NOS Politiek

-- Berichten van gisteren of eerder.
De keuze van de SP om nu Emile Roemer als leider te vervangen door Lilian Marijnissen, is logisch met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is de conclusie in de nieuwe aflevering van de politieke podcast van NOS Met Het Oog Op Morgen, De Stemming van Vullings en Van Weezel. "Vreemd genoeg wordt bij de SP ontkend dat die verkiezingen de reden zijn", zegt Joost Vullings. Hij wijt het aan de SP-cultuur. "Er is nooit een pijnlijke leiderschapswissel is geweest. Geen leider is ooit weggestuurd en daar zijn ze trots op. Dat begrijp ik niet. Je zit al acht jaar lang met een leider die nooit iets extra's heeft gebracht. En dan gebeurt er dus niets." SP of GroenLinks de grootste? De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart worden volgens Van Weezel voor de linkse partijen een krachtmeting met als inzet: wie wordt de grootste in de grote steden. "Tot nu toe leek dat GroenLinks te worden dankzij het Jesse Klaver-effect. Ik denk dat de SP dat hiermee wil keren. Ze behoren nu tot het bestuur in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. En ze zitten ook in veel provinciebesturen. De SP heeft daar veel te verliezen." Kritiek op Roemer Het vertrek van Roemer zat er al lang aan te komen. Een jaar geleden liet het AD twee anonieme SP-Kamerleden aan het woord die kritiek hadden op Roemer. Ze verwachtten toen al dat Roemer na een tegenvallend verkiezingsresultaat zou worden geslachtofferd. "Het duurde wat langer dan gedacht, maar nu is het dan toch gebeurd", zegt Van Weezel. Grappen over de SP Met de keuze voor Lilian Marijnissen, dochter van partijprominent Jan Marijnissen, maakt de SP zich wel kwetsbaar voor kritiek en spot. "Op het Binnenhof hoor je veel verwijzingen naar Noord-Korea", zegt Van Weezel. "De Oranjes van Oss, worden ze genoemd. En de Rode Kennedy's." Vullings hoorde een VVD-voorlichter vrolijk opmerken: "Nooit geweten dat de SP vóór familiebedrijven is." De vraag is of Jan Marijnissen de hand had in de keuze voor zijn dochter als nieuwe fractieleider. Van Weezel denkt het niet. "Ik ben de afgelopen jaren geregeld op bezoek geweest bij Marijnissen in Oss, om bij te praten. Ik kreeg van Jan Marijnissen de indruk dat hij juist zijn dochter maande om niet te snel te gaan." Roemer: Aardig of goed? Een aardige man. Principieel en trouw aan zijn beginselen. De aankondiging van Roemer dat hij de Tweede Kamer gaat verlaten, lokte veel van dit soort reacties uit. Bedenkelijk, vindt Vullings, "Dat is in Den Haag niet per se een compliment." Van Weezel is het daarmee eens: "Als iedereen je alleen maar aardig noemt, is dat een kiss of death. Niemand noemt Roemer een goed fractieleider, een goed parlementariër, een goede debater."
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Er komt een onafhankelijke commissie die moet adviseren hoe het experiment met het legaal telen van wiet eruit moet gaan zien. Het kabinet wil nog voor de zomer een wetsvoorstel indienen dat het experiment mogelijk maakt. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sprak in het regeerakkoord af dat er een experiment moet komen in zes tot tien grotere gemeenten, die in type van elkaar verschillen en verspreid over het land liggen. De adviescommissie bestaat uit deskundigen en wetenschappers op het terrein van zorg, voedsel, waren, justitie, lokaal bestuur en internationaal recht. Zij moeten helpen bij de invulling van het experiment. Criminaliteit Het doel van het experiment is om uit te vinden of en hoe er buiten de criminaliteit om goede, gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd en wat het effect daarvan is. Op dit moment is het nog zo dat de verkoop van wiet wordt gedoogd, maar dat de inkoop en teelt verboden is. De wietteelt en de levering aan coffeeshops is voor een groot deel in handen van criminelen. Vorige maand, toen het kabinet net was aangetreden, bleek dat gemeenten in de rij staan om mee te doen aan het experiment. Welke gemeenten uiteindelijk mogen meedoen, is nog niet bekend.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Een dag nadat PVV-leider Wilders de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam heeft gepresenteerd, wordt hij alweer vervangen. De PVV schrijft: "Tot onze grote spijt hebben wij kennisgenomen van nieuwe informatie rondom lijsttrekker Géza Hegedüs. Deze informatie is onaanvaardbaar en past niet bij een PVV-politicus. Betrokkene is per direct van de lijst verwijderd." Holocaustontkenner Hegedüs heeft in 2014 zijn respect betuigd aan Holocaustontkenner David Irving, zo bericht het AD. Hij wenste hem op Facebook een gelukkige verjaardag en nog vele productieve jaren toe. "You really have my respect", schreef Hegedüs. Wilders betreurt het zeer. "Als we dit hadden geweten dan was Hegedüs nooit op de lijst gezet." Een nieuwe lijsttrekker wordt volgende week bekendgemaakt.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
