Nieuws Suriname – De Ware Tijd

-- Berichten van vandaag.
Procureur generaal, Roy Bajnath Panday, vraagt aandacht voor de vanaf 2016 gewijzigde vuurwapenwet.
21/03/2019 02:52 - Naomi Hoever Procureur generaal, Roy Bajnath Panday, vraagt aandacht voor de vanaf 2016 gewijzigde vuurwapenwet. Foto: dWT Archief PARAMARIBO - Omdat er een levendige handel plaatsvindt in alarmpistolen, luchtdrukwapens, kruisbogen, stroomstootwapens, degens, sabels, klewangs, dolken, dolkmessen en wapenstokken, is er een machtiging nodig om deze wapentuigen te importeren en te dragen. Dit blijkt volgens procureur generaal, Roy BajnathPanday uit rapportage van de politie. De vervolgingsbaas zegt dat de eerder genoemde zaken vanaf 2016 onder de gewijzigde vuurwapenwet vallen. In een bekendmaking, die het hoofd van de vervolging de vorige week de deur heeft doen uitgaan, staat dat het verboden is zonder vooraf verkregen machtiging tot het voorhanden hebben of te verhandelen van vuurwapens of voorwerpen gelijkgesteld aan vuurwapens. Bij overtreding van de wet zal de straf worden toegepast zoals de richtsnoer die voorschrijft. Onder vuurwapens wordt mede verstaan bommen, handgranaten en andere voor ontploffing of voor het verspreiden van giftige, verstikkende of weerloos makende gassen bestemde wapens, vlammenwerpers. Onder munitie vallen ook patroonhulzen, slaghoezen. Bevoegdheid tot het voorhanden hebben van een vuurwapen komt slechts toe aan openbare ambtenaren en beambten, die namens de President in het bezit van het betrekkelijke vuurwapen mogen zijn. Een publiekrechtelijk lichaam die het vuurwapen door een wettelijke bepaling of opdracht voor een publiekrechtelijk lichaam onder zich heeft. Zij die deel uitmaken van de gewapende macht of van de politie, voor zover het vuurwapen, dat zij voorhanden hebben, in soort en in hoeveelheid tot hun uitrusting behoort. De schriftelijke machtiging wordt aangevraagd bij en verleend door de pg. Elke aanvraag van een schriftelijke machtiging, met name een vuurwapenvergunning en een algemene schriftelijke machtiging gaan vergezeld van betaling. De pg is te allen tijde bevoegd elke machtiging met redenen omklede beschikking, in te trekken, ingaande onmiddellijk of op een daarbij te bepalen later tijdstip.
do, mrt 21, 2019
Bron: De Ware Tijd
Bondsvoorzitter Steve Rudge.
21/03/2019 00:06 - Naomi Hoever Bondsvoorzitter Steve Rudge. Foto: Facebook / Steve Rudge PARAMARIBO - De Bond van Inspecteurs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) gaat vrijdag in actie. De actie houdt in dat er tot tien uur wordt gewerkt, waarna de leden in beraad gaan. Directeuren van voj- en glo-scholen worden niet ontvangen en repetitiewerken worden niet in ontvangst genomen voor accordering. Ook worden er geen schoolbezoeken afgelegd. De inspecteurs eisen aanpassing van het aantal co-uren en de vervoerstoelage. Afhankelijk van de duur van de actie kunnen de eindexamens op voj- en glo-scholen gevaar lopen. Het gevaar bestaat dat de acties dan kunnen resulteren in een verlate einduitslag, voorspelt bondsvoorzitter Steve Rudge. De vakorganisatie heeft de minister van OW&C Lilian Ferrier en directeur Natasia Bennanon in een brief laten weten dat de actie eraan komt. De bond maakt zich boos dat zaken die zeven maanden terug zijn afgesproken met de departementsleiding niet zijn uitgevoerd. Tijdens een ledenvergadering is dinsdag unaniem het besluit genomen het werk neer te leggen. "Het nakomen van de afspraken is uitgebleven", zegt Rudge. Hij zegt dat het goed is dat de scholen weten dat de inspecteurs in actie zijn, zodat ze de schoolcijfers niet hoeven te brengen naar de afdeling. "Wij accepteren geen cijfers." Augustus had de bond al gedreigd met acties. Toen de bewindsvrouw een beroep op de inspecteurs deed de acties aan te houden, deden zij dat uit egards voor de minister. Zwart op wit "We dachten dat wij een gentlemansagreement hadden. Zeven maanden verder is er niets concreets voor de inspecteurs gedaan." De bond is ook niet te spreken over het feit dat een kwart van de inspecteurs een toelage ontvangt voor het inzetten van hun privéauto. "In plaats van dat wij vervoerstoelage ontvangen, moeten wij juist rij-en voertuigenbelasting betalen. Wij hebben een overleg met de minister gehad dat niets voorstelde. Het is de presidentiële commissie die beslist." De bond is dit keer vastberaden en zal niet op het woord van de minister afgaan. "Wij willen zaken eerst zwart op wit hebben".
do, mrt 21, 2019
Bron: De Ware Tijd
Etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groententrays, en piepschuim dat vervaardigd wordt uit styrofoam.
20/03/2019 23:07 Etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groententrays, en piepschuim dat vervaardigd wordt uit styrofoam. PARAMARIBO - Er komt een importverbod op styrofoam. Dit meldt het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in een nieuwsbericht van het NII. Het importverbod gaat in per mei, in overleg met relevante stakeholders. Het importverbod zal gelden voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groententrays, en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof (styrofoam). Een overgangsperiode van zes maanden zal worden ingebouwd. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan importeurs en producenten die voorraden hebben liggen of bestellingen die al onderweg zijn. Per november zal het algehele verbod op het gebruik van styrofoam van kracht worden binnen de voedselindustrie. De reden voor het verbod is, dat het gebruik van foam in de voedselindustrie grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu. De veelvuldige dumping van foam veroorzaakt volgens HI&T niet alleen vervuiling van het milieu door verstopte lozingen, maar er is ook sprake van visuele vervuiling. Dit heeft een nadelig effect op toerisme- en recreatie- activiteiten en heeft daarmee nadelige gevolgen voor de economie. Daar komt bij dat de kosten voor het verwijderen van alle wegwerpbakjes van foam uit het milieu, waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten om te voorkomen dat deze bakjes in het milieu terechtkomen. Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven aan de productie en het op de markt brengen van alternatieve verpakkingsmaterialen. Een bewustwordingscampagne zal gestart worden om de gehele samenleving op de hoogte te brengen van het verbod en de gezondheidsrisico's. Voor betrokkenen, zoals bedrijven uit de voedselindustrie zullen er op verschillende momenten bijeenkomsten gehouden worden voor overleg.
do, mrt 21, 2019
Bron: De Ware Tijd
-- Berichten van gisteren of eerder.
