Nieuws Suriname – De Ware Tijd

-- Berichten van vandaag.
[unable to retrieve full-text content]WAT EEN MISSELIJKMAKEND bericht op Facebook niet teweeg kan brengen! Het dreigement om een aanslag te plegen op verschillende onderwijsinstellingen als de twee broers niet zouden worden vrijgelaten die al maanden vast zitten op verdenking van betrokken...
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Het bestuur van de nieuwste politieke partij PRO!.
26/05/2018 10:47 - Wilfred Leeuwin Het bestuur van de nieuwste politieke partij PRO!. PARAMARIBO - De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO!) is de nieuwste politieke partij in Suriname. Vrijdagavond heeft in de Ballroom van hotel Torarica de proclamatie plaatsgevonden. Het aan het publiek gepresenteerde hoofdbestuur, waarin klinkende namen uit de advocatuur zitting hebben, wordt voorgezeten door advocaat Gerold Sewcharan, terwijl de politiek activist Curtis Hofwijks een van de drie politieke leiders is van de partij. 'PRO! is een noodzakelijk alternatief, omdat Suriname beter verdiend', is een van de slogans van partij. In het bestuur dat nu uit negen personen bestaat is plaats vrijgehouden voor nog twee bestuursleden uit de gemeenschap, alleen moeten die van het vrouwelijke geslacht zijn. Volgens Sewcharan komt PRO! nadat bijkans twee jaar terug de activisten Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en Jennifer Wong Swie San hem benaderd hebben met vragen die te maken hadden met recht. Samen met anderen is er een tijd lang gedemonstreerd tegen het beleid van president Desi Bouterse en zijn regering. "We zijn bij de gesprekken tot het inzicht gekomen dat we onze idealen alleen kunnen verwezenlijken via een politieke organisatie", zegt Sewcharan. Het volledige bestuur van PRO! wordt gevormd door Sewcharan als voorzitter, Joan Nibte als vicevoorzitter, Benito Pick als eerste penningmeester, Jennifer Wong Swie San als eerste secretaris, Antoon Karg als tweede secretaris, Curtis Hofwijks als tweede penningmeester terwijl Stefano Biervliet, Brayn Boerleider en Kai Du de overige leden zijn. Hofwijks, Nibte en Boerleider zijn als politieke leiders meteen ook het gezicht van de PRO! en staan volgens Sewcharan in direct contact met het publiek. Met de kenmerken van rechtvaardigheid, gelijkheid, trouw, eerlijkheid en goed bestuur, wil PRO! zich inzetten voor een rechtvaardige ontwikkeling van Suriname. Volgens Nibte is dat best mogelijk in een samenleving waar de politiek nog lang niet is uitgespeeld.
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Bedrijfsleven accepteert KKF niet als vertegenwoordiging
26/05/2018 09:38 - Gerold Rozenblad PARAMARIBO - Een brief die de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) “zijnde de koepelorganisatie van het bedrijfsleven” heeft geschreven aan minister Stephan Tsang van Handel en Industrie is tegen het zere been van bedrijfslevenorganisaties. De KKF richtte maandag een protestbrief aan Tsang aangaande het besluit om Suralco te ontmantelen en vraagt om nieuwe onderhandelingen met Suralco, “gebaseerd op terms mede door het bedrijfsleven geïnstigeerd”. Echter, donderdag trok het Overlegorgaan van Organisaties van het bedrijfsleven, bestaande uit de Algemene Aannemersvereniging (AAV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Fabrikanten in Suriname (Asfa), de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) en de touroperatorsvereniging Tours, het tapijt weg onder de voeten van de KKF. Tsang wordt erop gewezen dat de KKF welke in feite zijn werkarm is, een publiekrechtelijk orgaan is en zich nimmer kan opwerpen als rechtmatige vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Daarboven wordt gesteld dat het platform "zich helemaal niet kan terugvinden in de visie van de KKF betreffende de kwestie van Suralco, aangezien wij geen standpunt hierover hebben ingenomen, omdat wij op dit moment onvoldoende over deze kwestie zijn geïnformeerd". Het overlegorgaan schrijft in reactie aan Tsang dat geen enkele van de organisaties mandaat heeft gegeven aan de KKF om zich op welke manier dan ook te vertegenwoordigen. Ook is er geen overleg geweest over deze kwestie.
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Minister Edgar Dikan sprak de verschillende dc's toe na de indiening van de districtsbegrotingen.
26/05/2018 07:22 - Jason Pinas Minister Edgar Dikan sprak de verschillende dc's toe na de indiening van de districtsbegrotingen. Foto: Jason Pinas PARAMARIBO - Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vrijdag alle districtsbegrotingen over het dienstjaar 2019 ontvangen uit handen van de verschillende districtscommissarissen (dc's). Daarmee is er invulling gegeven aan Artikel 54 van de Wet op Regionale Organen, waarin onder meer is vastgesteld dat iedere districtsleiding uiterlijk eind mei verplicht is een begroting in te dienen. De raming wordt opgemaakt aan de hand van diverse plannen die de dc's willen uitvoeren in het komende jaar. Die plannen zijn eerder tijdens hoorzittingen met de plaatselijke gemeenschap gemaakt. In maart dit jaar zijn deze voorstellen al gepresenteerd aan de minister, maar met de ingediende begrotingen is er nu een duidelijk beeld hoeveel de definitieve kosten van de plannen bedragen. Dikan zal de begrotingen nu verder bespreken met zijn collega van Financiën om de financiering van de plannen uit te stippelen. Het grootste deel moet wel door de districten zelf opgehoest worden. "De financiering van de begroting is de grootste uitdaging", benadrukt Dikan. De minister wijst erop dat de districten zelfstandig acties moeten ondernemen, omdat de overheid door de financiële crisis, niet veel kan bijdragen aan de districtskas.
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Directeur Edward van Eer van Stichting Medische Zending (MZ) Primary Health Care.
26/05/2018 05:35 - Aidy Pinas-Agodeba Directeur Edward van Eer van Stichting Medische Zending (MZ) Primary Health Care. Foto: Jason Leysner PARAMARIBO - De vaccinatie van kinderen in het binnenland is mede door ondersteuning van donateurs voor de komende maanden gegarandeerd. Directeur Edward van Eer van Stichting Medische Zending (MZ) Primary Health Care, is opgelucht. Hij zegt tegen de krant dat de stichting uit eigen middelen niet veel kan doen. Hij is Rotary Club, Paho en Unicef daarom dankbaar voor hun bijdrage. Unicef heeft een project van de stichting goedgekeurd voor aanschaf van vaccinkasten om op verantwoorde wijze vaccins op te slaan. Volgens Van Eer is de vaccinatieweek goed verlopen. De zorginstelling heeft opnieuw kinderen kunnen bereiken die nog niet gevaccineerd waren. Over enkele weken zal bekend zijn hoe hoog de dekkingsgraad precies is, maar dat die gestegen is, staat buiten kijf. Het streven van de MZ is om een dekkingsgraad van 95 procent te bereiken. "Dit is misschien hoog gegrepen, maar we werken ernaar toe. Als we boven de tachtig procent liggen zullen we kunnen praten van een goede vooruitgang." In 2017 lag de dekkingsgraad nog onder de zestig procent, en de MZ maakte zich zorgen hierom. In het verleden organiseerde de stichting vaccinatiecampagnes, waarbij kinderen in verschillende gebieden werden ingeënt. Door een tekort aan financiën is de MZ niet meer instaat dit regelmatig te doen. De subsidie die de overheid aan de stichting geeft is nog net genoeg om de salarissen van het personeel te betalen.
