NOS Politiek

-- Berichten van vandaag.
Staatssecretaris Harbers heeft de Nederlandse nationaliteit ingetrokken van Marouane B., de Arnhemse jihadist die vorig jaar bij verstek werd veroordeeld tot zes jaar cel. Voor zover bekend zit B. in Syrië. B. vertrok in 2013 naar Syrië en sloot zich aan bij de terreurgroep Islamitische Staat. Meermaals waren er berichten dat hij was omgekomen in de gewapende strijd. Anderzijds kregen Nederlandse media met enige regelmaat e-mails waarin B. opriep tot de jihad, al is de authenticiteit van die mails nooit bevestigd. De Arnhemmer werd in april veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Als hij ooit terugkomt in Nederland, moet hij de straf van zes jaar uitzitten. De staatssecretaris heeft nu gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheid om mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Dat kan bijvoorbeeld als ze een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen. Het gebeurde in de afgelopen anderhalf jaar twaalf keer. B. kan nog schriftelijk in beroep gaan. Marouane B. wordt in verband gebracht met de Arnhemse terreurcel die in september werd opgerold. Twee verdachten in die zaak werden in de zomer van 2015 opgepakt bij de Turks-Syrische grens, naar eigen zeggen omdat ze B. wilden ophalen.
di, jan 22, 2019
Bron: NOS Politiek
-- Berichten van gisteren of eerder.
Als het gaat om het kinderpardon waren de vier regeringspartijen altijd in balans: twee partijen voor, twee tegen. Maar dit weekend maakte het CDA een opmerkelijke draai en sloot zich aan bij D66 en ChristenUnie in hun wens soepeler te zijn voor kinderen. Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dit niet te doen. Vanmorgen was er een coalitieoverleg waar het over dit gevoelige dossier ging. De vier partijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet. Bekijk hieronder ons verslag uit Den Haag en de duiding van Arjan Noorlander:
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Het kabinet moet de uitstoot van CO2 mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. De kans is hierdoor groot dat het kabinet nog eens extra ingrijpende maatregelen moet nemen om het klimaatprobleem aan te pakken, zo bevestigen Haagse bronnen tegen de NOS. Binnen de coalitie wordt gedacht aan het sluiten van kolencentrales, verder verhogen van de energierekening en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen. Druk op partijen "Dit is een flinke tegenvaller voor het kabinet, want het is veel erger dan ze verwacht hadden", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "De onderlinge verschillen binnen de coalitie over de klimaataanpak zijn al groot en hiermee wordt de druk op de partijen alleen maar groter." De extra negen megaton CO2-reductie is een gevolg van de zogenoemde Urgenda-zaak. De rechter heeft in oktober 2018 bepaald dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht en moet burgers beschermen, vindt de rechter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) keek afgelopen weken naar de gerechtelijke uitspraak en komt komende vrijdag met de definitieve doorrekening. Snelheid van 130 naar 100 Er wordt binnen de coalitie gedacht aan extra snelle sluiting van twee kolencentrales, dit zou zo'n 4 megaton opleveren. Dan blijft er nog een gat van 5 megaton. Minister Wiebes van Economische Zaken moet op zoek naar klimaatmaatregelen die snel iets opleveren. Het verlagen van de snelheid van 130 naar 100 zou bijna 1 megaton reductie opleveren. De vraag is nu of het kabinet de reductie ook gaat halen; D66 en ChristenUnie vinden dat de maatregelen vanwege de rechtelijke uitspraken moeten worden genomen. Binnen de coalitie staat vooral de VVD op de rem; zij vrezen dat grote spoedmaatregelen de economie en de burger flink kunnen schaden. Deze maatregelen staan los van het klimaatakkoord, waar het kabinet nu mee bezig is. In dat akkoord wordt gezocht naar besparingen voor een langere termijn tot 2030. De berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving kan nog enigszins veranderen, pas vrijdag stellen ze het definitieve getal vast.
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Volgens gezondheidswetenschappers kunnen in Nederland veel besmettingen met (ernstige) ziektes worden voorkomen. In een gesprek met Tweede Kamerleden uitten zij kritiek op het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Zo zou het te lang duren voordat beschikbare vaccins in dat programma terechtkomen. Daardoor worden kinderen en volwassen niet of te laat ingeënt, zegt emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Ronald de Groot. Volgens De Groot is de kwaliteit van de adviezen van de Gezondheidsraad niet goed. Die raad, waarvan hij eerder zelf lid was, beoordeelt of een vaccin geschikt is voor het Rijksvaccinatieprogramma. "De raad loopt jaren achter en houdt onvoldoende rekening met internationale ontwikkelingen." In het Verenigd Koninkrijk is het vaccinatieprogramma veel uitgebreider dan in Nederland. Daar worden kinderen ook ingeënt tegen meningokokken B, een variant van de meningokokkenziekte die vooral voorkomt bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. De bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Jaarlijks krijgen gemiddeld 75 mensen de ziekte. In Nederland worden kinderen niet ingeënt tegen meningokokken B, maar wel tegen andere typen van de meningokokkenziekte, namelijk A, C, W en Y. Sinds oktober is er wel een vaccin tegen type B op de markt, maar volgens de Gezondheidsraad is onvoldoende bekend hoe effectief dat is en kan de inenting hoge koorts veroorzaken. Ouders kunnen het vaccin wel op eigen kosten aanschaffen. Anticiperen Volgens Maarten Postma, hoogleraar farmacie en lid van de Britse Gezondheidsraad, houden de Britten meer dan wij rekening met toekomstige uitbraken van ernstige ziektes. "Nu zijn er bijvoorbeeld weinig meningokokken B-patiënten. Daardoor kost het relatief heel veel om kinderen tegen die ziekte in te enten. Maar als je in je berekeningen van de kosteneffectiviteit rekening houdt met een potentiële nieuwe uitbraak, dan is het misschien wel doelmatig om nu al te vaccineren." Ook Rolf Remorie van vaccinproducent GSK vindt dat de overheid meer in scenario's moet denken en sneller moet anticiperen op mogelijke uitbraken. "Wachten tot de uitbraak een feit is, leidt altijd tot een tekort aan vaccins", zegt hij. "Bovendien zijn spoedbestellingen veel duurder dan geplande zorg." Remorie wijst op de uitbraak van meningokokken W een paar jaar geleden, toen de overheid volgens hem te laat begon met het bestellen van vaccins. Hij vreest dat dat ook gaat gebeuren met meningokokken B. Gezondheidsraad De deskundigen vinden ook dat het te lang duurt voordat de Gezondheidsraad advies geeft over een vaccin. Gerhard Zielhuis, als voorzitter van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad ook aanwezig in de Tweede Kamer, erkent dat de raad voorzichtig is. "We zijn wat benauwd om te snel te handelen als er nog onzekerheden zijn. Meningokokken B is daar een goed voorbeeld van. Juist op het punt van veiligheid zijn er bij het huidige vaccin nog vragen te stellen. Daarom hebben we gezegd, wetende dat er op vaccingebied heel veel ontwikkelingen zijn: laten we daar over drie jaar weer naar kijken." Kosten In verband met vaccinaties gaat het vaak over kosteneffectiviteit. In Nederland staat nergens officieel vastgelegd wat de maximale kosten van een medicijn of vaccin zijn, maar vaak wordt in adviezen aan de overheid wel de vuistregel aangehouden dat een middel maximaal 80.000 euro per gewonnen levensjaar mag kosten. Voor preventieve maatregelen, zoals vaccins, is dat maximumbedrag 20.000 euro, zeggen de gezondheidsdeskundigen in de Tweede Kamer. "Een belachelijk strikte grens", vindt farmaciehoogleraar Postma. "Daarmee laat Nederland gezondheidswinst liggen. Voor vaccins tegen ernstige ziektes, zoals meningokokken B, moet dat bedrag omhoog." Ook oud-Gezondheidsraadslid De Groot vindt een hoger bedrag maatschappelijk acceptabel en noodzakelijk. "Financiële overwegingen worden door de Gezondheidsraad, maar ook daarbuiten, kennelijk belangrijker gevonden dan de te bereiken gezondheidswinst voor kinderen en ouderen."