De rekentoets telt niet meer mee voor het vwo-diploma. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Slob hierover. In de rest van het voortgezet onderwijs telt de omstreden toets al sinds 2016 niet meer mee. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is al afgesproken dat de rekentoets gaat verdwijnen en dat er een alternatief moet komen. Maar op het vwo kon een onvoldoende voor de toets intussen nog steeds betekenen dat een leerling zijn diploma niet haalde. CDA en D66 drongen er vorige week, bij de behandeling van de onderwijsbegroting, op aan dat Slob daar snel een einde aan zou maken. Hij zei toen dat hij zou proberen het nog voor de Kerst te regelen, zodat vwo'ers die in 2018 examen doen er meteen profijt van hebben.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Premier Rutte staat pal achter de onafhankelijkheid van het MH17-onderzoek van het JIT, het Joint Investigation Team. "Ik laat mij dit niet zeggen, ik werp dit verre van mij", zegt Rutte in Brussel. Hij reageert hiermee op de uitspraken van de Russische ambassadeur Sjoelgin. Die vindt dat de door Rusland aangeleverde informatie minder serieus wordt genomen dan die van "amateurspeurders" zoals Bellingcat, zo zei hij in een gesprek met de NOS. Ook minister Grapperhaus zegt dat dat niet klopt. Nederland streeft in het belang van het proces juist naar een heel zorgvuldige aanpak, zegt hij. Hij wil dat dat duidelijk is voor de Russen, Oekraïners en de andere betrokken landen. Iets heel bijzonders Grapperhaus reageert ook op de bezwaren van Rusland tegen internationale strafhoven. "Er is hier iets heel bijzonders aan de hand. De landen waar de slachtoffers vandaan komen hebben Nederland aangewezen als land waar de strafzaak gaat plaatsvinden en ons dat vertrouwen gegeven." Net als de Russische ambassadeur zegt hij dat de Russische grondwet inderdaad uitlevering van Russische veroordeelden onmogelijk maakt, maar dat er wel rechtshulpverdragen zijn. "Daar staat in dat iemand die in land 1 is veroordeeld, in land 2 zijn straf uit moet zitten." Maar dat vraagstuk volgt pas na een veroordeling. Ook het JIT zelf heeft op de verwijten gereageerd:
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Het kabinet streeft ernaar op 1 januari 2020 de wet DBA voor zzp'ers te vervangen door een "webmodule" voor opdrachtgevers. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Via die webmodule kunnen opdrachtgevers aangeven in welke gezagsverhouding zij met de zzp'er werken. Zo kunnen zij aantonen dat zij echt opdrachtgever zijn, en niet een verkapte werkgever die eigenlijk sociale premies moet betalen. In de brief van Koolmees staat verder dat het kabinet voor 2018 wetgeving voorbereidt die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Die wetten gaan dan uiterlijk in 2020 in. Geen Sociaal Akkoord Koolmees wil in overleg met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen, ondernemers en de SER ook afspraken maken over het pensioenstelsel, arbeidsongeschiktheid, de gevolgen van robotisering en arbeidsdeelname van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Maar omdat de vraagstukken zo ingewikkeld zijn en de belangen soms ver uit elkaar liggen gaat Koolmees niet proberen een allesomvattend Sociaal Akkoord te sluiten, zoals het vorige kabinet deed. "Maar ik zie nog genoeg aanknopingspunten om met alle partijen in gesprek te blijven", zegt Koolmees.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
De balans tussen veiligheid en privacy is goed geregeld in de nieuwe aftapwet, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. "Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers." De aftapwet WiV geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer instrumenten om informatie over burgers te verzamelen. Veel mensen zijn bang dat hun privacy geschonden wordt. Op 21 maart wordt er een raadgevend referendum over gehouden. Ollongren probeert de vrees in haar brief weg te nemen. Ze schrijft dat informatie van de AIVD en de MIVD niet zomaar uitgewisseld mogen worden met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook zegt ze dat de evaluatie twee jaar na invoering wordt geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en techniek. Als uit die evaluatie blijkt dat extra waarborgen voor de privacy moeten komen, dan zal het kabinet daar voorstellen voor doen, schrijft Ollongren.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
De onderzoekers van het het Joint Investigation Team (JIT), die onderzoek doen naar het neergeschoten passagiersvliegtuig MH17, nemen door Rusland aangeleverde informatie minder serieus dan die van amateurspeurders. Dat zegt ambassadeur Sjoelgin van Rusland in een gesprek met de NOS. Sjoelgin noemt als voorbeeld de conclusie van onderzoekscollectief Bellingcat dat mogelijk de Russische generaal Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjov betrokken is. "Zodra Bellingcat dit rapport vrijgaf zei het JIT meteen dat ze het zorgvuldig zouden behandelen", zegt Sjoelgin. "Maar waarom wordt de door Rusland geleverde informatie niet hetzelfde behandeld? We wachten al een jaar op een reactie." Volgens de ambassadeur heeft Rusland nog geen enkele reactie ontvangen op de geleverde radardata en andere informatie. De transparantie van het onderzoek laat te wensen over, vindt hij. "Al die jaren hebben we geprobeerd behulpzaam te zijn door de Nederlandse onderzoekers allerlei noodzakelijke elementen aan te leveren, zoals het experiment 'op ware grootte' uitgevoerd door de fabrikant van de buk-raketten." Sjoelgin zegt dat het voor zich spreekt dat ook Rusland wil dat de schuldigen verantwoordelijk gesteld worden. Als dat mensen met de Russische nationaliteit zijn, kunnen zij volgens de Russische grondwet niet worden uitgeleverd. Rusland is ook niet gebonden aan besluiten van buitenlandse rechtbanken. Volgens Sjoelgin zijn er wel wat juridische mogelijkheden, maar het eindoordeel van Rusland zal gebaseerd zijn op Russisch strafrecht. Of Rusland een Russische veroordeelde in de gevangenis zal zetten, wil Sjoelgin niet zeggen. "Dit is nogal een hypothetische vraag", zegt hij. "Uw vraag gaat uit van een Russische schuldige, maar er zijn nog geen beschuldigingen of aanklachten geweest richting een Russische verdachte. Zelfs de Nederlandse openbare aanklagers hebben hier niets over gezegd. Dus laten we niet op de zaken vooruitlopen." Rusland blijft tegenstander van een speciaal internationaal tribunaal voor de MH17-zaak, mede omdat het over burgerluchtvaart gaat. Sjoelgin noemt als voorbeelden het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal. "Wij zijn sceptisch over internationale tribunalen. Ze zijn duur, weinig effectief en gepolitiseerd. " De NOS heeft de uitspraken van ambassadeur Sjoelgin voorgelegd aan het JIT.