en hun kinderen is verscherpt en er zijn minder kinderen met hiv geboren. Volksgezondheid zet zich met donorfondsen extra in om de hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen op tijd te op te sporen en goed te controleren. Sinds 2010 zetten Latijns-Amerikaanse en Caribische landen zich in om de overdracht van de genoemde ziekten uit te bannen. In de periode 2010-2015 is het de landen gelukt om onder andere hiv-besmettingen met 55 procent terug te brengen van zo'n 4700 naar 2100 per jaar. Om de moeder-naar-kind overdracht van deze vier ziekten tot een minimum te beperken, stelt de Paho voor dat alle zwangere vrouwen onderzocht worden. Vanaf 2016 hebben de 51 landen en gebieden in de regio hepatitis B opgenomen in hun officiële vaccinatieplannen. Bovendien hebben 21 landen een dosis hepatitis B-vaccin opgenomen voor pasgeboren kinderen in hun vaccinatieschema's.
za, aug 19, 2017
Source: De Ware Tijd
Nog niet alle mulo-geslaagden geplaatst
19/08/2017 03:25 - Naomi Hoever Foto: dWT PARAMARIBO - Een aantal leerlingen die van het mulo is geslaagd, heeft nog geen plek op een vos-school, omdat scholen in een vroeg stadium geen leerlingen meer konden aannemen. Het gaat om Imeao 2 en 3, de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (Lelydorp), Lyceum 1 en Havo 1 en 3. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft nu al drieduizend geslaagden op een middelbare school geplaatst, op de Imeao-scholen iets meer dan negenhonderd, vwo elfhonderd, Havo 750 en op de pedagogische instituten honderdtien. De periode voor centrale inschrijving voor vos-scholen is dinsdag afgesloten. Volgens de inspecteur van vos-onderwijs Indhira Ramdien, wordt bekeken waar de leerlingen geplaatst kunnen worden. "Het gaat om leerlingen die wel in het door hen aangegeven gebied wonen." Schoolleiders hebben ruimte gegeven om meer leerlingen aan te melden. Zij die het niet eens waren met de school waarop zij geplaatst zijn mochten een bezwaarschrift indienen. Het ministerie heeft er 251 ontvangen, minder dan het vorige schooljaar. Vrijdag hebben de vos-scholen van het ministerie de definitieve lijsten ontvangen met de namen van de leerlingen die hen zijn toegewezen. Zij mogen op 21 augustus hun inschrijfbrief ophalen op de hen toegewezen school. Laat ingediende bezwaarschriften worden nog geaccepteerd en worden volgende week afgehandeld zodat de betrokken studenten nog kunnen meedoen aan de na-inschrijving van eind augustus. Voor het derde achtereenvolgende schooljaar doet het ministerie zelf de inschrijving voor vos-scholen, omdat het systeem van aanmeldingsformulieren niet transparant genoeg werd bevonden. Leerlingen hoorden pas na dagen of ze geplaatst waren of niet. Het ministerie bepaalde toen dat leerlingen worden ingeschreven aan de hand van de aanmelding en inschrijfcapaciteit van de school.
za, aug 19, 2017
Source: De Ware Tijd
Gevaarlijke situatie op wegkruising verholpen
19/08/2017 00:02 - Cheflin Paulus Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - De wegverzakking die leidde tot een groot gat in het wegdek op de kruising van de Frederik Derbystraat en Gemenelandsweg is hersteld door het ministerie van Openbare Werken, Verkeer en Communicatie, zoals minister Jerry Miranda had beloofd. Al langer dan een week hadden buurtbewoners, om de aandacht van verkeersdeelnemers en de overheid te vestigen op het gevaar, een stok aangekleed als een pop in een gat. Op sociale media was er een felle discussie ontstaan over het zogenaamde 'spookpoppetje' dat vrijdag verwijderd is. In vele reacties werd er spot gedreven over het beeld dat het poppetje de verkeersdeelnemers gaf. Uit het grootste deel van de reacties onder foto's op facebook blijkt dat mensen schrokken van wat ze zagen. Buurtbewoners stelden dat de situatie levensgevaarlijk was als een weggebruiker niet tijdig door had dat er daar een kuil in de weg was. Minister Miranda heeft gezegd dat het probleem onderzocht en zo snel mogelijk hersteld zou worden. Het bleek niet te gaan om een gat dat gewoon met een laag asfalt gelapt kon worden. Inmiddels is het probleem verholpen en kunnen weggebruikers weer veilig over dat gedeelte van de weg rijden. Verderop in de Fred Derbystraat zijn er ook enkele serieuze wegverzakkingen die snel ingrijpen vereisen.
za, aug 19, 2017
Source: De Ware Tijd
-- Berichten van gisteren of eerder.
Spanjaarden staan minuut stil bij aanslag Barcelona
18/08/2017 20:05 Foto: AFP PARAMARIBO - Op meerdere plaatsen in Spanje is vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de aanslag waarbij dertien doden en meer dan honderd gewonden vielen. In Barcelona waren duizenden mensen, leden van de Spaanse regering, koning Felipe en andere hoogwaardigheidsbekleders bijeengekomen op de Plaza de Cataluña voor een plechtigheid. Na de minuut stilte was er een minutenlang applaus en riepen veel mensen de leuze ''No tinc por'', Catalaans voor ''Wij zijn niet bang.'' Op de Ramblas, waar een dag eerder een bestelbusje op voetgangers inreed, hebben zich na de minuut stilte veel mensen verzameld en leggen ze bloemen neer. De bijeenkomst, amper honderd meter van de Ramblas, was met veel veiligheidsmaatregelen omgeven. De autoriteiten hadden mensen opgeroepen te voet naar de plechtigheid te komen en geen tassen bij zich te dragen.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Regering boos op VN-speciaal rapporteur
18/08/2017 19:48 - Van onze redactie PARAMARIBO - De regering is boos op VN speciaal-rapporteur Diego García-Sayán over zijn uitlatingen omtrent het Decembermoordenproces. In een verklaring van Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII) spuugt de regering haar gal over het commentaar van de VN-vertegenwoordiger. Vorige week stelde García-Sayán in een door de VN uitgegeven persbericht dat de regering met betrekking tot voornoemd strafproces haar handen moet afhouden van de onafhankelijke rechtsgang in Suriname. De regering stelt "met grote verontwaardiging" kennis te hebben genomen van de uitlating van de VN-functionaris. "De regering protesteert tegen deze eenzijdige vorm van berichtgeving, die als enig doel schijnt te hebben Suriname in een kwaad daglicht te stellen. Diego García-Sayán treedt buiten zijn mandaat door een zeer subjectieve benadering en houding ten toon te stellen, en op deze wijze Suriname beticht van pertinente leugens betreffende zaken betrekking hebbende op de 8 december 1982 gebeurtenissen", luidt een passage uit de verklaring. In tegenstelling tot wat de speciaal rapporteur aangeeft, heeft de regering noch De Nationale Assemblée de rechterlijke macht op enige wijze gehinderd in het op onafhankelijke wijze uitoefenen van hun werkzaamheden. De regering benadrukt dat de Krijgsraad nimmer de gewijzigde Amnestiewet van 1992 in strijd met de Grondwet heeft verklaard, wordt gesteld. De Amnestiewet is op grond van dezelfde Grondwet gewijzigd in 2012 om het discriminatoir karakter op te heffen en is het een grondwettelijke bevoegdheid van de wetgevende macht om wetten te mogen aannemen of te wijzigen. "Door de zogenoemde 'benadeelden' loopt juist wel een vordering bij de rechter."Voorts wordt erop gewezen dat het handelen van regering en parlement onterecht wordt bestempeld als een vertragingsmechanisme van het Decembermoordenproces. Het handelen van deze twee instituten is er juist op gericht om "de rust en vrede in de samenleving te bewaren en te bewaken middels de uitoefening van hun bevoegdheden". "De publieke uitlatingen van deze special rapporteur kunnen gekwalificeerd worden als inmenging in het lopend 8 decemberproces", meent de regering. Verder wordt betreurd dat de publicatie van het OHCHR, het VN-orgaan omtrent mensenrechten, gebaseerd is op "niet geverifieerde, incorrecte informatie en observaties die als 'feiten' zijn aangemerkt, en die vragen oproepen en vooroordelen uitspreken over onze Grondwet en de beleving van de democratie in Suriname". De regering is van mening dat deze inmenging in de interne soevereine aangelegenheden van de Staat Suriname niet toegestaan kan worden op basis van de algemene internationaal aanvaarde principes zoals verankerd in de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (VN), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM). De regering zal haar afkeuring kenbaar maken aan de internationale gemeenschap.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
