NOS Politiek

-- Berichten van gisteren of eerder.
Turkse weekendscholen in Nederland staan niet onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, maar minister Koolmees houdt naar eigen zeggen wel een oogje in het zeil. "We proberen een beeld te hebben van wat daar precies gebeurt", zei de minister van Sociale Zaken na de ministerraad. De NOS bracht in augustus naar buiten dat de Turkse overheid subsidie wil geven voor het opzetten van weekendscholen voor jonge Turken in het buitenland. Die krijgen dan een paar uur per week les in onder meer de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst. Koolmees schreef deze week aan de Tweede Kamer dat de Turkse regering tot nu toe zo'n vijftien subsidieaanvragen vanuit Nederland heeft gekregen. Hij voegde daaraan toe dat de weekendscholen niet onder toezicht van de inspectie staan, omdat het om informele scholen gaan, die niet bekostigd worden door de Nederlandse overheid. 'Anti-democratisch gedrag' "Maar je voelt wel aan dat het onderwijs op die scholen belemmerend kan werken voor de integratie van Turkse Nederlanders", zei Koolmees vanmiddag. "Vandaar dat ze mijn aandacht hebben. Ook als er sprake is van anti-democratisch gedrag, maak ik me daar zorgen over. Als er signalen zijn van problematisch gedrag, dan grijpen we in. Het is belangrijk om dat in de gaten te houden." Minister Blok van Buitenlandse Zaken was onlangs op bezoek in Ankara en heeft toen afgesproken dat Turkije "maximale transparantie" nastreeft over het project voor de weekendscholen.
vr, nov 16, 2018
Bron: NOS Politiek
Het kabinet gaat in cassatie in de Urgenda-zaak, de laatste mogelijkheid om een gerechtelijke uitspraak aan te vechten. In de Urgenda-zaak legden de rechter en het hof het kabinet op bepaalde klimaatdoelen te halen. Minister Wiebes zegt dat de Staat geen bezwaar maakt tegen de inhoud van de Urgenda-uitspraak. "We gaan het vonnis uitvoeren", zegt Wiebes. Maar het gaat om een principekwestie, zegt hij. "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten." Broeikasgassen Op 9 oktober bekrachtigde het gerechtshof in Den Haag het eerdere vonnis in de zaak van klimaatorganisatie Urgenda. De Staat moet maatregelen nemen, zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 is teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990. Het hof oordeelde dat deze klimaatmaatregelen behoren tot "de zorgplicht" van de overheid. Ook sprak het hof van een "reële dreiging" door klimaatverandering. De rechter deed op deze manier een uitspraak over wat ministers en politieke partijen moeten doen. Cassatierechtspraak wordt gedaan door de Hoge Raad. Die beoordeelt niet de inhoud van de zaak maar of het recht en de procesregels goed zijn toegepast.
vr, nov 16, 2018
Bron: NOS Politiek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar een topambtenaar een netto buitenlandvergoeding van tienduizenden euro's toegekend, terwijl hij feitelijk in Nederland woonde. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op vragen van de NOS. Het gaat om Henk Brons, die tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2018 vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten was. In zijn laatste negen maanden als vertegenwoordiger verbleef hij slechts achttien dagen op zijn post in Curaçao. Hoewel dit in strijd is met de richtlijnen, gaf de hoogste ambtenaar op het ministerie toestemming voor de regeling. Momenteel is Brons directeur-generaal Koninkrijksrelaties op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was hij jarenlang verantwoordelijk voor de Rijksvoorlichtingsdienst. Ambtenaren die zich namens Nederland vestigen in het buitenland hebben recht op een onkostenvergoeding, omdat ze vaak allerlei extra kosten maken. Zo kan het leven ter plaatse duurder zijn en hebben ze soms dubbele woonlasten. Twee banen Brons kreeg de vergoeding vanaf 2015, toen hij naar Curaçao verhuisde om Nederland daar te vertegenwoordigen. De situatie veranderde toen hij er in september vorig jaar er een tweede functie bij kreeg: hij werd ook waarnemend directeur Koninkrijksrelaties op het ministerie in Den Haag en verhuisde daarvoor terug naar Nederland. De secretaris-generaal op het ministerie stemde ermee in dat hij zijn buitenlandvergoeding behield. Of de toenmalig minister, en later de staatssecretaris, op de hoogte was van regeling, kan het ministerie niet zeggen. Ruim negen maanden bleef Brons de functies in Den Haag en op Curaçao combineren. In die periode was hij uiteindelijk achttien dagen als vertegenwoordiger op het eiland en ontving hij een netto vergoeding van rond de 4500 euro per maand. In totaal ontving hij in deze periode 41.745 euro. Omgerekend is dat een onkostenvergoeding van 2319 per dag dat hij op Curaçao was. Hij verbleef daarnaast 26 dagen op Sint-Maarten en Aruba, maar die bezoeken mocht hij als dienstreizen declareren. Maatwerk Om aanspraak te maken op de vergoeding, moet je in het buitenland wonen en mag je niet langer dan zestig dagen aaneengesloten ergens anders verblijven. Het ministerie handelde dus niet