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Tijdens de gesprekken over het verruimen van de regels rond het kinderpardon gaan de uitzettingen van gezinnen voorlopig gewoon door. Dat zei VVD fractievoorzitter Dijkhoff zojuist na overleg met zijn coalitiegenoten. "Er zijn altijd discussies over hoe dat uitwerkt in individuele gevallen. Ik zeg niet dat dat niet pijnlijk is, maar het regeerakkoord is verder duidelijk", aldus Dijkhoff. Hij wilde geen antwoord geven op de vraag wat dat betekent voor het Armeense gezin dat rond dit moment op Schiphol is. Verruiming CDA, D66 en ChristenUnie willen opnieuw om de tafel om te kijken hoe de regels rondom het kinderpardon verruimd kunnen worden. Dit weekend lieten CDA en D66 weten met een een plan naar staatssecretaris Harbers te gaan om dat te bereiken. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De ChristenUnie pleitte vanmorgen bij monde van Kamerlid Voordewind voor een onmiddellijke stop, maar fractievoorzitter Segers wilde daar later niet op ingaan. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD fractievoorzitter Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet. Volgens CDA-leider Buma was er "een goed gesprek" en zullen er verdere gesprekken en ook een debat volgen. Opnieuw kijken CDA, ChristenUnie en D66 willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren. De VVD is fel tegenstander van die plannen. De keerzijde van verruiming is volgens Dijkhoff dat er weer veel nieuwe generaties zullen denken te kunnen blijven. Volgens Dijkhoff is er geen sprake van een slechte sfeer in de coalitie en heeft niemand met een kabinetscrisis gedreigd. Ook de ChristenUnie vond het een goed gesprek.
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Het is onduidelijk of de discussie in de coalitie over het kinderpardon onmiddellijk leidt tot het stopzetten van uitzettingen. De coalitie is bijeen nu CDA en D66 zaterdag een plan hebben ingediend bij staatssecretaris Harbers om de regels te verruimen. De fractievoorzitters van CDA en ChristenUnie zijn wel voor een verruiming van het pardon, maar laten in het midden of dat nu meteen moet gebeuren. D66-fractievoorzitter Jetten vindt van wel: hij zei voorafgaand aan het coalitieoverleg over de kwestie dat het hem onverstandig lijkt om vooruitlopend op de uitkomst van het overleg uitzettingen te doen. Vanmorgen zei ChristenUnie-Kamerlid Voordewind dat wat de ChristenUnie betreft een directe stop aan de orde is. Maar fractievoorzitter Segers wilde bij binnenkomst niet zeggen of dat ook meteen nu is. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Vanmorgen voerde de ChristenUnie bij monde van Kamerlid Voordewind de druk nog op door te pleiten voor het onmiddellijk stopzetten van uitzettingen. CDA, D66 en ChristenUnie willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren. De VVD is fel tegenstander van een verruiming van het pardon. Bij binnenkomst liet fractievoorzitter Dijkhoff weten dat wat hem betreft de afspraken in het regeerakkoord staan. Hij is niet blij met de voorstellen van de coalitiegenoten. "Je brengt op deze manier ouders in de verleiding om kinderen weer in de illegaliteit te laten opgroeien." Zetten de opmerkingen van Dijkhoff over het klimaat de boel vorige week op scherp, zaterdag voelde een "supergeïrriteerd" CDA zich vrij om het kinderpardon aan te kaarten. Vandaag deed de ChristenUnie er "nog een schepje bovenop" door te stellen dat de uitzettingen meteen moeten stoppen, stelt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het is volgens hem de vraag hoe hard Segers het nu in het coalitieoverleg gaat spelen, en wat de VVD doet. Premier Rutte is er vandaag niet bij, hij bezoekt momenteel Curaçao. "Voorlopig is de sfeer grimmig. Dan kun je wel acht weken profilerend voor de verkiezingen doorkomen, maar daarna heeft deze coalitie nog steeds twee echte grote onderwerpen op het bord: het klimaat en het kinderpardon." Desgevraagd zei Dijkhoff daar bij binnenkomst over dat het wel duidelijk is dat er verschillen zijn in de coalitie. "Een verschil van mening hoeft geen probleem te zijn. De hele coalitie bestaat uit verschillen van mening, anders hoef je geen zeven maanden te praten over een akkoord."
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Regeringspartij ChristenUnie voert de druk op voor het coalitieoverleg van vandaag. De partij wil een directe stop van uitzetting asielkinderen en hun ouders. "Het zou bizar en heel zuur zijn voor kinderen als ze nu worden uitgezet terwijl er overleg wordt gevoerd over nieuwe regels en ze onder die nieuwe regels mogelijk zouden mogen blijven", zegt CU-Kamerlid Voordewind. "Dan zeg ik: laten we pas op de plaats maken en eerst duidelijkheid geven over het nieuwe beleid." Verblijfsvergunning De vier coalitiepartijen komen vandaag bij elkaar om te spreken over een eventuele aanpassing van de regels, nu CDA en D66 zaterdag een plan hebben ingediend bij staatssecretaris Harbers om de regels te verruimen. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De partijen willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren. Draai De ChristenUnie pleit al langer voor zo'n verruiming, maar wist dit tijdens de formatie niet binnen te halen. Zaterdag zei de partij al blij te zijn met de bijval van het CDA en D66. De grootste regeringspartij, de VVD, wil niet dat de regels worden aangepast. De partij zegt ervan uit te gaan dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd. Meewerkcriterium CDA en D66 willen dat Harbers asielverzoeken van gezinnen met kinderen met voorrang behandelt en dat het zogeheten meewerkcriterium wordt aangepast. Dat criterium houdt in dat asielzoekers zelf meewerken aan hun uitzetting. Als ze bijvoorbeeld niet komen opdagen bij een afspraak met de immigratiedienst IND, kan dat ertoe leiden dat ze buiten de pardonregeling vallen. De partijen vinden niet dat van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan hun eigen uitzetting en zien liever een tegenwerkcriterium. Daarbij hoeven asielzoekers niet mee te werken aan de uitzetting, tenzij een rechter naar de zaak heeft gekeken.
ma, jan 21, 2019
Bron: NOS Politiek
Staatssecretaris Habers wil de uitkomsten afwachten van het onderzoek naar de mogelijkheden om het kinderpardon te verruimen. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat coalitiepartijen CDA en D66 een versoepeling van de regels willen rond het kinderpardon. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. "Het is geen geheim dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht", zegt Harbers. "Daarom zijn er afspraken gemaakt over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend." Volgens Harbers is langdurig verblijf in Nederland zonder zogenoemd duurzaam verblijfsrecht, in alle opzichten voor iedereen onwenselijk, ook voor kinderen. "Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven." De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht.