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Slob deelt de verbazing over het nieuws dat No Surrender-baas Henk Kuipers zou zijn betaald voor zijn deelname aan een serie over hem bij PowNews. Slob zegt dat de Publieke Omroep regels en codes heeft voor het betalen van deelnemers aan programma's. Hij laat uitzoeken of die zijn geschonden. De Telegraaf schrijft dat Kuipers voor elke aflevering van Captain Henk duizend euro zou hebben gekregen. "Het roept veel vragen op", zegt Slob. Hij wijst erop dat de NPO hier zelf een verantwoordelijkheid heeft en dat die inmiddels ook aan PowNews om opheldering heeft gevraagd. Veel vragen Slob vindt het terecht dat het nieuws dat een publieke omroep geld betaalt aan een verdachte van criminele feiten veel vragen oproept, "ook bij mij". Hij zegt dat hij eerst meer informatie over de zaak wil hebben, voordat hij een oordeel geeft. Henk Kuipers, de 53-jarige leider van de motorclub No Surrender, is eerder deze week aangehouden. Hij wordt beschuldigd van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Hoeksta vindt het "uitstekend nieuws" dat de Nederlander Vijlbrief nog de enige kandidaat is voor een topfunctie bij de Europese Unie. Het ziet ernaar uit dat hij de nieuwe voorzitter van Eurogroep Werkgroep (EWG) in Brussel wordt. De Nederlandse minister van Financiën wil niet op de zaken vooruitlopen. Er wordt in januari over de benoeming besloten. "Het ziet er heel goed uit", vindt hij. Maar hij waarschuwt dat er in de politiek altijd nog onverwachte dingen kunnen gebeuren. Geen ruilhandel Hoekstra beaamt dat Nederland de verlenging van de termijn van Jeroen Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter niet heeft gesteund. Hij zegt dat het om een verlenging van een korte periode zou gaan. "We hadden ons op zich kunnen vinden in zo'n korte verlenging. Maar wij zijn tegen een vaste Eurogroepvoorzitter en een heleboel landen hebben gezegd dat zij dolgraag die functie willen hebben." Dijsselbloem is Eurogroepvoorzitter sinds januari 2013. Hij blijft tot 13 januari 2018 in functie. Volgens de minister is er geen sprake van dat Nederland Dijsselbloem heeft laten vallen om zo de functie van Vijlbrief in de wacht te slepen. ""Die twee dossiers hebben niks met elkaar te maken." De NRC meldde onlangs dat er een soort ruilhandel had plaatsgevonden.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Ollongren is niet verbaasd dat de Russische ambassadeur ontkent dat zijn land aan nepnieuws verspreidt of andere vormen van politieke beïnvloeding doet. "Ik had niet verwacht dat de Russische autoriteiten zouden zeggen: ja, wij zijn bezig met heimelijke operaties in het Westen." De minister van Binnenlandse Zaken blijft geloven dat dit wel degelijk het geval is. Niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. "Ik denk dat we ons er bewust van moeten zijn dat dat gewoon gebeurt", zegt ze. Dat Nederlandse burgers dat niet direct merken komt volgens haar doordat "het kenmerk nou juist is dat het heimelijke beïnvloeding is". Onjuiste tweets Ollongren zegt dat ze voortdurend alert is op bijvoorbeeld tweets met nepnieuws. "Ook met het oog op de aanstaande verkiezingen." Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Kort na haar aantreden waarschuwde ze in een brief aan de Tweede Kamer ook al voor de Russische inlichtingendiensten. Ze wijst erop dat onjuiste Russische tweets soms toch ergens in een journalistieke producties opduiken. "Hoewel ik vind dat we fantastische Nederlandse journalistiek hebben, gebeurt dat toch af en toe." Volgens de minister wordt de relatie tussen Nederland en Rusland zeer bepaald door de afhandeling van de ramp met de MH17. "En ik denk dat de relatie met Rusland om die reden zou kunnen worden gekwalificeerd als niet al te best."
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Rusland maakt geen nepnieuws en is niet bezig met andere soorten politieke inmenging in Nederland. Dat zegt ambassadeur Shulgin van Rusland in een gesprek met de NOS. Hij voegt eraan toe dat de beschuldigingen van het kabinet op dat punt de relatie met Nederland verslechteren. "De relatie tussen Rusland en Nederland is niet op zijn best", zegt Shulgin. "In deze context is elke niet onderbouwde of niet gecheckte beschuldiging helemaal niet nuttig. Ze weerhouden ons ervan onze volledige medewerking te verlenen." Hij wil niet reageren op de specifieke uitspraken van minister Ollongren over Russische beïnvloeding. "Ik ben wat terughoudend om te reageren op wat op een binnenlandse aangelegenheid lijkt: het overleg tussen de minister en het parlement." Hij zegt dat er geen bewijs is van Russische inmenging en dat het absoluut zinloos is het er over te hebben. Shulgin vindt dat Rusland ten onrechte wordt neergezet als een "gigantische kwaadaardige octopus die dreigend rondwaart over de vrije wereld met als doel het vernietigen van kwetsbare democratieën als Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten." Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland onder meer doelwit is van de Russische inlichtingendiensten. Ook Nederlands hoogste militair bij de NAVO, luitenant-generaal Jan Broeks, waarschuwde voor beïnvloeding vanuit Rusland.