volgens de richtlijnen. "Naar redelijkheid" kan de minister bepalen dat er uitzonderingen op de regel worden gemaakt als de regeling in een bepaalde situatie niet voldoet. Het ministerie stelt in een reactie dat er formeel geen sprake was van een verhuizing naar Nederland, maar dat Brons "gedetacheerd" werd naar Nederland, waardoor "maatwerk moest worden geleverd". De gedachte was dat Brons weer zou terugkeren naar Curaçao. Het ministerie wil niet zeggen of er ooit is gesproken over het terugbetalen van de buitenlandvergoeding, toen afgelopen zomer bleek dat het niet om een tijdelijk verblijf ging en Brons in negen maanden nauwelijks op Curaçao is geweest, Businessclass De 41.000 euro komt boven op het onbelaste salaris van Brons, in 2017 was dat 181.000 euro. Van dit bedrag hoefde hij ook geen huur, gas, water en licht voor zijn ambtswoning op Curaçao te betalen: zijn totale vergoeding was namelijk nog hoger, maar zijn woonlasten zijn er door het ministerie al van afgetrokken. Het bedrag was niet alleen voor Brons zelf, maar ook voor zijn echtgenote, die aanvankelijk mee verhuisde naar het eiland. Toen zij vorig jaar met hem terugging naar Nederland, werd dat onderdeel van het bedrag niet door het ministerie aangepast. Ook werd afgesproken dat het echtpaar, boven op de standaardregeling, gezamenlijk vier businessclass-retourvluchten zou krijgen. Voor 7000 euro vloog zijn echtgenote tweemaal naar Curaçao. Volgens het ministerie om de definitieve verhuizing voor te bereiden en om het afscheid van haar echtgenoot bij te wonen. Volledige reactie van het ministerie: Voor de duur van de plaatsing op Curaçao is gebruik gemaakt van de regelingen, zoals beschreven in het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en een aantal aanvullende afspraken. Deze afspraken bleven bij de detachering intact, vooraf schriftelijk vastgelegd en herbevestigd bij de tijdelijke detachering. Het was een complexe tijd op de eilanden met veel bestuurswisselingen en politieke instabiliteit. Ook op het ministerie waren gelijktijdig veel wisselingen, met het vertrek van de toenmalige Directeur Koninkrijksrelaties, de Secretaris-Generaal en de start van het nieuwe kabinet. Daarnaast kreeg het eiland Sint-Maarten, in een later stadium, te maken met orkaan Irma. Het ministerie heeft daarom destijds een indringend beroep gedaan op de heer Brons, om tijdelijk de functie van Directeur Koninkrijksrelaties op zich te nemen. Gezien deze bijzondere omstandigheden van dat moment, en het feit dat er in deze periode sprake was van een dubbelfunctie, zijn deze specifieke afspraken gemaakt. De heer Brons heeft geheel conform deze afspraken zijn beide functies naar volle tevredenheid uitgeoefend. Van deze specifieke situatie was geen eerder voorbeeld, er moest maatwerk worden geleverd. Terugkeer naar de oude functie was immers gedurende de hele periode een reëel perspectief. Deze bijzondere tijd vroeg om een snelle detachering van iemand, met specifieke kennis van het Caribisch gebied. Daarbij speelde de onduidelijkheid over de invulling en ontwikkeling van het functiehuis van de Directeur Koninkrijksrelaties (inmiddels Directeur-Generaal Koninkrijksrelaties) en de urgentie van de noodhulp na de orkaan op Sint-Maarten mee. Daardoor is ook besloten tot de verlenging. De regelingen vanuit het VUBZK zijn daardoor ook langer voortgezet dan was voorzien.
vr, nov 16, 2018
Bron: NOS Politiek
De griffierechten voor civiele zaken over relatief kleine bedragen gaan omlaag, die voor grote bedragen stijgen juist. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil met deze aanpassingen tegemoetkomen aan de kritiek dat de huidige tarieven de toegang tot de rechter te veel zouden belemmeren. In 2011 zijn de griffierechten omhoog gegaan en sindsdien is er veel discussie over geweest, ook in de Tweede Kamer. Onder meer het midden- en kleinbedrijf klaagt dat het voor vorderingen van iets meer dan 500 euro een griffierecht van 476 euro moet betalen. Daarom stappen ondernemers niet snel naar de rechter met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro. Dekker wil het tarief voor bedrijven nu verlagen naar 300 euro. Particulieren betalen voor zo'n vordering voortaan een griffierecht van 200 in plaats van 226 euro. Het mag de schatkist niks kosten De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat een lager tarief voor bedrijven uiteindelijk ook ten goede komt aan particulieren. Als een particulier een zaak verliest, en de proceskosten moet vergoeden, is dat bedrag in dit soort gevallen lager dan vroeger. Dekker benadrukt dat de aanpassingen de schatkist geen geld mogen kosten en dat daarom tegenover de verlaging van lage tarieven ook een verhoging van hogere moet staan. Voor een vordering voor een bedrag tussen 5000 en 12.500 euro moet een bedrijf nu 476 euro betalen; dat wordt 641 euro. Voor een particulier stijgt het bedrag van 226 naar 304 euro. Het hoogste griffierecht (voor zaken over bedragen boven 100.000 euro) gaat voor bedrijven van bijna 4000 euro nu naar ruim 5300 euro in de toekomst.