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond.
26/05/2018 00:02 - Naomi Hoever Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Foto: politie.sr PARAMARIBO - De Surinaamse Politiebond (SPB) onder leiding van Raoul Hellings eist in een kort geding van Accountantskantoor Karamat SRD 27.500 en 15 procent incassokosten. De zaak heeft donderdag voor de eerste keer gediend. Het vorige bestuur had het kantoor in 2016 de opdracht gegeven om vijf jaarrekeningen samen te stellen, waarvoor het bedrag als voorschot was betaald. Toen dit bestuur aantrad heeft het volgens Haroen Karamat, directeur-eigenaar van het accountantskantoor, met kracht en geweld en zeer provocerend de stukken opgehaald bij de secretaresse. Hellings spreekt dit tegen en zegt dat de stukken met wederzijds goedvinden zijn teruggegeven. "Karamat wilde niet meer presteren, dan houdt het op." De bondsvoorzitter zegt verder dat de vorige leiding van de bond niet bevoegd was de opdracht voor de jaarrekeningen te geven, omdat haar zittingsperiode al was verstreken. Op een algemene ledenvergadering van de SPB bleek dat een deel van de documenten die door de toenmalige voorzitter moesten worden overgedragen bij de accountant was. "Wij hebben gevraagd naar een exemplaar om de overdracht van het bestuur te formaliseren. Er werden allerlei redenen opgeworpen waarom de bond de stukken niet zou kunnen krijgen." Voor het provocerende gedrag heeft Karamat een klacht ingediend bij de procureur-generaal waarop hij nog steeds geen antwoord heeft gehad. Hij vindt het onredelijk dat het voorschot terug wordt geëist. "Ik ben belemmerd om mijn werk verder af te ronden." Het kantoor zal een tegenvordering indienen in de vorm van een claim. De bond wordt bijgestaan door advocaat Hedly Derby en de raadsvrouw van de accountant is Cynthia Rampersad.
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
Avanti zege verwijderd van volleybalkampioenschap
25/05/2018 22:52 - John Zaalman PARAMARIBO - Avanti heeft in de vrouweneersteklasse volleybalfinale een goede stap gezet richting het kampioenschap. In de eerste finalepartij werd titelpretendent Yellow Birds vrijdagavond in straight sets (25-23, 25-21) terug op aarde gezet. De ploeg maakte haar intenties al heel vroeg bekend en stond zelfs met 21-8 voor voordat Kim Karsters Yellow Birds een inhaalslag hielp maken. Cindy Smuller bracht echter een einde aan de opmars van de gele vogels door middels een tipbal door het midden te scoren: 25-23. Yellow Birds nam in de tweede set een lichte 7-5 voorsprong, maar zag het enthousiaste Avanti terug counteren en Abygail Bourne de triomf binnentippen: 25-21. De bekende 'a piki a pori Avanti win a tori'-yell galmde kort daarna door de Anthony Nesty Sporthal. "Ik wil niet voorbarig zijn, maar het kampioenschap lijkt erin te zitten", onderkent Avanti-coach Darryll Morris. Leonel Mahabali, die voor de afwezige Yellow Birds-coach Roberto Joval inviel, meent dat de speelsters niet alert waren. "Dat heeft ons parten gespeeld. Overall hebben we gewoon slecht gespeeld", aldus Mahabali, die geloof heeft in een comeback. Yelyco nam in de vrouwenhoofdklasse play-off een 1-0 voorsprong op Yellow Birds door in een vijfsetter te winnen (24-26, 25-19, 19-25, 25-15, 15-12).
za, mei 26, 2018
Source: De Ware Tijd
-- Berichten van gisteren of eerder.
Cultuurantropoloog Cecil Main-Salomon Emanuels-Edgar in kwestie granman Saramaccaners
25/05/2018 19:02 - Gilliamo Orban Cultuurantropoloog Cecil Main-Salomon Emanuels-Edgar in kwestie granman Saramaccaners Foto: Irvin Ngariman PARAMARIBO - Twee groepen, die los van elkaar de functie van granman der Saramaccaners claimen, willen op 7 juni in een krutu te Paramaribo definitief een granman aanwijzen. Hierdoor moet de al jaren durende ruzie binnen de Saramaccaanse stam beëindigd worden. Alleen hoofdkapiteins, kapiteins en hoofdbasja's zullen deelnemen aan deze vergadering in de Congreshal. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de twee groepen, die donderdag is voorgelezen door cultuurantropoloog Salomon Emanuels tijdens een persconferentie op het Kabinet van de President. De ene groep hangt Albert Aboikoni aan en de andere bestaat uit twaalf lo van de stam der Saramaccaners die Frans Banai hebben aangewezen als granman.Een derde groep die Naze Amina ziet als grootopperhoofd heeft niet deelgenomen aan de gesprekken om te komen tot de gezamenlijke verklaring. "Die mensen hadden granman Belfon Aboikoni ontvoerd en mishandeld", zegt Cecil Main, hoofdbasja van Makakondre over het uitsluiten van deze groepering. Main, die Albert Aboikoni ziet als granman, stelt dat de groep van Amina verantwoordelijk is voor de dood van grootopperhoofd Belfon Aboikoni in juni 2014. "Belfon is in 2006 uit zijn woning gesleept, vernederd en gebracht naar Dangogo. Hij kwam terug en werd in de jaren daarna ziek en is gestorven", zegt Main.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
‘Papa gaat mama en ons vermoorden'
25/05/2018 18:47 - Van onze redactie PARAMARIBO - Een man mishandelt en bedreigt zijn vrouw en kinderen al langer dan zes jaar met de dood. Ook terroriseert hij zijn vrouw en geeft haar taken die ze moet uitvoeren, maar is vaak niet tevreden. Deze man, Fernando A. is een zodanige bruut dat zijn kinderen tegen de politie hebben gezegd: ”Papa mag niet naar huis anders gaat hij ons en mama vermoorden.” Officier van Justitie Reshmi Rathipal was vrij hard in haar oordeel. Ze eiste een gevangenisstraf van zeven jaar onder aftrek van vier maanden voorarrest. Een vuurwapen en munitie die bij hem in beslag zijn genomen, zijn verbeurd verklaard. De vrouw bracht pas in januari dit jaar de moed op om aangifte tegen hem te doen, nadat hij haar opnieuw bedreigd en haar aan hals en vingers met een mes verwond had. Hij had gezworen haar op die dag te vermoorden, omdat zij steeds opdrachten van hem op een in zijn ogen verkeerde manier uitvoerde. Zo moest ze op de bewuste dag een broek voor hem inkorten. Toen zij dat had gedaan werd hij erg boos, omdat hij er niet tevreden over was. Fernando A. stelde zijn echtgenote dagelijks op de proef door haar taken in huis te geven die zij onder zijn toezicht moest uitvoeren. Als hij niet tevreden was werd ze mishandeld in bijzijn van de kinderen. De vrouw verklaarde bij de politie dat zij niet had gedurfd om eerder aangifte te doen, omdat zij altijd rond liep met de gedachte dat haar man haar zou vermoorden. Dat had hij trouwens jarenlang aan haar gezegd. De rechter confronteerde hem met de verklaringen van de vrouw. De openbaar aanklager zei dat het uit onderzoek is gebleken dat de kinderen van Fernando A. vrezen dat hun vader vrijgelaten wordt. Daarnaast werd duidelijk de dader geen rooskleurig verleden heeft gehad, met zijn voormalige partners. Zijn twee ex-vrouwen hebben bij de politie verklaard dat hij een bijzonder gewelddadige man is. Ook zij blijken nog steeds bang van hem te zijn, wat voor hen dan ook aanleiding was te verklaren dat zij met deze zaak niets te maken willen hebben. Fernando A. had verklaard dat zijn huidige vrouw zelfmoord had willen plegen, maar de officier van justitie veegde dit van tafel. "Het is duidelijk dat die vrouw getraumatiseerd is en niet in staat zou zijn dat te doen, want zij is zelfs gevlucht om hulp te zoeken. Als zij dat niet had gedaan zouden wij niet hebben ontdekt wat zich afspeelde in die relatie." DWT verneemt dat Fernando A. steeds agressiever werd vanaf hij zich is gaan verdiepen in de islam. Hij vertoont sinds die tijd steeds meer afwijkend gedrag. De zaak is verdaagd tot 14 juni.