vr, dec 15, 2017
Source: NOS Politiek
Het kabinet wil meer banen creëren voor mensen met een beperking door regels voor werkgevers te versimpelen. Maar niet alle werkgevers en werknemers zijn enthousiast. In de huidige regeling van loonsubsidie krijgen mensen met een beperking een volwaardig loon. Hun productiviteit ligt, door de beperking lager dan die van een werknemer zonder beperking. De werkgever krijgt een subsidie om ondanks de lagere productiviteit, toch een volwaardig loon te kunnen geven. Werkgevers vinden het systeem van loonsubsidie te ingewikkeld. Als gevolg daarvan zou het de bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen juist remmen. In de nieuwe regeling van loondispensatie wordt de administratieve last grotendeels weggenomen bij werkgevers. Die betalen alleen een loon dat ongeveer gelijk ligt aan de productiviteit van de werknemer. Iemand met een beperking die bijvoorbeeld 30 procent van de productiviteit levert van iemand zonder beperking, krijgt in dit systeem dus ook maar 30 procent salaris. De overheid vult vervolgens het salaris aan, tot in ieder geval boven het bijstandsniveau. Vraagtekens Vakbond FNV zet grote vraagtekens bij de nieuwe regeling. Het loon dat mensen met een arbeidsbeperking straks van de werkgever krijgen, zal volgens de bond moeten worden aangevuld met toeslagen en uitkeringen. Dat is in de praktijk niet altijd haalbaar, vreest de bond. "Met een partner heb je bijna nooit recht op die toeslagen. De nieuwe regeling maakt arbeidsbeperkten dus volledig afhankelijk van anderen. Dat is wat we niet willen", zegt een woordvoerder van de FNV. Ook stelt de bond dat mensen met een arbeidsbeperking vaak niet goed in staat zijn om de administratie te voeren die nodig is om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen die het inkomen aanvullen. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn wel blij dat de loonkostensubsidie wordt geschrapt. Het systeem is, volgens een woordvoerder, een "bureaucratische nachtmerrie voor ondernemers". De organisaties gaan ervan uit dat in het nieuwe systeem van loondispensatie gemeenten het lagere inkomen aanvullen. "Het is belangrijk dat er niemand tussen wal en schip valt," zegt een woordvoerder. 'Jungle' aan regels Maar er zijn ook werkgevers met kritiek. Bijvoorbeeld van werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, een netwerk van 500 mkb-ondernemers en grote werkgevers die kijkt naar manieren om mensen met een beperking de arbeidsmarkt op te krijgen. Zo zou het niet de verantwoordelijkheid van de werknemer moeten zijn om een aanvulling op het loon te regelen, vindt Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak. "De mensen waar het over gaat, zijn best kwetsbaar. We vragen ze om een tocht te maken door de bureaucratie. We zien dat het mensen van hun werk afleidt." Bovendien is de nieuwe regeling alleen geschikt voor een deel van de mensen die moeilijk aan het werk komen. Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken of mensen die in de Wia zijn geraakt, blijven andere regelingen gelden, aldus Van Boggelen. "We hebben al zoveel veranderingen gehad voor de groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt dat er een jungle aan regels is ontstaan. Werknemers willen gewoon een beroep kunnen doen op één regeling voor al deze mensen."
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen straks inderdaad minder dan het wettelijk minimum maandloon gaan verdienen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De regeringscoalitie wil stimuleren dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan In het regeerakkoord is afgesproken dat de loonkostensubsidie voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst hebben, wordt geschrapt. Werkgevers hoeven dan nog maar een deel van het salaris te betalen. In plaats van de loonkostensubsidie komt er een mogelijkheid tot loondispensatie. Dat wil zeggen dat gemeenten een aanvulling op het salaris kunnen geven "al naar gelang de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie". Daar zijn veel zorgen over. Veel mensen vrezen dat de werknemers minder dan het wettelijk minimumloon zullen krijgen. Van Ark wil die vrees wegnemen, Ze zegt dat ze "koerst op het minimumloon". Mensen gaan per gewerkt uur het minimumloon verdienen, maar veel mensen werken parttime en zullen daardoor niet op het wettelijk minimum maandloon uitkomen. 'Werk moet lonen' De staatssecretaris vindt dat werk sowieso moet lonen. Als een werknemer met een arbeidsbeperking een contract voor vijf uur per week heeft, moet die aan het eind van de maand meer krijgen dan iemand met alleen bijstand. En als iemand tien uur werkt, moet daar nog iets extra's bovenop. Vanmorgen stond er een ingezonden stuk in de Volkskrant van verontruste organisaties. Onder de ondertekenaars zijn Job Cohen van de organisatie Cedris voor sociale werkgelegenheid en Femke Halsema van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten onderschrijft het stuk. De afzenders vrezen dat een grote groep werknemers straks een leven lang op bijstandsniveau zitten en dat dit demotiverend werkt. Ook zijn ze bang dat er veel verwarring ontstaat als mensen met een arbeidsbeperking straks twee 'loonstrookjes' krijgen, één van de werkgever en één van de gemeente.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Het bestuur van het Huis voor klokkenluiders treedt af na een vernietigend rapport. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vicevoorzitter Muller van de Onderzoeksraad voor Veiligheid benoemd als interim-voorzitter. Het Huis voor klokkenluiders staat mensen bij die misstanden op hun werk melden. Het bestaat sinds de zomer van 2016 en is het resultaat van een initiatiefwet uit de Tweede Kamer. Geen heldere visie Vanaf het begin waren er allerlei problemen en het bestuur vroeg voormalig topambtenaar Ruys die te onderzoeken. Zijn zeer kritische conclusies zijn vandaag gepubliceerd. Ruys zegt onder meer dat het bestuur er onvoldoende in is geslaagd met een heldere visie op het Huis te komen en bestaat daar ook interne verdeeldheid over. Volgens het onderzoek is binnen het Huis een onnodig strikte scheiding tussen advies en onderzoek, is er onvoldoende oog voor samenhang, worden medewerkers niet gestimuleerd om samen te werken, zijn er te veel lagen en heeft het Huis te weinig van zich laten zien en horen aan de buitenwereld. Rechtsbescherming Het rapport pleit voor een Huis voor klokkenluiders 2.0, dat ondubbelzinnig staat voor wat het is. Ruys benadrukt dat klokkenluiders rechtsbescherming verdienen en dat ze via advies en begeleiding moeten kunnen rekenen op ondersteuning. Interim-voorzitter Muller begint binnenkort met het uitvoeren van de aanbevelingen van Ruys. Ollongren wil zo snel mogelijk een nieuw bestuur formeren.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Multinationals als Shell, Unilever en AkzoNobel zijn blij met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer zeiden ze dat ze daar al jaren voor lobbyen. Maar ze hebben nooit gedreigd Nederland te verlaten als het niet gebeurde. In het regeerakkoord staat dat de belasting op winstuitkeringen aan aandeelhouders gaat verdwijnen. Dat kost de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro. In de Tweede Kamer werden de topmensen van de grote bedrijven vandaag geconfronteerd met oppositiepartijen die daar verbolgen over zijn. Zij zien de maatregel als een cadeautje voor buitenlandse aandeelhouders, terwijl premier Rutte het eerder een noodzakelijke maatregel noemde. Volgens hem zouden we anders "onverantwoorde risico's" nemen met de werkgelegenheid in Nederland. Geen dreigement Tijdens de hoorzitting benadrukten de multinationals vooral hun belang voor de Nederlandse economie. Afschaffen van de dividendbelasting is volgens hen belangrijk voor het vestigingsklimaat, omdat Nederlandse bedrijven voor hun financiering grotendeels afhankelijk zijn van buitenlandse beleggers. PvdA-leider Asscher, die het initiatief nam voor de hoorzitting, wilde weten hóe belangrijk. Hebben ze tijdens de formatie gedreigd ons land te verlaten als de belasting zou blijven bestaan? Dat was volgens de bedrijven niet zo. Ze blijven het liefst in Nederland, omdat ze daar historische banden mee hebben. "Shell houdt van Nederland, hopelijk is de liefde wederzijds", zei topvrouw Marjan van Loon van de oliemaatschappij. Ze berekende dat er jaarlijks 100.000 hotelovernachtingen in Nederland zijn door bezoekers van Shell. Unilever Volgens Van Loon blijven er alleen al via haar bedrijf tienduizend banen behouden als de dividendbelasting afgeschaft wordt. Topman Kees van de Waaij van Unilever betoogde dat het fiscale klimaat erg belangrijk is bij vestigings-beslissingen. De levensmiddelengigant heeft nu twee hoofdkantoren (in Londen en Rotterdam) en wil daarin een keuze maken. In Groot-Brittannië betalen beleggers geen dividendbelasting. Toch zal Unilever Nederland niet gauw helemaal verlaten, zei Van der Waaij. "Wij zijn ook de komende honderd jaar verbonden aan dit mooie land."