vr, nov 16, 2018
Bron: NOS Politiek
Werkgevers en vakbonden hebben na een marathonoverleg geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg begon gisteravond om 21.00 uur en is de hele nacht doorgegaan. De gesprekken worden na het weekend voortgezet. Premier Rutte schoof voor de derde keer aan bij het overleg over de hervorming van het pensioenstelsel. Het pensioenstelsel is vooral een kwestie tussen werkgevers en vakbonden, maar omdat aanpassingen in bijvoorbeeld de AOW-leeftijd een belangrijk thema zijn in de gesprekken, is de premier erbij aanwezig.
vr, nov 16, 2018
Bron: NOS Politiek
De politie wil alle agenten die op 112-meldingen afgaan, voorzien van een stroomstootwapen. Vandaag heeft de politie aan de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd het wapen landelijk in te voeren. De politie wil ieder basisteam in Nederland (168 in totaal) uitrusten met een aantal stroomstootwapens. Agenten kunnen die dan meenemen als ze de straat op gaan. Op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie het stroomstootwapen getest. Agenten waren positief; volgens hen is het een bruikbare aanvulling op de wapenstok en pepperspray. Ook hoeven ze minder vaak te schieten of de politiehond in te zetten. Tijdens de pilot is het stroomstootwapen ruim 300 keer gebruikt. Volgens de politie heeft geen enkele verdachte, agent of omstander ernstig letsel opgelopen. Vaak is dreigen met het wapen al genoeg om een verdachte onder controle te krijgen. In twee derde van de gevallen waren de verdachten onder invloed van drank of drugs of verkeerden ze in verwarde toestand. De Tweede Kamer vroeg eerder om het wapen niet meer te gebruiken in psychiatrische klinieken. De politie zegt het stroomstootwapen zo min mogelijk te willen gebruiken in ggz-instellingen, maar wil het gebruik daar niet bij voorbaat uitsluiten. Wel heeft de politie inmiddels bepaald dat alleen van afstand op een verdachte geschoten mag worden. Het wapen direct op het lichaam van een verdachte drukken om een stroomstoot uit te delen, mag alleen nog in noodgevallen. De politie stelt ook voor het stroomstootwapen technisch aan te passen, zodat een stroomstoot maximaal vijftien seconden duurt. De politie denkt er vijf jaar voor nodig te hebben voordat alle agenten zijn opgeleid om met het wapen te werken. Hoeveel de invoering van het stroomstootwapen zou kosten, is nog niet duidelijk. Amnesty International uitte eerder ernstige bezwaren tegen het gebruik van de taser. Het zou alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt mogen worden door specialisten, en zeker niet door elke agent. Volgens Amnesty kunnen er anders doden gaan vallen.
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Vanaf vandaag worden de Haringvlietsluizen geregeld op een kier gezet. Daardoor kunnen vissen erdoorheen zwemmen en komt er weer een verbinding tussen de grote rivieren en de Noordzee. Het principebesluit daartoe is al veel eerder genomen, maar het duurde nog jaren voordat het in de praktijk werd ingevoerd. Minister Van Nieuwenhuizen stelde vandaag het zogeheten Kierbesluit in werking. Door de sluizen regelmatig op een kier te zetten, kunnen bijvoorbeeld de zalm en zeeforel het Haringvliet en het rivierengebied erachter inzwemmen om daar te paaien. Drink- en landbouwwater gegarandeerd De Haringvlietdam, die in 1971 als onderdeel van de Deltawerken werd voltooid, vormde tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Door het Kierbesluit zal het westelijk deel van het Haringvliet gaan verzilten. Het water ten oosten van de lijn Middelharnis-Spui blijft zoet: om dat te realiseren zijn de afgelopen jaren nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd. "Daarmee is goed drink- en landbouwwater gegarandeerd", zegt Van Nieuwenhuizen. De sluizen gaan vanwege de droogte vandaag nog niet echt open. Zodra de waterstand in de rivieren hoog genoeg is, gaat Rijkswaterstaat stapsgewijs de sluizen op een kier zetten. De minister benadrukt dat de sluizen dichtgaan als er te veel zout het Haringvliet binnenkomt.
