NOS Politiek

-- Berichten van gisteren of eerder.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet mensenrechten blijven bewaken. Dat vindt de vertrekkende minister Bert Koenders. "Mensenrechten stonden bij mij in het hart van het beleid", zegt Koenders in radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Maar niet als iets zachts of idealistisch. Ik geloof dat je mensenrechten heel serieus moet nemen als je een realistisch buitenlandbeleid wilt hebben in deze tijd van terreur en aanvallen op democratie en recht." Halbe Zijlstra (VVD) volgt Koenders op in het volgende kabinet. Wat Zijlstra gaat doen voor de mensenrechten is nog maar de vraag. In 2015 sprak hij zich in de Volkskrant uit voor een 'realistisch beleid' om de vluchtelingenstroom in te dammen en samenwerkingen met 'stabiele' regimes in het Midden-Oosten. Koenders ziet het groeiende aantal autoritaire invloeden in sommige landen met lede ogen aan. Al is hij niet helemaal tegen een dialoog met dictators of discutabele regimes: "Als er zoveel conflict in de wereld is, betekent het niet dat je niet met bepaalde mensen moet spreken. Dat heb ik ook nooit gevonden. Maar je moet wel positie en stelling in durven nemen, want waarom heb je anders een buitenlandbeleid? Je staat toch ergens voor?" Tegen zijn opvolger wil Koenders daarom zeggen: "Houd vast aan een beleid dat vanuit Nederlandse belangen ook de mensenrechten agendeert."
vr, okt 20, 2017
Source: NOS Politiek
Premier Rutte is voorstander van meer EU-toppen. We moeten proberen om discussies die al heel lang vast zitten, los te trekken, zei de premier voor het begin van de herfst-top in Brussel. "Neem de digitale markt. Van de 43 voorstellen zitten er 37 muurvast, gewoon omdat er verschil van mening tussen de lidstaten is. Dan is het goed om als regeringsleiders gas te geven, zodat we eindelijk verder kunnen." De premier wil vooral vaart maken op het gebied van de interne markt, de handel. Op de top in Brussel gaat het verder over de brexit. Premier May zal tijdens het diner begrip vragen voor het Britse standpunt. Rutte heeft wel begrip, maar wil dat er eerst overeenstemming komt over het bedrag dat de Britten moeten betalen. Hij heeft nog gebeld met May om haar die boodschap over te brengen. "Het gaat erom dat we vanavond met een tekst komen waar ook de Britten mee thuis kunnen komen, maar dat hangt echt van premier May af." Catalonië De problemen tussen Spanje en Catalonië komen wat premier Rutte betreft niet aan de orde. Hij noemt dat een interne Spaanse zaak. "Ik zou het ook niet leuk vinden als de Spaanse premier commentaar zou geven over interne Nederlandse aangelegenheden." Tussen België en Spanje is intussen een kleine diplomatieke rel ontstaan. Volgens Belgische media zijn uitspraken en tweets van premier Michel over het geweld in Catalonië de Spaanse premier Rajoy in het verkeerde keelgat geschoten. Michel constateert dat er op dit moment veel nervositeit is in Spanje. "Misschien zijn mijn woorden daarom verkeerd geïnterpreteerd. Spanje blijft een vriend van België. Bovendien heb ik niet gehoord dat Rajoy woedend is. We zitten tijdens de top naast elkaar aan tafel, dus dan kunnen we het erover hebben. En anders heeft hij mijn telefoonnummer."
do, okt 19, 2017
Source: NOS Politiek
Commando's van het Korps Commandotroepen (KCT) trainen voorlopig niet met scherpe munitie. Aanleiding is het fatale incident bij een schietoefening in Ossendrecht, schrijft minister Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar kwam een instructeur om het leven toen hij werd geraakt door kogels die werden afgevuurd tijdens een schiettraining. In een rapport concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er van alles misging bij het schietincident. Zo was onder meer het schiethuis in Ossendrecht ongeschikt. Eerst controle Dijkhoff zegt dat het elitekorps van de landmacht na het rapport niet meer met scherp schiet tijdens oefeningen, in ieder geval tot eind dit jaar. Eerst controleert het KCT of alle regelgeving, het lesmateriaal en de veiligheidsanalyses bij schietopleidingen volledig op orde zijn. "Zolang niet is vastgesteld dat dit inderdaad het geval is, schiet het KCT niet met scherpe munitie bij oefeningen en trainingen", schrijft Dijkhoff. 360-gradenschiethuis Verder staat in de brief dat het nog zeker twee jaar gaat duren voordat de commando's de beschikking krijgen over een eigen 360-gradenschiethuis. In zo'n ruimte worden met houten latjes en linnen doeken kamers nagemaakt. "Het KCT krijgt een eigen schiethuis, met een 360-gradenschietbaan, dat voldoet aan de geldende veiligheidseisen en waar tactische schietoefeningen met scherpe munitie kunnen worden uitgevoerd." Afgelopen juli werd besloten om de oefeningen van het Korps Commandotroepen grotendeels stil te leggen, omdat de veiligheid van de elitesoldaten niet gegarandeerd kan worden.