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Scooterwinkels mogen volgend jaar alsnog hun restvoorraad scooters en brommers verkopen die niet meer aan de nieuwste Europese normen voldoen. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het gaat om scooters met een Euro 2 of 3-norm, die meer schadelijke stoffen uitstoten dan de nieuwere Euro 4-norm toestaat. In Europa is afgesproken dat vanaf 1 januari 2018 alleen nog scooters verkocht mogen worden die voldoen aan Euro 4 of hoger. In veel landen werd een overgangsregeling afgesproken: restanten die bij importeurs en winkels staan, mogen nog wel verkocht worden. In Nederland kwam zo'n regeling er niet omdat Van Veldhovens voorganger, Sharon Dijksma, besloot dat per 1 januari de verkoop helemaal moet stoppen. Van Veldhoven draait die beslissing van Dijksma nu terug. 3000 scooters De brancheorganisaties RAI Vereniging en Bovag zijn blij. Het gaat volgens de Bovag om zo'n 3000 scooters. Veel scooterwinkels waren zich al aan het voorbereiden op het totaalverbod door scooters alvast op kenteken te zetten. De winkel is dan officieel de eerste eigenaar van de scooter en mag die nog wel doorverkopen als tweedehands scooter. Dat zou dan waarschijnlijk wel voor een wat lagere prijs zijn. De branche kijkt nu of ze het op kenteken zetten van die scooters terug kan draaien, zodat ze toch als nieuw verkocht kunnen worden. Het gaat alleen om viertaktscooters. Winkels verkopen sinds januari dit jaar al geen tweetakt-scooters meer, die het meest vervuilen.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken grijpt niet direct in om het vertrek van de Brunssumse wethouder Jo Palmen af te dwingen. Plaatsvervangend burgemeester Gerd Leers krijgt de tijd om orde op zaken te stellen. Dat heeft de minister gezegd na een gesprek met de Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens en Leers. Ollongren zegt dat Brunssum met Leers op 1 januari een gezaghebbende waarnemend burgemeester krijgt. "Als zijn bevindingen zijn dat het toch niet op deze manier verder kan, dan ga ik ervan uit dat het in Brunssum heel serieus wordt genomen." Begin deze maand zei Ollongren nog dat ze het liefst heeft dat de lokale politicus Palmen vertrekt. De oppositie in de gemeenteraad wilde dat hij zijn functie neerlegde na een geheim integriteitsonderzoek. Daarin wordt Palmen een "hoog risico" genoemd. Ook leeft een deel van de gemeenteraadsleden in onmin met Palmen na ruzies en scheldpartijen. Vannacht stemde een meerderheid de raad in met een nieuw onderzoek. Palmen had zelf om het onderzoek gevraagd, om zijn naam te zuiveren. De oppositie liep boos weg toen de motie voor het nieuwe onderzoek aan de orde kwam. Overleg Burgemeester Winants stapt per 1 januari op vanwege de bestuurscrisis. Oud-burgemeester van Maastricht Gerd Leers (CDA) heeft van Ollongren de opdracht gekregen om orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat partijen weer met elkaar gaan praten. "Daar waar niet integer bestuur aan de orde is, zal ik zeggen: tot hier en niet verder", zei Leers. De CDA'er krijgt ruim de tijd om te werken aan herstel in de Limburgse gemeente. "Langer dan weken en maanden." Overigens ontstaat er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart mogelijk weer een nieuwe situatie. Ollongren zei verder dat ze gaat nadenken over een nieuwe wet. Die zou burgemeesters en de commissaris van de koning meer macht moeten geven om in te grijpen bij niet-integer bestuur.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
De Tweede Kamer steunt verlenging met een jaar van de missie tegen IS in Irak en Syrië. Ook het komende jaar zal Nederland militairen in Irak trainen, zowel Iraakse regeringstroepen als de Peshmerga (Iraaks-Koerdische strijdkrachten). Nederland gaat vanaf januari ook weer F-16's inzetten. Dat gebeurde eerder ook al, maar de straaljagers werden in de zomer van 2016 teruggehaald om onderhoud te plegen. Dat is nu gebeurd. Een ruime Kamermeerderheid staat achter het kabinet. In elk geval PVV en SP zijn tegen. De SP vindt dat de kern van de problemen niet wordt opgelost met Nederlandse interventies. SP-Kamerlid Karabulut denkt dat nieuwe bombardementen alleen maar tot meer terrorisme leiden. Penicillinekuur De PVV was eerder voor de missie, maar Kamerlid De Roon ziet niets in verlenging. Volgens hem is het grootste deel van IS inmiddels vernietigd en moeten de Arabische landen nu zelf voor de verdere ontmanteling zorgen. Dat standpunt leverde hem veel kritiek op van andere Kamerleden en ook van minister Zijlstra. Die zei dat er veel successen zijn geboekt, maar hij vergeleek de bestrijding van IS met een penicillinekuur. "Die moet je niet te snel stoppen." Abadi en Rutte Vorige week zei de Iraakse premier Abadi dat IS is