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Nederland weet nog niet wat het aanmoet met het VN-migratiepact. Dat is een serie afspraken over migratie die volgende maand in de Marokkaanse stad Marrakech wordt goedgekeurd. De verklaring is omstreden. Een aantal landen heeft laten weten dat het niet akkoord gaat. Er was sprake van dat Nederland vandaag de knoop zou doorhakken. Maar juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben in elk geval deze week nog nodig om te bestuderen welke gevolgen de overeenkomst kan hebben voor het Nederlandse asielbeleid. Bronnen in Den Haag melden dat er inmiddels wordt gekeken naar een Europees 'inlegvel', waarop nog eens benadrukt wordt dat het pact juridisch niet bindend is. Daarmee wordt dan tegemoetgekomen aan de angst dat advocaten met de tekst in hun hand kunnen zeggen dat iemand recht heeft op een verblijfsvergunning, terwijl daar zonder het pact geen sprake van zou zijn. 'Misvattingen' "We zijn nog in beraad", zegt minister Kaag "We laten nog even goed onderzoeken wat de kaders zijn." Zij benadrukt dat in de verklaring zelf ook al staat dat de afspraken niet bindend zijn. Maar er zou nu dus worden gekeken of dat op een extra velletje papier nog eens met zoveel woorden kan worden gezegd. Volgens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn er veel misvattingen over de inhoud van het pact. Het is naar haar mening vooral nuttig voor landen die nog heel weinig migratiebeleid hebben. Die kunnen er suggesties uit overnemen. Nederland valt daar niet onder. "Wij zitten daar al ver boven." 'Claim' In de Tweede Kamer zijn de PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus tegen goedkeuring van de verklaring. PVV-leider Wilders zegt tegen elk pact te zijn ("bindend of niet"), "dat ertoe kan leiden dat mensen denken dat ze een claim hebben om Nederland binnen te komen". Dat staat wat hem betreft haaks op pogingen om minder mensen toe te laten. CDA-Kamerlid Buma wijst erop dat de discussie op dit moment niet alleen in Nederland wordt gevoerd, maar in ook in veel andere landen. Hij vraagt zich af of je alle Europese landen op één lijn kunt krijgen. "Maar het kan niet zo zijn dat in het ene land een rechter aan het pact gehouden wordt en in het andere niet. Dat zijn vragen die we op dit moment hebben, en die moeten nu eerst beantwoord worden." Zo denkt Kamerlid Segers van de ChristenUnie er ook over. Hij zegt de gedachte achter het pact te ondersteunen."Het is de erkenning van een aantal cruciale waarden als je nadenkt over migratie en dat je op een fatsoenlijke, humane manier mensen opvangt." Maar ook hij wil goed uitgezocht hebben: "blijf je nog baas over je eigen wetten?"
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Minister Blok ziet het niet zitten om in de VN-veiligheidsraad te pleiten voor een wapenembargo tegen Saudi-Arabië, zoals de Tweede Kamer wil. Een overgrote meerderheid in de Kamer, waaronder coalitiepartijen D66, CDA, en ChristenUnie, steunde vanmiddag een motie om de wapenleveranties aan te pakken. Ook wil de Tweede Kamer dat Blok aandringt op een staakt-het-vuren in Jemen. Volgens het parlement wacht veel mensen in Jemen de hongerdood als de internationale gemeenschap niet ingrijpt. Blok spreekt ook van een schrijnende kwestie, maar benadrukt erbij dat de Nederlandse invloed gering is. D66 is de opsteller van het voorstel voor een wapenembargo. "Saudi-Arabië heeft een onmiskenbaar aandeel in de oorlog in Jemen en de daarmee gepaard gaande ernstige mensenrechtenschendingen", stelt Kamerlid Sjoerdsma. Volgens CDA-Kamerlid Van Helvert is de hongersnood zo ernstig dat ingrijpen niet meer kan wachten. In mei van dit jaar nam de VN-Veiligheidsraad op initiatief van Nederland een resolutie aan die stelt dat er een relatie is tussen honger en conflictsituaties. Waar honger als oorlogswapen wordt ingezet moet de VN dat aan de VN-Veiligheidsraad rapporteren. Volgens de Kamer is dat nu aan de hand en moet er ingegrepen worden. 'Grens aan de Nederlandse input' Minister Blok zegt dat een wapenembargo weinig kans maakt. "Premier Rutte en ik hebben eerder laten weten wat we graag zouden zien. Ook ik vind het schrijnend. Maar we moeten met elkaar constateren dat er een grens is aan de Nederlandse input." Ook maakt een embargo volgens de minister weinig kans omdat de werkgelegenheid in de wapenindustrie in sommige EU-lidstaten een rol speelt. Blok wijst er verder op dat een expertpanel, dat onder meer door Nederland is ingesteld, spreekt over "terughoudendheid" bij het leveren van wapens. Volgens Blok is het van belang dat Nederland in de Veiligheidsraad dezelfde bewoordingen hanteert. Rotterdam Partijen vinden de houding van Blok teleurstellend. CDA-Kamerlid Van Helvert. "Ik begrijp dat het lastig is, maar in Jemen komt het voedsel niet aan vanwege de wapens die wij als Westen leveren. Stelt u zich voor dat het in ons land plaatsvindt, en Rotterdam vol met voedsel ligt. Maar het blijft daar omdat bewapende mensen het tegenhouden." D66-Kamerlid Sjoerdsma: "Ook Duitsland en Zwitserland willen een wapenembargo. De VS heeft besloten geen coalitievliegtuigen in de lucht meer bij te tanken. Al met al ontwikkelingen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren." Bondskanselier Merkel zei vorige maand, naar aanleiding van de zaak van de vermoorde journalist Khashoggi, dat er momenteel geen sprake van kan zijn dat Duitsland wapens levert aan Ryad. Nederland heeft het beleid als het gaat om wapens naar Saudi-Arabië in het verleden flink aangescherpt. Jemen De strijd tussen de Jemenitische regering aan de ene kant en de sjiitische Houthi-rebellen aan de andere kant heeft de afgelopen vier jaar al aan veel burgers het leven gekost. De regering in Jemen krijgt steun van een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die weer wordt gesteund door westerse landen waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De Houthi-rebellen in het noorden van het land krijgen steun van Iran. Deze reportage maakte Nieuwsuur eind oktober over de situatie in Jemen.