za, jan 19, 2019
Bron: NOS Politiek
De kiezer heeft de PvdA nog niet vergeven en daarom verwacht hun leider Lodewijk Asscher nog geen wonderen bij de komende provinciale verkiezingen. De PvdA is hard gestraft voor deelname aan het vorige kabinet en het lukt de partij maar mondjesmaat weer uit het dal te kruipen. Een echte 'come-back' zit er voorlopig nog niet in. Nieuwsuur volgt in de campagne naar de Provinciale Staten verkiezingen de politieke partijen op de voet. Er staat veel op het spel, want het kabinet dreigt zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt te raken. Welke partijen zullen het kabinet steunen? En wat betekent dat voor de rol van de andere partijen doen? Wij zoeken het uit; vandaag kijkt politiek duider Arjan Noorlander naar de Partij van de Arbeid. De PvdA was knock-out geslagen na de verkiezingen van 2017. Tientallen Kamerleden hoefden niet meer terug te keren en nog veel meer medewerkers moesten de laan uit worden gestuurd. Een kleine fractie van negen Kamerleden moest op zoek naar een nieuw verhaal om de kiezer weer voor zich te winnen. Met een groeiende groep 'ontevreden burgers' en 'gele hesjes' zou de partij die het opneemt voor de gewone arbeider juist gouden tijden moeten beleven. Maar de PvdA weet, volgens de peilingen, de kiezer amper terug te vinden. De PvdA wil zich nu gaan profileren als de partij die de balans tussen kapitaal en de mens weer wil herstellen, vertelt Asscher. "Je ziet het bij tech-bedrijven die te weinig belasting betalen. De grote vervuilende bedrijven die geen CO2-belasting hoeven te betalen. Daarnaast zie je leraren, onderwijzers en verpleegkundigen die terecht protesteren tegen geldtekort in de publieke sector. Daarom staat de PvdA achter de lerarenstaking." Na het diepe dal rekent partijleider Asscher op winst bij de komende Staten verkiezingen. Als tussen de 8 en 9 procent van de kiezers op de PvdA stemt, dan is er sprake van een kleine maar gestage groei na de desastreuze nederlaag van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. De partij heeft nu nog acht zetels in de Eerste Kamer, als de partij er weer acht zou halen, zou dat een fantastische uitslag zijn, volgens Asscher. Maar gaat de PvdA het kabinet-Rutte III dan aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer? Nee, de PvdA wordt geen gedoogpartner van het kabinet van Putte. Vorig jaar nog heeft Asscher het kabinet uitgenodigd om de oppositie tegemoet te komen. Als ze zaken met de oppositie hadden willen doen, dan had Rutte dat toen moeten doen. Het gevoel is dat Rutte helemaal niet serieus met de oppositie wil praten en dus trekken ze dat aanbod in. Daarvoor is het nu echt te laat, vindt de PvdA. "Dit is een kibbelend kabinet van partijen die alleen werken aan hun eigen profilering. Dat kabinet gaan wij niet steunen." Maar de PvdA is ook bang om een boze tegenpartij te worden, een verwijt dat de linkse concurrent de SP vaak krijgt. De partij wil een bestuurderspartij blijven die aan de knoppen van het land zit. Daarom wil Asscher op deelterreinen, zoals het klimaat, alsnog zaken doen met de coalitie. Het voorstel van de PvdA om toch een CO2-belasting voor bedrijven in te voeren is daar een voorbeeld van. "Maar als het kabinet steun wil voor de klimaat plannen, dan moet er wel een CO2-belasting komen", aldus de PvdA-leider. GroenLinks en SP Door het versplinterde politieke landschap op links lijkt de kans voorlopig klein dat een linkse partij bij verkiezingen de VVD kan verslaan. Samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en de SP is dus nodig om een toekomstig links kabinet mogelijk te maken en die samenwerking krijgt meer vorm. "De SP is sociaaldemocratischer geworden, met GroenLinks zijn ze het vaak eens. Maar de PvdA blijft zich wel van de linkse concurrenten onderscheiden als de enige echte linkse bestuurderspartij", zegt Asscher. "Bij ons moeten plannen nog altijd betaalbaar zijn, en ze worden doorgerekend. Bij de PvdA geen 'gratis bier'. Als de SP zich in de toekomst daarbij aansluit, dan ziet Asscher een regering van de PvdA met de SP als reële mogelijkheid."
za, jan 19, 2019
Bron: NOS Politiek
Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma. Ook de meeste oppositiepartijen zien niets in Slobs aparte toets en de onderwijsminister kan dus niet rekenen op een meerderheid. Alleen VVD en zijn eigen ChristenUnie zijn voor. Oefenen Coalitiepartijen D66 en CDA zeggen een paar dagen voor het debat over de vervanging van de Cito-rekentoets tegen de NOS dat ze Slobs plan zullen wegstemmen. Scholieren moeten zeker beter leren rekenen, maar dat gebeurt niet door het afleggen van een aparte toets, is hun stellige overtuiging. "Je leert door oefenen, door rekenles van een goede leraar", benadrukt D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-wiskundeleraar. "En niet alleen door een afrekentoets aan het eind van de middelbare school." CDA-Kamerlid Michel Rog vindt dat alle aandacht moet uitgaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs. "Daar zijn alle leerlingen bij gebaat, niet bij weer een nieuwe rekentoets." Slob kwam afgelopen november met zijn alternatief voor de rekentoets, die bij de verplichte invoering in 2015 onmiddellijk veel kritiek kreeg. De kwaliteit was niet goed, er waren te veel verhaalsommen en de vragen waren onbegrijpelijk opgeschreven. Veel leerlingen dreigden te zakken, dus besloot het vorige kabinet al snel de toets niet meer te laten meetellen. Alle middelbare scholieren moeten hem nog steeds afleggen, maar ze kunnen er niet op zakken. Het resultaat prijkt wel op het diploma. Coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP snappen niet waarom Slob het rekenen niet zo snel mogelijk onderbrengt bij het vak wiskunde. Er ligt sinds maart 2018 een concreet voorstel klaar van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), die tegen een separate rekentoets is. De vereniging stelt voor om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie. "Rekenen moet geen aparte, maar een geïntegreerde leerlijn zijn", zegt voorzitter Ebrina Smallegange van de NVvW. "Leerlingen begrijpen nu soms niet dat de procenten die ze bij rekenen leren dezelfde procenten zijn als bij economie." CDA-Kamerlid Rog zegt dat het tijd wordt dat Slob "zijn oor te luisteren legt" bij wiskunde- en rekenleraren. D66'er Van Meenen denkt dat wiskunde ook aantrekkelijker kan worden door het integreren van rekensommen. "Oefening baart kunst en dan wordt wiskunde nog leuker." Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil rekenen zo snel mogelijk integreren in het vak wiskunde. "Dat lijkt mij een stuk verstandiger dan weer te praten over een toets." GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt dat zo'n aanpak ouders, leerlingen en leraren een stuk minder stress oplevert. De PVV heeft ook kritiek, maar met een ander argument. Kamerlid Harm Beertema is tegen het element om scholen vrij te laten in het maken van dat schoolexamen. "Niemand kan dan van het niveau op aan. Dat moet veranderen, anders stem ik tegen", zegt hij. Beertema ergert zich er al jaren aan dat het niet lukt om het rekenonderwijs te verbeteren. "We zijn bijna terug bij af." Werkgevers klagen over rekenniveau Er wordt al jaren gesproken over de gebrekkige rekenvaardigheden van middelbare scholieren. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden tien jaar geleden al dat hun nieuwe werknemers en studenten niet goed in staat waren tabellen te lezen of te rekenen met percentages. Aanstaande woensdag is het debat over de rekentoets. Het is nog onduidelijk wat minister Slob gaat doen.