verdreven uit Irak. Volgens Zijlstra betekent dat niet dat IS niet actief meer is en opereert de beweging nu "ondergronds". Hij benadrukte dat Irak zelf nog steeds graag wil dat Nederland aan de missie meedoet. Premier Rutte heeft dat dinsdag ook zelf van Abadi gehoord. Ook in Syrië is het nog niet voorbij, zei Zijlstra. Dat het Kremlin van president Poetin claimt IS uit Syrië te hebben verdreven, bracht Zijlstra in verband met de Russische verkiezingen volgend jaar. Burgerslachtoffers In de Kamer zei minister Bijleveld dat bij acties van de internationale coalitie tegen IS tot nu toe zeker 801 burgerslachtoffers zijn gevallen en er worden ook nog gevallen onderzocht. Bijleveld zal andere landen om opheldering vragen over een artikel uit The New York Times. Die krant meldde onlangs dat er veel meer burgerslachtoffers zijn dan officieel bekend is en de Kamer maakt zich daar zorgen over. Het OM onderzoekt vier gevallen van mogelijke slachtoffers door Nederlands toedoen.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen leidt tot veel kritiek en vragen bij oppositiepartijen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van dit besluit zijn vandaag multinationals op uitnodiging voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. De maatregel is vooral gunstig voor buitenlandse investeerders en bedrijven - en dat is ook de bedoeling. Het nieuwe kabinet wil het aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen of hier te blijven. Shell, AkzoNobel en Unilever geven vandaag uitleg over de voordelen van het schrappen van de dividendbelasting. Behalve de multinationals komen er ook experts langs die de voor- en nadelen schetsen. EC waarschuwt Uit een vertrouwelijk document in handen van de NOS blijkt dat de Europese Commissie landen al jaren wijst op de nadelige gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting. Het document is afkomstig uit de Code of Conduct Group, een overleggroep waarin EU-landen spreken over het stroomlijnen van belastingmaatregelen In april 2016, vóór de Brexit, schrijft de Europese Commissie dat het "volstrekt legitiem is dat EU-lidstaten eigen beleidskeuzes maken ten aanzien van de dividendbelasting." Maar de Commissie concludeert ook dat het schadelijk is als landen op eigen houtje de dividendbelasting verlagen naar nul procent. Hoppen door Europa Doen landen het toch, dan neemt de uiteindelijke opbrengst van de dividendbelastingen voor alle EU-lidstaten af. Ook krijgen niet EU-landen als de Verenigde Staten en Japan en straks ook het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om landen tegen elkaar uit te spelen bij het sluiten van nieuwe belastingverdragen. Daarnaast geeft het bedrijven de mogelijkheid om hun (fiscale) hoofdkantoor te verplaatsen door Europa, om gebruik te maken van het laagste belastingtarief. Het is overigens niet de verwachting dat de coalitiepartijen vandaag van mening gaan veranderen.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Grapperhaus zal aanstaand weekend in Amsterdam een joodse Chanoeka-viering bijwonen. Hij wil daarmee duidelijk maken dat het kabinet het inslaan van de ruiten van een joods restaurant onaanvaard vinden. De minister van Justitie en Veiligheid zei in de Tweede Kamer dat hij binnen afzienbare tijd vaker langs zal gaan bij de joodse gemeenschap in Amsterdam. Hij wil los van de Chanoeka-viering "een kleinere synagoge" bezoeken. Hij zegt dat hij meteen na het incident uitgebreid heeft gesproken met de joodse gemeenschap en dat hij zijn bezoeken aan Amsterdam afstemt met burgemeester Van Aartsen. Lichtjesfeest De Kamer maakt zich grote zorgen over het incident van vorige week donderdag, waarbij een Palestijn die vanuit Syrië als asielzoeker Nederland is gekomen de ruiten van een koosjer restaurant stuksloeg. De VVD wil weten of de man antisemitische motieven had en of hij het land wordt uitgezet. Grapperhaus zei dat hij inhoudelijk niet op de zaak kan reageren, omdat dit de rechtsgang kan schaden. Hij wil het OM en de rechter niet voor de voeten lopen. Maar hij wil wel "heel duidelijk laten blijken dat we dit onaanvaardbaar vinden". Chanoeka is een achtdaags joods feest, dat ook wel lichtjesfeest wordt genoemd.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
De partij Denk doet mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat maakte partijleider Kuzu bekend bij de Essalam-moskee in de wijk Feijenoord. Op dezelfde plek maakt PVV-leider Wilders vanochtend bekend wie de lijsttrekker van zijn partij wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat de PVV zeker meedoet aan de verkiezingen. Denk is opgericht door twee voormalige PvdA'ers met een migratieachtergrond. In de Rotterdamse gemeenteraad zit al een partij die zich richt op moslims, Nida.