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Automobilisten moeten een prijs per kilometer gaan betalen op basis van de CO2-uitstoot van hun auto. Dat bepleit de belangenclub van autofabrikanten en -importeurs, RAI Vereniging, die zich al langer uitspreekt voor een vorm van rekeningrijden. Volgens RAI Vereniging moet het huidige stelsel van autobelastingen op de schop om de klimaatdoelstellingen te halen. Nu betalen autobezitters nog belasting over de aanschaf (bpm) en over het bezit van hun auto, de motorrijtuigenbelasting (mrb). De RAI Vereniging stelt dat een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van auto's niet alleen beter is voor het milieu, maar ook de manier is om de belastinginkomsten op peil te houden en tegelijk de files terug te dringen. Scheefgroei In 2030 moeten personenauto's ongeveer 23 procent minder CO2 uitstoten dan in 2017. Om dat te bereiken wil het kabinet dat er meer emissievrije auto's komen, zoals elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof. Maar RAI Vereniging denkt dat daarmee de uitstoot niet genoeg wordt teruggedrongen. Bovendien kost het beleid de schatkist tot 2030 een kleine 11 miljard euro, nog afgezien van de teruglopende inkomsten uit btw en accijns op fossiele brandstoffen "Het betekent dat de 'fossiele rijders' zoals dat in de ogen van het kabinet heet - de mensen die op diesel, lpg en benzine rijden - sowieso de rekening gepresenteerd krijgen van degenen die elektrisch rijden", zei RAI-voorzitter Steven van Eijck in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komt een scheefgroei aan." Nu geldt nog dat hoe meer koolstofdioxide een auto uitstoot, hoe meer bpm en mrb de eigenaar betaalt. "Betalen naar gebruik is eerlijker en levert een groter maatschappelijk voordeel op", aldus Van Eijck, die overigens impopulaire termen als 'rekeningrijden' en 'kilometerheffing' vermijdt. Hete aardappel Maar de kans dat dit kabinet het voorstel van RAI Vereniging overneemt is klein. In het regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode geen systeem van rekeningrijden komt. Het voornemen is wel om zoiets "zo spoedig mogelijk" in te voeren voor het vrachtverkeer, maar het kabinet heeft al laten weten dat dat in elk geval niet de komende vijf jaar gebeurt. "Ze schuiven de hete aardappel steeds voor zich uit in Den Haag", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Het klopt wel dat de inkomstenstroom van de overheid uit autorijden op een gegeven moment opdroogt. Dat betekent dat het twijfelachtig is of het goedkoper wordt. De overheid zal echt iets nieuws moeten bedenken om die miljarden binnen te krijgen."
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Als de krijgsmacht nieuw materieel nodig heeft, moet dat bij voorkeur van Nederlandse bodem zijn. Dat is niet alleen goed voor de nationale veiligheid, maar ook voor de Nederlandse industrie, vindt het kabinet. Minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken presenteren vandaag de nieuwe Defensie Industrie Strategie, waar dat in staat. De tijd van bezuinigen bij Defensie is voorbij. De komende jaren worden er miljarden geïnvesteerd, vooral bij de marine. Dat geld moet vooral bij Nederlandse leveranciers terechtkomen, vinden de bewindsvrouwen. Europese regels De voorkeurspositie voor Nederlandse bedrijven is niet in strijd met de Europese regels voor aanbestedingen, zeggen Bijleveld en Keijzer. Soms kan het niet anders dat spullen uit het buitenland worden gehaald, maar dat gebeurt dan met zo veel mogelijk bijdrage van Nederlandse bedrijven. Defensie wil zelf drones en satellieten laten ontwerpen voor spionage. Een sterke Nederlandse militaire industrie is volgens het kabinet zowel belangrijk voor de economie, als voor de nationale veiligheid. "De veiligheidssituatie is verslechterd en Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. We moeten onszelf kunnen beschermen. Daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten", zegt Bijleveld.
do, nov 15, 2018
Bron: NOS Politiek
Het hoofdbestuur van de ouderenpartij 50Plus wil een deel van het eigen bestuur ontslaan. Het gaat om "een of meerdere bestuursleden", staat in een uitnodiging voor een extra ledenvergadering op donderdag 29 november in Driebergen. In de uitnodiging staat niet om welke bestuursleden het gaat. Wel wordt duidelijk dat de samenwerking zo slecht loopt dat de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europees Parlement niet soepel verlopen. Het bestuur moet "leidend" zijn en het "goede voorbeeld" geven. ""Het hoofdbestuur slaagt er in zijn huidige samenstelling onvoldoende in die leidende rol waar te maken", staat in de uitnodiging. Extra Op de extra ledenvergadering geeft het bestuur een toelichting op de ontslagplannen en daarna worden de leden gevraagd hiermee in te stemmen. De extra vergadering is ingelast, om tijdens de al geplande ledenvergadering op 1 december alleen nog te kunnen praten over de naderende verkiezingen. Het is de tweede bestuurscrisis van 50Plus dit jaar. In juni stapten zeven van de acht leden van het hoofdbestuur ook op. Er was een conflict ontstaan over de bestuursstijl en de werkwijze van een aantal bestuursleden. Bejaarde knokkers Vervolgens werd voormalig VVD-politicus Geert Dales gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Partijleider Henk Krol zei "heel blij" te zijn met de nieuwe voorzitter. Volgens Krol klopt het beeld dat 50Plus "een stel bejaarde knokkers" is niet.