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Dodental vliegramp Cuba opgelopen naar 112
25/05/2018 17:46 Foto: AP HAVANA - Het dodental door de vliegramp op Cuba is opgelopen naar 112 nadat een vrouw in het ziekenhuis overleed aan haar verwondingen, berichten staatsmedia. Hiermee is slechts een inzittende van het neergestorte vliegtuig nog in leven. Reddingswerkers haalden vorige week drie Cubaanse vrouwen levend uit de wrakstukken van het toestel. Inmiddels zijn twee van hen bezweken aan hun verwondingen. Het laatste overleden slachtoffer is een veertigjarige vrouw uit de Cubaanse stad Holguin, de eindbestemming van het ramptoestel. Eerder deze week stierf ook een 23-jarige studente die de crash aanvankelijk had overleefd. Het vliegtuig was kort na het opstijgen gecrasht en vloog vervolgens in brand. De meeste inzittenden waren afkomstig uit Cuba. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was van de ramp. Op de locatie van de crash is vorige week zaterdag wel een van de zwarte dozen van het vliegtuig teruggevonden. Dit is een apparaat waarmee vluchtgegevens worden opgeslagen. NU.nl
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Guyanese politie wil getuigen uit Suriname horen
25/05/2018 16:24 - Ivan Cairo Minister van Openbare Veiligheid, Khemraj Ramjattan (l) vrijdag tijdens een persconferentie in Georgetown, Guyana. Foto: Denis Chabrol PARAMARIBO - De Guyanese politie zeven Guyanezen die zich momenteel in Suriname bevinden als getuigen horen in het onderzoek naarde gewapende overvallen enkele weken geleden op vissersboten voor de Surinamse kust. Dat zei minister van Openbare Veiligheid, Khemraj Ramjattan, vrijdag tijdens een persconferentie in Georgetown. Hij gaf aan dat korpschef David Ramnarine, een verzoek bij zijn Surinaamse collega zal indienen zodat "de getuigen in de gelegenheid gesteld worden naar Guyana te komen om hier verhoord te worden door onze recherche". De bewindsman voegde eraan toe dat alle informatie over wat het onderzoek in Suriname tot nog toe heeft opgeleverd naar hem is opgestuurd. Nu is het de beurt van de opsporingsinstanties in Guyana om hun deel van het onderzoek te doen en additionele informatie te verzamelen. Volgens de bewindsman bestaat ook de optie dat Guyanese rechercheurs naar Paramaribo komen om hier zeven getuigen, verdachten en anderen te horen. Begin deze week vertoefde een delegatie van het Korps Politie Suriname in Guyana om daar verslag te doen over het onderzoek dat de politie hier heeft verricht. Op 27 april en 3 mei werden in totaal vijf vissersboten met Guyanese opvarenden aangevallen. Ze werden met houwers gekapt en beschoten en sommigen gedwongen overboord te springen. Twaalf mannen worden nog vermist en het vermoeden is groot dat ze om het leven zijn gekomen. Tot nu toe zijn de ontzielde lichamen van vier van de vissers geborgen, drie in Suriname en één in Guyana. In Suriname zitten twaalf mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij de overvallen.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Voertuig deels afgebrand aan de Herenstraat
25/05/2018 15:42 - Van onze redactie Foto: Anthony Janki PARAMARIBO - Een voertuig is vrijdagmiddag rond 13.30 uur deels afgebrand op een terrein aan de Herenstraat waar de praktijk van een tandarts gevestigd is. Door kordaat optreden van een politie-inspecteur en enkele burgers kon erger worden voorkomen. Een voorbijganger ontdekte de brand en sloeg alarm, waarna de politie-inspecteur en andere omstanders erop af gingen. De rookontwikkeling was duidelijk merkbaar in de Wagenwegstraat en er werd gedacht dat het om een woningbrand ging. De politie-inspecteur probeerde eerst met een tuinslag het vuur in de motorkamer van het voertuig te bestrijden.perken. Iets later werd hem een brandblusapparaat aangereikt. De ingeschakelde brandweer die snel ter plaatse was nam de blussingswerkzaamheden over. De schade bleef beperkt tot de motorkamer van het voertuig. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Gids vermoedelijk verdronken te Raleighvallen
25/05/2018 15:04 - Gilliamo Orban PARAMARIBO - Een gids van het tourbedrijf Places2GO is dinsdagmorgen omstreeks 11:00 hoogwaarschijnlijk verdronken te Raleighvallen in de Coppenamerivier. De man is nog steeds niet gevonden. "Ik heb begrepen dat hij zich in het water bevond en op een gegeven moment kwam hij in draaikolk terecht. Een vrouwspersoon waarmee hij was hield hem nog vast, maar door de sterke stroming heeft ze hem losgelaten, anders kon ze ook in de diepte verdwijnen", zegt een bron tegen de krant. De Ware Tijd verneemt dat de gids niet kan zwemmen. Hij had wel altijd een zwemvest. Sinds hij in diepte is verdwenen zijn onder andere de kapiteins en basja's van het gebied bezig met een zoekactie.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Philomena Bijlhout