Forum voor Democratie grote winnaar Eerste Kamer
20/03/2019 21:03 Foto: ANP DEN HAAG - Nieuwkomer Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van Nederland en gaat vanuit het niets naar 10 senaatszetels. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verliezen de meerderheid in de senaat. De partijen gaan gezamenlijk van 38 naar 31 zetels. Dat blijkt uit de exitpoll van Ipsos uitgevoerd in opdracht van de NOS. Dit is nog geen officiële uitslag, maar een peiling op basis van het stemgedrag van de kiezers. De definitieve uitslag kan afwijken. De partij van Thierry Baudet krijgt in één klap 10 zetels, de VVD verliest een zetel en komt op 12. Met een foutmarge van een zetel kunnen de twee partijen gezamenlijk de grootste worden. Ook GroenLinks boekt winst. De partij van Jesse Klaver verdubbelt en gaat van 4 naar 8 zetels. De grootste verliezen tekenen zich af bij de PVV (van 9 naar 6), SP (van 9 naar 4), en coalitiepartners D66 (van 10 naar 7) en CDA (12 naar 8). De PvdA levert 1 zetel in en gaat naar 7. Naast Forum kunnen ook de ChristenUnie (van 3 naar 4), PvdD (van 2 naar 3) en 50PLUS (van 2 naar 3) rekenen op winst. DENK mag hopen op 1 zetel. In een eerste reactie feliciteren Sybrand Buma (CDA) en Rob Jetten (D66) de winnaars, maar zien tegelijkertijd dat het politieke landschap nog verder versplinterd raakt. "We zullen meer samen moeten werken", concludeert Jetten. Ook Geert Wilders (PVV) heeft felicitaties voor Baudet die volgens hem eenzelfde geluid als de PVV laat horen. Wilders noemt het verlies "beperkt" en vindt niet dat hij of zijn partij glans heeft verloren. NU.nl
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
'Monetaire financiering niet vertrouwenwekkend'
20/03/2019 18:51 - Ivan Cairo PARAMARIBO - Dat de regering er onlangs toe over is gegaan overheidsuitgaven monetair te financieren is geen “vertrouwenwekkende maatregel”. Zo reageert VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi op vragen van de Ware Tijd naar aanleiding van het feit dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onlangs voorschotten heeft verstrekt aan de regering. NDP-fractieleider tevens ondervoorzitter André Misiekaba ziet vooralsnog geen probleem met deze ontwikkeling. "Het is een voorziening in de wet. Alle regeringen hebben hiervan gebruik gemaakt. Deze regering maakt nu pas gebruik van. Voor- of nadeel zal afhangen van het doel waarvoor het geld zal worden gebruikt. We zullen tijdens de begrotingsbehandeling die voor de deur staat nader hierop ingaan", stelt Misiekaba. Volgens Santhoki is de regering voorlopig nog binnen de grenzen van het tpegestane gebleven. "Uit de weekbalans van de Centrale Bank van Suriname van 8 maart jongstleden blijkt dat de minister van Financiën begonnen is met het opnemen van voorschotten bij de CBvS. Naar verluidt zou het gaan om circa SRD 90 miljoen van de 670 miljoen die beschikbaar is. Defacto is hiermee gekozen voor monetaire financiering". Technisch gezien is de regering met het opgenomen bedrag van circa SRD 90 miljoen binnen de grenzen gebleven, omdat de door de begroting 2018 dit toelaat, zegt de politicus. Hij vraagt zich af of dit wel "wijs beleid is". Santokhi stelt dat de economie en de financiële structuur van het land fragiel zijn. "Vertrouwenwekkende maatregelen zijn nu belangrijker dan ooit. En dat vertrouwen komt er niet als er monetaire financiering plaatsvindt, terwijl vanuit de regering publiekelijk is verklaard dat men 'wel gek zou zijn om zo kort voor de verkiezingen aan monetaire financiering te beginnen'."
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Een man steekt in Italië gekaapte schoolbus met daarin 51 kinderen in brand.
20/03/2019 18:31 Een man steekt in Italië gekaapte schoolbus met daarin 51 kinderen in brand. MILAAN - De Italiaanse politie heeft een man gearresteerd die in Milaan een schoolbus had gekaapt met daarin 51 kinderen. Nadat hij de bus had verlaten stak hij het voertuig in brand. De man had benzine in de bus gegooid en riep dat niemand het zou overleven. De Italiaanse politie kon dit voorkomen. Justitie kijkt ook naar een terroristisch motief, want de dader riep dat hij het migratiebeleid van de regering verafschuwde. "Stop de doden op de Middellandse Zee" riep hij, doelend op migranten die bij de illegale overtocht naar Europa verdrinken. Nadat de bus in brand was gestoken brak er enorme paniek uit, maar de toegesnelde politie wist de scholieren snel te ontzetten.Slechts tien leerlingen zijn lichtgewond geraakt of door rook onwel geworden. De bus is helemaal uitgebrand. De aangehouden verdachte is een 47-jarige buschauffeur met een criminele geschiedenis die oorspronkelijk uit Senegal komt en sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft. NU.nl
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
COMMENTAAR: Eigen zak?
20/03/2019 17:00 VICEPRESIDENT ASHWIN ADHIN heeft toegezegd persoonlijk hulp te bieden aan de wederopbouw van het pand op het achtererf van het bedevaartsoord te Weg naar Zee dat in de as is gelegd door een grote brand. Vorig jaar, kort vóór de Phagwaviering heeft ook een brand van mindere omvang op het oord gewoed. Begrijpelijk is dat pandit Ramon Bajnath, voorzitter van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee, positief is gestemd over de toezegging van onder andere de vicepresident voor persoonlijke hulp bij de wederopbouw. Of met de persoonlijke hulp wordt bedoeld dat Adhin uit eigen zak financiële steun zal geven aan de stichting is niet duidelijk. Of moet worden verondersteld dat hij zijn invloed zal aanwenden zodat overheidsinstanties die daarvoor zijn aangewezen meteen worden ingezet om ondersteuning te geven aan het bedevaartsoord. Het is een opmerkelijke besluit als de vicepresident uit eigen zak of via bemiddeling bij de overheid zal helpen. In het laatste geval schept hij een precedent, omdat in daartoe soortgelijke gevallen in de toekomst, een beroep op hem zal worden gedaan. Als persoon bepaalt hij zelf aan wie of welke organisatie hij uit eigen zak hulp verleent. Echter, de nood in het land is hoog dus moet hij op zijn hoede zijn dat hij door de vele bomen het bos niet meer ziet. De vp lijkt niet iemand die met de 'uit eigen zak'-theorie politiek wil scoren, maar hij loopt het risico beticht te worden politieke munt te willen slaan. Strikt formeel genomen is het verstandig de oplossing van calamiteiten te verbinden aan structuren waarvan de aanpak duurzaam is. Op zich is er met de toegezegde hulp van de vp niets mis, omdat de stichting blijk heeft gegeven zich sterk te beijveren voor sociaal zwakkeren. Personen die door hun ouders worden verstoten, zijn opgevangen en appartementen die tegen een sociaal tarief worden verhuurd, zijn voor hen een uitkomst. Voor behoeftigen is er altijd een bordje eten. Daarnaast doet de stichting aan zelfredzaamheid. De weg van het bedevaartsoord is niet over rozen gegaan. Landverlies door de oprukkende zee en het uitblijven van de voorzieningen voor behoud van het oord zijn kritiek. Afgezien van de behoeftebevrediging die gelovigen vinden in het gebied, neemt de aantrekkingskracht voor toeristen toe. Die positieve elementen moeten worden gekoesterd, terwijl aan de roep voor bescherming tegen het zeewater prioriteit moet worden gegeven.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Governer van de Centrale Bank, Robert van Trikt, zal zich inzetten om de bankwet aan te passen.