‘We willen onze eigen verhalen vertellen'
18/08/2017 19:02 - Donovan Mijnals PARAMARIBO - “Het is me een doorn in het oog dat ‘Wan Pipel' al veertig jaar lang de beste film van Suriname is. Dat zegt iets over ons”, stelt filmmaker Dave Edhard gepassioneerd. Na ‘Wan Pipel' heeft de Surinaamse filmindustrie zich langzaam ontwikkeld. Sterker nog, het zou bijna twee decennia duren alvorens er nog een speelfilm van Surinaamse makelij zou verschijnen. Veel beter is het anno 2017 niet. De afgelopen jaren zijn er enkele buitenlandse filmproducties in Suriname geweest waarbij Surinamers konden meedraaien en ervaring opdoen. Maar dat is niet genoeg. "We willen onze eigen verhalen vertellen", stelt Edhard. Hij maakte daarom een poos terug een selectie van mensen in wie hij potentie ziet voor de filmwereld. Een aantal van hen heeft al wat affiniteit met theater, film en muziek. Edhard hoopt met deze talenten een kentering te brengen in de filmindustrie. De selectie bestaande uit Ivan Tai-Apin, Valerie Jane, Rafael Chan, Loëlle Monsanto, Zulile Blinker, Latoya Trustfull en Edhard zelf is nu al druk bezig. De initiatiefnemer vindt dat vooral vrouwen er hard tegenaan gaan. Zo is Monsanto al een tijd bezig met het veelbesproken project Sranan Folktales waarin Surinaamse in mystiek gehulde verhalen tot leven worden gebracht. "Ik ben heel blij en trots op ze. Ze groeien steeds en leggen de lat hoog." Ook over Trustfull is Edhard tevreden. Ze is als eerste klaar met haar project.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Controversiële raad zet parlement Venezuela buitenspel
18/08/2017 18:04 Foto: AFP CARACAS - Het Venezolaanse parlement, gedomineerd door de oppositie, is zijn macht officieel kwijtgeraakt. De nieuwe grondwetgevende raad nam vrijdag, zoals verwacht, unaniem een decreet aan, waardoor het parlement definitief buitenspel komt te staan. De leden van de raad werden na een dubieuze verkiezing aangesteld ten gunste van president Nicolás Maduro, De tegenstanders van Maduro verwijten de socialistische leider een dictatuur te willen vestigen. De raad, die 545 Maduro-gezinde leden telt, is nu zelf de hoogste wetgevende en uitvoerende macht in het land. In de praktijk verandert er niet zoveel. Het hooggerechtshof blokkeerde sinds 2016 vrijwel elke wet die het congres aannam. ANP
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
18/08/2017 17:15 De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald. AL LANGERE TIJD wordt er in Suriname gespeculeerd om een verzoenings- in casu waarheidscommissie in het leven te roepen inzake bepaalde misdrijven die zijn begaan. Hoewel het initiëren van dergelijke commissies positief in de oren klinkt, twijfel ik aan het nut. Wie bijvoorbeeld het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) in Nederland raadpleegt, komt tot de ontstellende constatering dat bijna 35 procent van de Nederlandse bevolking heeft gecollaboreerd als NSB'er. NSB betekent Nationaalsocialistische Beweging. Het woord “socialistische” doet vermoeden dat het hier om een goede beweging gaat. Het tegendeel is waar! Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen van organisaties die beweren een positief programma voor te staan doch zulks überhaupt nalaten. Zo bezigde een Nederlandse kardinaal in 2010 in een programma op de televisie de uitdrukking:"Wir haben es nicht gewusst". Dit betekent: "Wij wisten het niet." Echter was dit tevens een ironische zegswijze over de houding van de Duitse bevolking rondom de Holocaust. Wellicht geldt zulks evenzo voor personen die 25 februari 1980 als Dag van de Revolutie (Dag van Bevrijding en Vernieuwing) zien. Vaak hebben bijna alle politieke partijen in Suriname meegewerkt aan onder andere corruptie, nepotisme en of patronage. Daar moet onmiddellijk een einde aan komen! Genoemde kardinaal werd in de media stevig bekritiseerd om zijn leugenachtige houding. Het thema draaide indertijd rondom het seksueel misbruik van kinderen. Zelfs hoogleraar Ton Nijs zei daarna dat het gevleugelde woorden waren van iemand die liegt. Vele handlangers van het regime-Bouterse gebruiken herhaaldelijk gevleugelde woorden om de waarheid te verdoezelen. De achtergronden ALS IEMAND (OF instantie) spijt betuigt dan toont hij berouw over iets wat verkeerd is gegaan. Het dient ertoe om de relatie te herstellen na een fout. Dit kan alleen als de persoon (instantie) die gekwetst is, bereid is de relatie te herstellen. Dan kun je in zekere zin spreken van verzoening. Bij berouw is er voorts een besef van schuld. Hierbij kan tevens een religieuze achtergrond van een bepaalde organisatie een rol spelen. Bij het tonen van berouw of spijt, kunnen er morele en of financiële consequenties worden verbonden aan de wandaad. Het is mij echter gebleken dat bepaalde misdadigers grote moeite hebben om vergeving te vragen. Bovendien kan je niemand dwingen om de waarheid te spreken. Bij de politie, rechter en of officier van justitie (OvJ) is het als verdachte zelfs toegestaan om te "liegen" als zulks helpt om je vrij te pleiten van schuld. Behalve in de gevallen waarvan de wet uitdrukkelijk zegt dat het verboden is. Je hoeft immers niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Als hoofd van de dienst Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie en Politie heb ik toentertijd frequent meegemaakt dat criminelen na de veroordeling bleven volhouden dat zij de waarheid hadden gesproken. Sommige misdadigers tonen nimmer berouw of schuld laat staan spijt. In de geschiedenis van de mensheid zijn er tal van voorbeelden te noemen van misdaden die tegen de mensheid zijn begaan zonder dat er ooit spijt is betuigd. Nu spelen sommige westerse landen het beste jongetje van de klas zonder naar hun eigen verleden te kijken. Dit komt heel hypocriet over! Zo mocht de vader van Máxima - wijlen Jorge Zorreguieta - oud-minister in het Argentijnse regime-Videla (1925) bij de verloving noch bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig zijn. Als u de wandaden van Nederland als misdaden tegen de mensheid - in de koloniale tijd - vergelijkt met de deelname van Zorreguieta in het regime-Videla komt dit gedrag van de Nederlandse regering curieus over. Heeft Nederland ooit over verzoening en waarheid gesproken inzake haar misdaden alsmede medewerking aan de Apartheid in Zuid-Afrika? Vaak worden belastende dan wel bezwarende stukken in geheime dossier gestopt die vele jaren later vrijkomen. Zo komen stukken over de medewerking van Nederland inzake de staatsgreep in Suriname in 1980 pas in 2060 vrij. Verzoening en waarheidsvinding niet nodig HET HEEFT GEEN enkele zin om nu te beginnen met het zoeken naar de waarheid inzake de vele misdaden tegen mensheid die door het regim-Bouterse zijn begaan door private organisaties. Dat doet de rechtbank wel! Private organisaties kunnen verborgen agenda's hebben zoals Steve Meye (1965) van Gods Bazuin. Zo bestempelt Karl Marx (1818-1883)der Religionalsdas "Opium des Volkes". Religie werkt bewustzijn onderdrukkend en maakt de massa kritiekloos. Dit geldt in zekere zin eveneens voor dictators die dikwijls populistische politiek bedrijven. Duizenden mensen in ons land hebben aan de huidige machthebbers hun medewerking verleend om aan de macht te komen. Moeten wij deze "fascisten" net als de NSB-ers in Nederland vergeven? Zij zullen na de veroordeling van de handlangers alsmede hoofdverdachte immers roepen: "Wij wisten het niet!"? Veel gekwalificeerde landgenoten zijn jarenlang aan de kant gezet wegens "gewijzigde beleidsinzichten" terwijl zelfs hoogopgeleide personen als "vriendjes" hebben gefungeerd van de hoofdverdachte van de Decembermoorden tegen wie de auditeur-militair onlangs twintig jaar heeft geëist. Hoe wil je aan verzoening werken terwijl daarvoor in de voorwaardenscheppende zin niets is gedaan? Bovendien zal na zoveel jaren nooit meer de volledige waarheid door private organisaties boven water worden gehaald. Dit heb ik immers gemerkt in Zuid-Afrika waar de Apartheid nog steeds niet met wortel en tak is uitgeroeid. Voor mij heeft een verzoening- en waarheidscommissie gezien het vorenstaande daarom geen enkele nut in Suriname.-. Robby Roeplall
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
De tien finalisten tijdens de uitreiking van de ‘VOJ Student Excellence Award' in het auditorium van Self Reliance.