do, okt 19, 2017
Source: NOS Politiek
Het nieuwe kabinet staat naar verwachting op 26 oktober op het bordes van Paleis Noordeinde. Formateur Rutte zal zaterdag de eerste drie kandidaat-bewindslieden ontvangen. Die worden dan ook vicepremier. Daarna heeft hij nog een paar dagen nodig voor de andere ministers en staatssecretarissen. Veel namen zijn al uitgelekt. Het lijkt erop dat deze mensen inderdaad een post in het kabinet-Rutte III krijgen. Maar 100 procent zekerheid is er nog niet. Er kan tot het laatste moment geschoven worden met posten en er kunnen nog mensen afvallen. Wat weten we nu? Drie vicepremiers Naast premier Rutte (VVD) komen er drie vicepremiers: één van het CDA, één van D66 en één van de ChristenUnie. Een vicepremier vervangt de minister-president als die bijvoorbeeld verplichtingen in het buitenland heeft. Omdat er nu drie vicepremiers komen, zal de eerste vervanger de vicepremier van de grootste partij, het CDA, zijn. Als die ook verhinderd is, is die van D66 aan de beurt en daarna die van de ChristenUnie. Twee ministers op één ministerie Het kabinet-Rutte III gaat vijftien ministers en acht staatssecretarissen tellen. Er zijn een paar veranderingen ten opzichte van het huidige kabinet. Zo komen er op een aantal ministeries, zoals Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid twee ministers in plaats van één. Ook komt er weer een minister van Landbouw. Die was er in Rutte II niet. Het kan zijn dat sommige ministeries ook anders gaan heten.
do, okt 19, 2017
Source: NOS Politiek
De Nederlandse melkveestapel groeit de laatste maanden wel erg snel, waarschuwt minister Kamp van Economische Zaken en Landbouw. De afgelopen maand zijn er 10.000 koeien bij gekomen. "Dit baart mij zorgen", zegt hij. Kamp roept de sector op de groei binnen de perken te houden omdat Nederland anders te veel fosfaat produceert. Dat brengt de afspraak met de EU in gevaar dat Nederland in bepaalde gevallen meer fosfaat mag produceren dan de norm. De melkveehouders hebben op zich de doelstelling gehaald om per 1 oktober 9,2 miljoen kilo minder fosfaat te produceren. Dat is gelukt door veevoer met minder fosfor, een financiële vergoeding voor ondernemers die ermee stoppen en het verkleinen van de veestapel. Maar als boeren nu toch ineens veel meer koeien erbij nemen, loopt de doelstelling gevaar. De eerste die daar last van heeft is de sector zelf, waarschuwt Kamp.