20/03/2019 15:44 - Wilfred Leeuwin Governer van de Centrale Bank, Robert van Trikt, zal zich inzetten om de bankwet aan te passen. Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - De nieuw aangestelde governer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt is in zijn voorwaarden om deze functie te bekleden niet alleen naar de regering toe overduidelijk, maar ook naar de samenleving. Het fiscaal beleid dat bij de regering hoort en het monetair beleid dat een taak is van de moederbank, zijn twee aparte beleidsgebieden, die niet samengaan. "Coördinatie van beleid houdt geenszins in dat het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname wordt bepaald door de minister van Financiën of het fiscaal beleid door de governor van de centrale bank", zei Van Trikt dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op de bank. Hij zegt vooral niet van plan te zijn door 'rood licht te rijden' en geeft de garantie aan de gemeenschap nimmer boven de wettelijke toegestane tien procent norm te zullen handelen als het gaat om het financieren van de staat. De nieuwe governor zegt dat het opnemen van voorschotten door de regering inderdaad heeft plaatsgevonden, nog voordat hij aantrad als de nieuwe governor, maar voegt eraan toe dat de regering volgens de bankwet er wel degelijk recht op heeft. Bij zijn aantreden heeft hij zoals het vereist is er wel opgestaan dat daartegenover wel een dekking aan de moederbank is gegeven in de vorm van schatkistpapier. Van Trikt laat er ook geen twijfel over bestaan dat de bankwet op verschillende plekken aangepast moet worden. Daarvoor zal hij zich persoonlijk inzetten. De governor die een kleinzoon is van Johan Robert Ferrier, die de bankwet mede heeft geschreven, wijst erop dat het ongekend is dat in Suriname nog gebruik wordt gemaakt van een oeroude wetgeving die zijn grootvader heeft geschreven. Van Trikt zegt, nadat hij is benaderd om de functie te vervullen, in een gesprek met de regering specifiek te hebben aangegeven dat hij een integer persoon is. Zijn integriteit en ook zijn onafhankelijkheid moeten gewaarborgd blijven. Hij heeft ook de voorwaarde gesteld dat hij niet belemmerd mag worden in zijn beleid en projecten die hij van plan is uit te voeren bij de Centrale Bank. Van Trikt heeft met de regering een, wat hij noemt 'nul-assessment' gemaakt van wat hij bij de moederbank heeft overgenomen. Dit vindt hij belangrijk, omdat hij van plan is elke drie maanden tegenover alle belanghebbenden, waaronder ook de samenleving een overzicht te geven van zijn verrichtingen en de positie van de bank. Volgens de governor weet Suriname op geen enkele wijze invloed uit te oefenen op internationale ontwikkelingen, maar is zelf heel gevoelig daarvoor. Het land zal wel een manier moeten vinden om het hoofd te kunnen bieden daartegen. Hiervoor zal de productiesector definitief gediversifieerd moeten worden en is het opbouwen van sterke instituten enorm belangrijk. Hij wijst er op dat Suriname in 2020 voor de vierde keer zal worden geëvalueerd door de Caribbean Financial Action Taskforce. Van Trikt vindt dat de Centrale Bank daarom veel meer tijd moet gaan besteden aan de compliance van verschillende instellingen in Suriname die werkzaam zijn in de financiële sector.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
COLUMN:  Titelgeil
20/03/2019 14:00 - Serieus!? Ivan Cairo Afgelopen week heb ik me kostelijk geamuseerd met het politiek gekijf tussen enkele PL'ers en NDP'ers. Het begon met een reactie van assembleelid Rosellie Cotino van de NDP op uitspraken van PL-topper Nasier Eskak gevolgd door een tegenreactie, ingezonden stuk van de PL'er. Daarna nam Robert Soentik het ook op voor partijgenoot Eskak en vervolgens sprong Faizel Baarn in de bres voor Cotino. Er werd in de vierhoekspolemiek bij het leven gesmeten met academische titels. Van doctorandus tot master of science en daartussen door werden titels als bachelor of laws, master of public administration en bachelor of arts rondgestrooid. Dat deed mij denken aan Bep-voorzitter Ronnie Asabina die ooit de gevleugelde uitspraak deed: "Surinamers zijn titelgeil". In de kranten lezen we ook vaak dat doctorandus zus of meester zo is overleden alsof de mensen met een titel waren geboren. De mensen zijn hun titels gegund. Daar niet van. Ook in persberichten van de overheid en maatschapplijke organisaties zie je vaak dat personen met al hun academische titels worden aangekondigd en afgekondigd. Iets dat je bijna nooit tegenkomt in bijvoorbeeld het Caribisch gebied. Vooral bij politici niet. Meestal lees je alleen op hun cv wat premiers, ministers en parlementariërs van de overige Caricom-landen hebben gestudeerd. In Suriname worden we met titels doodgeslagen, terwijl de desbetreffende personen in hun vakgebied pover presteren of hebben gepresteerd. Als het de titels waren die het werk deden was Suriname vandaag volgens mij een paradijs. Regering en parlement zitten immers vol met titelige mensen. Terugkomend op de polemiek. Tot mijn grote teleurstelling heb ik uit geen van de stukken kunnen opmaken dat het een inhoudelijk fundamentele discussie over issues tussen academici was. Het was een platvloerse naar populisme neigend gekibbel tussen enkele dorpspolitici die ruzie maken over bijvoorbeeld de kleur die straatnaamborden zouden moeten krijgen. Gewoon kletsen om het kletsen. Sommige woorden en uitlatingen wekten bij mij de indruk dat die slechts gebezigd waren om te krenken, om te beledigen. Zoals deze bijvoorbeeld. "Het is overduidelijk dat Eskak een aanslag wenst te plegen op het collectieve geheugen en de intelligentie van ons volk. Dit gedrag is onwaardig voor iemand die pretendeert een geestelijke te zijn en voorspelt geen goeds!" Je vraagt je in hemelsnaam af waarom het woord 'pretendeert' is gebruikt. Ik kan moeilijk zeggen dat Cotino 'pretendeert' assembleelid te zijn. Ze is het gewoon. Punt! Ik kan onmogelijk stellen, dat Desi Bouterse 'pretendeert' president te zijn. Hij is president. Punt! Als Eskak een moslimvoorganger is, is hij een geestelijke. Punt! Iets anders suggeren, is duidelijk spelen op de man en zijn competentie als geestelijke en niet op de bal. Aan het gebrabbel van Soentik en Baarn heb ik jammer genoeg geen touw kunnen vastknopen, maar dat zal waarschijnlijk aan mij liggen. Naarmate de verkiezingen naderen, zullen we helaas nog meer van dit soort inhoudloos politiek gekibbel krijgen. Praatjes die op geen enkele wijze bijdragen aan het bewustmaken van kiezers op wie of op welke politieke partij ze zouden moeten stemmen. Ik heb sterk de indruk dat de polemiek meer bedoeld was om elkaar of het electoraat te tonen, dat "we mooie titels hebben". ivancairo@yahoo.com
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic (73) is veroordeeld tot een levenslange celstraf.
20/03/2019 13:01 De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic (73) is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Foto: AFP DEN HAAG - De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic (73) is woensdag door het VN-hof in Den Haag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Dit gebeurde in hoger beroep. Karadzic werd in 2016 na een vijfjarig proces veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij etnische zuiveringen in Bosnië en Herzegovina, toen nog onderdeel van Joegoslavië. Zo bevonden de rechters de man schuldig aan volkerenmoord rond de enclave Srebrenica, waar in 1995 duizenden moslimmannen werden geëxecuteerd. Karadizic was de politieke leider van etnische Serviërs, die wilden voorkomen dat Bosnië en Herzegovina onafhankelijk werden van Joegoslavië. Ze vreesden er als minderheid te worden gedomineerd door Bosnische moslims. Beide partijen waren in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van het Joegoslaviëtribunaal, dat eind 2017 de deuren sloot. De verdediging pleitte voor vrijspraak, terwijl de aanklagers een levenslange celstraf eisten. De rechters hebben de straf van Karadzic verzwaard, omdat die in hun ogen te mild was in het licht van zijn misdaden en de grote verantwoordelijkheid die hij in 1995 had. NU.nl
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, gaat ook voor aanpassing van de kosten voor valutatransacties.
20/03/2019 10:04 - Merredith Bruce Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, gaat ook voor aanpassing van de kosten voor valutatransacties. Foto: dWT Archief PARAMARIBO - Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, is positief over de maatregel om kastransactiekosten die commerciële banken in rekening brengen bij stortingen en opnames in SRD's af te schaffen. Hij heeft echter ook graag dat er naar een manier wordt uitgekeken om de kosten voor valutatransacties zodanig aan te passen, dat deze draaglijk worden voor cliënten. De kastransactiekosten bij opnames en stortingen in vreemde valuta blijven namelijk overeind. De consumentenorganisatie had vorig jaar toenmalig governor Glenn Gersie van de moederbank en de Surinaamse Bankiersvereniging in twee afzonderlijke brieven aangeschreven over de kosten die de handelsbanken in rekening brengen, omdat zij het onredelijk vond naar cliënten toe. Alleyne: "Het heeft wel een beetje langer geduurd dan we verwacht hadden, maar in ieder geval is er heel serieus omgegaan met de klachten." Het besluit om de kastransactiekosten te schrappen, is na intensief overleg tussen de Centrale Bank van Suriname en de commerciële banken genomen. Zo meldt de bankiersvereniging in een maandagavond uitgegeven verklaring. De moederbank heeft een beroep gedaan op de handelsbanken om de kas- transactiekosten in vreemde valuta te minimaliseren. "Ik ben er niet zo happy mee", zegt Alleyne over het feit dat deze kosten nog overeind staan. Hij zegt dat de Consumentenkring de bankiersvereniging in een recent gesprek heeft gevraagd om dit stukje nader te bekijken. Hierbij is volgens hem gesteld, dat bekeken zal worden om deze kosten naar redelijke proporties terug te brengen. Alleyne kan desgevraagd nog niet zeggen of hij liever heeft dat deze kosten, net als bij de SRD-kastransacties, volledig worden geschrapt. "Ik heb begrepen dat er een paar angeltjes zijn, waardoor het niet mogelijk zou zijn om de kosten volledig te schrappen, maar het gesprek is nog niet afgerond." De consumentenvertegenwoordiger wijst op de noodzaak van een voorlichtingscampagne, om burgers de voordelen van internetbankieren bij te brengen. Hij stelt voor dat de bankiersvereniging dit in samenwerking met het bedrijfsleven op touw zet. "Het is kostenbesparend, niet alleen voor de consument maar ook voor de banken zelf."