18/08/2017 16:03 - Van onze redactie De tien finalisten tijdens de uitreiking van de ‘VOJ Student Excellence Award' in het auditorium van Self Reliance. Foto: Rotary Club PARAMARIBO - De dertiende ‘Rotary VOJ Student Excellence Award'-uitreiking heeft plaatsgevonden. Voor mulo ging de eerste prijs naar Rajiv Gopalrai van de Wim Bos Verschuurschool en voor lbo sleepte Macy Birambi van de Willibrodusschool de eerste prijs in de wacht. De awards hebben als doel stimuleren en belonen van uitmuntende schoolprestaties binnen het voj, waarbij tevens aandacht is voor buitenschoolse inzet van de leerlingen. Woensdag hebben in het auditorium van Self Reliance tien finalisten voor een jury-panel een vijf minuten durende presentatie gehouden over zichzelf: wat ze motiveert, wat ze hebben moeten doen om de best geslaagden te worden, wat ze willen bereiken in het leven en welke buitenschoolse activiteiten ze ondernemen. Na de presentaties zijn aan de hand van enkele beoordelingscriteria de scores bepaald door de jury en de uiteindelijke winnaars uit de mulo- en de lbo-studenten gekozen. Zowel de Rotary Club of Paramaribo als de Rotaract Club of Paramaribo vinden onderwijs één van belangrijkste pijlers binnen de samenleving. Op deze wijze vertrouwen ze erop dat dat een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs. In het weekend van 12 en 13 augustus heeft de Rotary Club de top 15 voj-studenten (negen best geslaagden van de mulo en zes van de lbo) uitgenodigd voor een trainings- en voorbereidingsweekend. De eindselectie voor de award-uitreiking is gemaakt op basis van een aantal kwaliteiten die de leerlingen hebben: hun drive tot excelleren, hun manier van presenteren en welke buitenschoolse activiteiten zij ondernemen. "Na een spannend en leerzaam weekend hebben wij van de Rotary VOJ Student Excellence Award-commissie uit de vijftien best geslaagden de top 10-finalisten gekozen, wat geen makkelijke opdracht was", aldus een persbericht. Bij de award-uitreiking hebben Natasia Bennanon, directeur Onderwijs van het MinOWC, en Waddy Sowma, Rotary-district governor, speeches gehouden met stimulerende en inspirerende woorden en boodschappen voor de studenten. De winnaars bij mulo: 1. Rajiv Gopalrai - Wim Bos Verschuurschool 2. Chadisha Jabbar - Hendrikschool 3. Doreen Pinas - Ritfeldschool De winnaars bij lbo: 1. Macy Birambi - Willibrodusschool 2. Princesa Feni - LTS1 3. Shriya Mahabiersing - Swami Shradhanandschool Overige finalisten: Ralitsa Katidjo - G. Sewrajsing Yash Jahri - Mulo Kwatta Shaquille van Dalen - LTS1
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
CONTRAPUNT: Waarom de Nederlandse ambassadeur is geweigerd
18/08/2017 16:00 De goedkeuring van de regering Bouterse voor de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen is, nadat die op 22 juni al was gegeven, op 28 juni weer ingetrokken. Op 27 juni nog had koning Willem Alexander Van Leeuwen benoemd tot zijn vertegenwoordiger in Suriname. De regering-Bouterse gaf voor haar onvriendelijke daad geen verklaring. De Nederlandse regering en de Surinaamse gemeenschap tasten in het duister. Tekst: Theo Para − beeld: dWT archief Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken zei in De Nationale Assemblee dat het proces van agrementverlening geheel in handen is van Suriname. Maar het hebben van een bevoegdheid is niet hetzelfde als het deugdelijk gebruikmaken van die bevoegdheid. Een kenmerk van deugdelijk beleid is motivatie. Zonder motivatie beleidsmaatregelen doorvoeren illustreert arrogantie van de macht en willekeur. De regering kan haar motieven voor de agrement-intrekking verzwijgen, wat zij niet kan verhullen, zijn de gevolgen. Verzuring betrekkingen SURINAME EN HET Koninkrijk der Nederlanden kennen sinds 1992 een bijzondere volkenrechtelijke band in de vorm van het Raamverdrag voor Vriendschap en Nauwere Samenwerking. Het raamverdrag legt de nadruk op de mensenrechten, de democratische rechtsstaat en strijd tegen grensoverschrijdende misdaad. Met Bouterse aan de macht werd het verdrag een papieren tijger. Tot bij de Hoge Raad is Bouterse bij verstek tot een hoge vrijheidsstraf veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Bovendien, Nederland eist berechting van de schuldigen van 8 december 1982, omdat journalist Frank Wijngaarde, een van de vijftien slachtoffers, Nederlands staatsburger was. Nederland beperkt de omgang met president Bouterse tot 'functionele contacten'. In 2012, na afkondiging van de zelfamnestiewet, riep de Nederlandse regering bij wijze van protest haar ambassadeur tijdelijk terug. De regering-Bouterse heeft, ondanks de grote Surinaamse diasporagemeenschap, geen ambassadeur in Nederland. De agrement-intrekking, in de stijl van de willekeur, heeft als gevolg een verdere verzuring van de Surinaams- Nederlandse betrekkingen en het ontstaan van een klimaat van dreiging en onzekerheid. Geopolitieke verschuiving Het is een nadelige ontwikkeling DE VERSLECHTERING VAN de betrekkingen met Nederland heeft een effect op de internationale situering van Suriname. Voor de meeste democratische staten is de relatie met Nederland een belangrijk referentiepunt. Verslechtering van die betrekking heeft negatieve gevolgen voor investeringen en interesse vanuit die staten. Suriname verschuift in zijn betrekkingen verder richting dictatoriale en corrupte staten, die de ontstane geopolitieke ruimte opvullen. Een context van betrekkingen met voornamelijke dictatoriale en corrupte staten, geeft aan het anti-democratisme van de regering- Bouterse meer speelruimte. Het is een nadelige ontwikkeling voor de sociale en mensenrechtenbeweging in Suriname. Deze gevolgen gevoegd bij de nadelige economische gevolgen, zeker in tijden van crisis, maken het leidend zijn van nationale belangen bij de agrément-intrekking, niet waarschijnlijk. Verzwakking publieksdiplomatie DE NEDERLANDSE AMBASSADE in Suriname het accent op bevorderen van de samenwerking tussen beide samenlevingen, de twinningprojecten zijn daar een voorbeeld van. Toen ambassadeur Ernst Noorman onlangs zijn periode in Suriname afsloot, kreeg hij een warm vaarwel vanuit de culturele en ngo-gemeenschap in Suriname. Dat markeerde het succes van de 'publieksdiplomatie'. Door de agrement-intrekking wordt de Nederlandse vertegenwoordiging, in het bijzonder de publieksdiplomatie en samenwerking tussen beide samenlevingen, verzwakt. Nederland kijkt verder als direct belanghebbende mee in het 8 Decemberstrafproces. Op 8 december is de Nederlandse ambassadeur aanwezig bij de nationale herdenking en kranslegging bij het Nationaal Monument Bastion Veere - 8 december 1982. Van die presentie van de Raamverdragspartner gaat richting nabestaanden, mensen- rechtenorganisaties en rechterlijke macht een moreel signaal uit. Door de agrement-intrekking wordt die Nederlandse presentie ondergraven. Buitenland spook DE OPZWEPENDE PAARSE artikelen en uitspraken tegen 'koloniaal' Nederland, laten zien dat ook zonder openlijke motivatie, het signaal van de agrément-intrekking door de propagandamachine van Bouterse wordt begrepen als oproep tot het van stal halen van het buitenland spook. Het sluit naadloos aan bij eerdere opruiende uitspraken van Bouterse, dat de rechterlijke macht in het 8 Decemberstrafproces en de demonstranten tegen zijn economisch wanbeleid, verlengstukken van 'het buitenland' zouden zijn. De tegenstellingen straffeloosheid versus recht en wanbestuur versus bevolking, worden gemaskeerd door een gecreëerde tegenstelling Suriname versus Nederland, opdat de ex-dictator zijn afkalvende aanhang niet kwijtraakt. Dat de intrekking van het agrement voor de Nederlandse ambassadeur, op dezelfde dag plaatsvond als het requisitoir van auditeur- militair Roy Elgin, die twintig jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf eiste tegen 8 december-hoofdverdachte Desi Bouterse, lijkt niet toevallig. Het was Bouterses ex-superminister André Haakmat die trouwens verklapte dat de man dol is op symboliek. ◊Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 5 augustus.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Palu: 'Ontwikkeling Suriname zit muurvast'