wo, okt 18, 2017
Source: NOS Politiek
"We hebben wel vertrouwen in de politiek, maar niet in onze politici." Onder dit motto presenteerde de Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes zijn tussenrapport over de toekomst van het parlementaire stelsel. Hoe kan Nederland democratischer worden? Of, hoe kan het vertrouwen van burgers in de politiek groeien? Dat was kort gezegd de onderzoeksopdracht van een speciale Staatscommissie onder leiding van Remkes, tevens oud-minister van Binnenlandse Zaken. Snappen Een van de voorlopige conclusies: kabinetsformaties in Nederland vormen een van de zwakke punten in het parlementaire stelsel. De formatie is voor de kiezers een soort 'black box': de kiezer heeft er geen invloed op en moet het doen met de uitkomst, legt Remkes uit. "Neem de BTW verhoging. Ik geloof niet dat het in een van de vier verkiezingsprogramma's stond van de partijen die nu een kabinet vormen. Dat snappen mensen dus niet." Maar ook de verschoven machtsverhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging speelt een rol. De afgelopen decennia is de regering relatief machtiger geworden ten opzichte van het parlement. De 'staatscommissie bezinning parlementair stelsel' werd begin dit jaar ingesteld door het kabinet. Dat gebeurde op aandrang van Tweede en vooral Eerste Kamer. Met name de VVD vindt dat de Eerste Kamer te veel politiek bedrijft. Vertrouwensverlies In het rapport is er ook aandacht voor hacken, nepnieuws en potentiële verkiezingsfraude. "Het vertrouwen in het democratisch proces kan worden aangetast door het hacken van systemen van belangrijke democratische instituties zoals het parlement en politieke partijen. Zelfs het enkele feit of vermoeden dat die instituties kunnen worden gehackt, kan al leiden tot vertrouwensverlies. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ICT in het verkiezingsproces." "Kiezers zien hun stem in het formatieproces verwateren tot een compromis", staat in het rapport. "Als de regerende partijen een dergelijk compromis dan ook nog eens als een fantastisch resultaat presenteren, zien veel kiezers dat wezenlijk anders." Aandacht Politici vertegenwoordigen wel hoogopgeleiden, laagopgeleiden voelen zich niet zo goed gerepresenteerd, stelt het voorlopig rapport. "Hierdoor ontstaat het risico dat de belangen en opvattingen van bepaalde groepen burgers structureel minder aandacht of gewicht krijgen in het politieke debat. Duidelijk is dat veel burgers zich niet of onvoldoende herkennen in de volksvertegenwoordigers." De commissie komt volgend jaar met een definitief rapport. Daarna moeten kabinet en de beide Kamers bepalen wat ze met de conclusies doen.
wo, okt 18, 2017
Source: NOS Politiek
Burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius heeft minister Blok van Veiligheid en Justitie gevraagd een uitzondering te maken en het 5-jarige uitgeprocedeerde jongetje Zuzu niet uit te zetten. Zuzu, die het syndroom van Down heeft, wacht samen met zijn Iraakse moeder en broertje uitzetting naar Irak. Vorige maand werd hun asielaanvraag afgewezen. Het gezin was vanuit Syrië naar Nederland gevlucht, nadat ze eerder al Irak waren ontvlucht. De Palestijnse vader verblijft met het zusje van Zuzu in Syrië. Petitie De Amersfoortse Deborah Ligtenberg trok zich het verhaal van Zuzu aan en besloot een petitie te starten, die inmiddels meer dan 15.000 keer is ondertekend. Bekende Nederlanders als Claudia de Breij en Henk Westbroek schaarden zich achter het initiatief. De burgemeester ging vervolgens in gesprek met Ligtenberg en de advocaat van de familie en besloot dat er in het geval van Zuzu sprake is van een "uitzonderlijke en schrijnende situatie". Naast de gezondheid van Zuzu wijst hij op het verscheurde gezin, en het feit dat de soennitische moeder bij uitzetting in het sjiitische Irak terecht zou komen. Bolsius doet daarom een beroep op de discretionaire bevoegdheid van de minister. Die kan beslissen dat sprake is van een uitzonderlijk geval, zodat het jongetje met zijn moeder en broertje kan blijven in Nederland.