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
De Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguilar.
20/03/2019 07:58 - Charles Chang De Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguilar. Foto: dWT PARAMARIBO - In Brazilië lijkt geweld tegen vrouwen bijna cultuur: elke twee uur wordt er een vrouw vermoord. Ook in Suriname is er sprake van geweld. “Niet door een vreemdeling, maar door iemand van dichtbij: partner, echtgenoot of iemand anders in de familie. En dit heb je in elke sociale klasse”, vertelt ambassadeur Laudemar Aguilar bij de opening van een theemiddag in restaurant Olé voor een select groepje vertegenwoordigers van de Braziliaanse gemeenschap in Suriname. Toch hoeft agressie tegen vrouwen niet alleen fysiek of seksueel van aard te zijn. Volgens inleider Carla Amaral Barros, die woont en werkt als psycholoog in Japan, kan ook sprake zijn van geestelijk geweld. Bijvoorbeeld beledigen van de partner in bijzijn van anderen. Andere voorbeelden van geestelijk geweld zijn het bewaren van haar reisdocumenten en het afpakken van haar verdiend geld. "Geen vreugdig onderwerp, maar wel een belangrijke om over te praten", zegt Barros. Zowel zij als de ambassadeur constateert dat schaamte voor de familie en kinderen de hoofdreden is dat vrouwen geen ruchtbaarheid geven aan het geweld en de situatie accepteren. Met een interactief spelletje laat ze zien dat vrouwen goed moeten nadenken over hun eigenwaarde. Deel van het programma is Marcielia de Sousa Lima die zonder schaamte haar verhaal doet. "De eerste vijf jaar ging goed, maar toen begon zijn drankprobleem. Ik werd telkens mishandeld en als hij werd ondervraagd, beweerde hij het tegenovergestelde. Zo heb ik nog vijf jaar doorgeleefd; voor de buitenwereld leek alles koek en ei. "Als je weggaat dan vermoord ik het kind", dreigde hij altijd. Bij de politie werd ik afgescheept met "ga terug naar je eigen land". "Maar op een dag heb ik toch de stap genomen. Ik zat zonder werk en zonder woning - gelukkig hebben vrienden me geholpen. Dat is alweer tien jaar geleden en nu is mijn dochter zeventien. Ik ben blij dat ik het heb gedaan." Geweld tegen Braziliaanse vrouwen in Suriname wordt zowel door de Braziliaanse als Surinaamse partners gepleegd. Margo Bean, directeur van stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, wijst op de wet Bestrijding Huiselijk Geweld die vanaf 2009 bestaat, maar dat voor buitenlanders de drempel hoger ligt. "Ze moeten dan wel legaal in het land zijn, maar onze code is dat iedereen wordt geholpen - ongeacht status. Dit is ook de internationale regel, alleen lopen we dan vast bij de politie en de Spoed Eisende Hulp. Dit stuk moeten we nog samen met de ambassade en onze autoriteiten uitwerken." Zowel Bean als Barros geeft het belang aan van netwerken om elkaar te ondersteunen. In Brazilië is sinds 2006 'lei 11.340' aangenomen. Deze bepaling, beter bekend als 'Maria da Penha', heeft erin geresulteerd dat huiselijk geweld met 10 procent is verminderd. Straffen zijn verhoogd, verhoring geschiedt door vrouwelijke functionarissen en als een slachtoffer achteraf de klacht wil intrekken kan dit niet meer.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Robert van Trikt, president van de Centrale Bank van Suriname.
20/03/2019 06:08 - Wilfred Leeuwin Robert van Trikt, president van de Centrale Bank van Suriname. Foto: dWT PARAMARIBO - Centrale Bank president Robert van Trikt, zal de komende week aan het hoofd van een delegatie vertrekken naar Nederland om met de Nederlandse justitie en De Nederlandsche Bank te praten over de in beslag genomen 19 miljoen euro. Dit geld zou afkomstig zijn van lokale banken in Suriname die het via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben laten overmaken naar hun internationale cliënten. De justitie in Haarlem vermoedt echter dat het hier gaat om witwasgelden. Van Trikt zei dinsdag op een persconferentie dat voor zover hij heeft kunnen natrekken deze kwestie in zeker een jaar tijd niet op het hoogste niveau is besproken. "Er is geen dialoog geweest op het hoogste niveau, dan dat advocaten met elkaar hebben gesproken", zegt de bankpresident. Hij is er niet van op de hoogte dat er vanuit Nederland mogelijk een rechtshulp verzoek is gedaan in deze kwestie. Het komend bezoek aan Nederland is tot stand gekomen nadat gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid onder wie de VS-ambassadeur in Suriname en de zaakgelastigde van Nederland in Suriname. Van Trikt geeft met voorbeelden aan dat het overmaken van cash-geld een verkeerde manier is om transacties te plegen. In zijn beleid zal dat op alle manieren voorkomen moeten worden. "Met allecomplianceenmoney launderingmoet je ergens gaan uitleggen waarvoor het geld is en voor wie. Volgens hem loopt Suriname behoorlijk achter op de internationale ontwikkelingen ten aanzien van giraal geldverkeer. "Met het nemen van dat risico, zijn we verder van huis," zegt hij. De in beslagname van de 19 miljoen euro heeft volgens hem alles te maken met het niet in voorraad hebben van vreemde valuta in het land . Van Trikt is er duidelijk over dat Suriname totaal geen sterke compliant is en aan veel internationale voorwaarden niet heeft voldaan en daarom niet in de positie zit om haar stem te laten gelden. "Wanneer je niet voldoet aan 240 aanbevelingen, dan kan je moeilijk praten, maar wanneer het land Suriname compliant is en voldoet aan de internationale verwachtingen, pas dan kan je praten. Het is net als in een auto altijd door rood rijden. De wet zegt dat het niet mag, maar je doet het. Je betaalt de boetes niet maar je wil wel praten over de wet van rood licht. Dat gaat zo niet", zegt Van Trikt. Hij zegt dat de internationale aanbevelingen in de Surinaamse samenleving geïntegreerd moeten worden. "Laten we wel weten dat we huiswerk hebben", zegt Van Trikt.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Eerste slachtoffers terroristische aanslagen Christchurch begraven
20/03/2019 03:19 Foto: AP CHRISTCHURCH - De eerste slachtoffers van de terroristische aanslagen afgelopen vrijdag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, zijn begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die recent in Nieuw-Zeeland waren aangekomen, zijn begraven in Memorial Park Cemetery in Christchurch. Het racistisch gemotiveerde bloedbad van afgelopen vrijdag heeft tot op heden 50 mensen het leven gekost. Nog eens 30 mensen raakten gewond. De vermeende dader, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië, zit in voorlopige hechtenis. De meeste slachtoffers van de terroristische aanslagen komen uit immigrantengezinnen. Binnen de islam is het eigenlijk gebruikelijk dat de doden binnen 24 uur begraven worden. Door forensisch onderzoek moesten de families langer wachten op het vrijgeven van de lichamen van hun familieleden. NU.nl
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Milieuorganisatie pleit voor alternatieve methoden holikaverbranding