25/05/2018 14:00 - PS Philomena Bijlhout Bedoel ik ISIS, de meisjesnaam van de Egyptische vruchtbaarheidsgodin? Nee. Of bedoel ik Islamitische Staat In Suriname? Bijna goed want dat is wel wat twee broers, met de Nederlandse nationaliteit van Surinaamse origine van plan waren te doen in ons mooie land. Ze zitten nu al maanden vast op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. ISIS staat hier voor islamitische staat Irak en Syrië. En de heren wierven hier islamitische landgenoten om mee te doen met de gewapende strijd zodat het kalifaat kan worden uitgeroepen in de twee landen. Althans, daar worden ze van beschuldigd. Aan het hoofd van het kalifaat staat de kalief. Een conservatief, streng gelovige leider die niet democratisch is gekozen. De broers zouden in Suriname dus hun uitzendbureau hebben en ons na de kwalificatie 'narco staat' ook de titel opleveren 'Back Office Islamitische Staat'. Ik moet er niet aan denken dat onze islamitische jongeren worden overgehaald als martelaren te sterven voor het kalifaat vanwege de belofte voor maagdelijke bruiden in het hiernamaals. En de vrouwen mogen weer hun echtgenoot huwen met wie zij in het wereldse al getrouwd waren, als zij bereid zijn een bomgordel om te doen. Zij die menen ons multi-etnisch, -religieus en -cultureel samenzijn (sinds eeuwen bij elkaar in dit mooie land) te mogen verstoren, kunnen wat mij betreft terug naar Nederland. Met een stempel in het paspoort dat ze hier niet meer welkom zijn. Nederland heeft zat voorbeelden van getraumatiseerde jihadgangers die vanwege de gruwelheden in het kalifaat en het slechte leven terug willen naar huis. Het kalifaat kent namelijk geen vrijheid. Noch gelijkheid. De beelden liegen er ook niet om. Een jongen van vijf jaar die van zijn vader het hoofd moet vasthouden van een man die eerder is onthoofd. Kinderen worden klaargestoomd en gehersenspoeld om deel te nemen aan de gewapende strijd. Vrouwen gestenigd tot de dood en mannen krijgen tientallen zweepslagen als ze alcohol drinken. Van mij mogen deze van terreur verdacht en aangehouden personen op transport naar het land waar zij waarschijnlijk hun frustraties hebben opgelopen. Nederland, want de tolerantie van een multiculturele natie is daar al jaren een moeizaam proces. Applaus voor rechter Cynthia Valstein-Montnor die weigerde op te stappen, omdat ze partijdig zou zijn in het proces vanwege haar man. Hij is lid van de orde van de vrijmetselaars. 'Mi ma koskosi a no mi kos kosi', zeggen wij in Suriname. Je bent niet verantwoordelijk voor de daden van je moeder, in deze je man. Op dit moment leven we in Suriname wel kali, maar niet in het kalifaat. Onze tolerantie en respect voor het leven en welzijn van de ander is ons met de paplepel ingegeven. Blijkt ook wel uit het bericht dat de afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opleiding tot huwelijks- ambtenaren verzorgt. Iedereen mag registreren en het aantal neemt toe. Vorig jaar 46 en dit jaar 68. Dit is nou een mooi voorbeeld hoe wij in Suriname onze religieuze diversiteit aanpakken. Het zou interessant zijn als het departement ook vermeldt hoeveel mannen en vrouwen zich aanmelden en van welke religieuze organisaties zij zijn. Wat de terreurverdachten betreft, is het belangrijk een duidelijk signaal af te geven dat wij in dit land niet toestaan dat het jarenlange proces van acceptatie en natievorming wordt verstoord door één religie die meent uitzonderlijk en extreem te moeten zijn. Wij accepteren hier geen enkel geloof dat de behoefte heeft zich uitzonderlijk te gedragen, vrouwen onderdrukt en zich op de borst slaat; mijn geloof is het beste geloof. Die vrijheid om te kunnen doen wat we zelf willen moeten we koesteren. Wie mijn God wel of niet is, bepaal ik. Zelfs atheïst zijn is een grondrecht. Philomena Bijlhout bijlhoutdwt@hotmail.com
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Mia Mottley nieuwe premier Barbados
25/05/2018 13:02 - Ivan Cairo Mia Mottley de nieuwe premier van Barbados. Met haar partij, BLP, won ze donderdag alle 30 zetels in het Barbadiaanse parlement. PARAMARIBO - De kiezers in Barbados hebben radicaal afgerekend met de DLP-regering van premier Freundel Stuart. Bij de verkiezingen die donderdag zijn gehouden is massaal gestemd op de Barbados Labour Party van voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Mia Mottley. Zij wordt de eerste vrouwelijke premier van het land. Daarmee gaat ook haar jeugddroom en persoonlijke ambitie in vervulling. Al op de voj-school had Mottley ooit aan een leerkracht gezegd dat zij de eerste vrouwelijke premier van het land zou worden. Volgens de voorlopige stand van zaken heeft de oppositie alle dertig zetels in het Barbadiaanse parlement veroverd. Mottley (52) bedankte de bevolking, omdat deze heeft gedaan "wat het best is voor Barbados". "Deze overwinning is niet voor mij, niet voor de Barbados Labour Party, deze overwinning is voor het volk van Barbados", zei ze. Het Caribische eiland wordt al enkele jaren geplaagd door enonomische problemen. Premier Stuart, zegt de "volle verantwoordelijkheid" van het politiek pakslaag dat zijn Democratic Labour Party heeft gekregen op zich te nemen. Hij had aangekondigd dat ongeacht de uitslag van deze verkiezingen dit zijn laatste stembusgang was als kandidaat voor een politieke functie. Hij trekt zich nu terug uit de activieve politiek. Honderderden BLP-supporters gingen vrijdagochtend vroeg de straat op toen de monsterzege zich begon af te tekenen. Mottley zegt maandag haar regering te zullen presenteren.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
‘De regering kan zich geen babystappen permitteren'
25/05/2018 13:00 - Naomi Hoever Foto: dWT Archief PARAMARIBO - Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Suriname naar de stembus is gegaan en met 26 van de 51 zetels de NDP regeermandaat heeft gegeven. Ze vormde met DOE, BEP en een afsplitsing van Pertjajah Luhur een regeercoalitie. Gaandeweg de rit werd DOE uit de regering gezet en viel de coalitie terug van 31 naar dertig parlementszetels. Staan kiezers en politici nog achter de keus die op 25 mei 2015 gemaakt is? "Deze regering is niet mijn keus geweest. Bovendien ben ik niet gaan stemmen. Ik was het niet eens met de samenstelling van de regering in 2010", zegt een gepensioneerde leerkracht. Ze noemt de keus om op de NDP te stemmen niet goed en is er niet van overtuigd dat het de komende twee jaar nog goed komt. "Hij gaat de verwachtingen bij het volk niet waar kunnen maken de komende tijd", zegt de seniorenburger, doelend op president Bouterse. Haar mening wordt ondersteund door NPS-voorzitter Gregory Rusland. "Het is geen keus geweest voor ontwikkeling." Volgens hem probeert de regering de aandacht van de crisis af te wenden door beslissingen te nemen in de financiële sfeer, die overigens ondoordacht zijn. Hij zegt dat als de regering het roer niet omgooit wij verder van huis zullen zijn. André Misiekaba één van de ondervoorzitters van de NDP tevens fractieleider van de partij in De Nationale Assemblee heeft duidelijk een andere mening. Hij spreekt van een stabiele situatie met veranderingen in staatsfinanciën en ziet een redelijk stabiele situatie op het koersenfront. Ronny Asabina voorzitter van coalitiepartij BEP, daarentegen, zegt dat er een uitdaging voor de regering is weggelegd de komende twee jaar. "Als de regering van goede wil is moeten we sprongen maken. Ze kan zich op dit moment geen babystappen permitteren."