18/08/2017 15:00 - Ivan Cairo Palu-voorzitter Jim Hok donderdag tijdens de presentatie van het gedenkboek van zijn partij. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - Suriname heeft de afgelopen 40 jaar veel nagelaten wat zelf gedaan had moeten worden om de economische ontwikkeling van het land naar een hoger plan te tillen. Toch ligt Nederland aan de basis van de problemen die zich nu nog voordoen in het land. Kortetermijnplannen daar gelaten weet de regering niet waar ze het land over dertig tot veertig jaar wil hebben. Het enige wat de regering-Bouterse niet wil, is Suriname aan de leiband van Nederland. Tot die conclusie komt politieke partij Palu in een analyse van de ontwikkelingen in Suriname de afgelopen 40 jaar. De analyse is vastgelegd in een boekwerk dat donderdag is gepresenteerd ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de partij. Op 12 maart bestond Palu 40 jaar. "Eigenlijk zitten we muurvast in 't land", zegt Palu-voorzitter Jim Hok. Bij de presentatie van het gedenkboek donderdag somde hij een reeks zaken op die hebben bijgedragen aan de achterstelling of dat in stand houden. Volgens de Palu-voorman weten de huidige politieke machthebbers niet in welke richting ze het land moeten leiden. Als belangrijke obstakels voor de nationale ontwikkeling noemde Hok de onmacht of onwil van toenmalige leiders om een degelijke ontwikkelingsvisie uit te zetten, onderwijs, het negatief zelfbeeld van de doorsnee Surinamer, destabilisatie, politieke intriges en openlijke inmenging door Nederland en momenteel het decembermoordenstrafproces. De volgens de Palu-topman door Nederland geregisseerde strafzaak moet het sluitstuk worden van de Nederlandse bemoeienis om progressieve politici in het land de pas af te snijden. Toch legt hij niet alle schuld bij het voormalig moederland. Voor een goed deel is de huidige situatie aan Suriname zelf te wijten. De wijze waarop met Suralco is omgesprongen met als gevolg dat het bauxietbedrijf de deuren heeft gesloten is een eigen verantwoordelijkheid. Zo ook de gang van zaken in het onderwijs. Een ander probleem is de gekoloniseerde geest waardoor de Surinaamse mens zich inbeeldt de ontwikkeling van het land niet alleen ter hand te kunnen nemen.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Philomena Bijlhout
18/08/2017 14:00 Philomena Bijlhout “Ik houd van jou als de hemel waar de vliegtuigen vliegen”, zei mijn zoon toen hij tweeëneenhalf jaar oud was en duidde op de weidsheid en oneindigheid van zijn liefde voor mij. Zonder zonden geboren, onschuldig, zuiver en puur als elk ander kind. Om vervolgens afhankelijk- en kwetsbaarheid te ervaren in de jaren hierna. Als ouder bepaal jij of een opvoedkundige tik of slaan de norm wordt. Ik deed geen van beiden en geloof in praten of streng aankijken. De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij besloot wijselijk nog niet te reageren op de kwestie waarbij één van haar piloten recent is opgesloten vanwege de mishandeling van zijn dertienjarige zoon. Men wacht het politie onderzoek af. De jongen kreeg van zijn vader achttien slagen met de tuinslang, liep een armfractuur op als gevolg van een trap en werd geestelijk vernederd. Als de vader in kwestie het nu moeilijk heeft (wat ik ook best geloof), hoeveel malen moeilijker heeft dit kind het wel niet want de natuur zorgt ervoor dat je toch ook van papa houdt? In dit geval is vader zelfs een heus rolmodel; maatschappelijk geslaagd, eindverantwoordelijke aan boord van een groot vliegtuig en aansprakelijk voor de veiligheid van honderden levens. Hij is bijzonder creatief want met het Suripop festival heeft hij overwinningen behaald met mooie composities. Het vraagt dus veel moed van dit jonge kind om te vertellen over de emotionele- en fysieke onveiligheid in huis. Ik ben geen gedragsdeskundige maar weet wel dat iedereen uit dit gezin behandeld moet worden omdat je het product bent van je opvoeding. Fysieke mishandeling, psychische vernedering in je jeugd komt ooit, als een boemerang terug in je leven en is besmettelijk. Het toeval wil dat recent de Kinder- en Jongerentelefoon de campagne is begonnen 'Wees een Held en Meld' om kinderen in Suriname vrolijk en veilig te houden. Nou, zo gemakkelijk is melden niet als je een 'buitenstaander' bent. Dat weet ik uit ervaring. Mijn terughoudendheid om te melden had te maken met de grote verantwoordelijkheid, debet te zijn aan het mogelijk uiteenvallen van een gezin en de ontkenning die ik zag bij de moeder omdat ze er niet aan toe was. Melden betekent ook rekening houden met het afleggen van een verklaring en hoogstwaarschijnlijk ook het einde van een vriendschap. Dus ging ik met de moeder in gesprek over mijn waarnemingen maar ze deed er alles aan om de signalen bij het kind te miskennen: beentjes bij elkaar houden en niet willen plassen, altijd buikpijn, gillen als het bij de dokter voor onderzoek op de rug werd gelegd, 's nachts niet goed slapen, resten opgedroogde sperma (ze noemde het rotzooi) waarnemen in de schaamstreek en nog veel meer. Toen de moeder besloot naar de specialist te gaan met het kind (vanwege aanhoudende buikklachten), nam ik contact op met het ziekenhuis. De kleuter had namelijk nooit de voorgeschreven medicatie van de huisarts toegediend gekregen want de moeder wist dat er meer aan de hand was. Het ziekenhuis zei dat ik, uit hoofde van privacy, niet zou worden geïnformeerd over het onderzoeksresultaat van de specialist. Enkele dagen later kreeg ik het verzoek om een melding van misbruik te maken. Maar ik kon het niet en vond de verantwoordelijkheid veel te groot. Te meer daar de moeder ontkende en er alles aan deed om haar gezin bijeen te houden. Voor de piloot en zijn gezin hoop ik dat zij onder deskundige begeleiding de ketting van agressie kunnen doorbreken zodat hun zoon zich thuis weer veilig voelt en ook voor de rest van zijn leven. Wat de campagne 'Wees een Held en Meld' betreft zou meer moeten worden uitgelegd wat er gebeurd na een melding zodat men meer durft de held te zijn die ik niet was. Vergeef mij lief kind, want dat mocht je van mij, een volwassene, wel verwachten. Ik kon het alleen niet. bijlhoutdwt@hotmal.com
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Lenen, alleen voor projecten die aantoonbaar tot exportgroei leiden
18/08/2017 12:52 ACHTERGROND - In de vorige eeuw dacht men dat door omvangrijke ontwikkelingsinvesteringen duurzame groei en welvaart konden worden bereikt. Dat is niet gelukt, maar omdat het om schenkingen ging, was er geen terugbetalingsprobleem. Anno 2017 denkt men opnieuw aan omvangrijke ontwikkelingsinvesteringen in de periode 2017-2021, maar nu gefinancierd uit leningen. Die moeten echter later worden afgelost en er moet ook rente worden betaald. Wat zijn daarvan de gevolgen in de periode 2022-2025 en nog verder in de toekomst op het nationale inkomen, de inflatie, lonen, koopkracht, werkloosheid, staatsschuld, deviezenvoorraad en dergelijke? Dit alles is op 5 augustus in een seminar van het IGSR, Universiteit van Suriname, voorgerekend middels diverse scenario's. Overheidsbestedingen als motor voor economische groei? DIT OUDE IDEE vindt nog steeds veel bijval in Suriname. Echter, zeer omvangrijke overheidsbestedingen in het laatste kwart van de vorige eeuw hebben het bruto binnenlands product (bbp) slechts tijdelijk verhoogd en er is in deze periode per saldo geen economische groei geweest. Ofschoon er in de jaren zeventig sprake was van een tijdelijke verhoging van het bbp, met name door de bestedingseffecten van de omvangrijke ontwikkelingshulp en meeropbrengsten uit de bauxietsector, bleek 'de ballon' leeg te lopen toen het geld niet meer toestroomde. Het reële bbp was in 2000 weer terug op het niveau van de jaren vijftig. Gelukkig voor ons werden de bestedingsimpulsen gefinancierd met schenkingen (ontwikkelingshulp), zodat er geen terugbetalingsprobleem volgde. Figuur 1 laat zien dat het hoogtepunt in 1981 was en het dieptepunt in 1995. Bestedings- en programma-effecten ONTWIKKELINGSINVESTERINGEN door de overheid hebben in de investeringsfase (met name 2017-2021) twee verschillende effecten: bestedingseffecten en programma-effecten. De bestedingseffecten in de investeringsfase betreffen bijvoorbeeld het inkomen dat de bouwvakkers verdienen met het aanleggen van wegen. Het programma-effect daarentegen komt veel algemener tot uiting, bijvoorbeeld als een productiviteitsstijging, omdat men bijvoorbeeld minder tijd in het verkeer vastzit. Die hogere productiviteit verbetert de prijskostenquote, waardoor meer export en importvervanging mogelijk wordt. In de terugbetalingsfase (te denken aan 2022-2025 en later) zijn er ook bestedingseffecten en programma-effecten: de bouwvakkers zijn hun baan kwijt (het bestedingseffect) en door de belastingverhoging nodig om de aflossingen en rente te betalen, nemen koopkracht en consumptie af. Bovendien leiden belastingen tot verslechtering van de concurrentiepositie, waardoor export en importvervanging afnemen. De positieve bestedingseffecten in de investeringsfase zullen zodoende worden tenietgedaan door de negatieve bestedingseffecten in de aflossingsfase. Wat dat betreft is er een doorschuiving vanuit de periode 2017-2021 naar 2022 en later. De grote vraag is: in hoeverre weegt het positieve programma-effect in de investeringsfase op tegen het negatieve programma-effect in de aflossingsfase? Het hangt ervan af waar het geld voor wordt gebruikt. Als de leningen gebruikt worden voor productiviteitsverhoging, waardoor export en importvervanging meer toenemen dan de kosten van de lening, is het saldo positief. Als de leningen echter worden gebruikt voor een weg van ergens naar nergens of voor consumptie, is het saldo negatief. Dus leningen zijn slechts verantwoord als die leiden tot productiviteitsstijging en van daaruit naar aantoonbare groei van export en importvervanging. Afweging van overheidsinvesteringen WANNEER HET GAAT