wo, nov 14, 2018
Bron: NOS Politiek
Zeven jaar is er over onderhandeld: een grondige modernisering van het pensioenstelsel. Er is nu een akkoord binnen handbereik want de onderhandelingen zitten in de eindfase. Het betekent dat het verplichte pensioen voor werknemers de komende jaren flink gaat veranderen. Premier Rutte schoof vandaag aan bij de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en pensioenfondsen. Maandagavond was hij er voor het eerst bij. Samen met minister Koolmees van Sociale Zaken probeert hij een pensioenakkoord voor de toekomst te sluiten. "We moeten echt een paar aanpassingen doen voor de komende vijftig jaar", zegt Rutte. "Het gaat om hele grote dingen, dat overstijgt één kabinet, maar het moet wel gebeuren." Sfeer goed De premier zegt dat de sfeer goed is en dat iedereen eruit wil komen. "Het is heel belangrijk dat het gaat lukken, omdat mensen er volgend jaar mee geconfronteerd worden dat pensioenfondsen moeten gaan korten, bij de huidige verwachtingen." Want door de vergrijzing raken pensioenfondsen in de problemen. Ze moeten veel pensioenen uitkeren en ontvangen minder premie-inkomsten dan vroeger. Tegelijk moeten zij buffers of reserves opbouwen om latere pensioenen te kunnen betalen. Daardoor moeten ze de pensioenuitkeringen verlagen of kunnen die niet meestijgen met de inflatie. Jongere generaties Het nieuwe stelsel moet voordelen opleveren voor jongere generaties. En de pensioenfondsen moeten meer duidelijkheid kunnen bieden over het opgebouwde pensioen per werknemer, de risico's en de mee- en tegenvallers. Zo wordt de zogenoemde doorsneepremie afgeschaft. Jongeren betalen nu relatief veel pensioenpremie voor het pensioen dat zij uiteindelijk later krijgen als zij stoppen met werken. Omdat het aantal ouderen toeneemt dat recht heeft op pensioen betalen de jongeren nu voor hen, terwijl hun eigen pensioen onzeker is. Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om aan werknemers twee nieuwe soorten pensioencontract aan te bieden. Een waarbij de premie mee stijgt of daalt met de actuele marktrente. En een waarbij fondsen de kans krijgen ook risicovol te beleggen, als het risico van winst of verlies maar wordt verspreid over alle deelnemers, dus jong en oud. Verder moet transparanter worden dat de resultaten van de pensioenfondsen ook kunnen tegenvallen. Voor de werknemer wordt duidelijker waar dat aan ligt en wat dat betekent voor zijn of haar pensioen. AOW-leeftijd Naar verluidt gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog dan door het kabinet was vastgelegd. Hierdoor gaat de pensioenleeftijd pas in 2025 naar 67, in plaats van in 2021. Maar zeker is dat nog niet. Ook is nog niet bekend of werknemers met zware beroepen zelf makkelijker voor een vervroegd pensioen kunnen kiezen. Het pensioenakkoord moet overigens wel nog worden voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden, dus het is nog niet definitief. Over een regeling voor een verplicht of vrijwillig zzp-pensioen is niets geregeld in het akkoord. De partijen komen daar niet uit. De onderhandelingen gaan morgen verder.
wo, nov 14, 2018
Bron: NOS Politiek
De PvdA wil dat werknemers het wettelijke recht krijgen om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn voor hun werkgever. Volgens Kamerlid Van Dijk is werkstress "een van de grootste ziekmakers" van deze tijd. Van Dijk komt in de Week van de Werkstress met het plan om de Arbeidstijdenwet te moderniseren. Daarin staat nu al een recht op 11 uur rust per dag. Daar moet wat hem betreft aan worden toegevoegd dat een werknemer buiten werktijd niet hoeft te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van de baas of collega's. Met dat wettelijke recht in de hand kunnen werkgevers en werknemers goede afspraken maken over de bereikbaarheid. Hij wijst naar landen als België, Duitsland en Frankrijk, waar grote bedrijven als BMW en Lidl al bereikbaarheidsafspraken met werknemers hebben gemaakt. "Terwijl het probleem in Nederland niet wordt erkend." Taboe PvdA-leider Asscher pleitte in 2017, toen hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was, ook al eens voor het recht op onbereikbaarheid. Op dat plan kwam toen veel kritiek. Het zou te betuttelend zijn. PvdA-Kamerlid van Dijk zegt dat zijn voorstel om de Arbeidstijdenwet te wijzigen een vervolg is op het plan van Asscher. "Het is best een taboe", zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "En als we het mensen zelf laten oplossen, gaat het vaak mis. Als je bij je werkgever aangeeft 'ik loop vast', is het vaak al te laat en heb je al bijna een burn-out."