20/03/2019 00:09 - Merredith Bruce Foto: dWT PARAMARIBO - Milieuactiviste Bea Lachhunsing van de stichting Healthy Root Wealthy Fruit, pleit voor alternatieve methoden bij de holikaverbranding, die minder gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Ze maakt zich bezorgd om de giftige stoffen die vrijkomen bij de jaarlijkse activiteit zoals het er nu aantoe gaat. Het is overigens niet de eerste keer dat Lachhunsing hierop wijst. Ze voelt zich bijna net een roepende in de woestijn, maar zal hierop blijven wijzen. “Ik wil dat men stilstaat bij de gevolgen.” De milieuactiviste probeert met haar stichting bewustwording te brengen over de gevolgen van vuilverbranding in zijn algemeenheid en wil dat het besef ook komt bij de jaarlijkse holikaverbranding. Eén zo een giftige stof die hierbij vrijkomt, zegt ze, is de kankerverwekkende Chroom 6. "De holika is opgebouwd met wat hout en een heleboel pellets die vaak bewerkt zijn met Chroom 6." Bij verbranding van zo een stapel van diverse materialen, zegt Lachhunsing, komen ernstige schadelijke stoffen vrij zoals dioxines, PAK's (koolwaterstoffen), zware metalen, fijn stof en rook met alle gevolgen van dien. Hoewel het om een eenmalige activiteit gaat, mag de impact hiervan niet onderschat worden, stelt ze desgevraagd. "Het is eenmalig, maar de concentratie van giftige stoffen die in een bepaalde tijdsduur vrijkomt, is groot en daarmee dus ook de impact daarvan. Duidelijk is dat zowel de openbare gezondheid alsook het milieu in een groot deel van het land behoorlijk wordt vervuild tijdens holi in de huidige vorm." Onlangs heeft de Hindoe-organisatie Sanatan Dharm Maha Sabha kanttekeningen geplaatst over de wijze waarop Phagwa wordt gevierd in tegenstelling tot vroeger. De organisatie vindt dat de verschillende evenementen die in verband hiermee worden gevierd en waarbij er ook vlees wordt genuttigd, het religieuze karakter doen vervagen. Hoewel Lachhunsing dit kan begrijpen, vraagt ze zich af waar de bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu blijft. "Ik heb dan liever dat men vlees nuttigt, dan dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen." Nitin Jagbandhan, pandit en secretaris van de priesterraad van SanatanDharm, koos ervoor om geen reactie hierover aan de krant af te staan, alvorens eerst met de overige leden van de raad te hebben afgestemd. Hij wilde ook niet op persoonlijke titel een uitspraak hierover doen.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Staatsolie steekt bijna US$ 4 miljoen in kustwacht
19/03/2019 22:28 - Ivan Cairo PARAMARIBO - De Kustwacht van Suriname krijgt de komende periode een forse financiële injectie van Staatsolie. Met de financiering van drie programma's steekt het staatsmijnbouwbedrijf 3.85 miljoen US dollar (SRD 28.9 miljoen) in de kustwacht. Zo zullen drie kustwachtboten volledig operationeel worden gemaakt. "Staatsolie is hiervoor een contract aangegaan met de botenbouwer, OCEA uit Frankrijk", zegt directeur Rudolf Elias tegen de Ware Tijd. Het grootste deel van het geld gaat naar de botenbouwer, benadrukt hij. Ook zullen de aanmeerfaciliteiten van de boten worden verbeterd. Vrijdag tekenden Elias en kolonel Jerry Slijngard, directeur van de kustwacht, een overeenkomst ter versterking van de capaciteit van de kustwacht. Deze overeenkomst is in het kader van de nearshore-booractiviteiten die het oliebedrijf vanaf dit jaar voor de Surinaamse kust zal uitvoeren. Dit project moet volgens planning in het eerste kwartaal van 2020 zijn afgerond. Voor de duur van het project heeft Staatsolie ook het preventief onderhoud van de drie schepen voor haar rekening genomen, alsook de toelagen voor personeel vanwege extra inzet en ontberingen en dekking van operationele kosten op locatie van het boorplatform zoals voeding en brandstof. Ook zal de oliemaatschappij betalen voor opleidingen voor het operationeel en onderhoudspersoneel. Staatsolie zal voor de duur van het project de kosten voor de aanwezigheid van een operationele en onderhoudsspecialist, die de organisatie zal ondersteunen in zijn dagelijkse taken, voor haar rekening nemen. Elias zegt dat de overeenkomst niet geldt voor de booractiviteiten van buitenlandse maatschappijen die ook activiteiten in Surinaamse wateren ontplooien. "Nee. Deze overeenkomst is enkel van toepassing op de ondersteuning van het huidige Staatsolie Nearshore Drilingproject. De kustwacht is en blijft echter paraat om te reageren op elke oproep conform zijn wettelijke taken. Deze overeenkomst beschouwt Staatsolie tevens als een duurzame investering die de totale gemeenschap ten goede zal komen", aldus de directeur. Aangegeven wordt dat het optimaliseren van de veiligheid in Surinaamse wateren centraal staat in de samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsolie en de kustwacht. Vanaf 2 april worden acht exploratieputten geboord voor de kust. Er is een calamiteitenplan voor het project opgesteld om afdoende te kunnen inspelen bij eventuele noodsituaties. De kustwacht heeft een cruciale rol in het calamiteitenplan. Met het contract geven partijen invulling aan een intentie-verklaring die op 20 september vorig jaar is ondertekend. Door de capaciteitsversterking van de kustwacht is Suriname nog beter voorbereid om op te treden bij eventuele noodsituaties op zee.
wo, mrt 20, 2019
Bron: De Ware Tijd
Een groep die heeft meegedaan aan de Cautál Milan laat zich van zijn beste zijde zien.
19/03/2019 21:11 - Audry Wajwakana Een groep die heeft meegedaan aan de Cautál Milan laat zich van zijn beste zijde zien. Foto: Irvin Ngariman PARAMARIBO - De eerste zeventig Phagwal-iederen en 35 kabir dohas (tweeregelige verzen) zijn door de Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) Suriname in een cautál-boek gebundeld. Cautál-liederen horen traditioneel bij het Holi- of Phagwa-feest. Hoewel er honderden cautál-liederen bestaan, heeft de stichting gemeend om met de bundeling een aanzet te geven om dit cultureel immaterieel erfgoed, dat verloren dreigt te gaan, te behouden. Jongeren hebben op deze manier beter toegang tot deze traditie "We hopen dat dit een begin is voor verdere verzameling van Phagwa-liedjes", zegt Bhagwan Gangaram Panday, bestuurslid van OHM Suriname en coördinator van het boekproject. Het boek is zondag, bij de tiende editie van de Cautál Milan op het Sportcomplex Kwatta, aan het publiek gepresenteerd. Cautál is een muziekstijl waarbij er in groepen van tien tot twaalf mannen wordt gespeeld. Er zijn verscheidene vormen van Phagwa-liedjes uitgebracht zoalsUlhárá, Jogirá, Kabir, Dhamári en Cautál. Voor de bundeling zijn diverse hindoe-organisaties benaderd om hun liederen op te sturen. OHM Suriname heeft een selectie gemaakt en die volgens de officiële Sarnamispelling uit 1986 door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, in het boek opgenomen. Een exemplaar van het boek is aangeboden aan Cultuurdirecteur Elviera Sandie, die samen met onderdirecteur Harriette Bholasing- Helstone de cautál-bijeenkomst bijwoonde. De Cultuurdirecteur prees de stichting voor haar inzet om immaterieel erfgoed vast te leggen. Tien cautál samája's (groepen) hebben meegedaan aan de Cautál Milan. Tussen de optredens van de groepen waren er ook dansoptredens en een zanggroep die afwisselendoptrad. Aan de bijeenkomst was ook gekoppeld een mini-infobeurs over een gezonde leefstijl. In de grote zaal van het sportcomplex konden de seniorenburgers van diverse instellingen genieten van de podiumoptredens. In de middag reikte de Vriendengroep Himmat uit Nederland hulpgoederen, zoals rollators, rolstoelen en voedselpakketten, uit aan diverse instellingen.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Trump ziet Brazilië als potentieel lid van NAVO
19/03/2019 20:22 WASHINGTON - Donald Trump ziet Brazilië als potentieel lid van de NAVO. De Amerikaanse president vertelde dit dinsdag bij de ontvangst van zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro in het Witte Huis. Trump zegt dat de Verenigde Staten nog nooit zulke goede betrekkingen met Brazilië hebben gehad als nu. Bolsonaro ziet Brazilië graag een moderne mogendheid naar Noord-Amerikaans voorbeeld worden.Bolsonaro wil af van het Braziliaans imago van arm Latijns-Amerikaans land en af van de achterdocht van Brazilianen tegenover de Verenigde Staten. De NAVO heeft sinds 2018 één Latijns-Amerikaans lid, Colombia. Als zogeheten "internationale partner" is het land echter niet verplicht om mee te doen aan militaire acties van het samenwerkingsverband.De president ziet zichzelf als een bondgenoot van Trump. Volgens waarnemers heeft hij zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap gemodelleerd naar die van Trump in 2016. Hij kreeg zelfs de bijnaam 'de Trump van de tropen'. Brazilië is op de wereldranglijst zowel wat de oppervlakte als de bevolking betreft het op vier na grootste land ter wereld. De twee leiders spreken naar verwachting over onder meer energie- en landbouwbeleid en over de relaties met bijvoorbeeld Venezuela en China. ANP/NU.nl/Reuters
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
De studenten luisteren aandachtig naar de toespraak van minister Antoine Elias.