om bedrijfsinvesteringen mag men verwachten dat het bedrijf deze slechts doet als de extra productie als gevolg van de investering, meer is dan de som van aflossingen en rentebetalingen. Als een bedrijf financiering bij een bank zoekt, kijkt de bank daarbij mee. Bedrijven die dit verkeerd inschatten, verdwijnen dan ook. Bij overheidsinvesteringen echter is die inschatting moeilijker te maken. Vaak zijn diegenen die nu profiteren van de leningen anderen dan degenen die later de last van de financiering van rente en aflossing moeten dragen. En overheden gaan in principe niet failliet, dus bij dit type leningen kijkt de bank niet zo kritisch mee. Met andere woorden, alleen wanneer het zeker is dat de positieve programma-effecten van de overheidsinvesteringen groter zijn dan de negatieve programma-effecten als gevolg van de aflossingen en rente, is het aangaan van een lening verantwoord. Deze beoordeling kan het best geschieden op basis van bedrijfseconomische gronden. Met name de ontwikkelingsinvesteringen in het laatste kwart van de vorige eeuw hebben geen positief programma-effect voor Suriname opgeleverd. Gelukkig zijn deze gefinancierd met schenkingen, zodat er geen sprake is geweest van een negatief programma-effect. Overheidsbestedingen anno 2017 DEZE SCHENKINGEN ZIJN nu geschiedenis. Echter, de overheid loopt anno 2017 opnieuw met majestueuze plannen voor forse ontwikkelingsinvesteringen. De voorgenomen overheidsbestedingen zullen nu gefinancierd worden voornamelijk met buitenlandse leningen en niet met schenkingen zoals in het verleden. De vraag is derhalve wat het effect zal zijn als de besteding van de leningen voorbij is en de terugbetalingen moeten volgen? Berekening van leningseffecten TER BEREKENING VAN de effecten van leningen, wordt gebruikgemaakt van het MacroabcSU-model. Dit macro-economisch model is geen bewijsmiddel, maar slechts een hulpmiddel om vooruitberekeningen te kunnen maken van de effecten op voorname macro-variabelen. Berekeningen met dit model maken zichtbaar dat overheidsbestedingen gedaan middels leningen, die niet leiden tot productiviteitsstijging en exportgroei, averechts kunnen uitwerken. De reden hierachter houdt verband met de terugbetaling van deze leningen, die bij uitblijven van productiviteitsgroei uit de samenleving gehaald moeten worden in de vorm van hogere belastingen. Hogere belastingen werken met name door op de prijskostenquote en dus de export. Met andere woorden: uit leningen gefinancierde ontwikkelingsinvesteringen die niet leiden tot groei van de export en importvervanging, verhogen tijdelijk de welvaart, maar brengen Suriname uiteindelijk op een lager welvaartsniveau dan zonder die impuls van ontwikkelingsinvesteringen. Dit betekent dat ontwikkelingsinvesteringen alleen met leningen mogen worden gefinancierd als die aantoonbaar leiden tot groei van export en importvervanging. Behalve export en importvervanging zijn er natuurlijk ook andere belangrijke zaken, zoals de gezondheidszorg, maar deze kunnen beter uit belastingopbrengsten worden gefinancierd. Suriname anno 2017 DE KOOPKRACHT VAN de gemiddelde werknemer en gepensioneerde is per medio 2017 een derde lager in vergelijking met oktober 2015, met name door de forse waardedaling van de Surinaamse dollar en het hoge inflatoire effect daarvan. Na het dieptepunt van eind 2016 lijkt de economie nu in wat rustiger vaarwater te zijn. De inflatie is aan het afvlakken en de wisselkoers lijkt gestabiliseerd rond een nieuw evenwicht. Verder zijn de importen met een derde afgenomen ten opzichte van 2015, met name door de forse koopkrachtdaling, terwijl de exporten toenemen, vooral dankzij de Newmont-operatie. Per saldo zakt daardoor de deviezenvoorraad de laatste maanden niet meer. Onder deze omstandigheden hoeft de koopkracht niet verder te zakken. Echter, zolang de prijzen van goud en olie niet terugkeren naar het 'gouden niveau' van enkele jaren terug, of zolang het volume van export en importvervanging niet verder toeneemt, zolang zal de koopkracht ook niet toenemen. Groeit dat met een paar procent per jaar, dan zal pas over circa acht jaar het koopkrachtniveau van oktober 2015 weer worden bereikt. Conclusie ONZE BEREKENINGN GEVEN aan dat duurzame welvaartsgroei niet kan worden bereikt met leningen voor consumptieve bestedingen. Welvaartsgroei is alleen mogelijk door productiviteitsverhoging met als gevolg meer winstgevendheid en dus meer export en importvervanging. Hierbij zullen de juiste incentives vanuit de overheid een cruciale rol gaan spelen. Alleen op deze manier zal de groei van export en importvervanging dusdanig omvangrijk zijn om als financieringsbron voor extra consumptie en dus hogere welvaart te dienen. Duurzame groei kan tot slot het best via de private sector met een faciliterende overheidsbeleid. Het rekenmodel dat is gebruikt staat als shareware rechts bovenin op www.stuseco.org Steven Debipersad, Gerard Lau, Marein van Schaaijk
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
COMMENTAAR: Kleine man en ICT
18/08/2017 12:00 HET BESLUIT VAN de regering om de opschorting van het invoerrecht op ICT-producten zoals dat gegolden heeft de afgelopen zes jaar ongedaan te maken, zal zijn tol eisen bij minder draagkrachtige gezinnen. Het besluit werkt terug tot 1 augustus. Positief is dat goederen die al onderweg zijn naar Suriname niet onder de nieuwe maatregel vallen. Maar de cultuur van de Surinaamse handelaar kennende mag de consument zijn borst nat maken. Het zal heel gek moeten lopen dat ook artikelen waarvoor de verhoging (nog) niet geldt dus die al onderweg zijn naar ons land niet in prijs verhoogd worden.Maar ook goederen die nu al in de magazijnen liggenen invoerrecht vrij zijn ingekocht zullen worden verkocht tegen verhoogde prijzen.De regering staat erbij, kijkt ernaar en doet er niets tegen. Onbegrijpelijk is dat het ministerie van Financiën de definitieve intrekking van de vrijstelling van belasting laat afhangen van een evaluatie, maar tegelijkertijd de intrekking van de vrijstelling per 1 augustus bepaalt. Deze van-achteren-naar-voren-werkwijzeis niet normaal. Normaal wordt de evaluatie afgewacht en aan de hand van de uitkomst worden de maatregelen overwogen. De overheid wil meer transparantie brengen incommunicatie met de samenleving. De minister zegt dat met het besluit om weer invoerrecht te heffen een einde moet komen aan belastingontduiking en daarmee bewijst hij de samenleving een dienst. Waar hij ernstig in te kort schiet is de laksheid om degenen die zich daaraan schuldig maken hard aan te pakken en hen te laten boeten voor belastingontduiking. Die houdt onder andere in dat bijvoorbeeld smart tv's worden ingevoerd onder de noemer van ICT-product. Door belasting te heffen op ICT-producten wordt de communicatietechnologie ontoegankelijk, zo niet moeilijk toegankelijk voor de lage inkomensgroepen en komen plannen over leren op afstand in gedrang. Beleidsmakers kiezen dan duidelijk niet voor educatie en een hoog algemeen ontwikkeld volk. Studenten kunnen niet meer zonder een computer en andere ICT-attributen als belangrijk hulpmiddel bij hun studie. Toegejuicht moet worden dat al op basisscholen leerlingen vertrouwd gemaakt worden met ICT-beginselen. De minister van Financiën doet er goed aan de doorgevoerde maartregel te heroverwegen en desnoods te bepalen welke producten als direct-noodzakelijk beschouwd kunnen wordenvoor een goede ICT-ontwikkeling. De huidige prijzen zijn voor veel mensen al niet meer te betalen. Nu de opschorting van invoerrecht wordt ingetrokken, zal toegang tot ICT voor de doorsnee burger moeilijker worden.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Real Madrid levert zeven kandidaten in FIFA-verkiezing
18/08/2017 09:05 ZURICH - De FIFA heeft donderdag een shortlist bekendgemaakt van 24 voetballers die kans maken op de prijs van beste speler van 2017. Cristiano Ronaldo, die met zijn club Real Madrid onder meer landskampioen werd van Spanje en met de Koninklijke de Champions League veroverde, geldt als belangrijkste kandidaat om de eretitel binnen te slepen. Ronaldo is niet de enige gegadigde van de Spaanse grootmacht die kans maakt op de prijs. Daniel Carvajal, Luka Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Toni Kroos en Keylor Navas kunnen eveneens tot beste speler worden benoemd. Aartsrivaal Barcelona heeft in Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar (tegenwoordig Paris Saint-Germain) vier kandidaten. Ook spelers uit Engeland zijn van de partij. Eden Hazard van Chelsea maakte vorig jaar indruk bij de regerend landskampioen en is zodoende genomineerd, net als teamgenoot N'Golo Kanté. Ook Harry Kane van Tottenham Hotspur, Zlatan Ibrahimovic van Manchester United en Alexis Sanchez van Arsenal staan op de lijst. Bayern München heeft drie genomineerden met Robert Lewandowski, Arturo Vidal en Manuel Neuer. Juventus, dat afgelopen seizoen de Champions League-finale verloor van Real Madrid, levert Paulo Dybala en Gianluigi Buffon en de inmiddels naar AC Milan vertrokken Leonardo Bonucci. Tot slot hebben Atlético Madrid en Borussia Dortmund met Antoine Griezmann en Pierre-Emerick Aubameyang beiden één nominatie in de gelederen. Voetbalzone.nl
