NOS Politiek

-- Berichten van gisteren of eerder.
Informateur Herman Tjeenk Willink geeft het stokje over. Al is het met een waarschuwing. Politici moeten zich volgens hem niet alleen richten op het nemen van maatregelen, maar vooral het gemeenschappelijke doel niet uit het oog verliezen. Onder leiding van Tjeenk Willink besloten VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de enig overgebleven formatiepoging een kans te geven. Vandaag spraken de leiders van de vier partijen Tjeenk Willink voor het laatst, waarna hij zijn eindverslag naar de Tweede Kamer zal sturen. "Alle vier de partijen hebben gezegd: dit willen we echt heel serieus onderzoeken. Ik ben hoopvol dat dit kan slagen", zei Mark Rutte vandaag. VVD-kopstuk Morgen is dan de derde informateur aan zet: oud-minister van Financiën en oud-vicepremier Gerrit Zalm. Aan het VVD-kopstuk de taak de eerste inhoudelijke onderhandelingen met de ChristenUnie te begeleiden. De 65-jarige Zalm beschikt over veel ervaring in Den Haag, al is hij al jaren weg uit de Haagse politiek. Econoom Zalm was ambtenaar op de ministeries van Financiën en Economische Zaken en directeur van het Centraal Planbureau. Met een korte onderbreking was hij daarna van 1994 tot 2007 minister van Financiën. Hij is daarmee de langstzittende minister op dat departement in de geschiedenis. In de tussentijd was hij fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. ABN Amro Zalm was in 1998 ook al informateur: hij hielp toen mee aan de vorming van het tweede kabinet-Kok. Na zijn vertrek uit de politiek stapte hij over naar het bankwezen: eerst bij DSB en later werd hij voorzitter van de raad van bestuur van ABN Amro. Begin dit jaar legde hij die laatste functie neer.
di, jun 27, 2017
Source: NOS Politiek
Wat is belangrijker werk of principes? Als de brexit een feit is, zullen internationale bankiers in Londen wellicht verlaten en een hoofdkwartier zoeken binnen de Europese Unie. Amsterdam wil een deel van die werkgelegenheid binnenhalen, maar de strenge Nederlandse bonusregels zitten de stad naar eigen zeggen in de weg. De Tweede Kamer zette vandaag de deur naar hogere bonussen weer open. Een meerderheid, waaronder de VVD, wil af van de strenge regels. Het plafond voor bonussen kost werkgelegenheid en welvaart en jaagt bedrijven weg, is de vrees. Toedeledoki De PvdA kwam met het voorstel, waarover vandaag werd gestemd, om de bonuswetgeving in Nederland stevig te verankeren en eventuele toekomstige versoepeling te verbieden. Partijleider Lodewijk Asscher vreest dat een nieuw kabinet de mazen in de wet opzoekt om internationale banken naar Nederland te halen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is teleurgesteld dat zijn motie het niet heeft gehaald. "De Tweede Kamer lijkt de lessen van de financiële crisis alweer vergeten en blijkt in meerderheid vatbaar voor de bankenlobby voor bonussen", twittert hij. Bonussen hebben volgens Nijboer het kortetermijn-winstbejag van banken aangejaagd, waardoor deze te veel risico's hebben genomen. Mark Rutte, die nu van het bonusplafond af wil, was in 2015 nog voorstander van dat plafond en wilde van afschaffing niets weten. "Dan zeg ik, toedeledoki." Nederland heeft de strengste bonuswetgeving van Europa. Bonussen voor bankiers mogen niet hoger zijn dan twintig procent van het vaste inkomen. In de EU is dat honderd procent. Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de strenge Nederlandse regels "pure symboolwetgeving". Voorzitter Hans de Boer zegt in De Telegraaf dat Nederland er "razend goed" voor staat bij financiële instellingen, die vanwege de brexit uit Londen willen vertrekken. "Maar deze wetgeving straalt uit: jullie zijn hier niet welkom." De bonden zijn verdeeld. FNV en CNV zien niets in het versoepelen van de bonuswetgeving, maar vakbond De Unie vindt het jammer dat Nederland als braafste jongetje van de klas grote banken aan zich voorbij laat gaan. Financieel headhunter Chris de Groot pleit al langer voor het afschaffen van het bonusplafond. "Vanwege de aantrekkingskracht van buitenlandse banken op Nederlandse bankiers zijn bonussen noodzakelijk om zakelijk talent in Nederland te houden." Volgens De Groot verdwijnt steeds meer werkgelegenheid, handel in aandelen en valuta, naar het buitenland. Dit zal uiteindelijk ook tot minder werkgelegenheid in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf leiden, een belangrijke toeleverancier van de bancaire sector. Nederland vist echt achter het net, zegt De Groot. "Als je vanuit de ruimte naar Nederland kijkt, zie je een groen-gele vlek: Nederland ziet groen en geel van jaloezie."