19/03/2019 19:38 De studenten luisteren aandachtig naar de toespraak van minister Antoine Elias. Foto: NII PARAMARIBO - Een groep van vijftien studenten vertrekt donderdag naar Servië voor het volgen van de opleiding tot basisarts. Het ministerie van Volksgezondheid is de Servische regering dankbaar voor het beschikbaar stellen van de studiebeurzen die onderdeel zijn van het Servische project ‘World in Servia'. "Alle vijftien studenten zijn geaccepteerd door Servië en over ongeveer zes jaar hebben wij jonge Surinamers terug met een gedegen Europese artsenopleiding", zei een trotse minister Antoine Elias van Volksgezondheid tijdens zijn toespraak. Servië is bereid niet alleen Suriname, maar ook andere landen te helpen. "Suriname is wel het land met de meeste studenten die medicijnen gaan studeren", zegt Robert Mohammed, onderdirecteur van het ministerie. In de eerste paar maanden zullen de studenten een intensieve training volgen in de Servische taal. De reis naar Servië wordt bekostigd door de Surinaamse overheid. Ook krijgen de studenten een eenmalige uitkering van 500 euro, aldus het NII dinsdag in een persbericht. De beurs omvat een tijdelijke gratis verblijfvergunning. Verder ook gratis validatie van de middelbare school- en universiteitsdocumenten. De kosten voor het aanleren van de taal, de colleges, accommodatie en maaltijden in de studentenfaciliteit worden ook volledig door Servië gedekt. Tevens hebben de studenten een ziektekostenverzekering en krijgen zij een studietoelage van ongeveer 130 euro per maand uitgekeerd.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Mogelijk sprake van zelfmoord bij aangetroffen lijk
19/03/2019 18:26 - Van onze redactie Foto: Google Images PARAMARIBO - De politie heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van zelfmoord bij het geval aan de Kleinestraat waarbij eerder op de dag het ontzielde lichaam van een man in een voertuig werd aangetroffen. Het gaat om de 54-jarige Premchand J. Het slachtoffer had een schotverwonding door het hoofd. Tijdens het onderzoek trof de politie een zes pagina's tellende afscheidsbrief aan waarin het motief voor de daad werd vermeld. De wetsdienaren vonden ook een huls en vuurwapen in het voertuig. Het ontzielde lichaam werd in belang van het onderzoek in beslag genomen door de politie. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitalen Delicten.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Tweede gouden plak Special Olympian Landvreugd
19/03/2019 17:37 - Terence Oosterwolde Een dolgelukkige Jo-Ann Landvreugd met haar tweede gouden medaille. Foto: Edward Gessel PARAMARIBO - De medaillehonger van Jo-Ann Landvreugd bleek niet gestild. Na de eerste plaats maandag op het onderdeel balwerpen, wist de Surinaamse Special Olympian dinsdag ook goud te winnen op het nummer 'standing long jump' tijdens de World Games in Abu Dhabi. Met de eerste plek van Landvreugd heeft Suriname nu vijf gouden medailles, evenveel zilver en drie bronzen plakken. Voor Suriname staan nog op schema ritmische gymnastiek, bocce en atletiek. De World Games in de Verenigde Arabische Emiraten worden donderdag afgerond.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
BREAKING: Centrale Bank geeft miljoenenvoorschot aan regering
19/03/2019 16:02 - Ivan Cairo PARAMARIBO - De regering heeft recentelijk op basis van Artikel 21 van de Bankwet een voorschot van meer dan SRD 100 miljoen dollar opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit wordt tegenover de Ware Tijd bevestigd door bankgovernor Robert van Trikt. Hij spreekt echter niet van “voorschotten”. “Er zijn geen voorschotten verstrekt. Er is eigenlijk ingespeeld op de Bankwet, Artikel 21 zoals te zien zal zijn in de komende publicaties”. Het exacte bedrag werd niet prijsgegeven. De CBvS-topman geeft evenwel aan dat de Bank geen ongedekt geld heeft uitgegeven. Het gaat om kortlopend krediet dat de regering binnen twee tot drie maanden terug dient te betalen. Daartegenover heeft de regering promessen aan de Bank als onderpand gegeven. "Het is niet ongedekt. Er worden geen voorschotten gegeven die niet gedekt zijn. Dat is het beleid van de Centrale Bank in overeenstemming en dialoog met het ministerie van Financiën". Van Trikt zegt dat pas wanneer de schuld is afgelost financiënminister Gillmore Hoefdraad eventueel weer voor geld kan aankloppen bij de Centrale Bank. Op grond van de begroting van 2018 mag de regering tot maximaal SRD 670 miljoen aan voorschotten opnemen. De governor benadrukt dat "niet vol is getrokken". Veel economen typeren het opnemen van voorschotten door de regering bij de Centrale Bank als ordinaire monetaire financiering. Maandagmiddag hield de governor een persconferentie waarin hij het door hem te voeren beleid uiteenzette. Om dat tegen te gaan tekenden Financiën en de CBvS in april 2016 een overeenkomst die monetaire financiering via voorschotten onmogelijk maakte. Eind januari heeft minister Hoefdraad deze overeenkomst eenzijdig opgezegd. In het parlement stelde minister Hoefdraad dat de economische omstandigheden zodanig zijn veranderd dat de overeenkomst met de Centrale Bank overbodig is en dat de regering weer een beroep zou kunnen doen op financieringsfaciliteiten van de Bank. Eind januari stuurde hij een brief naar toenmalig governor Glenn Gersie om SRD 670 miljoen voor de regering vrij te maken. Gersie was daar geen voorstander van en wilde hierover eerst met de bewindsman praten. Uiteindelijk leidde deze affaire op 12 februari tot het pntslag van Gersie. Het ontslag heeft vooral binnen de oppositie en het bedrijfsleven voor ophef gezorgd. Na het ontslag van de governor en een aanhoudende schaarste aan contanten steeg de wisselkoers voor de US dollar op de vrije markt.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Centrale Bank pleegt valuta-ingreep voor cruciale importen
19/03/2019 15:20 - Ivan Cairo Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname. Foto: Ivan Cairo PARAMARIBO - In een poging de druk op de wisselkoers voor de US dollar te verminderen stelt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) sinds kort deze valuta beschikbaar voor importen van basisgoederen en medicamenten. Dit wordt in een exclusief interview met de Ware Tijd bevestigd door CBvS-governor Robert van Trikt. Hoeveel deviezen hiervoor uitgetrokken worden kan niet concreet worden aangegeven. Dat is afhankelijk van wat en hoeveel van deze goederen geïmporteerd worden, zegt hij Maandag circuleerde hardnekkige informatie dat de Bank was begonnen te interveniëren op de valutamarkt om de wisselkoers van de Amerikaanse dollar in bedwang te houden. Dit wordt met klem ontkend door de governor. De maatregel die is getroffen geldt "uitsluitend voor de import van medicijnen en basisgoederen". Importeurs die in aanmerking willen komen dienen via hun huisbank documenten zoals facturen van buitenlandse leveranciers te overleggen. Pas na verificatie worden de middelen beschikbaar gesteld. "We zijn niet bezig te interveniëren. We zijn bezig beschikbaar te stellen om erop toe zien dat de voorziening in basisbehoeften gegarandeerd is. De rol van de Centrale Bank is te garanderen dat de import van eerste levensbehoeften en medicamenten doorgaat; dat die niet disruptief werkt op onze economie. Dat wordt gefaciliteerd", aldus de governor. "Het is voor importeurs die voorzien in de basisbehoeften van het land Suriname", voegt hij eraan toe. Van Trikt legt verder uit dat een soortgelijke maatregel destijds reeds met succes was uitgevoerd door toenmalig governor André Telting. Hij verwacht dat de druk op de Amerikaanse munt de vrije markt zal afnemen, omdat importeurs van medicijnen en basisgoederen daar niet meer terecht hoeven om geld te zoeken. Gisteren werd de Amerikaanse dollar door verschillende cambio's voor SRD 8,10 opgekocht en doorverkocht voor SRD 8.25. Een cambiohouder deelt mee dat het aanbod van US dollars door het publiek al enige tijd "slap" is. De redactie heeft sinds maandag verschillende pogingen ondernomen om in contact te komen met Remy Bhailal, voorzitter van Vereniging van Cambiohouders, echter zonder resultaat.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Lijk met schotverwonding aangetroffen in Paramaribo Noord
19/03/2019 15:02 - Van onze redactie PARAMARIBO - Een lijk van een man is dinsdagmiddag aan de Kleinestraat aangetroffen. De politie bevestigde het geval tegenover de Ware Tijd maar kon geen nadere informatie verstrekken. Het is vooralsnog onbekend om wie het gaat. Wel vertoonde het ontzielde lichaam een schotverwonding. De verschillende eenheden van de politie zijn nog ter plaatse bezig met het onderzoek.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
HI-directeur Reina Raveles en Rafiek Sheoradjpanday, commercieel directeur van de Hakrinbank bezegelen de MoU met een handdruk.