za, jan 19, 2019
Bron: NOS Politiek
Fileproblemen bij Nederlandse ferryterminals, bijna duizend extra douanebeambten en een nieuwe inspectiepost voor geïmporteerde levende dieren. De gevolgen van een no-deal-brexit voor Nederland zijn groot en raken veel beleidsterreinen. Dat blijkt uit een overzicht van minister Blok van Buitenlandse Zaken. De minister beschrijft welke maatregelen al zijn genomen om Nederland voor te bereiden op een no-deal-scenario. Toch is het onvermijdelijk dat dat scenario gepaard zal gaan met "verstoringen en problemen", aldus Blok. In totaal zijn er bij een no-deal bijvoorbeeld 928 nieuwe douaniers nodig voor grenscontroles. Maar zoals het er nu naar uitziet, zijn er eind maart - als de brexit een feit is - nog maar 321 van die nieuwe douanebeambten inzetbaar. Daarom gaat de douane de extra handhaving "geleidelijk opbouwen". Naar verwachting zijn pas eind 2020 alle 928 benodigde douaniers beschikbaar. Papieren op orde De douanebeambten zijn niet alleen nodig op Schiphol, maar bijvoorbeeld ook op kleinere luchthavens en in ferryterminals. Het kabinet verwacht ondanks de voorbereidingen ook andere problemen bij die terminals. Niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook veel bedrijven uit andere Europese lidstaten reizen via Nederlandse havens met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten allemaal hun papieren op orde hebben. Waarschijnlijk leidt dat tot files en lange wachttijden. Rijkswaterstaat bereidt 'verkeerscirculatieplannen' voor om dit in goede banen te leiden. Ook ferrybedrijven denken mee. Zo kunnen zij misschien regelen dat vrachtwagenchauffeurs pas toegang krijgen tot het ferryterrein als ze voldoen aan de douaneregels. De producten die in vrachtwagens worden vervoerd, moeten bij een no-deal-brexit strenger worden gecontroleerd worden dan nu. Het gaat om bijvoorbeeld groenten en fruit, maar ook om levende dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is al een jaar op zoek naar honderd dierenartsen die de dieren moeten controleren voordat ze de grens overgaan. Er zijn er al tientallen aangenomen, vooral uit het buitenland. Zij krijgen eerst een taalcursus Nederlands. Hoe de verhandelde dieren vervolgens Nederland uit- of inkomen, is overigens de vraag. Nu kan dat nog met de boot of met het vliegtuig, maar bij een no-deal mogen de dieren alleen nog maar via de lucht worden vervoerd. Nederland heeft namelijk geen officieel erkende diereninspectiepost in een haven. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de bouw van zulke inspectieposten, schrijft minister Blok. Campagne Ondertussen blijft het kabinet zich inzetten om Nederland voor te bereiden op de brexit, ook op een no-deal-scenario. Zo komt er een landelijke campagne aan die zich niet alleen op bedrijven richt, maar ook op burgers.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat een "onafhankelijk persoon" een dossieronderzoek doen naar de zaak-Julio Poch. Hij heeft dat besloten omdat in de media is gesuggereerd dat er stukken en getuigenverklaringen zijn die bewust uit de openbaarheid zijn gehouden. Grapperhaus vindt dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de kwestie. "Ik vind dat vanuit rechtsstatelijk perspectief van belang, voor de heer Poch in de eerste plaats, maar ook voor alle overige betrokkenen", zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. De voormalige Transavia-piloot Poch werd in Argentinië beschuldigd van het uitvoeren van dodenvluchten voor de Argentijnse junta. Eind 2017 werd hij vrijgesproken. Rechtszaak tegen de staat Vragen van de Tweede Kamer over bijvoorbeeld de bemoeienis van oud-minister Hirsch Ballin of de rol van de Nederlandse overheid bij de uitzetting van Poch naar Argentinië, wil het kabinet nu niet beantwoorden. Dit omdat Poch een rechtszaak tegen de staat is begonnen. Grapperhaus: "Ik wil die rechtsgang niet beïnvloeden door nu buiten die te starten procedure om, nader op deze zaken in te gaan." Julio Poch eist zo'n 5 miljoen euro van de Nederlandse staat vanwege zijn uitlevering aan Argentinië. Hij wil oud-premier Balkenende en de oud-ministers Verhagen en Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Hirsch Ballin en Opstelten van Justitie horen over hun rol in zijn zaak.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
De daling van het percentage kinderen dat wordt gevaccineerd lijkt tot stilstand te komen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. "Hoewel deze signalen hoopgevend zijn, betekent dit niet dat we geen werk meer hebben te verzetten", meldt hij. Uit voorlopige cijfers over 2018 blijkt dat ongeveer net zo veel kleine kinderen hun dktp-prik hebben gekregen als in 2015. Maar de percentages blijven nog steeds steken onder de veiligheidsgrens van 95. Dan is het risico op besmettingen voor iedereen vrijwel nul. Ook de daling bij de vaccinatie van 12- en 13-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker is volgens Blokhuis gestopt. Maar de vaccinatiegraad is nog steeds laag. In 2018 werd nog maar 45,5 procent gehaald, terwijl dat 61 procent was in 2016. Blokhuis gaat door met zijn offensief tegen de anti-vaccinatieverhalen en vaccinatieweigeraars. Ouders die hun kind weigeren in te enten worden uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie over het nut van vaccineren voor de gezondheid van hun kind en andere kinderen.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
Het chagrijn over het interview met VVD-fractieleider Dijkhoff in De Telegraaf van afgelopen zaterdag is nog niet weg. Politiek verslaggever Arjan Noorlander sprak met alle betrokkenen en zegt dat de lucht nog niet is geklaard. "Het vertrouwen in Dijkhoff en de VVD heeft een flinke deuk opgelopen. De drie andere coalitiepartijen - CDA, D66 en ChristenUnie - vragen zich af het de VVD nog wel menens is met het klimaat." Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gaven de vicepremiers De Jonge (CDA) en Ollongren (D66) toe dat het er hard aan toe ging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Maar volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. "In ieder huwelijk knettert het weleens", zegt De Jonge: "Maar we gaan nu weer aan de slag met de afspraken over het klimaat. We hebben als kabinet een opdracht en die is niet veranderd." Ollongren zei dat iedereen deze week heeft kunnen zien dat er af en toe discussie is. "Maar ik denk ook dat we dat weer netjes hebben afgerond. We zijn allemaal volwassen mensen." Volgens haar zou het raar zijn als het in een coalitie van vier partijen niet af toe zou knetteren en schuren. Cockpit-overleg Volgens Noorlander zeurt de kwestie achter de schermen nog wel degelijk door. Dijkhoff leek in zijn interview afstand te nemen van het ontwerp-klimaatakkoord waarover maanden is onderhandeld. Hij noemde D66-fractievoorzitter Jetten een drammer en stelde dat hij liever het kabinet laat vallen, dan dat hij gewone mensen voor de kosten laat opdraaien. Die dingen nemen de coalitiegenoten hem nog steeds kwalijk. "Vooral ook omdat Dijkhoff zelf in het zogenoemde cockpit-overleg met