wo, okt 18, 2017
Source: NOS Politiek
Kabinetsformaties in Nederland vormen een van de zwakke punten in het parlementaire stelsel. Dat is een van de voorlopige conclusies van een commissie die het parlementaire systeem onderzoekt. Volgens de commissie onder leiding van de Noord-Hollandse commissaris van de koning, Remkes, is de formatie vanuit het perspectief van de kiezer en ook staatsrechtelijk een 'black box': de kiezer heeft er geen invloed op en moet het doen met de uitkomst. De commissie wijst erop dat formaties in Nederland vaak lang duren en vraagt zich af of ze niet anders, sneller en transparanter kunnen. Geen meerderheid Remkes noemt het verder een 'onvolkomenheid' in de representatieve democratie dat het altijd mogelijk is om in het parlement ingrijpende besluiten te nemen waarvoor geen meerderheid bestaat onder de bevolking. Een derde problematisch punt vindt de commissie de niet altijd even duidelijke taakverdeling tussen de Tweede en Eerste Kamer en het ontbreken van een regeling om conflicten tussen de Kamers op te lossen. Eerste Kamer te politiek De 'staatscommissie parlementair stelsel' werd begin dit jaar ingesteld door het kabinet. Dat gebeurde op aandrang van Tweede en vooral Eerste Kamer. Het plan voor een onderzoek werd voor het eerst in 2014 gedaan door de VVD in de senaat. Toenmalig fractievoorzitter Hermans vond dat de Eerste Kamer te veel politiek bedrijft. Partijen, weerbaarheid, Europa De commissie heeft nu haar eerste verkenning klaar, met een analyse van de sterke en zwakke punten van de parlementaire democratie in Nederland. Dit en volgend jaar gaat het onderzoek verder. Daarna moeten kabinet en Kamers bepalen wat ze met de conclusies doen. Thema's die Remkes ook gaat bekijken, zijn onder meer de rol van politieke partijen ('verlies aan functie'), de weerbaarheid van de democratie ('digitale beïnvloeding van kiezers') en de kleinere macht van de nationale overheid ('overdracht van bevoegdheden aan EU en aan gemeenten en provincies').
wo, okt 18, 2017
Source: NOS Politiek
In Groningen zijn de provincie en twaalf gemeenten het eens geworden met actiegroepen over een nieuwe manier van afhandeling van aardbevingsschade. Bij de uitwerking van het akkoord speelt het nieuwe kabinet een belangrijke rol. In de Troonrede was al een nieuw schadeprotocol voor Groningen aangekondigd. Het uitgangspunt bij de nieuwe werkwijze is dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) niet meer betrokken is bij de afhandeling van schade. In het regeerakkoord van het vierpartijenkabinet staat dat burgers geen last meer zullen hebben van de strijd tussen publieke en private partijen. In de praktijk zullen de inwoners niets meer met de NAM te maken hebben. Er komt een publiek fonds dat de schadeafhandeling regelt. De Staat en de NAM zijn verantwoordelijk voor de financiële middelen van het fonds. Instituut Mijnbouwschade De actiegroepen Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging zijn tevreden over de nieuwe regeling. Het publieke fonds dat wordt opgericht is het Instituut Mijnbouwschade (IM). Als er aardbevingsschade is, kan dat bij die instantie gemeld worden. Het IM stelt het schadebedrag vast. Als een burger er niet samen met het IM uitkomt, wordt een zogeheten zaakbegeleider ingeschakeld, die een beroep kan doen op een jurist. Mensen kunnen ook contra-experts inschakelen, waarna het IM opnieuw een uitspraak doet. Hoger beroep is in laatste instantie mogelijk bij de Raad van State.
wo, okt 18, 2017
Source: NOS Politiek
De CDA'er Hugo de Jonge is de kandidaat-minister van Ouderenzorg op het ministerie van VWS. Hij wordt tevens een van de drie vice-premiers in het nieuwe kabinet Rutte-III. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Jonge is nu wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld (CDA) wordt de nieuwe minister van Defensie. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn allemaal op zoek naar kandidaten voor in het nieuwe kabinet. Formateur Rutte wil weten met wie de partijen verder willen, zodat zij gescreend kunnen worden door justitie, de AIVD en de Belastingdienst. Het nieuwe kabinet gaat naast premier Rutte vijftien ministers en acht staatssecretarissen tellen. Omdat de VVD de premier levert, zullen CDA, D66 en ChristenUnie ieder een vice-premier leveren. Weer een minister van Landbouw Vandaag viel ook de naam Andries Heidema, burgemeester van Deventer, als minister van Landbouw namens de ChristenUnie. Heidema studeerde aan de landbouwuniversiteit Wageningen en werkte onder meer als projectmanager bij het toenmalige ministerie van VROM. Het is voor het