wo, nov 14, 2018
Bron: NOS Politiek
De manier waarop burgemeesters worden aangesteld, wordt uit de grondwet gehaald. De Eerste Kamer gaat volgende week voor een voorstel daartoe van D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jetten stemmen. Na het debat dat de senaat de hele dag voerde over zijn voorstel om de procedure te schrappen bleek er de vereiste twee derde meerderheid te zijn. D66, PVV, SP, GroenLinks, 50Plus, PvdD, ChristenUnie en CDA zijn voor. Regeringspartij VVD twijfelt nog en is verdeeld, maar de grondwetswijziging komt er hoe dan ook dankzij de steun van regeringspartij CDA. Vanmiddag had regeringspartij CDA nog zijn bedenkingen en leek het nog maar de vraag of de vereiste meerderheid er zou komen. Later op de avond zei CDA-senator Rombouts dat zijn partij wel meegaat met de zogenoemde 'deconstitutionalisering' van de burgemeestersbenoeming. "In de praktijk is er al lang geen sprake meer van een benoeming, omdat de burgemeester wordt gekozen door de gemeenteraad. Het politieke landschap is ook veranderd en het CDA is van inzicht veranderd", motiveerde hij zijn besluit. Wel wil het CDA de garantie dat de burgemeester "relatief onafhankelijk en een verbindende figuur voor alle burgers blijft". Niet democratisch De partij is bang dat het schrappen van de huidige procedure meteen de weg effent voor een rechtstreeks gekozen burgemeester. Dat is een van de kroonjuwelen van D66. "Maar angst is een slechte raadgever", zei CDA-senator Rombouts. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de wetswijziging voor hem persoonlijk niet had gehoeven. PvdA en SGP toonden zich het meest kritisch over het plan. "Wij zien niet de urgentie", zei PvdA-senator Vlietstra. D66-fractievoorzitter Jetten probeerde de Eerste Kamer gerust te stellen in het debat. Hij zei de benoeming van de burgemeester per koninklijk besluit, zoals dat nu gaat, ouderwets en niet democratisch te vinden. Toch is hij niet van plan om snel een wetsvoorstel in te dienen om een volgende stap vast te leggen. Hij wil eerst een brede discussie over de positie van de burgemeester.
di, nov 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Cadeaukaarten blijven minimaal twee jaar geldig, nu is dat nog één jaar. De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van het CDA om dit wettelijk te regelen. Veel kaarten zijn overigens langer geldig dan twee jaar, de boekenbon bijvoorbeeld drie jaar. "Het gaat er even om dat iedere cadeaubon nu minstens twee jaar geldig moet zijn", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Cadeaubonnen van de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten zijn minimaal drie jaar geldig, maar daar zijn maar zeven cadeaukaarten bij aangesloten. En er bestaan honderden bonnen." In veel huishoudens liggen cadeaubonnen die samen miljoenen waard zijn. Volgens de Consumentenbond laat één op de tien huishoudens de geldigheid van zo'n bon weleens verlopen. Dat zou jaarlijks miljoenen euro's aan tegoed kosten.
di, nov 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Het is zeer onzeker of de manier waarop burgemeesters worden aangesteld uit de grondwet wordt gehaald. De Eerste Kamer praat al de hele dag over een voorstel van D66-fractievoorzitter Jetten om de benoeming te 'deconstitutionaliseren' en er zijn veel kritische vragen aan hem gesteld. Nu staat in de grondwet dat de burgemeester door de Kroon (koning en ministers) worden benoemd. Jetten vindt het niet meer van deze tijd dat discussies over de manier waarop de burgemeester wordt aangesteld steeds worden bemoeilijkt, doordat de grondwet de benoeming voorschrijft. Gewone wet D66, zelf voorstander van de rechtstreeks gekozen burgemeester, wil dat de aanstelling van de burgemeester voortaan bij 'gewone wet' kan worden geregeld. Jetten wil er tot nu niet op vooruitlopen wat er dan precies in die wet moet komen te staan; het gaat volgens hem nu alleen om het uit de grondwet verdwijnen. Tweede en Eerste Kamer gingen al een keer met de grondwetswijziging akkoord, en de Tweede Kamer deed dat ook in de zogeheten tweede lezing. Nu moet ook de senaat er nog voor de tweede keer over stemmen en dan moet er een twee derde meerderheid zijn. Of die er is, is zeer de vraag. Geen urgentie D66 lijkt in elk geval te kunnen rekenen op de steun van PVV, SP, GroenLinks en 50Plus. De SGP is zeker tegen en het ziet ernaar uit dat ook de PvdA zich tegen het plan keert. "Wij zien niet de urgentie. Daar zal Jetten ons van moeten overtuigen", zei PvdA-woordvoerster Vlietstra. Zij vindt ook dat er eerst een uitgebreider debat moet komen over de toekomst van het lokaal bestuur. In andere partijen leven soortgelijke vragen, ook bij de coalitiefracties VVD, CDA en ChristenUnie. Senator Rombouts van regeringspartij CDA zei dat je "geen oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt en dat de Eerste Kamer soms nee moet kunnen zeggen". Hij wil nu eerst het antwoord van Jetten afwachten. Drie stromingen in VVD Regeringspartij VVD twijfelt nog en is verdeeld. Woordvoerster Huijbregts zei dat er binnen de fractie van 13 leden voorlopig drie ongeveer drie stromingen zijn: een paar leden zijn principieel tegen wijziging van de grondwet, als niet duidelijk is waartoe die wijziging moet leiden; een ander deel is niet principieel tegen, maar "mist het zich op het eindbeeld"; weer andere VVD'ers scharen zich juist achter de initiatiefnemer. Vorige week riepen tientallen burgemeesters de Eerste Kamer tegen de wijziging van de grondwet te stemmen. De burgemeesters schreven in een brief dat "onze aanstellingswijze in de grondwet helpt ons te functioneren". Ook hechten ze aan hun onafhankelijke positie, boven de partijen en tussen onze inwoners". De Graaf In het regeerakkoord van VVD, CDA. D66 en ChristenUnie staat alleen dat de behandeling van het initiatiefvoorstel over de deconstitutionalisering "wordt voortgezet". Jetten antwoordt de Eerste Kamer vanavond. Als de Eerste Kamer in tweede lezing uiteindelijk tegen het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming stemt, is dat voor de tweede keer: in 2005 gebeurde dat ook al en dat leidde toen tot het opstappen van D66-minister De Graaf.