alle klimaat-betrokkenen van de coalitie, actief een rol heeft gespeeld. Hij kwam volgens betrokkenen zelfs met het voorstel om de vliegtaks, die nu 7 euro wordt, te verdubbelen", zegt Noorlander. D66-staatssecretaris Van Veldhoven concludeerde vanmorgen: "U snapt allemaal dat het fijner is als je unaniem staat voor een klimaatakkoord dat je naar buiten brengt. En de heer Dijkhoff heeft daar in De Telegraaf een andere opmerking over gemaakt." De voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet een keuze maken en die voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze tijdens hun uitzending in Afghanistan kanker hebben gekregen door 'burnpits'. Dat zijn brandende afvalhopen. Met de burnpits werd onder meer medisch afval en werkmateriaal verbrand. De militairen hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de burnpits in Kamp Holland heeft gedaan. Kamp Holland was van juli 2006 tot en met juli 2010 een Nederlandse legerbasis in de Afghaanse provincie Uruzgan. Verscheidene militairen hebben foto's aan de jurist gegeven. Daarop is te zien dat afval in de open lucht wordt verbrand en niet in de verbrandingsovens die in Kamp Holland stonden. "Vanaf dag een hebben die ovens niet goed gefunctioneerd", zegt Van de Nadort. Onjuist geïnformeerd Hij zegt dat toenmalig minister Hillen van Defensie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Die zei in 2010 dat er zes verbrandingsovens in Kamp Holland stonden en dat daarin het afval werd verbrand. "Maar die zes stonden in een ander kamp, in Kandahar", zegt Van de Nadort. "De minister heeft waarschijnlijk de locaties door elkaar gehaald." De jurist zegt ook dat het ministerie van Defensie nooit goede metingen bij de verbrandingsinstallaties heeft gedaan en nu niet goed met de zieke (oud-)militairen omgaat. "Defensie legt de bal bij hen neer. De militairen moeten maar aantonen dat het door de burnpits komt. Het is de omgekeerde wereld." Het ministerie van Defensie ontkent dat minister Hillen de Kamer in 2010 verkeerd heeft geïnformeerd. Volgens Defensie heeft de minister zich destijds gebaseerd op de specificaties van de vuilverbrandingsinstallatie. Daarin stond dat er twee ovens waren per installatie en er waren drie installaties met elk twee ovens, zegt het ministerie. Defensie onderzoekt nog wat destijds precies de technische defecten waren. Het ministerie benadrukt dat het in missiegebieden nu geen verbrandingsovens meer heeft en dat het afval daar tegenwoordig wordt afgevoerd via een 'contractor'.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen hebben hun plannen toegelicht in het programma Jinek. Zij vinden dat er speciale maatregelen nodig zijn omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen. "Mensen trekken het niet meer om te worden belaagd en bespuugd", zei VVD-Kamerlid Yesilgöz. "Het is een kleine gemeenschap, maar die heeft in verhouding veel te verduren. We moeten nu zeggen: dit accepteren we niet meer." Uitingen van haat en vijandigheden komen volgens de twee partijen niet alleen uit delen van de moslimgemeenschap, maar ook uit extreem linkse en extreem rechtse groeperingen. Nationaal Coördinator De partijen willen een Nationaal Coördinator die oplossingen bedenkt voor het op de juiste manier registreren van aangiften wegens geweld of andere incidenten met een antisemitisch motief. Dat zou ook de aangiftebereidheid van slachtoffers moeten vergroten. Ook vinden de partijen dat er zwaardere straffen moeten komen voor mensen die zich aan dit soort delicten schuldig maken. Ook moet er een eind komen aan bijvoorbeeld spreekkoren tijdens sportwedstrijden, die nu vaak geen gevolgen hebben. Leg dan de wedstrijd stil, zeggen de twee partijen. ChristenUnie-leider Segers: "De stilte van de omstanders, het wegkijken..." Het zijn situaties die geaccepteerd worden maar die eigenlijk niet kunnen, vindt hij. Er moet meer aandacht komen op scholen en op andere plekken in de samenleving voor de Joodse gemeenschap en de geschiedenis en oorzaken van antisemitische opvattingen, vinden de partijen. Vaker doen van aangifte Uit onderzoek van Eenvandaag en twee Joodse organisaties bleek in november dat de helft van de Joden in Nederland niet durft te laten zien dat ze een Joodse achtergrond hebben. In december verscheen er een onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten. Daaruit bleek dat bijna negen op de tien Joden het gevoel hebben dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Minister Grapperhaus wil naar aanleiding van dit onderzoek met de Joodse gemeenschap praten over het vaker doen van aangifte. Het gesprek is gepland op 4 februari. De initiatiefnota met de voorgestelde maatregelen van ChristenUnie en VVD wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.
vr, jan 18, 2019
Bron: NOS Politiek
De regels voor begraven en cremeren worden het komende jaar aangepast aan de wensen van nabestaanden. Ook voor mensen die tijdens hun leven willen kiezen voor nieuwe vormen van een uitvaart, zoals resomeren (het oplossen van een lichaam in vloeistof) komen er meer mogelijkheden. De Wet op de lijkbezorging wordt "toekomstbestendig" gemaakt, zo kondigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. Aanleiding zijn de wensen van nabestaanden en verzoeken die binnenkomen bij begrafenisondernemers en andere uitvaartorganisaties. D66-Tweede Kamerlid Den Boer drong eerder al aan op modernisering. Op dit moment kunnen nabestaanden de urn met de as van hun nabestaande pas een maand na de crematie in ontvangst nemen. Bij de laatste wijziging van wet vonden het kabinet en de Tweede Kamer dat nog een verstandige termijn. Mensen konden dan nadenken en overleggen over wat met de as te doen. In de praktijk blijkt dat veel nabestaanden dat al weten of dat de overledene daar zelf een uitspraak over heeft gedaan. De termijn wordt zo kort als haalbaar is. Joodse of islamitische geloofstraditie Daarnaast wordt de regel versoepeld dat een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd mag worden. Van deze termijn zal onder voorwaarden mogen worden afgeweken. Dat is om mensen tegemoet te komen die vanuit een joodse of islamitische geloofstraditie hun nabestaanden binnen 24 uur willen begraven. Nabestaanden geven ook aan dat zij het woord 'lijk' op de overlijdensverklaring onnodig kwetsend vinden. Dat woord zal worden vervangen door een minder gevoelig woord, zoals bijvoorbeeld 'lichaam'. Mogelijk wordt ook de naam van de Wet op de lijkbezorging zelf aangepast. Weggooien Er komt verder een oplossing voor begrafenisondernemers en crematoria die blijven zitten met asurnen die niet door nabestaanden worden opgehaald. Ze weten nu niet na hoeveel pogingen tot contact of na hoeveel tijd ze de urnen mogen weggooien. Daar komen regels voor. De laatste jaren zijn er nieuwe methoden van uitvaartverzorging bekend geworden, die in Nederland officieel niet mogen. Zoals bijvoorbeeld resomeren dus, waar minister Ollongren positief tegenover staat. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over deze en andere nieuwe methodes. Dat onderzoek wordt begin 2020 verwacht.