eerst in jaren dat er weer een aparte minister van Landbouw komt, in het huidige kabinet hadden de PvdA-staatssecretarissen Dijksma en Van Dam deze portefeuille. Tweede Kamerlid Carola Schouten, de rechterhand van partijleider Segers, wordt genoemd als de opvolger van Edith Schippers op het ministerie van VWS. Zij wordt dan namens de ChristenUnie ook een van de drie vice-premiers. Schouten werd overigens eerst genoemd als minister van Sociale Zaken. Hoogstwaarschijnlijk wordt hoogleraar arbeidsrecht en SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus (CDA) de nieuwe minister van Justitie. Voor Veiligheid wordt er op hetzelfde ministerie een VVD-minister benoemd. Voor die functie gaat de naam van staatssecretaris Sander Dekker rond. Mogelijke D66-kandidaten Een andere serieuze ministerskandidaat is Ingrid van Engelshoven (D66), voor het ministerie van Onderwijs. Van Engelshoven is nu Tweede Kamerlid. Daarvoor was zij wethouder en loco-burgemeester in Den Haag. Zij is ook jaren partijvoorzitter van D66 geweest. Namens D66 wordt Wouter Koolmees in dit plaatje de minister van Sociale Zaken. Loco-burgemeester van Amsterdam Kajsa Ollongren wordt minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier namens D66. De portefeuille Ontwikkelingssamenwerking gaat ook naar D66, met als serieuze kandidaat de Haagse wethouder en oud-diplomaat Tom de Bruijn. Maar bij D66 gaan morgen pas de echte gesprekken tussen D66-leider Pechtold en de kandidaten beginnen. Dagkoersen Eerder werden al genoemd VVD'er Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken, VVD'er Eric Wiebes als minister van Klimaat en Economische Zaken en de CDA'er Wopke Hoekstra als minister van Financiën. Alhoewel de namen vrijwel zeker zijn blijven het dagkoersen, omdat bij elke afzegging of andere kink in de kabel de hele puzzel voor formateur Rutte weer open ligt. Op het laatste moment kunnen hele ministeries nog van de ene partij naar de andere overgaan. Wat wel vaststaat is dat formateur Rutte aanstaande zaterdag in ieder geval de drie beoogde vice-premiers wil ontvangen op het Binnenhof.
di, okt 17, 2017
Source: NOS Politiek
Er is een norm vastgesteld voor de hoeveelheid fipronil die in kippenmest mag zitten. De mest mag niet meer dan 10 microgram fipronil per kilo bevatten, zo heeft demissionair minister Kamp van Economische Zaken besloten. De norm ligt op 5 microgram fipronil per kilo, maar er wordt een meetonzekerheid van 5 microgram gehanteerd, waardoor 10 microgram de absolute limiet is. Volgens het ministerie worden deze waarden ook in Duitsland en België gebruikt. Op het hoogtepunt van het fipronil-schandaal van deze zomer moesten meer dan 250 pluimveebedrijven dicht. Honderdduizenden kippen werden geruimd en miljoenen besmette eieren werden uit de winkels gehaald. Kippenboeren zitten sindsdien opgescheept met in totaal een miljoen kilo aan besmette mest. Streng Brancheorganisatie LTO Nederland had een ruimere norm gewild. "Voor een kleine groep bedrijven, die binnen de norm vallen, biedt het verlichting. Daar kan de mest het land op of de vergisters in. Maar een groter aantal bedrijven heeft nu nog steeds een probleem", zegt een woordvoerder. Volgens LTO zijn de schadelijke effecten van dit soort kleine hoeveelheden fipronil zeer gering. "Het is jammer dat de norm zo streng is."
di, okt 17, 2017
Source: NOS Politiek
Vrouwelijke zzp'ers die tussen 2005 en 2008 een kind hebben gekregen, komen alsnog in aanmerking voor een compensatie van ongeveer 5.600 euro per persoon. Minister Asscher heeft na een uitspraak van Centrale Raad van Beroep (CRvB) een regeling gemaakt voor deze groep vrouwen. Naar schatting komen 20.000 vrouwen hiervoor in aanmerking. In 2005 werd het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen geschrapt. Drie jaar later werd het opnieuw ingevoerd. Enkele vrouwen die intussen een kind hadden gekregen, vonden het onterecht dat zij buiten de boot waren gevallen en stapten naar de rechter. Zij claimden op grond van het VN-Vrouwenverdrag een compensatie. In dat verdrag staat dat iedere werkende vrouw recht heeft op een vorm van bevallingsverlof met behoud van een deel van het inkomen. Vrij beroep De zaak sleept al jaren en leidde tot verschillende uitspraken. Deze zomer stelde de CRvB drie vrouwen in het gelijk. Naar aanleiding daarvan heeft Asscher de nieuwe regeling opgezet. Zelfstandigen, vrouwen met een vrij beroep als advocaat of dokter en echtgenotes die meewerken in de zaak van hun partner kunnen bij het UWV een compensatie aanvragen, als zij tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind hebben gekregen.