do, dec 14, 2017
Source: NOS Politiek
De coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 verliest alsnog haar meerderheid in de gemeenteraad van Rotterdam. D66-raadslid Jos Verveen legt zich er niet bij neer dat hij uit de fractie is gestoten en houdt vast aan zijn zetel. De consequentie is dat hij dan als D66-lid wordt geroyeerd. "En dan voel ik me niet langer gebonden aan het coalitieakkoord", zegt Verveen. Het voortbestaan van de coalitie hing afgelopen zomer al aan een zijden draadje toen Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal plotseling overstapte naar de door de islam geïnspireerde partij Nida. Daarmee verloor de coalitie haar meerderheid in de raad. Dankzij de steun van de CU-SGP-fractie kon de coalitie uiteindelijk toch doorgaan. Ondanks de krappe meerderheid besloten vijf D66-raadsleden vorige maand de samenwerking met hun fractiegenoot Verveen op te zeggen. De aanleiding was een interview in het AD waarin Verveen zich kritisch uitliet over zijn fractiegenoten. Fractie Verveen Verveen legt zich hier niet bij neer. Volgens hem is hij onrechtmatig en in strijd met de reglementen uit de fractie gezet. "Volgens de reglementen kan er alleen sprake zijn van een afsplitsing als een raadslid zelf besluit om zich af te splitsen. Niet als hij uit de fractie wordt gezet." Verveen is niet bereid zijn zetel in de raad op te geven en zal donderdag, als de raad vergadert, aanwezig zijn, kondigt hij aan. Naar verwachting zal dan bekend worden dat hij als Fractie Verveen verder gaat. De consequentie daarvan is dat hij zijn lidmaatschap van D66 en zijn plaats op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen kwijtraakt, beseft Verveen. "Dat is niet mijn keus. Als het aan mij ligt, blijf ik D66-lid. Maar als de partij mij mijn lidmaatschap afneemt, voel ik me niet langer gebonden aan het coalitieakkoord", zegt Verveen. Het verlies van de meerderheid in de raad zal voor de coalitie naar verwachting geen grote gevolgen hebben. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn in maart. Er staan geen grote beslissingen meer op de agenda. Wel kan het verlies van de meerderheid het college in de problemen brengen bij actuele kwesties, zoals de problemen bij de aanleg van de Hoekse Lijn.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
De werkachterstanden bij het UWV lopen verder op. De uitkeringsinstantie verwacht dat de achterstand in de beoordelingen eind dit jaar is gestegen naar 15.000 tot 17.000, schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om herkeuringen van mensen die arbeidsongeschikt zijn. De achterstand staat gelijk aan een jaar werk voor zo'n 40 tot 50 artsen die voltijds werken, maar die zijn er niet. Het UWV houdt er rekening mee dat de achterstanden nog verder zullen oplopen. Belangrijkste oorzaak is dat veel basisartsen het UWV verlaten voor een baan of opleiding ergens anders. Koolmees schrijft dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor het probleem en dat de cijfers niet positief stemmen. Hij vindt dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt, als het UWV taken waar artsen aan te pas komen ook in de toekomst nog moet uitvoeren. De minister wil dat het UWV, artsen en de wetenschap met voorstellen komen om gerichter te kunnen werken.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
VVD-coryfee Hans Wiegel is er stellig over, "Emile Roemer is een aardige en plezierige man, maar niet hard genoeg voor de politiek." En in die opvatting staat hij niet alleen. De SP-leider kreeg na de verkiezingen de kritiek te goedmoedig te zijn en niet fel genoeg. Roemer verlaat begin januari de Tweede Kamer. Lilian Marijnissen volgt hem op. "Ik vind het de juiste tijd om het stokje over te dragen aan de nieuwe lichting. Mijn deel van de missie zit erop. Ik wil niet bekend staan als de politicus die te laat wegging", zei Roemer vandaag. Wiegel denkt dat Roemer op een goed moment is opgestapt. "De nieuwe partijvoorzitter heeft nu alle tijd om zich in te werken. Je moet dit niet net voor de verkiezingen doen." Driemaal verloren Roemer was onderwijzer in Boxmeer en Beuningen voordat hij in 2006 in de Tweede Kamer kwam. Vier jaar later volgde hij Agnes Kant op als fractievoorzitter en partijleider. Zij vertrok na kritiek op haar optreden in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Roemer kreeg veel kritiek nadat de SP onder zijn leiding driemaal verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen. Van de 25 zetels die de fractie onder oud-partijleider Jan Marijnissen had, zijn er nog 14 over. In de Eerste Kamer heeft de partij negen zetels en twee zetels in het Europees Parlement. Wiegel benoemt dat Roemer na de verkiezingen de VVD uitsloot. De SP wilde niet met de VVD in de regering zitten. Na de verkiezingen was de VVD opnieuw de grootste partij en met een versnipperde uitslag van de verkiezingen was het aantal opties om te gaan regeren voor de SP vrijwel nihil. "Er zullen er een heleboel in het land zijn die met een glimlach naar 14 zetels voor de SP zitten te kijken. Maar wij hebben op de deur staan bonken tegen de machthebbers en de heilige huisjes", zei Roemer a de teleurstellende verkiezingsuitslag. "De sympathie voor de SP in het land is, ondanks de peilingen, nog nooit zo hoog geweest als vandaag." Maar binnenskamers waren de rijen al niet meer te sluiten. Een paar maanden voor de verkiezingen hadden enkele Kamerleden anoniem geklaagd over de SP-leider. Ze waren bang voor een slecht resultaat. Eén van hen zei: "Hij kan geen fractie leiden, laat staan Nederland". Hij noemde Roemer een aardige vent, die na de verkiezingen geslachtofferd zou worden. De politiek is een slangenkuil "Politiek is een heel hard vak", zegt Wiegel. "Het is een slangenkuil. Dat zal niet makkelijk voor hem zijn geweest. Als je aardig bent kun je in een discussie vaak minder snel reageren dan wanneer je doortastend bent." Hij noemt een debat tussen VVD-leider Mark Rutte en Roemer als voorbeeld. "Toen had Roemer zijn zaakjes niet paraat. Dat tast je aan. Roemer is ook niet gehaaid, hij is een samenbindend figuur." Wiegel denkt dat Roemer beter burgemeester kan worden. "Dat zou hij heel goed doen." Roemer kan zich zelf niet vinden in de kritiek 'te aardig' te zijn. "Met dat soort duidingen kan ik helemaal niets. Ik ben het er ook niet mee eens. Sterker nog: waren er maar wat meer aardige mensen in de politiek", zegt hij in een interview met NU.nl.