do, jan 17, 2019
Bron: NOS Politiek
De Tweede Kamer vindt dat het experiment met de teelt van staatswiet alleen kans van slagen heeft als de gebruikers de tijd krijgen om eraan te wennen. Daarom moeten coffeeshops in het begin zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet kunnen verkopen. De Kamer wil zo voorkomen dat klanten al op de eerste dag uitwijken naar de straathandel. Het kabinet zal later op de wens reageren. In het Kamerdebat over de proef pleitten niet alleen oppositiepartijen voor zo'n versoepeling, maar ook de regeringspartijen D66 en CDA lieten zich er positief over uit. D66-Kamerlid Bergkamp vergeleek de situatie met een kledingwinkel, die van de ene op de andere dag het hele assortiment vervangt. "Je weet niet wat voor soort kleding er is en hoe je klanten erop reageren. Dat zouden we een kledingwinkel ook niet aandoen." Zes tot tien gemeenten Zoals is afgesproken in het regeerakkoord komt er een experiment met het legaal produceren van cannabis, die mag worden geleverd aan de zes tot tien gemeenten die aan de proef meedoen. Minister Grapperhaus benadrukte dat hij niet van plan is het aantal gemeenten uit te breiden, maar dat er wel een 'controlegroep' van nog eens zes tot tien gemeenten komt. De proef duurt vier jaar en kan eventueel anderhalf jaar worden verlengd, maar loopt daarna af. Dat betekent dus dat een volgend kabinet moet besluiten wat er dan moet gebeuren. Minister Bruins wil niet vooruitlopen op dat besluit. Volgens hem is het experiment een succes als de effecten op de volksgezondheid en de criminaliteit kunnen worden gemeten. Zoals het er nu naar uitziet, zal de proef over ongeveer twee jaar beginnen. Verschillende visies De regeringspartijen steunen het experiment dus, maar in het debat bleek nog eens dat ze heel verschillend over drugs denken. CDA-woordvoerder Van Toorenburg zei dat ze het liefst alle coffeeshops zou sluiten. "Drugs zijn niet goed en ik vind coffeeshops misdadigers; niemand moet trots zijn op zo'n vak." Woordvoerder Van der Graaf van de ChristenUnie zei dat het experiment niet uit de koker van de ChristenUnie komt, maar dat de partij wil aan de proef wil meedoen. "Dit is geen stap naar een nieuwe situatie, maar een proefopstelling om tot nieuwe kennis te komen." D66 had juist graag verder willen gaan. Kamerlid Bergkamp zou de teelt van wiet het liefst landelijk reguleren, maar haar initiatiefwet daarvoor is nog niet door de Eerste Kamer. Bergkamp is blij dat er nu "ervaring wordt opgedaan met het telen van wiet." De VVD vindt het experiment "de moeite waard". Maar ook woordvoerder Laan-Geselschap wil niet te veel vooruitlopen op wat er met de resultaten wordt gedaan. Te mager Ook de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA staan in grote lijnen positief tegenover de proef, maar vinden hem om sommige punten te mager. Zo zouden ze het aantal gemeenten dat meedoet het liefst uitbreiden. De PVV en de SGP zien niets in het experiment. Volgens PVV-Kamerlid Helder is het principieel onjuist om een bij wet verboden product te laten produceren. En SGP-woordvoerder Bisschop zei dat je als overheid "gewoon niet aan drugsgebruik moet willen meewerken".
do, jan 17, 2019
Bron: NOS Politiek
Minister Van Nieuwenhuizen heeft een nieuw plan gemaakt voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Ze hoopt daarmee de Europese Commissie te overtuigen, die tot nu toe opening van de luchthaven in Flevoland tegenhoudt. Het kabinet wil dat Lelystad een overloopluchthaven van Schiphol wordt. Vakantievluchten moeten naar Lelystad, zodat er op Schiphol ruimte komt voor intercontinentale vluchten en vrachtvluchten. Zelfstandige groei van Lelystad, door nieuwe aanbieders, was in de oorspronkelijke plannen niet de bedoeling. De Europese Commissie keurde die plannen af, omdat ze in strijd zouden zijn met concurrentieregels. Prioriteit Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze haar plannen daarom heeft aangepast. Er komt meer ruimte voor nieuwe aanbieders die willen vliegen vanaf Lelystad. Bij de verdeling van de eerste 25.000 slots wordt wel prioriteit gegeven aan vluchten die overgeheveld zijn vanaf Schiphol. De ruimte die daardoor vrijkomt op Schiphol mag alleen gebruikt worden voor vluchten met veel overstappers, zogeheten transfervluchten. Er komt een lijst met toegestane bestemmingen. Op vluchten daarnaartoe is nu minimaal 10 procent van de passagiers een overstapper. Ook voor Lelystad stond er in de oorspronkelijke plannen een lijst, met vooral vakantiebestemmingen. Die wordt nu geschrapt. "Dit houdt in dat maatschappijen vrij mogen kiezen waarheen ze vliegen, passend binnen de luchthaveninfrastructuur", schrijft Van Nieuwenhuizen. De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld. Van Nieuwenhuizen zei eerder dat ze gaat proberen de luchthaven per 2020 in bedrijf te hebben, maar dat het wel moeilijk zal worden.
do, jan 17, 2019
Bron: NOS Politiek
Het kabinet moet plannen gaan maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, adviseert dat in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB. Volgens Camps zal verdere verlaging van de aftrek meer rust brengen op de onstuimige woningmarkt. In tijden van economische groei, zoals nu, raakt die markt al gauw oververhit. De renteaftrek heeft een prijsopdrijvend effect. Door de aftrek te beperken kan de rente zijn dempende werk op de vraag beter doen, zo redeneert hij. Bovendien verkleint het de kans op 'onderwaterhypotheken', waarbij de lening groter is dan de waarde van de woning. "De combinatie van hoogconjunctuur met de historisch lage rente maakt dit een logisch moment om door te pakken", schrijft Camps. Rutte III heeft al afgesproken dat de aftrek vanaf volgend jaar versneld verlaagd wordt, naar 36,9 procent. Camps vindt dat een stap in de goede richting, maar pleit voor een nog verdere beperking. Een percentage noemt hij daarbij niet. Actieplan voor onderwijs In het algemeen vindt Camps dat het kabinetsbeleid te veel wordt bepaald door schommelingen in de economie. Er worden dan vaak maatregelen genomen die op korte termijn lucht geven, maar niet bijdragen aan een oplossing op de lange termijn. De overheid moet wat hem betreft sturender gaan optreden. Op de woningmarkt, maar ook in het onderwijs. Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor het onderwijs. Het studieaanbod sluit steeds minder aan bij wat de economie vraagt en dat bedreigt onze productiviteit en daarmee onze welvaart. De studentenstop (numerus fixus) bij technische studies moet worden afgeschaft en het lesprogramma moet beter worden aangepast aan de moderne tijd: "Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen."