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
COMMENTAAR: Rol ministers twijfelachtig
25/05/2018 12:00 DE NASLEEP VAN beslaglegging door Nature Beauty op tegoeden van de Staat bij Newmont roept vragen op. Zoals blijkt uit de loop van een proces bij de rechter is de staat een aantal keren veroordeeld over verlenging van een exploratievergunning in het Matawaigebied. De actiegroep van Matuariërs tekende een overeenkomst om de eenheid in het gebied te bewaren en plooien over het gemeenschapsbos glad te strijken. Minister Edgar Dikan deelde mee dat Regionale Ontwikkeling geweigerd heeft de vergunning van Nature Beauty te verlengen. Met de petitie wil de actiegroep de rechten van de Matuariërs waarborgen. Het lijkt niet kies dat de strijdende partijen een handreiking hebben gedaan in het belang van de verdere ontwikkeling van hun gebied, terwijl zij in het ongewisse zijn gelaten over de claim van Nature Beauty. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) had de regie van de zaak in handen, maar beweert dat NH geen blaam treft. Hij schuift de schuld in de schoenen van granman Lesley Valentijn en benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor diens rekening en van zijn kapitein komt. De verwarring is compleet. Dodson heeft de Matuariërs toegezegd dat hij geen verlenging gaat verlenen en legt de blaam nu bij granman Valentijn die Nature Beauty een verklaring geeft voor de verlenging. Naderhand zegt Valentijn dat hij is misleid. Misleiding of niet, bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid om te verlengen. Het feit dat de rechter Nature Beauty in het gelijk heeft gesteld, komt vermoedelijk door de toestemming van Valentijn die in de ogen van de rechter rechtmatig is. Als dat zo is, dan is Dodson in de fout gegaan. Hij heeft de indruk gewekt dat hij niet zou verlengen. De bewoners mochten daarop afgaan. De kwestie van de verlenging speelt sinds 2017. Waarom heeft Dodson nagelaten overleg te plegen met de granman en hem te verwittigen over het regeringsstandpunt en dat hij als minister de bewoners heeft verzekerd dat er geen verlenging gegeven wordt aan het bedrijf.Overigens, het kan niet anders dan dat Valentijn op de hoogte is geweest van de mededeling van de minister. Immers, het gaat om een kleine gemeenschap. Heeft de granman bewust tegen de toezegging van de minister gehandeld of heeft hij zich laten pakken door stoere taal van Nature Beauty. Belangrijk is wel: wat staat tegenover de medewerking van de kapitein?.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Meer aandacht voor Cultuurtuinbos
25/05/2018 10:48 - Aidy Pinas-Agodeba Foto: Irvin Ngariman PARAMARIBO - Het Cultuurtuinbos oftewel de botanische tuin zal onderhouden en beschermd worden en moet meer bekendheid krijgen. Daartoe hebben Stichting Nationale Parken (Stinapa) en Rotary Suriname donderdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het bijzondere van deze tuin in hartje Paramaribo zit in zijn wetenschappelijke en historische waarde. De samenwerking is aangegaan voor twee jaar, maar nu al staat vrijwel vast dat die daarna verlengd zal worden. Stinapa-voorzitter Djoemadie Kasanmoesdiran zegt tegen de krant dat er in het verleden weinig aandacht was voor deze tuin. Hij is niet te spreken over de wijze waarop de gemeenschap omgaat met de lokatie. "Je moest zelf hebben gezien wat voor troep we hebben moeten opruimen. De tuin werd letterlijk als dumpplaats beschouwd. We hebben spullen zoals skeletten van dieren, oude koffers en oude kasten moeten opruimen."De voorzitter heeft een oproep aan de samenleving gedaan om zuinig om te gaan met niet alleen de tuin, maar ook met het milieu in zijn algemeenheid. "Laten we iets achterlaten voor de volgende generatie." Hoewel de tuin onder het beheer is van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), maakt Kasanmoesdiran , die directeur is van LVV, zich zorgen omdat dit specifieke stuk land domeingrond is.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
SLM verkocht tickets voor niet uitgevoerde vluchten
25/05/2018 09:23 - Wilfred Leeuwin Foto: Jason Leysner PARAMARIBO - SLM heeft zich de woede van reisbureaus en passagiers in Frans-Guyana op de hals gehaald. “Het is een puinhoop; sinds 1 mei is niet één toestel van de SLM daar geland en toch werden tijdens deze periode honderden vliegtickets verkocht. Surinam Airways beschikt niet eens over één vliegtuig”, meldt de Franse nieuwswebsite Franceinfo. SLM, die drie keer per week op Frans-Guyana moet vliegen, werd plots geconfronteerd met het probleem dat twee van haar drie toestellen op de regionale route moesten worden teruggetrokken. De oorzaak is achterstallig onderhoud en nalatigheid om de kisten tijdig een reguliere technische beurt te laten ondergaan. De maatschappij had er op gehoopt dat een in China gekocht toestel - een Boeing 737 300 - kon worden ingezet. Dat toestel kwam in april naar Suriname, maar wordt sindsdien aan de grond gehouden, omdat het personeel niet tijdig was getraind en er enkele technische voorschriften ontbreken. Tot overmaat van ramp kreeg ook het derde toestel problemen en moest dat uit het schema worden gehaald. Ook die machine bleek niet tijdig de vereiste technische check-up te hebben.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Regering feliciteert Maduro met verkiezing
25/05/2018 08:23 - Ivan Cairo Foto: AP PARAMARIBO - In een nota aan de Venezolaanse ambassade feliciteert de Surinaamse regering Nicolás Maduro met zijn herverkiezing als president van Venezuela. Hoop en verwachting worden uitgesproken dat de bevolking spoedig in staat zal zijn de politieke en economische crisis die het land al geruime tijd in zijn greep heeft, op te lossen. De regering heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de felicitatieboodschap. Dat is bij andere bevriende landen in het verleden wel gedaan. De gezamenlijke oppositie is niet blij met de felicitatie. In een verklaring wordt deze actie van de regering met klem verworpen. "Het is voor de gezamenlijke oppositie schokkend opnieuw geconfron- teerd te moeten worden met de incompetentie van het kabinet-Bouterse/ Adhin, dat zich niet enkel beperkt tot het binnenlands bestuurlijke gebeuren, maar evenzeer te merken is in de uitvoering van Surinames buitenlandbeleid", aldus de oppositie. Gesteld wordt dat terwijl vrijwel het gehele Westelijk Halfrond alsook landen ver daarbuiten, de verkiezingen hebben veroordeeld omdat met de uitslag zou zijn gemanipuleerd, "kiest onze regering ervoor erkenning uit te spreken en erger nog, zulks met een felicitatieboodschap te benadrukken". De gezamenlijke oppositie verwerpt daarom "met kracht de felicitatieboodschap van de Surinaamse regering aan de regering van Venezuela". Zij verklaart zich voorts solidair met de bijkans twee miljoen Venezolaanse vluchtelingen die uit wanhoop hun land zijn ontvlucht en de miljoenen anderen die zijn achtergebleven en in armoede en onderdrukking leven. De Venezolaanse bevolking wordt een hart onder de riem gestoken in de verwachting dat "uiteindelijk recht en waarheid zullen zegevieren".