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil mbo-instellingen meer vrijheid geven om te bepalen aan welke3 eisen studenten aan het eind van hun opleiding moeten voldoen. In de Tweede Kamer kondigde ze een proef aan die het scholen mogelijk moeten maken om af te wijken van de nu geldende regels voor 'kwalificatiedossiers'. Het is een van de manieren waarop de aansluiting van mbo en bedrijfsleven beter van de grond moet komen. Door scholen meer ruimte te bieden, kunnen ze beter inspelen op wat de arbeidsmarkt vraagt, denkt Van Engelshoven. Veranderende beroepen Veel instellingen en ook de Kamer maken zich zorgen over de vraag of scholen wel genoeg opleiden voor de praktijk. Een van de problemen is dat veel beroepen zich snel ontwikkelen en dat soms moeilijk te voorspellen is welke eisen er moeten worden gesteld. Als scholen meer zelf de kwalificatie-eisen mogen gaan bepalen, kunnen ze bijvoorbeeld ook de 'keuzedelen' uit de mbo-opleiding laten meetellen voor het examen. Keuzedelen zijn 'verdiepende' onderdelen van de opleiding. Studenten zijn wel verplicht de keuzedelen te volgen, maar die tellen nu nog niet mee voor het examencijfer. Vooral regeringspartij VVD zou graag zien dat die verplichting nu al overal gaat gelden. Maar de minister is daar niet voor; ze wil de keuzedelen pas over een paar jaar verplicht laten meetellen. Scholen die dat nu al willen, mogen in de proeffase de keuzedelen laten meewegen voor het examenresultaat.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
Universiteiten en middelbare scholen bieden een versnelde lerarenopleiding aan voor mensen uit het bedrijfsleven die een overstap willen maken naar het onderwijs. De opleiding moet een oplossing zijn voor mensen die bij een reorganisatie worden wegbezuinigd, en tegelijk helpen het lerarentekort te bestrijden. De overstapper betaalt zelf niets: de kosten worden gedragen door het bedrijf, de overheid en de universiteiten. Tekort De komende jaren zal er een tekort aan academisch geschoolde leraren ontstaan. "Daarom proberen we nu mensen die moeten afvloeien bij hun huidige baan voor de klas te krijgen," legt Pieter Duisenberg van de vereniging van universiteiten VSNU uit. Hij is een van de initiatiefnemers. "Met deze versnelde opleiding proberen wij drempels weg te nemen, zodat we zoveel mogelijk mensen uit het bedrijfsleven kunnen aantrekken voor het onderwijs." Shell De opleiding wordt nu aangeboden aan alle werknemers van Shell die willen of moeten vertrekken. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt Marloes Michon, HR-directeur van Shell Nederland. "Wij zijn een groot bedrijf waar uiteraard ook uitstroom plaatsvindt." Ook mensen die aan het einde of in het midden van hun carrière de overstap naar het onderwijs willen maken, wil het bedrijf zo ondersteunen. Eenmaal in het onderwijs kunnen ze weer nieuw technisch personeel opleiden, en daar profiteert Shell ook van. Het idee is dat ook andere bedrijven, zoals Siemens, Tata Steel en financiële dienstverleners deze opleiding aanbieden aan hun boventallige personeel.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
Het kabinet wil dat een klant straks zelf kan bepalen of hij de wifi-router neemt die standaard door een provider wordt geleverd. Providers kiezen namelijk niet altijd de beste of meest uitgebreide router. Dat staat in een voorstel van de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. "Zie het als een telefoonabonnement: je zou een telefoon kunnen nemen die door de provider wordt uitgekozen of kunnen zeggen dat je zelf liever een iPhone of Samsung wilt", zegt een woordvoerder. Nu is er wel verschil tussen smartphones en routers: een telefoon gebruik je dagelijks intensief, en naar de wifi-router kijk je vaak niet meer om na installatie. Tegelijkertijd is goed internet in huis steeds belangrijker. Providers hebben dat de afgelopen jaren ook wel erkend door betere routers te leveren. Verschillende abonnementen Volgens de woordvoerder kan het voorstel ertoe leiden dat je verschillende abonnementen krijgt: één waar een door de provider uitgekozen router bij zit, een variant waarbij je uit verschillende routers kunt kiezen, of een vorm waarbij je zelf een router koopt en het abonnement dus bijvoorbeeld goedkoper wordt. Het ministerie hoopt dat de verandering meer concurrentie en daarmee een beter aanbod uitlokt. Het idee van Keijzer is mede het gevolg van Europese wetgeving, die stelt dat modems, routers en tv-ontvangers onderdeel zijn van privénetwerken zodat huishoudens dus zelf moeten kunnen bepalen wat ze in huis halen. Het plan is nog niet definitief. Het ministerie is vandaag een consultatie gestart, die tot 15 februari volgend jaar loopt. Mogelijke zorgen De NOS heeft KPN en Ziggo, die beide een eigen vast netwerk hebben, om een reactie gevraagd. De kans bestaat dat zij zorgen hebben over de voorgenomen verandering. Het betekent namelijk dat ze minder controle hebben over welke apparatuur wordt aangesloten.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
Emile Roemer, de leider van de politieke partij de SP, stopt ermee. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Nieuwe leider Emile Roemer is al sinds 2010 fractievoorzitter van de SP, maar nu stopt hij dus al leider van die partij. Volgens Roemer zit zijn tijd erop en is het tijd voor een nieuwe leider. Taak overnemen Lilian Marijnissen gaat Roemer's taak als fractievoorzitter overnemen. Als kind kwam ze al veel te weten over hoe het is om leider te zijn van een politieke partij. Haar vader is namelijk oud-politicus Jan Marijnissen. Ook hij was jarenlang leider van de SP. Appen Emile Roemer was als leider van de SP ook te zien in de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal. Ook deed hij mee aan de rubriek waarin we appte met lijsttrekkers.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek
Om de sluiting van de resterende kolencentrales in Nederland te bereiken, ligt een wettelijk verbod op het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit het meest voor de hand. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat de centrales uiterlijk in 2030 dicht moeten zijn. Wiebes werkt er nu aan om die afspraak uit te voeren. Balans tussen milieu en bedrijf De minister erkent dat een verbod op gebruik van kolen voor elektriciteit een ingrijpend besluit is. "De overheid mengt zich hiermee in de eigendomsrechten van de eigenaren van kolencentrales", schrijft hij. Volgens Wiebes is daarom een zorgvuldige voorbereiding van het besluit van belang. Hij streeft naar "een rechtvaardige balans tussen het publieke belang van CO2-reductie en verbeteringen voor het milieu aan de ene kant, en de belangen van de eigenaren van de kolencentrales aan de andere kant". De minister wil begint volgend jaar met plannen komen.
wo, dec 13, 2017
Source: NOS Politiek