di, okt 17, 2017
Source: NOS Politiek
De jongerenorganisatie van het CDA gaat op het congres van de partij, op 4 november, voorstellen om de basisbeurs terug te brengen. In het regeerakkoord van het komende kabinet staat dat het leenstelsel blijft bestaan. Het CDJA vindt dat het leenstelsel de drempel om te gaan studeren vergroot. Het vindt het een grote teleurstelling dat terugkeer van de basisbeurs het akkoord van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie niet heeft gehaald. Collegegeld omlaag Het CDA is voor terugkeer van de basisbeurs, maar heeft op dit punt moeten inleveren tijdens de formatieonderhandelingen. Wel hebben de vier partijen als verzachtende maatregel afgesproken dat het collegegeld in het eerste studiejaar wordt verhoogd. De studentenorganisaties ISO en LSVb steunen het voorstel van het CDJA. Dat geldt ook voor het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Ze hopen dat het CDA na het partijcongres opnieuw met de coalitiepartners over de basisbeurs wil gaan praten. De formatieonderhandelingen hadden een recordlengte van 209 dagen. Precies een week geleden werd het regeerakkoord gepresenteerd. Formateur Rutte is nu zijn nieuwe kabinet aan het samenstellen. Dat staat naar verwachting op 26 oktober op het bordes van paleis Noordeinde.
di, okt 17, 2017
Source: NOS Politiek
Halbe Zijlstra wordt voor de VVD minister van Buitenlandse Zaken, meldt De Telegraaf. Verder zou zijn partijgenoot Eric Wiebes het klimaat onder zijn hoede krijgen, als minister van Economische Zaken en Klimaat. Van Zijlstra, die onder het vorige kabinet voorzitter was van de VVD-fractie, was bekend dat hij een ministerspost ambieerde. Eerder was hij staatssecretaris van Cultuur. Ook Sociale Zaken werd nu genoemd als optie voor Zijlstra. Zijlstra was als secondant van VVD-leider Rutte nauw betrokken bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. Op Buitenlandse Zaken zou hij de opvolger zijn van PvdA-minister Bert Koenders. Wiebes, in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën, volgt op Economische Zaken partijgenoot Henk Kamp op, schrijft De Telegraaf. Dat ministerschap wordt in het kabinet-Rutte III uitgebreid met het onderwerp klimaat. Verbazing Volgens het dagblad wekt de benoeming van een VVD'er als klimaat-bewindspersoon in politiek Den Haag enige verbazing. Aangenomen was dat een coalitiegenoot als D66 of ChristenUnie die post zou binnenhalen. In totaal komen er in het nieuwe kabinet zestien ministers en acht staatssecretarissen. Vorige week lekte al uit dat CDA-senator Wopke Hoekstra waarschijnlijk minister van Financiën wordt. Beoogd premier Rutte wil volgende week donderdag zijn volledige ploeg op het bordes bij koning Willem-Alexander hebben staan.
ma, okt 16, 2017
Source: NOS Politiek
Door de plannen in het regeerakkoord zal de inkomstenbelasting van zo'n 5,4 miljoen werkenden omlaaggaan. Het gaat om mensen bij wie het inkomen nu voor een deel in de 2e, 3e en 4e belastingschijf valt. Het CBS heeft verder berekend dat voor 2,1 miljoen werkenden van wie het inkomen alleen in de 1e schijf valt, het tarief juist een klein beetje omhooggaat. Het gaat om mensen die maximaal grofweg 20.000 euro bruto per jaar verdienen. Zij betalen nu 36,55 procent inkomstenbelasting, dat wordt straks 36,93 procent. Van vier schijven naar twee Nederland heeft nu vier verschillende belastingschijven. Dat worden er in de plannen van het nieuwe kabinet nog maar twee. Het overgrote deel van de werkenden, 6,9 miljoen van de 7,5 miljoen, valt straks alleen nog in de eerste belastingschijf. De 4,8 miljoen van hen die meer dan 20.000 euro verdienen, betalen straks minder inkomstenbelasting dan nu over hun inkomen boven de 20.000 euro (36,93 in plaats van 40,8 procent). Een relatief kleine groep werkenden, zo'n 570.000, verdient meer dan 68.000 euro. Zij gaan 49,5 procent belasting betalen over hun inkomen boven dat bedrag, in plaats van 52 procent nu.