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Winston Riedewald (links) en Fifa Referee Instructor Peter Prendergast
25/05/2018 07:21 - Van onze redactie Winston Riedewald (links) en Fifa Referee Instructor Peter Prendergast Foto: Winston-privécollectie PARAMARIBO - “Papa, we willen niet dat je meer fluit, want we willen je niet verliezen.” Dat waren de eerste woorden waarmee de twee snikkende dochters van vijftien en acht jaar de tot bloedens toe mishandelde arbiter Winston Riedewald (42) in de armen vlogen nadat hij op 28 april uit handen van woedende supporters was bevrijd door de politie. “Deze woorden hebben diepe indruk op mij gemaakt.” Riedewald, in het dagelijkse leven salesman, mocht van zijn dokter een week niet werken. Van zijn werkgever kreeg hij de medewerking. Voor hem was er geen weg terug toen zijn vader, een oud-inspecteur van politie, zijn moeder, vrouw en familie uit Nederland een hartstochtelijk beroep op mij deden, te stoppen. "Ook mijn werkgever heeft me geadviseerd te stoppen. Mijn besluit was direct genomen", zegt Riedewald tegen de Ware Tijd. Zijn vrouw, zelf politieambtenaar keek verslagen en machteloos naar de tragedie. Zij en haar kinderen waren in het stadion. "Ik nam ze mee omdat ik het als een uitje zag."Haast verdoofd keken de kinderen en zijn vrouw verbijsterd toe hoe hun weerloze vader en man aanhoudend werd geslagen en geschopt door supporters van de Balingsoela Sportvereniging (BSV). Om hun lusten nog meer bot te vieren werd een stoel van de tribune losgerukt waarmee de arbiter werd bewerkt. Het is namelijk niet de eerste keer dat hij ten prooi viel van 'voetbalcriminelen'. Tijdens een beslissingswedstrijd tussen Real Saramacca en Paraguay in het Jacques Eliazer Stadion te Groningen werd hij van achteren aangevallen en geslagen nadat hij een speler van Paraguay de rode kaart had getoond. Het tweede drama vond plaats in het Meerzorg Stadion. "Ronnie Brunswijk werd weerspannig en spuwde op mij. Ik haalde uit en sloeg hem. Ik zie het als een vernedering als iemand op je spuwt. Dat pik ik niet." Hoofddader Jurmain Vorswijk is intussen voor het leven geschorst door het tuchtcollege van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek, maar Vorswijk is voortvluchtig. Hij verscheen niet op de zitting waarop hij is veroordeeld. Zijn club, BSV, is voor tien jaar uitgesloten van deelname aan wedstrijden onder auspiciën van de SVB en kreeg een geldboete van SRD 5.000, te vervangen met een extra vijf jaar indien dit bedrag binnen twee weken niet zou zijn voldaan.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
VSB-directeur Steven MacAndrew
25/05/2018 06:21 - Ivan Cairo VSB-directeur Steven MacAndrew Foto: Jason Leysner PARAMARIBO - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hoopt dat er snel klaarheid komt over de in Nederland aangehouden geldzending van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en dat deze spoedig kan worden vrijgegeven. Directeur Steven McAndrew zegt desgevraagd dat vooralsnog geen klachten die te maken hebben met deze situatie bij de vereniging zijn binnengekomen. “Dit is niet vreemd, omdat leden in principe geen financiële informatie aan de VSB verstrekken of hoeven te verstrekken.” De directeur vermoedt dat getroffen bedrijven hoogstwaarschijnlijk door hun banken op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. "De banken op hun beurt krijgen vermoedelijk informatie van de Centrale Bank van Suriname. De verwachting is, dat de geldzending wel weer vrijgegeven zal worden, nadat het onderzoek zal zijn afgerond." Intussen heeft de CBvS met alle betrokken partijen afgesproken dat omtrent de in Nederland in beslag genomen geldzending een perssitlte in acht wordt genomen. Over de aanhouding van de negentien miljoen euro door de Nederlandse justitie worden geen mededelingen meer gedaan dan wat vorige week in een communiqué is gezegd, meldt het NII. De Centrale Bank blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen. Volgens Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank, heeft het kelderen van de wisselkoers van de euro ook te maken met de perikelen rondom de aangehouden geldzending. Het houdt verband met de werking van het vraag- en aanbodmechanisme, waarbij er momenteel een groot aanbod is en tegelijkertijd ook een groot overschot aan deze munteenheid in de gemeenschap. Ook duidelijk is, dat er nu een gedaalde afzet is vanwege de ontstane situatie, zegt de governor.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Minister Lekrahm Soerdjan van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV)
25/05/2018 03:13 - Aidy Pinas-Agodeba Minister Lekrahm Soerdjan van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Foto: Gov.sr PARAMARIBO - Fondsen die beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector moeten zoveel mogelijk benut worden. Er wordt bijvoorbeeld van onder meer internationale organisaties niet voldoende en in een enkel geval helemaal geen gebruik gemaakt van geld dat er ligt. Minister Lekrahm Soerdjan van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) vindt dat dit moet veranderen. Daarnaast stelt hij dat er andere mogelijkheden zijn. "Ik denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelingsfonds van Duitsland." Donderdag heeft het Inter-Amerikaans instituut voor Samenwerking en Landbouw (IICA) op zijn jaarlijkse vergadering zijn jaarplannen gepresenteerd. Uit een korte discussie bleek dat belanghebbenden niet altijd op de hoogte zijn van de projecten waardoor ze dus ook niet kunnen participeren. De bewindaman merkt op dat hij samen met de IICA en andere organisaties zal nagaan hoe de communicatie kan worden verbeterd. Een slechte communicatie kan zich volgens hem daadwerkelijk vertalen in slechte participatie. IICA ondersteunt LVV al jaren bij het uitvoeren van belangrijke projecten. Op dit moment loopt er één van herstel van uitgemijnde gebieden. Een project dat al is uitgevoerd is dat van tuinbouwers te Weg naar Zee. De tuinders zijn voorgelicht hoe ze zich kunnen beschermen tegen invloeden van klimaatverandering.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Veiligheidsautoriteiten op scherp na terreurdreiging