do, jan 17, 2019
Bron: NOS Politiek
De noodzaak voor bedrijven om zich voor te bereiden op een no-deal-brexit is alleen maar toegenomen. nu het Britse Lagerhuis gisteravond de brexit-deal van premier May met grote meerderheid heeft verworpen. "De periode van onzekerheid wordt verlengd en het risico op no-deal is enorm vergroot. We zitten nu in een periode van extreme tijdnood", zegt voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Het ziet er allemaal zo chaotisch rommelig en irrationeel uit dat je het ergste moet vrezen. Dat betekent schade voor bedrijven en werkgelegenheid in Nederland, maar nog veel meer in het Verenigd Koninkrijk zelf." Het VK is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Nederland veel belang bij een "goed onderhandelde brexit", al moeten we er steeds meer rekening houden dat er dus geen akkoord komt. "Vooral in onze land- en tuinbouwsector zijn er hele grote leveranciers aan het Verenigd Koninkrijk", zegt Blok. "De beroemde komkommer- en tomatensandwiches zijn belegd met Nederlandse komkommers en tomaten. Dat belang is echt heel groot." En als het aan de minister ligt, blijft dat ook zo. "Maar het is nu eerst aan het Britse parlement om duidelijk te maken wat zij nu eigenlijk willen." Hoewel de Europese Unie ervoor openstaat om een andere brexit-deal te bespreken, bereiden bedrijven en overheidsinstanties zich voor op het zwartste scenario. 'Prepare for the worst, hope for the best', zeggen ze in goed Nederlands. "Het lijkt ver van je bed, maar de urgentie lijkt na gisteren hoger", zegt Birgit Oosterhuis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Ondernemers die goed beslagen ten ijs willen komen, raden we aan de impactscan te doen." Inmiddels hebben zo'n 39.000 bedrijven met deze online-tool de mogelijk onverwachte gevolgen van een brexit gezien. Begin vorige maand waren dat er nog 30.000. Niet overdreven De Rotterdamse haven hamert er bij bedrijven die naar Engeland exporteren op om douanenummers aan te vragen, te zorgen dat hun btw-aangiftes op orde zijn en hulp te zoeken als ze geen aangifte kunnen doen. "Die jongens hebben het druk, dus bel alvast." En dat is niet overdreven, gezien het grote tekort aan douaniers. Er zijn 750 tot 900 extra mensen nodig, ook voor de andere havens, Schiphol en andere grensposten. Daar zijn er inmiddels 300 van gevonden, anderen worden opgeleid. Daarnaast zijn douaneagenten nodig die bedrijven helpen om aangifte te doen. Zijn die eenmaal gevonden, dan duurt het nog twee jaar voordat ze zijn opgeleid. 100 extra dierenartsen nodig Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is druk bezig het werven van extra personeel voor na de brexit. Daar zijn 143 nieuwe mensen nodig, onder wie maar liefst honderd dierenartsen. Die moeten straks levende dieren en dierlijke producten controleren die vanuit het VK worden ingevoerd, of die vanuit Nederland juist de Noordzee over gaan. Omdat het heel moeilijk is om toezichthoudende dierenartsen te vinden, zoekt de NVWA in de hele Europese Unie. In september zijn 25 buitenlandse artsen begonnen met een Nederlandse taalcursus. In april starten nog eens 36 nieuwe NVWA-dierenartsen met zo'n cursus. Wegstemmen 'dramatisch' Omdat de 'one-stop-security' kan blijven, is voor Schiphol inmiddels de grootste zorg weggenomen. Vliegpassagiers vanuit het VK op de Nederlandse luchthaven overstappen, hoeven niet nogmaals door de beveiliging. "Dat is goed voor het reisgemak, overstaptijd en daarmee onze hubfunctie", zegt een woordvoerder. Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemde het wegstemmen van het brexit-akkoord gisteravond dramatisch. De organisatie bereidt zich voor op lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk een tekort aan transportvergunningen. "We zijn afhankelijk van de hele keten. Als een paar vrachtauto's hun papieren niet op orde hebben, staat de boel bij de ferryterminal stil."
wo, jan 16, 2019
Bron: NOS Politiek
Een besloten overleg vandaag in Utrecht over investeringen in verkeer en woningbouw in de vier grote steden. Aan tafel zitten burgemeesters en wethouders uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en premier Rutte. De gemeenten willen van het kabinet geld om grote infrastructurele projecten te financieren. Ook wordt waarschijnlijk besproken hoe belangrijke bouwprojecten versneld kunnen worden en hoe andere investeerders erbij kunnen aanhaken. Een deel van het geld dat de steden willen, is bedoeld voor openbaar vervoer, en dat is belangrijk zegt transporthoogleraar Bert van Wee (TU Delft). Hij vertelt dat het bij grote woningbouwprojecten verstandiger is om meteen openbaar vervoer te regelen, omdat bewoners anders gewend raken aan hun route met de auto. "Dan wordt het veel moeilijker om ze uit de auto te krijgen." Hij wijst in een gesprek met het Radio 1 Journaal op de plannen om in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zo'n 70.000 woningen te bouwen. "Dan zal je iets moeten met het openbaar vervoer." Opties verkennen Het probleem is dat het kabinet de budgetten voor transport in een plan al tot 2030 heeft vastgelegd, zegt Van Wee. Volgens hem lopen steden daar tegenaan als er nieuwe projecten bijkomen, zoals nu het geval is door de woningnood. Het geld kan vrijkomen door een ander project te schrappen, of er moet geld worden gevonden buiten de begroting om andere investeerders te vinden, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Van Wee verwacht dat dit nu gebeurt, in een besloten vergadering, zodat de partijen ongestoord kunnen praten. "Ik vermoed dat ze opties aan het verkennen zijn." Ook wijst hij erop dat bij een openbaar gesprek andere gemeenten zouden kunnen denken dat er geld te halen valt en dan ook mee willen profiteren. Hoe groeien de grote steden? Amsterdam: In het Westelijk Havengebied komen tussen de 40.000 en 70.000 nieuwe woningen. Het is de bedoeling dat de auto een kleine rol krijgt in dit gebied. Oftewel: mensen moeten met de fiets en het OV, maar dan moet dat er wel OV zijn. Utrecht: Er moeten 25.000 duurzame woningen gebouwd worden in de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn en het Beurskwartier. In totaal wil Utrecht zo'n 70.000 woningen bouwen. De stad groeit dan van 340.000 inwoners nu naar 410.000 na 2030. Rotterdam: In Rotterdam wordt de wijk Feyenoord City gepland. Daar moeten, naast het voetbalstadion, ook tienduizenden woningen gebouwd worden. Daarnaast komen er in de stad meerdere nieuwe woontorens. Ook Rotterdam zal naar verwachting fors groeien: van 638.000 nu, naar 694.000 inwoners in 2030. Den Haag: De stad groeit de komende 20 jaar van 539.000 inwoners tot meer dan 600.000 inwoners. De enige plek waar nog grootschalig gebouwd kan worden, is de Binckhorst, een bedrijventerrein op de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar moet op termijn een nieuwe wijk komen voor 100.000 inwoners.
wo, jan 16, 2019
Bron: NOS Politiek
De ex-vrouw van Tweede Kamerlid Dion Graus heeft aangifte tegen hem gedaan, schrijft De Telegraaf. Ze beschuldigt Graus ervan dat hij haar heeft gedwongen om seks te hebben met anderen. Ook zou hij haar meermaals hebben bedreigd en een keer hebben geslagen. Graus ontkent alle aantijgingen. Volgens het PVV-Kamerlid is zijn ex in de war en kan ze niet omgaan met de scheiding. De relatie van de twee liep voor de zomer op de klippen. Privé-beveiligers De ex-vrouw van Graus werkt voor de Tweede Kamerfractie van de PVV. Jarenlang deed ze dat onbetaald voor haar man, maar sinds de scheiding staat ze op de loonlijst van de PVV, schrijft de krant. Aan De Telegraaf vertelt de vrouw dat ze van Graus seks moest hebben met zijn privé-beveiligers om ze te betalen. Ook spreekt ze over psychische mishandeling. Graus zou haar stelselmatig hebben gekleineerd en hebben gedreigd met fysiek geweld, wat een keer resulteerde in een klap. Het Kamerlid wijt de beschuldigingen aan de psychische toestand van zijn ex. "Ik heb opnames waarin ze zegt dat ik de liefste man ben. Ik heb nooit iemand geslagen, ik heb nooit iemand gedreigd." Gebrek aan bewijs Graus is eerder beschuldigd van mishandeling binnen een relatie, maar niet vervolgd. Een andere ex-vrouw deed in 2003 aangifte van mishandeling. Volgens haar had Graus haar keel dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Het Openbaar Ministerie ging destijds niet over tot vervolging wegens gebrek aan bewijs, maar concludeerde een paar jaar later dat er wel degelijk voldoende bewijs was. Op de laatste aangifte willen politie en justitie niet reageren, schrijft De Telegraaf. PVV-leider Wilders geeft wel een reactie aan de krant: "Dion Graus heeft tegen mij alle aantijgingen ten stelligste ontkend. Zonder bewijs van het tegendeel kan ik niet anders dan ervan uitgaan dat dat zo is."