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Bomvesten Cambrils waren nep
18/08/2017 08:59 Foto: AFP BARCELONA - Volgens de Catalaanse autoriteiten waren de bomvesten die de vannacht gedode terroristen droegen, nep. Zo meldt de Telegraaf. De vijf terroristen zijn naar het zich laat aanzien aangehouden bij een wegversperring in Cambrils, daarna doorgereden en vervolgens gevlucht in de richting van de boulevard. Daar aangekomen reden ze eerst in op flanerende toeristen. Toen hun auto eenmaal tot stilstand was gekomen, sprongen de vijf eruit en begonnen met messen wild om zich heen te steken. Achtervolgende agenten wisten in korte tijd vier terroristen te doden. Een vijfde werd zwaargewond en overleed later. Bij de terreuractie raakten zeven mensen gewond. Het dodental van de terroristische aanslagen in Spanje, is opgelopen tot veertien. Spaanse autoriteiten melden dat het gaat om een vrouw. Haar identiteit is onbekend. Ze kwam om bij de terroristische aanslagen van Cambrils. Daar schoten agenten vijf terroristen neer nadat die voetgangers hadden aangereden. De vrouw is het eerste slachtoffer uit Cambrils, een aanslag die volgde na 'Barcelona'. Telegraaf.nl
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Landelijke Kindervaccinatieprogramma weer op spoor
18/08/2017 08:05 - Cheflin Paulus PARAMARIBO - De pentavalent vaccins die Suriname van buurland Guyana heeft geleend zijn woensdag aangekomen. De 3.000 vaccins zijn gecontroleerd op kwaliteit en houdbaarheid. Landelijke distributie naar de consultatiebureaus is inmiddels begonnen. Binnenkort moeten allemaalover een voorraad beschikken. Het Nationaal Immunisatie programma van het ministerie van Volksgezondheid kan hierdoor weer volop draaien. Minister Patrick Pengel zegt dat de vaccins eerst goed getest moesten worden, omdat er strenge controle standaarden gelden. Er moet rekening mee worden gehouden dat bij het transport iets mis kan gaan, bijvoorbeeldmet de temperatuur. "De vaccins moeten altijd koel bewaard en getransporteerd worden." De bewindsman zegt dat het ministerie samen met de Pan Amerikaanse Gezondheids Organisatie (Paho) en douane heeft gewerkt aan een snelle afhandeling om de medicamenten in het land te krijgen. De Surinaamse vliegmaatschappij Gumair heeft kosteloos de lading naar Suriname getransporteerd. De verdere coördinatie ligt bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Pengel zegt dat er ook een nieuwe lading vaccins besteld is bij de Paho, omdat de uit Guyana ontvangen voorraad maar voor een maand is. "We moeten de vaccins binnen twee tot drie weken al hebben." Daartoe houdt het ministerie contact met de Paho. Het Nationaal Immunisatie Programma en de consultatiebureaus zullen de achterstand die er is ontstaan in het kindervaccinatieprogramma binnenkort kunnen wegwerken. De minister zegt dat de kinderen die hun vaccins hebben gemist als eerst opgeroepen zullen worden. Het pentavalent vaccin is een vijf in een, waarin difterie, kinkhoest, tetanus, hemofilus, influenza type b en hepatitis B voorkomen.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Zesdeklassers van de OS 1 werden gemotiveerd voor het behalen van betere resultaten bij de toets om zo mee te kunnen doen aan het GO Glo-project van de Rotery club Suriname.
18/08/2017 07:03 - Beta Debidien Zesdeklassers van de OS 1 werden gemotiveerd voor het behalen van betere resultaten bij de toets om zo mee te kunnen doen aan het GO Glo-project van de Rotery club Suriname. Foto: Beta Debidien NIEUW NICKERIE - Nickerie heeft dit schooljaar landelijk voor de vijfde keer op rij betere resultaten neergezet bij de glo-toets. Van de 542 zesdeklassers van tweeëntwintig basisscholen zijn 413 (76,20 procent) geslaagd voor het mulo, 29 voor LBO (5,34 procent) en dertig (5,54 procent) leerlingen hebben een schooladvies. Zeventig kinderen (12,92 procent) moeten de zesde klas over doen. "We hebben vijf procent meer geslaagden voor het mulo dan het vorig schooljaar", zegt Roy Katisa, onderwijsinspecteur van de basisscholen in Nickerie. Vier scholen in Nickerie hebben ook bijzondere prestaties neergezet met honderd procent geslaagden voor het mulo, het gaat om de openbare scholen Zeedijk, Klein Henar, Kisoensinghschool en de rooms-katholieke Sint Alfonsiusschool. Katisa is ondanks de onderbrekingen in het onderwijsproces tevreden met het resultaat. "We hebben leerkrachten die de kinderen volledig ondersteund hebben. Ze hebben middagen opgeofferd om hen extra les te geven." Het resultaat is volgens Katisa mede te danken aan de Rotary Club die een maand voor de toets in Nickerie was om de leerlingen te motiveren.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Studenten masterstudie boos om verhoogd collegegeld
18/08/2017 06:05 - Gilliamo Orban PARAMARIBO - Studenten van de masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn boos dat het collegegeld in SRD is verhoogd. Het bedrag van duizend Amerikaanse dollar werd eerder berekend op basis van een koers van SRD 4,50, maar nu zal de universiteit de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname van SRD 7,52 hanteren. "We moeten nu SRD 3.000 meer betalen en dat is een groot verschil. We eisen dat de verhoging wordt teruggedraaid", zegt Rafiq Ilahi namens de studenten van de masteropleiding . De eis zal in een brief aan onder ander het universiteitsbestuur en het Kabinet van de President vervat worden. Wat de studenten erg stoort is dat ze pas donderdag op de hoogte zijn gesteld van de verhoging, terwijl de nieuwe inschrijvingen maandag beginnen en tot en met vrijdag duren. "Veel mensen zijn ook niet instaat om het geld bij elkaar te krijgen en sommige krijgen pas na 25 augustus hun salaris" zegt Ilahi. De studenten hebben twee maanden terug het universiteitsbestuur per brief gevraagd of het collegegeld wordt verhoogd, maar ze hebben geen antwoord gehad. Hij stelt dat andere opleidingen al betaling tegen de officiële koers vragen, omdat ze niet lang terug zijn gestart. De masteropleidingen Education and Research for Sustainable Development en Sustainable Management of Natural Resources vallen volgens Ilahi onder een project dat gesubsidieerd wordt door de België. "Toch is alleen het collegegeld van onze opleiding verhoogd. Ook brengt onze opleiding dat onderzoek doet geld op." Op 1 augustus werd bekend dat het inschrijfgeld voor zowel de bachelor- als masteropleidingen is verhoogd van SRD 1.000 naar SRD 1.500. "Er is toen gezegd dat het collegegeld van de opleidingen nietmeer verhoogd zou worden, maar toch worden we hiermee verrast." Studenten van de bacheloropleidingen betalen geen collegegeld.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Binnenland haalt Coronie in bij glo-uitslag
18/08/2017 05:03 - Naomi Hoever PARAMARIBO - Hoewel de districten Coronie en Para in de kustvlakte liggen en 24 uur per dag over elektriciteit beschikken, valt het landelijk gemiddeld slaagpercentage van de glo-toets in deze districten tegen ten opzichte van het binnenland. Brokopondo heeft al vier jaar Coronie achter zich gelaten en haalt dit jaar zelfs Para in. De glo-resultaten van gebieden die tot het binnenland worden gerekend zijn de afgelopen vijf jaar enorm verbeterd. De resultaten zijn dusdanig dat Coronie al drie jaar achter Marowijne aanloopt. Brokopondo kijkt tegen een landelijk gemiddeld slaagpercentage van 44.6 procent aan, gevolgd door Marowijne met 38.59 procent en als hekkensluiter Sipaliwini met 30.73 procent, terwijl Coronie een gemiddelde telt van 38.46 procent en Para 44.6 procent. Vijf jaar terug bedroeg het landelijke gemiddelde voor Brokopondo nog 30,8 procent, Marowijne 27,6 procent en Sipaliwini 23,19 procent. Donderdag werd de einduitslag van de zesdeklassers landelijk bekendgemaakt. Nickerie presteert het best gevolgd door Commewijne, Saramacca, Wanica en Paramaribo. Marinus Bee, parlementariër uit Marowijne, stelt dat het land met een landelijk gemiddelde van 56.63 procent niet in een hoerastemming moet verkeren. "Internationaal ligt dit percentage boven 75. Als land hebben wij een probleem." Bee noemt het triest dat het binnenland nog steeds een achterstand heeft op de rest van Suriname. Toch kijkt hij naar de vooruitgang die is geboekt bij de schoolprestaties in het binnenland. Hij merkt op dat de randvoorwaarden beter worden. "Een aantal jaren teug had je meer onbevoegde leerkrachten; dit isaan het verbeteren. Er worden nu ook meer lokalen bijgebouwd, waardoor de kinderen in een milieuvriendelijkere omgeving les kunnen volgen. Toch wijst hij op de noodzaak van sociaaleconomische verbeteringen om andere delen in Suriname in te halen. Bee zegt in dit kader dat het elektriciteitsvraagstuk in het binnenland moet worden opgelost.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Stephen Tsang (NDP), voorzitter van de commissie die samen met andere deskundigen de wet heeft voorbereid.