25/05/2018 01:13 - Naomi Hoever PARAMARIBO - De veiligheidsautoriteiten hebben het Facebook-bericht waarin er melding wordt gemaakt van een terroristische aanslag op voornamelijk scholen serieus genomen. De autoriteiten waren donderdagavond bijeen in het Perscentrum van de regering om onder andere over dit onderwerp te praten. In statement aan de pers zei vicepresident Ashwin Adhin dat zij serieus nota hebben genomen van het FB-bericht. Dit hebben ze als een serieus dreigement ervaren. Hoewel het bericht mogelijk een hoax, een onsmakelijke grap, is zijn alle veiligheidsgroepen in paraatheid gebracht. "Wij garanderen de komende uren totale rust." Er komen ochtendsurveillances rondom scholen. Vandaar de oproep van de vp dat studenten en leerlingen vrijdag (vandaag) de school normaal bezoeken. "Wij doen ons werk tot in de ochtenduren, zodat onnodig paniek kan worden weggenomen. Wij kunnen ons geen miscontinuiteit in het onderwijs permitteren", gaf de vp gerustellend mee. Hij zegt dat alle middellen zullen worden ingezet waar er sprake is van een dreiging. De directeur Nationale Veiligheid, Daniella Veira, zegt dat deze zaak voor nu als een Surinaamse issue wordt behandeld. "Laten wij de rust blijven bewaren en ervoor zorgen dat Suriname veilig is en blijft", zei ze.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Verklaring overheid omtrent terreurdreiging
25/05/2018 00:51 PARAMARIBO - De regering van de Republiek Suriname heeft serieus nota genomen van de Facebookoproep waarin een serieus dreigement wordt geuit indien de eis van vrijstelling van twee gevangenen niet wordt ingewilligd. Onder leiding van de president ZE Desiré Delano Bouterse zijn verschillende kopstukken bij elkaar geweest in een spoedoverlegmoment. De regering biedt de verzekering dat de situatie onder controle is en heeft daartoe alle nodige maatregelen genomen. De overheid garandeert de veiligheid op en rondom de schoolinstellingen en andere belangrijke objecten. Het onderwijsproces hoeft derhalve niet onderbroken te worden. Verder wordt vanuit de veiligheidstroepen het verzoek gedaan aan de samenleving om informatie die binnen de gemeenschap leeft door te geven aan de politie. Vermeldenswaard is dat berichten als zouden schoten zijn gelost nabij het scholencomplex aan de Passiebloemstraat, absoluut onjuist zijn. De regering wenst middels deze verklaring ernstig te benadrukken dat zij niet zal schromen om bij voortzetting van soortgelijk gedrag op social media, waarbij ontregeling van de samenleving wordt bewerkstelligd, de nodige maatregelen te treffen teneinde de nodige rust te garanderen. Tenslotte wordt er een beroep gedaan op de gemeenschap om officiële berichten vanuit de regering te volgen. NII
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Groepsvertegenwoordiger Xaviera Jessurun
25/05/2018 00:12 - Merredith Bruce Groepsvertegenwoordiger Xaviera Jessurun Foto: Jason Leysner PARAMARIBO - Op de dag af drie jaar geleden zijn de verkiezingen voor volksvertegenwoordigende organen, waaronder De Nationale Assemblee, gehouden. Ruim twee maanden daarna, op 12 augustus 2015, is Desi Bouterse voor een tweede termijn aangetreden als president. Hij is intussen al acht jaar aan het bewind. Voor protestbeweging The Next Generation gaat het om "acht jaar van wanbeleid". De beweging houdt in verband daarmee op 31 mei een protestloop bij het Oude Vlaggenplein. Ze is nu bezig om personen en groepen te mobiliseren, zegt groepsvertegenwoordiger Xaviera Jessurun tegen de Ware Tijd. Er zal tijdens de loop aandacht besteed worden aan onder meer 'het financiële wanbeleid en de onzekerheden in de gezondheidszorg". De beweging heeft intussen drie protestmanifestaties georganiseerd, op 22 en 23 maart en 12 april. Al deze bijeenkomsten waren gericht tegen het wanbeleid van de regering. Op 4 mei volgde een stille loop tegen de volgens haar toenemende criminaliteit. De aanleiding voor die loop was de brute overval van vissers op zee die zich een week daarvoor had voorgedaan. Jessurun is blij met de toezeggingen die de regeringsautoriteiten intussen hebben aangekondigd om de veiligheid van de vissers te waarborgen, hoewel ze nog steeds vindt dat de regering hier te lang over heeft gedaan. De beweging had gehoopt dat er uiterlijk eind mei vervroegde verkiezingen uitgeschreven zouden worden omdat men denkt dat er alleen op deze manier een einde kan komen aan het door de regering gevoerde wanbeleid. Hoewel het al snel vrij duidelijk was dat dit niet realistisch en haalbaar zou zijn, gezien de processen die voorafgaan aan het organiseren van een verkiezing, denkt Jessurun dat dit meer te maken heeft met draagvlak vanuit de gemeenschap. "Wij blijven ons verzetten tegen het wanbeleid."