wo, jan 16, 2019
Bron: NOS Politiek
Staatssecretaris Van Ark vindt het "onacceptabel en heel erg om te zien" wat er in veel nagelsalons in Nederland gebeurt. Ze roept mensen op om de misstanden die ze zien of waar ze over horen, te melden bij de Inspectie SZW. "De inspectie handelt door meldingen, dan kunnen ze interveniëren. Het is daarom van belang dat we allemaal oren en ogen open houden, omdat we het niet alleen kunnen." In Nederland is er nauwelijks sprake van toezicht op de snelgroeiende nagelsector, terwijl er zorgwekkende signalen zijn van mensenhandel en uitbuiting. De nagelsalons zijn al langer aantrekkelijk voor criminelen, om er geld wit te wassen of illegalen te laten werken. Er zijn geen regels over het beginnen van een nagelsalon, veel mensen kunnen er tegelijk werken en er wordt vaak contant betaald. De nagelsalons zijn volgens Van Ark echter niet de grootste prioriteit voor de Inspectie, maar dat kan veranderen als er meer meldingen binnenkomen. "Wat mij betreft is het probleem groot bij de salons, maar is het probleem van uitbuiting en mensenhandel breder. We moeten er samen de schouders onder zetten. Er zijn ook sectoren die nog minder in het daglicht staan, maar waar ook sprake is van mensenhandel", zegt de staatssecretaris. Criminele netwerken CDA-Kamerlid Kuik betreurt dat er nu nog weinig controles plaatsvinden door de inspectie. "Die moeten omhoog, omdat we zien hoeveel criminaliteit achter de nagelsalons zit. We willen dat mensen beschermd worden en er geen uitbuiting plaatsvindt. We moeten onderzoeken of er criminele netwerken achter zitten." Ook VVD-Kamerlid Aartsen wil dat de nagelstudio's een prioriteit worden voor de inspectie. "Het is heel erg dat je je nagels laat doen en dat dan blijkt dat er mensenhandel of illegale uitbuiting achter zit. Dat moet niet kunnen in Nederland." De Nationale Politie ziet vooralsnog geen aanleiding voor een groot onderzoek naar misstanden in de nagelsalonsector, omdat er te weinig meldingen zijn. PvdA-Kamerlid Kuiken is bezorgd: "We zien dat het Openbaar Ministerie en de politie eigenlijk niet de middelen krijgen om deze misstanden aan te pakken en dat is onacceptabel. Dat betekent dat we vrouwen en kinderen in situaties laten leven die we echt niet willen". In Nederland is de nagelmarkt groeiende. De Kamer van Koophandel telt ongeveer 9000 zaken die iets met nagels doen, in 2013 waren dat er nog 6000.
di, jan 15, 2019
Bron: NOS Politiek
Het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, kan onvoldoende onafhankelijk zijn werk doen. Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig onderzoek te beïnvloeden en "de leiding van het ministerie en het WODC nemen hun zorgplicht voor een werkomgeving met verantwoordelijke onderzoekspraktijken onvoldoende serieus". Dat is de stevige conclusie van een derde onderzoekscommissie, onder leiding van professor Marc Hertogh. Onder meer de onafhankelijkheid van het WODC moet juridisch beter worden gewaarborgd en het instituut moet verhuizen naar een plek buiten het ministerie. De derde commissie deed onderzoek naar de door Nieuwsuur onthulde WODC-affaire, ruim een jaar geleden. Toen bleek dat rapporten van het WODC over softdrugsbeleid onder druk van beleidsambtenaren zowel in vraagstelling als inhoudelijk waren aangepast. Klokkenluider Marianne van Ooyen deed daarover bij herhaling intern haar beklag, maar zowel het ministerie als de leiding van het WODC ging daar niet goed mee om. Afgelopen zomer stelde een eerste commissie al vast dat de leiding van het ministerie en het WODC bij de afhandeling van de klachten van Van Ooyen hadden gefaald. Directeur Frans Leeuw van het WODC kondigde naar aanleiding van dat rapport zijn vertrek aan. Dit najaar stelde een tweede commissie vast dat er 'onbehoorlijk' was gehandeld bij de totstandkoming van de rapporten, maar dat de kwaliteit van de rapporten zelf daar niet onder geleden had. De laatste commissie, die naar de algemene werkwijze van het WODC keek, zet vandaag wel kritische kanttekeningen bij de kwaliteit van WODC-onderzoeken. "Hierdoor is de onafhankelijkheid van het WODC geschaad en staat vooral bij politiek gevoelige onderwerpen de deugdelijkheid van het onderzoek soms onder druk." De commissie heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat rapporten "op grote schaal zijn aangepast". De commissie deed in opdracht van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de relatie tussen het WODC en de beleidsafdelingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
di, jan 15, 2019
Bron: NOS Politiek
Er komt geen algemeen verbod op houtkachels. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat ze zich wel wil inzetten om de belangrijkste gezondheidseffecten te beperken. Zo wil ze sneller strengere eisen gaan stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen en mensen met zo'n kachel waarschuwen als het ongeschikt weer is om te stoken. De helft van de mensen zegt wel eens last te hebben van houtkachels, open haarden en vuurkorven, vooral mensen met luchtwegproblemen zoals astma. Tien procent van de bevolking wil een stookverbod, maar de helft van de Nederlanders staat juist positief tegenover het stoken van hout. Zij associëren het vaak met gezelligheid. "Deze cijfers maken duidelijk dat het een onderwerp is met veel verschillende standpunten en geen pasklare oplossingen", schrijft Van Veldhoven. Ze wil in ieder geval de uitstoot van schadelijke stoffen, met name fijnstof, zo veel mogelijk beperken. Over drie jaar zouden er sowieso strengere Europese regels gaan gelden voor houtkachels. Ze moeten een veel hoger rendement krijgen (minimaal 75 procent) en mogen nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten. Van Veldhoven wil de invoering van die strengere eisen nu naar voren halen: per 1 januari 2020 mogen er alleen nog maar kachels worden verkocht die aan de nieuwe normen voldoen. De staatssecretaris wil op die manier ook voorkomen dat fabrikanten de komende jaren massaal ouderwetse kachels op de Nederlandse markt dumpen. Ze wijst erop dat Duitsland en België het beleid rond houtkachels al een tijdje geleden aangescherpt hebben. Mensen met een houtkachel moeten beter voorgelicht worden over de beste manier van stoken. Niet iedereen is zich er voldoende van bewust dat de rook overlast en gezondheidsproblemen kan opleveren, schrijft Van Veldhoven. Het gebruikte hout moet goed droog zijn en de kachel moet niet worden aangestoken als de luchtkwaliteit al slecht is of bij windstil weer. Dan blijft de rook te veel hangen. Sms-je Het KNMI en het RIVM zijn daarom bezig met het vormgeven van een 'stookalert'. Stokers kunnen dan een berichtje krijgen, bijvoorbeeld een sms-je, als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Volgens Van Veldhoven kan het systeem volgende winter operationeel zijn. Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, vindt de staatssecretaris. Die kunnen iemand een stookverbod opleggen, maar hebben vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook. Daarom heeft Van Veldhoven TNO opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen, dat gemeenten kunnen gebruiken om metingen uit te voeren in de rook uit een schoorsteen.
di, jan 15, 2019
Bron: NOS Politiek