ma, okt 16, 2017
Source: NOS Politiek
GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de Tweede en Eerste Kamer op korte termijn een wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks met klimaatdoelstellingen in behandeling nemen. Hij zei dat hij ervoor wil zorgen dat de klimaat-ambities van het nieuwe kabinet (Rutte III) worden verwezenlijkt. Klaver schreef in 2015 samen met de toenmalige PvdA-leider Diederik Samsom een Klimaatwet met doelstellingen die ambitieuzer zijn dan die in het regeerakkoord. Begin dit jaar spraken SP, D66 en ChristenUnie alvast hun steun uit voor de plannen. VVD, CDA en PVV noemden de plannen toen onrealistisch. Volgens Klaver is het voorstel klaar voor behandeling. In Buitenhof liet hij weten dat hij contact heeft gehad met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij wil van hen weten welke aanpassingen in de Klimaatwet zij nog nodig achten. "Ik reik het nieuwe kabinet heel graag de hand", zei Klaver, "zodat het niet bij mooie woorden blijft." 'Niet concreet genoeg' In de Klimaatwet van Samsom en Klaver staat onder meer dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. In de klimaatplannen van het nieuwe kabinet wordt gesproken over 49 procent. De GroenLinks-leider was vooral kritisch over de voorstellen voor de opslag en afvang van CO2. Rutte III wil de stimuleringsregeling verbreden en bijna 20 megaton aan koolstofdioxide afvangen en opslaan. Volgens critici zijn deze plannen niet realistisch. Klaver zei dat het kabinet ook moet kijken naar andere alternatieven voor CO2-reductie. Hij zei verder dat de kabinetsplannen niet concreet genoeg zijn. "Op deze manier gaan we de afspraken in het Parijs-akkoord niet halen." Wel gaf hij het nieuwe kabinet een groot compliment voor de gestelde doelen. "Helemaal omdat ik weet van hoe ver VVD en CDA moesten komen."
zo, okt 15, 2017
Source: NOS Politiek
Jeanine Hennis keert niet terug in een nieuw kabinet. Dat laat de VVD-politica weten op Twitter. "Om een einde te maken aan alle speculaties: ik heb besloten om terug te keren in de TK, en ben dus niet beschikbaar voor Rutte III". Hennis stapte onlangs op als minister van Defensie na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dood van twee Nederlandse militairen in Mali.
za, okt 14, 2017
Source: NOS Politiek
"Ik heb geen groot ego. Dat is wel goed in de politiek want je wordt drie keer per dag in elkaar geslagen. Als je een groot ego hebt wordt het erg lijden", zegt premier Rutte vanavond bij Met het Oog op Morgen. Het is een goede raad aan alle nieuwe ministers en staatssecretarissen die de komende weken moeten besluiten of ze wel of niet in kabinet Rutte-III willen zitten. In het radiogesprek met Wilma Borgman en Max van Weezel, in de serie 'exitgesprekken' met de bewindslieden van het kabinet Rutte II, blikt Rutte zelf terug, maar ook vooruit op Rutte III. Hij richt zich vanaf volgende week op de formatie van zijn nieuwe kabinet. In het gesprek blikt hij vooruit op zijn eerste toespraak op het Catshuis voor de nieuwe ministersploeg. Hij heeft bruikbare tips voor de nieuwe ministers. "In een team moet je elkaar een beetje heel houden. Het helpt in het leven als je begint met de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden." Rutte en vice-premier Asscher hebben gisteren "een kort woordje gehouden" aan het einde van de laatste gezamenlijke ministerraad. "We gaan nog in november met elkaar terugkijken hoop ik", zegt Rutte. "Het is ook wel een club dat er een sfeer is ontstaan dat ik vermoed dat we elkaar blijven zien bij reünies." Het hele gesprek met premier Rutte is vanavond te horen in NOS Met het Oog op Morgen (van 23.00 tot 0.00 uur op NPO Radio 1)
za, okt 14, 2017
Source: NOS Politiek