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
'Terreurdreiging' tegen Suriname op Facebook
24/05/2018 23:36 - Van onze redactie PARAMARIBO - Een vermeende dreiging dat er aanslagen gepleegd zullen worden als de twee vermoedelijke IS-ronselaars niet worden vrijgelaten, doet hun zaak geen goed. Althans dat verklaart een hoge veiligheidsfunctionaris die de redactie hierover anoniem te woord wilde staan. “Hiermee zou in feite hun betrokkenheid zijn bevestigd”, redeneert hij. Sedert de middag gaat een Facebook post viraal, waarin gedreigd wordt met aanslagen als de beide broers niet voor negen uur in de morgen in vrijheid worden gesteld. Ene 'Mohammed Ahmed Al-Mehdi' dreigt dat zeker 50 slachtoffers gemaakt zullen worden, een dodental dat kan worden opgevoerd, als niet aan de eis wordt voldaan. "Wie de post ook moge hebben gepost heeft kennelijk kwade intenties jegens de gebroeders die momenteel worden verdacht en vervolgd", redeneert de zegsman. "Het zal deze case internationaliseren, waardoor buitenlandse mogendheden hen een mogelijk prominentere rol zullen toebedelen dan ze misschien in werkelijkheid spelen. Of ze zijn dus zo hoog in de hiërarchie van IS, waardoor men bereid is inderdaad over te gaan tot het bezigen van deze dreigementen. In beide gevallen was het niet slim dit bericht te posten, omdat het hoe dan ook de broers in ernstige verlegenheid heeft gebracht", luidt de analyse. Aan de andere kant wijst de deskundige erop dat voor zover hem bekend het internationaal nog niet is voorgekomen dat IS door dreigementen gepoogd heeft gevangen collega's vrij te krijgen. Dat neemt niet weg dat de autoriteiten strengere maatregelen zullen treffen om calamiteiten te voorkomen en een strenger bewakingsregiem neer te zetten voor de verdachten.
vr, mei 25, 2018
Source: De Ware Tijd
Elfjarige fietser meegesleurd door truck
24/05/2018 21:56 PARAMARIBO - Een elfjarige fietser is bij een inhaalmanoeuvre aan de Indira Gandhiweg meegesleurd door een truck met lading en tussen de banden terechtgekomen. Hij heeft aan zijn benen schaafwonden opgelopen en aan de linkerarm een gapende wond. Dit meldt de politie donderdag op haar website. De elfjarige en een vriend reden op afzonderlijke fietsen op 19 mei toen de elfjarige zijn vriend probeerde in te halen. Bij die inhaalmanoeuvre kwam het stuur van zijn fiets, ongelukkigerwijs, tegen dat van zijn vriend aan. De elfjarige jongen kwam op het wegdek te vallen en werd door een truck met lading meegesleurd. De politie van het ressort Latour die het geval zag gebeuren, schakelde gelijk de ambulance in waarna het slactoffer werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
do, mei 24, 2018
Source: De Ware Tijd
Minister Lilian Ferrier tijdens het kenninsmakingsbezoek met de besturen van de verschillende onderwijsbonden.
24/05/2018 20:17 Minister Lilian Ferrier tijdens het kenninsmakingsbezoek met de besturen van de verschillende onderwijsbonden. Foto: NII PARAMARIBO - Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft tijdens een kenninsmakingsbezoek met onderwijsbonden haar bezorgdheid geuit over het onderwijsaanbod en de output. Zo zijn er drop-outs vanaf het eerste leerjaar en is er een groot aantal zittenblijvers. Dit is volgens de minister geen goede output, meldt het NII donderdag in een persbericht. Ferrier zei tijdens haar toespraak dat het aantal leerlingen dat de lagere school binnen de geplande tijd afrondt bijzonder laag is en dat leerlingen geen goede aansluiting vinden op het beroepsgericht onderwijs. Ook benadrukte ze dat ze niet tegen leerkrachten is. Na haar toespraak kregen de onderwijsbonden de gelegenheid om hun zegje te doen. Guno Sabajo van de Bond Personeel Ministerie van Onderwijs vroeg om aandacht voor de ambtenaren op het ministerie, omdat deze gedemotiveerd raken vanwege de afwezigheid van erkenning. Ook zijn er volgens hem veel bureau-ambtenaren die nog hun gratificatie moeten ontvangen. De minister beloofde dat de genoemde issues haar volle aandacht zullen genieten. Afgesproken werd dat de bonden al hun problemen schriftelijk aanbieden aan de minister. Ferrier gaf toe dat zij geen invulling kan geven aan alles dat naar voren gebracht zal worden. Zij hield de aanwezigen voor dat het principe van 'geven en nemen' heel belangrijk is. "In dit proces moeten wij zaken anders aanpakken", zei ze, "wij moeten geen voorwaarden scheppen of zaken afdwingen. Communicatie is het sleutelwoord en we moeten verbeteren wat al in gang gezet is." De minister concludeerde dat zowel zij als de onderwijsbonden op één lijn zijn: de leerprestatie/ de output moet omhoog.
do, mei 24, 2018
Source: De Ware Tijd
Persstilte Centrale Bank rond in beslag genomen geldzending
24/05/2018 18:20 - Ivan Cairo PARAMARIBO - De Centrale Bank van Suriname heeft met alle betrokken partijen afgesproken dat omtrent de in Nederland in beslag genomen geldzending een perssitlte in acht wordt genomen. Over de aanhouding van de 19 miljoen euro door de Nederlandse justitie worden er geen mededelingen meer gedaan dan wat vorige week in een communiqué is gezegd, meldt het NII. De Centrale Bank blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen. Volgens governor van de Cetrale Bank, Glenn Gersie, heeft het kelderen van de wisselkoers van de euro ook te maken met de perikelen rondom de aangehouden geldzending. De daling heeft ook te maken met de werking van het vraag- en aanbodmechanisme, waarbij er momenteel een groot aanbod is en tegelijkertijd ook een groot overschot aan deze munteenheid in de gemeenschap. Wat, aldus Gersie, ook duidelijk is is dat er nu en gedaalde afzet is vanwege de ontstane situatie. De governor waarschuwt voor het gevaar dat speculanten gebruik zullen maken van deze situatie. Gersie geeft aan dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de bank "pragmatisch met deze kwestie omgaat". De CBvS kijkt wat er zich voortdoet en hoe zij zo goed als mogelijk daarop kan inspelen om te voorkomen dat de veiligheid van het financieel systeem in gevaar wordt gebracht. Ten aanzien van de monetaire reserve zegt de governor dat gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen er een dip is opgetreden. Dit omdat de Centrale Bank de lokale banken te hulp moet schieten maar ook omdat de moederbank een deel van de importbehoefte van het land voor haar rekening neemt. De banken hebben internationale verplichtingen die zij moeten nakomen. De recente ontwikkelingen hebben, aldus Gersie, als consequentie dat de aanvulling van hun saldi in het buitenland minder is geworden. Vanuit haar verantwoordelijkheid is de CBvS de banken tegemoet gekomen. Gersie geeft aan dat de monetaire reserves van moment tot moment wijzigen en verwacht dan ook dat die wederom zullen toenemen. Eerder deze week stelde het Openbaar Ministerie Noord-Holland dat het onderzoek naar de in beslag genomen geldzending mogelijk enkele maanden kan duren. De zending werd aangehouden op verdenking van witwassen. Nederland wil duidelijkheid hebben over de herkomst van het geld.
do, mei 24, 2018
Source: De Ware Tijd