19/03/2019 14:12 - Wilfred Leeuwin HI-directeur Reina Raveles en Rafiek Sheoradjpanday, commercieel directeur van de Hakrinbank bezegelen de MoU met een handdruk. Foto: Wilfred Leeuwin PARAMARIBO - Met SRD 15 miljoen van de Hakrinbank heeft het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) een doorstart gemaakt. Maandag is hiervoor een memorandum of understanding (MoU) getekend tussen directeur Reina Raveles van Handel Industrie & Toerisme (HI&T) en Rafiek Sheoradjpanday, commercieel directeur van de Hakrinbank. De financiële instelling heeft zich aan het fonds gecommitteerd, omdat het zich traditioneel richt op het ondernemerschap in Suriname. Met de doorstart komen betere en toegankelijkere procedures om in aanmerking te komen voor financiering door de bank. Ondernemers kunnen tot een bedrag van SRD 250.000,- met een rente van 9,75 % in aanmerking komen. Zowel de bank als het ministerie roepen ondernemers in alle sectoren op om gebruik te maken van het fonds. Hoewel registratie bij HI vooraf niet verplicht is, is het volgens directeur Raveles aan te raden dat ondernemers, die het fonds willen aanspreken, zich goed laten informeren over de voorwaarden of beter nog zich opgeven voor de trainingen die het ministerie geeft in hoe projecten te schrijven om voor een investering in aanmerking te komen. HI&T-onderdirecteur Donaghy Malone zegt dat het betrekken van de bankensector de beste optie is voor zo een doorstart. Banken hebben niet alleen de financiële mogelijkheden, maar ook de expertise in huis. Samen met het ministerie, dat garant staat, moeten de risico's van het ondernemen zo min mogelijk worden gehouden. Het geld dat wordt verstrekt is van de bank en niet van het fonds. Sheoradjpanday zegt dat het de bedoeling is actief met de ondernemer mee te denken en met de inzet van innovatieve producten en diensten de onderneming te vergroten en succesvol te maken. Vooral kleine en startende ondernemers krijgen speciale aandacht als het gaat om hoe te ondernemen. De Hakrinbank-topman zegt dat toegang tot financiën een van de meest voorkomende obstakels is. "Het gaat niet alleen om het verstrekken van kredieten, maar om de ondernemer te helpen, te faciliteren en hem naar een'next level'te brengen en daarvoor is er een integrale oplossing nodig." Het ontbreken van de mogelijkheid om online betalingen te kunnen doen was ook een groot probleem. Met de introductie van de Hakrinbank Online Payment en het E-commerce platform voor bedrijven is volgens hem een nieuwe dimensie toegevoegd aan het ondernemen. Binnenkort worden ook andere banken toegevoegd aan het onlinebetaalsysteem. De bank en het ministerie hebben zich voorgenomen dat bij de doorstart efficiëntie in het totale proces scherp in de gaten wordt gehouden. Hiervoor zijn de teams van beide instellingen op elkaar ingesteld. "Ondernemers willen snel antwoord hebben en elke dag wachten betekent verlies aan mogelijkheden. Wij zijn daar erg bewust van," zegt Sheoradjpanday. In vrijwel alle districten is er een dependance van het ministerie speciaal voor het trainen en begeleiden van ondernemers.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Leerlingen van de Sint Thomas van Acquinoschool met de Giant Earth Ball.
19/03/2019 13:03 - Amanda Palis Leerlingen van de Sint Thomas van Acquinoschool met de Giant Earth Ball. Foto: Irvin Ngariman PARAMARIBO - Wereldwijd wordt op 30 maart aandacht besteed aan Earth Hour. Bijkans honderdzestig landen zullen een uur lang alle lichten en elektronische apparaten uitschakelen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor zaken zoals klimaatsverandering. Suriname doet dit jaar voor de vierde keer mee. De aftrap van dit evenement is maandagmorgen gegeven op de Sint Thomas van Acquinoschool, waar leerlingen rondliepen met de Giant Earth Ball. Enthousiast werd onder begeleiding van leerkrachten en andere aanwezigen een rondje gemaakt om het schoolblok. "Het is maar een uurtje dat wij elk jaar opofferen, maar als wij met alle andere landen voor een uur een impact kunnen maken waarom niet", vertelt Laurens Gomez, directeur van het World Willdlife Fund (WWF). De internationale natuurbeschermingsorganisatie zorgt in samenwerking met de Backlot voor de verschillende activiteiten rondom dit evenement en wordt jaarlijks afgesloten met een loop als eindbestemming het Onafhankelijkheidsplein. Als onderdeel van de activiteiten is een speciaal educatie programma voor scholen opgesteld. "Tijdens de educatiesessies zullen wij van lege flessen en andere restmaterialen een lampion maken, die de kinderen kunnen meenemen naar deEarth hour-loop op 30 maart", vertelt Esperanza Ho, projectmanager bij de Backlot. Met leerlingen van de muloscholen zullen brainstormsessies worden gehouden. "Samen met de muloleerlingen willen wij een leuke educatief filmpje maken over hoe wij door kleine acties beter kunnen omgaan met onze aarde", stelt de projectmanager. Ook particuliere bedrijven, zoals Fernandes Bottling, ondersteunen dit initiatief door te sponsoren. "Het bewust omgaan met ons milieu en onze aarde is een van onze interne doelen. We zijn al sinds 2010 bezig met ons Fernandes Goes Greenprogramma, waar wij bewustwording helpen creëren over zaken zoals recyclen, millieuvraagstukken en klimaatsverandering", vertelt Ayida Slooten, van de Public Relations afdeling van de Bottling. Het bedrijf valt onder het Coca Cola-concern, één van de grootste frisdranken producenten in de wereld. Coca Cola heeft als doel vastgesteld om voor 2030 van alle flessen die op de markt worden afgezet, tenminste één te recyclen en dat geldt ook voor verpakkingsmateriaal en doppen. "Het is zeker een ambitieuze doel om te verwezenlijken, maar dat neemt niet weg dat wij in ieder geval onze bijdrage willen leveren", aldus Slooten.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
COMMENTAAR: Financiën versus ABS
19/03/2019 12:00 ER IS EEN verschil van mening tussen de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad en de directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) Iwan Sno. Minister Hoefdraad heeft op 21 februari tijdens een vergadering in De Nationale Assemblee over het ontslag van de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname Glenn Gersie gezegd dat er in 2010 is gemanipuleerd met het cijfer van het BBP. Dat zou ten gunste moeten zijn geweest van de regering-Venetiaan. Dat schoot de ABS-directeur in het verkeerde keelgat. Het bestuur van het ABS schreef op 26 februari een brief aan de Financiënminister met de eis de volgens hen verkeerde uitspraak te corrigeren. Dat werd niet gedaan en Sno daagde Hoefdraad uit tot een openbaar debat over deze materie. Het is op zijn zachts gezegd afkeurenswaardig dat Hoefdraad deze bewering deed in De Nationale Assemblee. Het diende geen enkel doel en was slechts bedoeld om de aandacht af te leiden van het klungelige optreden van de regering in de kwestie 'ontslag Glenn Gersie'. Als Financiënminister en als voormalig IMF-man weet Hoefdraad als geen ander dat statistieken volgens bepaalde standaarden opgesteld moeten worden. Afwijken daarvan betekent gezichtsverlies internationaal voor het desbetreffende bureau en ons land zelf. Hoefdraad weet ook dat niemand hem wat kan doen om de gedane uitspraken. Bewindslieden en leden van het hoogste college van staat kunnen namelijk niet vervolgd worden voor onzinnige uitspraken gedaan in het parlement. En juist door deze regel moet men zeer voorzichtig omgaan met zulke uitspraken. Wat het zaakje nog erger maakte is dat Hoefdraad om een reactie gevraagd over de uitdaging van Sno, heel persoonlijk wordt en de ABS-topman 'mentaal gestoord' noemt. Dat is gedrag dat niet hoort bij een zichzelf respecterende bewindsman. Er valt natuurlijk ook wat te zeggen voor de reactie van Sno die vindt dat Hoefdraads reactie er een is van een lafaard, maar ook Sno had zijn terminologie wat voorzichtiger kunnen kiezen. Ervaring leert wel dat Hoefdraad niet bekend staat om zijn eerlijkheid, integendeel zelfs. De Financiënminister ontkende in de afgelopen vijf jaar zelfs een reeks zaken die achteraf waar bleken te zijn. En dat hij de uitdaging van Sno niet aanneemt en ook niet inhoudelijk staaft waarom hij de door hem gedane constatering over het bbp van 2010 deed, werkt niet in zijn voordeel. Hopelijk levert dit verschil van inzichten geen verdere problemen op tussen Financiën en het ABS. Dit ministerie is namelijk verantwoordelijk voor de overmaking van subsidie aan dit bureau.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