di, nov 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Net als de zorgpremies gaat ook de zorgtoeslag volgend jaar omhoog. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de maximale toeslag met vijftig euro per jaar (ongeveer vier euro per maand), zegt minister Bruins voor Medische Zorg. Zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met een laag inkomen. Volgend jaar gaan de premies gemiddeld met zes euro per maand omhoog, dus die stijging wordt niet helemaal gecompenseerd. Volgens Bruins komt dat doordat ook de lonen stijgen en er dus meer zelf bijgedragen moet worden. Forse verschillen in premies Maar met goed vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars kunnen mensen toch gunstig uit zijn, benadrukt Bruins. Hij wijst erop dat er forse verschillen zijn in de premies. "Dat kan zomaar twintig euro of meer per maand schelen. Ik zou zeggen: gebruik de komende periode om goed te kijken wat de beste verzekering is voor de beste prijs." Vorig jaar oriënteerde ongeveer twintig procent van de mensen zich op een overstap naar een andere verzekeraar. Bruins hoopt dat het er dit jaar meer worden. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat volgend jaar met ongeveer 16 euro per maand omhoog. Dat is iets meer dan de stijging van de gemiddelde premie.
di, nov 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Er worden per direct geen examens meer afgenomen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Op sociale media circuleren complete beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten uit eerdere examens. Daardoor is valsspelen wel erg gemakkelijk. Eerder waren al delen van het examen uitgelekt op sociale media. Daarop werd het onderdeel schrijven voor lager opgeleiden stilgelegd. Omdat er nu nog veel meer naar buiten is gekomen, worden er vanaf overmorgen helemaal geen examens meer afgenomen. Volgens minister Van Engelshoven is de situatie onhoudbaar en dreigt het diploma waardeloos te worden. Pas volgend jaar wordt het examen weer afgenomen. Op welke manier wordt volgende maand duidelijk. Nodig voor inburgering Door het besluit zijn ongeveer 4000 mensen gedupeerd. Het gaat om nieuwkomers die Nederlands als tweede taal leren. Een deel van hen heeft het diploma nodig als onderdeel van het inburgeringsexamen. De termijn die ze daarvoor hebben, wordt verlengd. Van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hard werkt aan aanpassingen. Om fraude te voorkomen wordt het aantal momenten waarop examen gedaan kan worden waarschijnlijk teruggebracht. Ook komen er meer unieke examens, waardoor het niet meer loont om de opgaven te delen op sociale media.
ma, nov 12, 2018
Bron: NOS Politiek
Nabestaanden moeten na een crematie de as meteen kunnen meenemen en hier niet 30 dagen op moeten wachten. Ook moet het vermengen van as in één urn worden toegestaan. Dit zijn enkele D66-voorstellen om de regels voor de uitvaart te versoepelen. D66-Kamerlid Den Boer vindt de huidige Wet op de Lijkbezorging veel te verouderd en komt in een initiatiefnota met veertien voorstellen waardoor mensen een "persoonlijke draai" kunnen geven aan hun uitvaart. "D66 wil dat er voor iedereen een waardig afscheid is, dat recht doet aan het leven dat iemand heeft geleid en dat voor nabestaanden troost biedt", zegt Den Boer. D66 wil ook dat mensen veel sneller begraven of gecremeerd kunnen worden, na 20 uur in plaats van 36 uur. Binnen de joodse en islamitische traditie is het de gewoonte zo snel mogelijk na de dood te begraven en nu moet de gemeente hiervoor toestemming geven. D66 wil dat er een einde komt aan die speciale procedures, omdat "het voor alle veelvoorkomende religies in Nederland mogelijk moet zijn hun geloof te praktiseren". De Wet op de Lijkbezorging uit 1869 is in 1991 voor het laatst grondig gewijzigd. "De wet moet met de tijd meegaan", stelt Den Boer. "Het moet voldoende keuzevrijheid bieden duidelijk zijn." Steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. In 1980 liet 33 procent zich cremeren, in 2017 was dit 75 procent. Het aantal overledenen stijgt ook. In 2017 overleden ruim 150.000 mensen, in 2010 was dat nog 135.000.
ma, nov 12, 2018
Bron: NOS Politiek