18/08/2017 04:05 - Wilfred Leeuwin Stephen Tsang (NDP), voorzitter van de commissie die samen met andere deskundigen de wet heeft voorbereid. Foto: dWT PARAMARIBO - De Wet Elektronisch Rechtsverkeer is donderdag met 37 algemene stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Voorzitter Jennifer Geerlings Simons zegt dat Suriname met de goedkeuring nu beter afgestemd is op de realiteit van de dag. De wet reguleert elektronische handelingen in voornamelijk het handelsverkeer. Het concept is in derde instantie goed bevonden. De wet valt onder het ministerie van Handel en Industrie (HI). Echter, ook voor het ministerie van Justitie en Politie is er een bijzondere taak weggelegd om de wet op een juiste manier te laten functioneren. Minister Ferdinand Welzijn van HI zegt dat Suriname niet zoals in het buitenland stap voor stap de aanpassingen hoeft te plegen omdat het hier om een inhaalslag gaat die wordt gemaakt. Stephen Tsang (NDP), voorzitter van de commissie die samen met andere deskundigen de wet heeft voorbereid, heeft de regering en de samenleving opgeroepen goed gebruik te maken van deze wet. De burger kan bijvoorbeeld veel efficiënter gebruik maken van diensten bij de overheid zoals het verkrijgen van documenten. Tsang heeft voorgesteld dat alle ministeries een commissie in het leven roepen om een lijst samen te stellen van diensten die vallen onder elektronisch rechtsverkeer. Ook moet deze commissie de processen om dit verkeer te effectueren, op gang brengen. "ICT is een tool om transparantie te waarborgen en corruptie tegen te gaan en zorgt overigens voor veel besparingen", zei Tsang. De parlementaire commissie heeft naast het bedrijfsleven met meer dan tien maatschappelijke organisaties en instanties overleg gepleegd en hoorzittingen gehouden. De wetten over bescherming persoonsgegevens, betalingsverkeer en cybercrime moeten nog worden geformuleerd en aangeboden aan het parlement. De Wet Elektronisch Rechtsverkeer is voor nu een algemene die niet alleen te maken heft met handeldrijven via de elektronische wet maar ook het rechtsverkeer..
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Elviera Sandie de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur
18/08/2017 02:03 Elviera Sandie de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur Foto: dWT PARAMARIBO - Het in 2007 geformuleerde Cultuurbeleidsplan wordt vernieuwd. Dat traject zal nu worden ingezet. Dit zegt de nieuwe Cultuur directeur Elviera Sandie tijdens haar werkbezoek aan Nickerie. "Begonnen zal worden met herregistratie van alle betrokkenen. Vervolgens zullen op districtsniveau bijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot het formuleren van wat we willen, waar we naar toe willen over tien jaar en hoe wij dat willen doen". De cultuurplannen van alle districten zullen worden samengesmeed. Ze hoopt hiermee klaar te zijn tegen midden 2018. Belangrijk voor de nieuwe Cultuur directeur is dat het Cultuurbeleidsplan op nationaal niveau aangenomen wordt en verheffen tot beleidsdocument waaraan gekoppeld zal worden de meerjarenbegroting. Het verbaasd Sandie dat het directoraat Cultuur slechts in drie districten, namelijk Commewijne, Nickerie en Marowijne actief is.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Henk Macnack hoopt dat zijn meisjes vrijdag eindelijk hun eerste wedstrijd kunnen winnen.
18/08/2017 00:33 - Terence Oosterwolde Henk Macnack hoopt dat zijn meisjes vrijdag eindelijk hun eerste wedstrijd kunnen winnen. Foto: dWT / Terence Oosterwolde AGUADA - "Ik wil heel graag met deze meisjes winnen", klinkt het haast ontroostbaar uit de mond van bondscoach Henk Macnack. Maar na de drie groepswedstrijden in het CentroBasket-toernooi in Aguada, Puerto Rico staat de teller nog steeds op nul zeges. Macnack wil daar vrijdag en zaterdag verandering in brengen. "Ik heb mijn meisjes gezegd dat we niet zo terug kunnen naar Suriname." Het hoogst haalbare in het U17-basketbaltoernooi voor Centraal- en Midden-Amerika en het Caribisch Gebied is de vijfde plek. Suriname zal met de Bahama's, Guatemala en de Britse Maagdeneilanden uitkomen om de vijfde tot en met de achtste plek. Vrijdag wordt om drie uur 's middags gespeeld tegen Guatemala, de nummer drie uit poule A. De Bahama's komt daarvoor uit tegen de Britse Maagdeneilanden. In de kruisfinales is Mexico als ongeslagen winnaar van poule A gekoppeld aan Costa Rica, terwijl gastland Puerto Rico, ook ongeslagen in groep B, uitkomt tegen El Salvador.Na de zware nederlaag tegen gastland Puerto Rico op dinsdag en de dag daarna het verlies tegen de Bahama's startte de nationale U17-meisjesbasketbalselectie van Suriname donderdag voortvarend aan de ontmoeting tegen Costa Rica. Halverwege de eerste quarter stond het 9-0, duurde het tot 4:43 voordat de tegenstander haar eerste punten maakte en leidde Suriname na de eerste tien minuten met 13-7.Maar in de tweede quarter begonnen de donkere wolken zich samen te trekken boven de selectie. Het begon met het naar de bank moeten halen van basisspeelster Venicia Nirk, die na twee fouten in veertig seconden op vier fouten kwam met nog 4:56 te spelen in de periode. Nog geen minuut daarna nam Costa Rica na een three-pointer zijn eerste voorsprong; 17-16. De laatste keer dat Suriname voorstond was met 3:25 na twee vrije worpen van Jolaine Nijman: 19-18. Costa Rica ging de rust in met een 23-21 voordeel.In de derde quarter ging het faliekant mis met Suriname. De ploeg bezweek onder een barrage aan three-pointers en een three-pointplay, die Costa Rica in staat stelde uit te lopen naar 37-21 met 6:35 te gaan. Pas met 6:22 pakte Suriname zijn eerste punten van deze periode; twee vrije worpen van de jarige Amare de Mees (14). Toen Cyarah Kensmil met 4:45 haar vijfde fout beging, leek het gedaan met de selectie, maar die had nog wat stootkracht. Onder meer een three-pointer van De Mees en een basket van Rochella Jedinie zorgden ervoor dat Suriname inliep tot 36-46 met 1:50 te gaan.In de laatste quarter liep Costa Rica op gegeven moment uit naar 63-39, maar onder meer back-to-back driepunters van Jedinie en Mirelva Marica beperkten de schade. "Concentratieverlies en opdrachten niet uitvoeren" noemt Macnack als oorzaak van de derde verliespartij op rij. "Als we geconcentreerd door hadden gespeeld, bepaalde fouten niet hadden gemaakt en niet in 'foul trouble' waren gekomen, dan had de wedstrijd er anders uitgezien."Marica en Nijman scoorden met elf om tien punten het meest voor Suriname. Kensmil en Stephanie Hubard pakten de meeste rebounds (6), Kensmil en Jedinie hadden elk drie assists en Cyarah Amaisi en Venicia Nirk beiden drie steals. Tamischa Schillevoort scoorde niet, maar onderscheidde zich wel door haar werklust en hosselplays. Ze werd daarom ook geprezen door Macnack.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Vier terroristen gedood in Cambrils
18/08/2017 00:27 Foto: AP / Oriol Duran BARCELONA - Bij de terreur-operatie in Cambrils, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van Barcelona, zijn vijf terroristen doodgeschoten. Zo meldt de Volkskrant op gezag van de Catalaanse politie. Volgens de politie droegen de vijf gedode terreurverdachten in Cambrils bomgordels en hadden ze met een auto over burgers heen gereden. Eerder werd al bekend dat tenminste zes burgers en een politieagent gewond waren geraakt in Cambrils. In de plaats Alcanar, helemaal in het zuiden van Catalonië, is donderdag in de vroege uurtjes een dode gevallen bij een explosie in een huis. Van de woning is weinig over. Aanvankelijk werd gedacht aan een ontplofte gasfles, maar de politie denkt nu dat de bewoners explosieven aan het maken waren en doet onderzoek. Deze drie gebeurtenissen in Catalonië houden volgens de plaatselijke politie verband met elkaar. De politie meldt dat de situatie in Cambrils 'onder controle' is, maar raadt bewoners nog wel aan voorzichtig te zijn. Een explosievenopruimingsteam heeft in de kustplaats bepaalt dat de doodgeschoten terroristen daadwerkelijk bomgordels droegen. VK.nl
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Guilliano Koornaar, manager economische statistieken bij ABS, geeft een toelichting van de geprojekteerde handelsstatistieken.