50 jaar geëist voor dubbele moord
19/03/2019 10:43 - Van onze redactie PARAMARIBO - Officier van justitie Nirmala Maikoe vorderde maandag een opmerkelijk hoge eis van vijftig jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de verdachte Jose D. De beklaagde staat terecht voor een dubbele moord. Hij heeft in juni 2018 twee personen op lugubere wijze van het leven beroofd op de plek Villa Brasil in het district Brokopondo. De 49-jarige Jose D. schoot op 19 juni 2018 gericht op zijn vriendin en beste vriend die kort daarna overleden. Jose D. heeft verklaard dat hij zijn vriendin heeft vermoord om haar gedrag. De vrouw, die kokkin was in een kamp bij een goudconcessie, zou steeds beledigende uitspraken naar zijn hoofd hebben geslingerd voor collega's en kennissen. Op de dag van de moord was het weer raak. De beklaagde ging kort na een meningsverschil naar een winkel in de buurt en kocht enkele patronen die hij gebruikte om de twee slachtoffers in koelen bloede neer te schieten. Hij verklaarde niet te weten waarom hij zijn vriend eigenlijk ook heeft neergeschoten, omdat hij hem altijd als een broer heeft gezien. Getuigen hebben verklaard dat het mannelijke slachtoffer tussen Jose D. en diens vriendin probeerde te komen. Nadat Jose D. de twee slachtoffers neerknalde gooide hij de rest van de patronen en het geweer in de rivier. Hij ging daarna naar zijn werkplek. De officier wreef de beklaagde in dat hij zijn daden niet meer ongedaan kan maken en moet beseffen dat hij totaal onrechtmatig heeft gehandeld. Maikoe vindt de strafeis daarom gepast, maar legde Jose D. voor dat geen enkele straf het leed en de schade bij de familie van de nabestaanden kan verzachten of laten verdwijnen. De vervolgingsambtenaar wees de rechter erop dat dergelijke moorden bijdragen aan een verstoorde rechtsorde en een zeer diep gevoel van angst en gevaar bij de samenleving teweeg brengen. Ze zegt dat bewoners van het gebied waar het geval zich heeft voorgedaan, de gebeurtenis niet gemakkelijk zullen vergeten. De zaakwordt op 1 april verder behandeld.
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
NJP vraagt jongeren om advies
19/03/2019 09:18 - Merredith Bruce PARAMARIBO - Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) zal voorstellen die jongerenorganisaties hebben gedaan, voor een doorbraak in de verkiezingen voor jeugdambassadeurs, met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken bespreken. “We hopen daarna tot een oplossing te komen, want als je zo doorgaat, loop je de kans dat de huidige kandidaten de maximale leeftijdsgrens passeren om nog mee te kunnen doen”, zegt Dinesh Parag, ondervoorzitter van het NJP in gesprek met de Ware Tijd. De verkiezingen die langer dan een jaar terug gehouden moesten worden, blijven nog steeds uit. Er was al een proces opgestart en ook kandidaten geselecteerd, maar het ministerie besloot dit te parkeren en het proces opnieuw te starten, omdat het jeugdparlement vond dat zaken niet transparant aan toe gaan. Echter, in het opnieuw opgestarte proces werd één van de kandidaten die al door de eerste selectie heen was, uitgesloten van deelname, omdat hij de leeftijdsgrens intussen al was gepasseerd. De leiding van het jeugdparlement is het daar niet mee eens en probeert het ministerie zover te krijgen om deze kandidaat toch te laten deelnemen. Verder willen de jeugdvertegenwoordigers een observer aanstellen, om erop toe te zien dat alles transparant verloopt. Het ministerie vindt dit echter niet nodig. Op de consultatiebijeenkomst, waar verschillende jongerenorganisaties waren vertegenwoordigd, is naar hun mening gevraagd over deze twee punten. Eén van de voorstellen die is gedaan, zegt Parag, is dat het jeugdparlement een verslag afdwingt van het ministerie van de hele procedure vanaf de kandidaatstelling tot aan de sollicitatiegesprekken met de kandidaat-ambassadeurs. Er is verder ook voorgesteld dat het jeugdparlement een gesprek aangaat met de president voor een oplossing. Parag bekruipt het gevoel dat de leiding van het jeugdparlement geboycot wordt vanuit het ministerie, om het feit dat zij erop aandringt dat zaken transparant verlopen. Hij zegt dat de uitbetaling van vakantiegelden en vergaderkosten wordt gestagneerd en denkt dat dit onderdeel is van de boycot. "Aan ons wordt gezegd dat dit komt, omdat de begrotingen nog niet zijn goedgekeurd, maar ik vraag me dan af hoe salarissen worden uitbetaald."
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd
Ruben Del Prado.
19/03/2019 08:02 Ruben Del Prado. Foto: Stefano Tull PARAMARIBO - Durf en respect zijn twee van de belangrijkste eigenschappen die studenten moeten hebben om zich goed te kunnen profileren in de samenleving. Daarnaast moeten zij ook goed voorbereid zijn op de verschillende uitdagingen die op hun pad komen. Dit zei Ruben del Prado vrijdag tijdens een lezing ‘Van stoel tot tafel'. Als alumnus (ex- student) van de Anton de Kom universiteit, deelde Del Prado zijn kennis en ervaring met de huidige generatie die studeert en doceert aan de Adek. De lezing was een initiatief van de Adekus Alumni Associatie (A3). Del Prado is directeur van Dek'ati International en voorvechter binnen de publieke gezondheidssector en van welzijn. "Mijn hele leven is heel in het kort neergezet. Hoe ik ben begonnen als jonge student op de Medische Faculteit, twintig jaar buiten Suriname heb gewerkt voor de Verenigde Naties tot ik nu terug ben", licht Del Padro toe. Tijdens zijn presentatie legde hij uit welke stappen door een student gemaakt kunnen worden vanaf de studieplek (de stoel) tot de plek waar belangrijke beslissingen worden genomen (de tafel). Daarbij zijn volgens Del Prado kennis en durf niet weg te denken. Vooral de periode na zijn studie in Suriname heeft hij veel tegenslagen gehad. Hij sprak onder meer over zijn periode als arts in het binnenland, maar ook over zijn verworvenheden in het buitenland. Het besluit om Suriname te verlaten was volgens Del Prado niet zomaar. Vooral de rumoerige situatie in de jaren tachtig en een persoonlijke bedreiging van een toenmalige hooggeplaatste militair maakten dat hij koos voor het buitenland. Volgens Steven Mac Andrew, voorzitter van A3, is één van de voornaamste doelen van de alumni een brug te slaan tussen de universiteit en de samenleving. Vandaar dat A3 een beroep heeft gedaan op Del Prado om zijn ruime internationale ervaring te delen. "Kennis is de motor van ontwikkeling dus kennisoverdracht is ontzettend belangrijk."
di, mrt 19, 2019
Bron: De Ware Tijd