18/08/2017 00:03 - Eliézer Pross Guilliano Koornaar, manager economische statistieken bij ABS, geeft een toelichting van de geprojekteerde handelsstatistieken. Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - Suriname haalt al ruim een jaar weer meer valuta binnen dan wat er wordt uitgegeven om goederen te importeren, ofwel het land heeft een positieve handelsbalans. Dit wordt door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) bevestigd in zijn uitgekomen publicatie 'Handelsstatistieken 2014 - 1e Kwartaal 2017'. De handelsbalans van het land was in 2015 voor het eerst in ongeveer tien jaren negatief: ruim 90 miljoen US dollars. De terugval in 2015, waar er meer valuta het land uitging dan er werd binnengehaald, liep ook simultaan met de zwaarste economische inkrimping in de geschiedenis van het land van ruim 10 procent. De ABS-statistieken laten zien dat de handelsbalans zich al positief heeft hersteld in 2016. Er is namelijk ruim 60 miljoen US dollar meer het land binnengekomen dan er is uitgestroomd. De trend heeft zich in het eerste kwartaal van 2017 ook voortgezet met bijkans 74 miljoen US dollar meer die het land binnenvloeide dan werd uitgegeven. Dit thema was een discussiepunt in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. President Desi Bouterse haalde deze cijfers aan om aan te geven dat de neerwaartse trend van de economie een halt is toegeroepen. "Maar wij zijn er nog lang niet", voegde hij eraan toe om de betekenis van de cijfers te nuanceren. Oppositieleden trokken de cijfers in twijfel. Ook stelden ze, dat in het grotere plaatje de economie behoorlijk achteruit is gegaan met de forse devaluatie en afgenomen bedrijvigheid. De economische achteruitgang wordt door de cijfers van het ABS bevestigd. Ook al is er sprake van een positieve handelsbalans vanaf 2016, overall is er 600 miljoen US dollar minder verdiend. Er is ook veel minder uitgegeven door Suriname, namelijk 1,1 miljard US dollar, aan goederen uit het buitenland in 2016. In 2014 in er 1,8 miljard US dollar en het jaar daarop 1,9 miljard US dollars gespendeerd aan goederen en diensten uit het buitenland.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Beter spelend Suriname verliest ook van Bahama's
17/08/2017 22:05 - Terence Oosterwolde Foto: dWT / Terence Oosterwolde AGUADA - Hoewel Suriname zowel individueel als collectief veel beter heeft gespeeld, heeft de U17-meisjesselectie ook haar tweede ontmoeting verloren in het CentroBasket-toernooi. In Coliseo Ismael Delgado was de Bahama's met 86-69 sterker. Na de afgang van dinsdagavond tegen gastland Puerto Rico, had de ploeg zichzelf beloofd veel beter voor de dag te komen. Wel was er een tegenslag nog vóór aanvang van de game van woensdag. Op advies van fysiotherapeut Sanaah Cheung zette bondscoach Henk Macnack Chayenne Breinburg, met zeventien jaar de oudste en één van de meer ervaren speelsters, niet in wegens een enkelblessure. Het gemis van de snelle Breinburg zou zich later doen gevoelen.De wedstrijd werd er één waarin Suriname bij vlagen goed speelde, de tegenstander in de problemen bracht en veerkracht toonde. Maar mede door het mindere spel van de wisselspelers werd de rotatie beperkt tot acht man, van wie het gros veel minuten maakte en tegen het einde een vermoeide indruk maakte.De Bahama's had tijdens de hele ontmoeting effectieve scoring runs. De eerste kwam in de eerste quarter. Nadat Stephanie Hubard met 4:55 uit een vrije worp de stand op 9-10 bracht, maakte de Bahama's twaalf punten op rij en werd de eerste periode met 9-22 afgesloten.In de tweede quarter behield de Bahama's de comfortabele voorsprong totdat Suriname op een 10-0 run ging en na een vrije worp van Hubard met 47,5 seconden was ingelopen tot 33-39. Maar met een 13-0 run stelde de tegenstander weer orde op zaken en nam ze haar grootste voorsprong (negentien punten). Ook nu weer krabbelde Suriname terug en hadden Mirelva Marica en Jolaine Nijman elk een three-pointer, waardoor de stand 55-59 werd met 2:22. Dat was het dichtst dat Suriname zijn tegenstander naderde. De Bahama's zorgde met perfect getimede three-pointers van Alana Marie Pinder ervoor dat de voorsprong tussen de tien en dertien punten schommelde. Door turnovers en missers moest het uitgebluste Suriname zich uiteindelijk gewonnen moest geven: 69-86.Nijman (17 punten), Cyarah Kensmil (14), Marica (12) en Venicia Nirk (10) scoorden in dubbele cijfers voor Suriname (0-2) dat donderdag de laatste groep B-wedstrijd speelt tegen Costa Rica (1-1). Stephanie Hubard had de meeste rebounds (11) en steals (6) en scoorde negen punten.
vr, aug 18, 2017
Source: De Ware Tijd
Nieuw theaterstuk Nawaru
17/08/2017 20:11 - Audry Wajwakana Foto: dWT Archief PARAMARIBO - In 2014 en 2015 zorgde Naks Wan Rutu (Nawaru) voor een ware opschudding in podiumkunst. Met het culturele spektakel ‘Siri fu Afrikiti' (zaden van Afrikanen in de kromantitaal) liet die samen met de jongerenzangafdeling Ala Firi het publiek kennismaken met de verschillende uitingsvormen (zang en dans) tijdens eenwintiprey . Na vier uitverkochte shows is het heel stil geweest rondom de creatieve jongeren van Naks. Nu zijn ze terug met de voorstelling '4 pasi fu miti Anana'. Op 8 en 9 september wordt dit stuk in de Eddy Wessel Gehoorzaal van het Cultureel Centrum Suriname (CCS) opgevoerd. "Het nieuwe theaterstuk is een uitgebreide versie van 'Siri fu Afrikiti', waar naast de presentatie van sierlijke danspassen, muziek, kleding en attributen van verschillende winti's, de focus deze keer ook gelegd wordt op dans en drama", zegt Priscilla van Holt, publiciteitsvrouw van het stuk. Van Holt speelt ook een rol in het stuk; zij is één van de vele danseressen. De hoofdfiguur van dit stuk is Amba, gespeeld door Montana Plein, een Afro-Surinaams meisje dat niets van haar cultuur afweet. Haar drang is om op zoek te gaan naar haar roots. In haar droom krijgt ze bezoek van een voorouder die haar vertelt wie ze is, wat bij haar hoort en hoe ze ermee moet omgaan. Ze leert op verschillende manieren hoe ze in contact kan komen met de Schepper. De verschillende entiteiten presenteren zich aan haar. Ze laten haar zien welke winti's verbonden zijn aan de elementen lucht, bos, aarde en water en hoe zij in contact kan komen met Anana, de Schepper. "Er zijn hoofdwinti's die Amba wegwijs gaan maken hoe het allemaal moet", zegt Van Holt. Het publiek zal volgens haar het stuk makkelijk kunnen volgen. Ook als dat niet bekend is met de winticultuur. "Vandaar dat we een stukje drama in het stuk hebben verwerkt, waarbij de hoofdrolspeler uitleg geeft welke winti ze krijgt en waar die vandaan komt."
do, aug 17, 2017
Source: De Ware Tijd
Lagerhuis VS houdt hoorzitting over extreem-rechtse groeperingen
17/08/2017 18:05 Foto: AFP WASHINGTON - De veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt in september bijeen voor een hoorzitting over de dreiging van extreem-rechtse groeperingen in de Verenigde Staten. Dat is besloten na de rellen in de stad Charlottesville, afgelopen weekend. Bij onlusten tussen extreem-rechtse groepen en tegendemonstranten kwam zaterdag één vrouw om, toen een extreem-rechtse betoger met een auto op een groep demonstranten inreed. Tientallen mensen raakten gewond. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van nationalisten, aanhangers van het zogeheten 'alt-right' en neonazi's die niet wilden dat een standbeeld van generaal Robert E. Lee werd verwijderd. Lee was aanvoerder van de zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). "We moeten ons verenigen en racisme en vooroordelen verwerpen, net als de hatelijke ideologieën van neo-nazi's, de KKK en andere blanke extremistische groepen", aldus de Republikeinse voorzitter van de veiligheidscommissie. Het initiatief voor de hoorzitting kwam van de Democraten. ANP/Reuters/NU.nl
do, aug 17, 2017
Source: De Ware Tijd