di, jun 27, 2017
Source: NOS Politiek
De Bredase afdeling van Denk heeft zich teruggetrokken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De afdeling vindt dat de partijtop in Den Haag ondemocratisch is en weinig transparant. Dat meldt de Volkskrant, die een brief van Denk Breda aan partijvoorzitter Selçuk Öztürk in handen heeft. Volgens de ontevreden leden trekt Öztürk teveel verantwoordelijkheden naar zich toe. Denk Breda is de eerste lokale afdeling van de partij en werd opgericht in juni vorig jaar. In de brief schrijft de afdeling dat ze onder deze omstandigheden niet voor de partij in de gemeenteraad wil plaatsnemen. Onbeschoft Na de Tweede Kamerverkiezingen zou de partijtop de communicatielijnen met de achterban vrijwel helemaal hebben verbroken en ontbreekt er een inhoudelijke discussie over de koers van de partij. De afdeling Breda noemt in de brief aan Öztürk het gedrag van de top "onprofessioneel, ondankbaar en vooral heel erg onbeschoft". Volgens de Volkskrant is er ook buiten Breda onvrede over het gebrek aan communicatie met lokale vrijwilligers. Verder is er boosheid over het uitblijven van een algemene ledenvergadering. Scherp De partijtop van Denk schrijft in een reactie dat kritiek vanuit de achterban "alleen maar goed is en ons scherp houdt". De top zegt dat de partij mogelijk in Breda toch nog mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar hoe is niet duidelijk.
vr, jun 23, 2017
Source: NOS Politiek
D66-leider Alexander Pechtold heeft zijn eerdere bezwaren tegen onderhandelingen met de ChristenUnie opzijgezet. Bij gebrek aan beter, want het is zijn vierde keuze. "De andere progressieven partijen hebben zich afgekeerd van verantwoordelijkheid", zegt Pechtold in Nieuwsuur. Pechtold zegt teleurgesteld te zijn in de SP, GroenLinks en PvdA. "Die laten het nu aan D66 over. Maar ik pak de handschoen wel op. Het zal moeilijk zijn, maar ik wil laten zien dat het mogelijk wordt om een evenwichtig kabinet te vormen." Alles bespreekbaar Het zal moeilijk worden aan de onderhandelingstafel als het gaat over de ethisch-medisch kwesties, bijvoorbeeld de initiatiefwet over voltooid leven van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Maar volgens Pechtold is op dit moment alles bespreekbaar. Daarnaast vindt hij dat een minderheid geen zaken kan afdwingen voor de meerderheid. "En staat geloof niet op een hoger niveau dan idealen." Ook over Europa staan de partijen D66 en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar. Toch ziet Pechtold kansen op belangrijke internationale thema's. "We zijn het erover eens dat we wat moeten doen aan het klimaatakkoord en migratiestromen. Hier kunnen wij het de VVD en CDA nog wel eens moeilijk gaan maken." Ruimte van de achterban Pechtold hoopt van zijn achterban de ruimte te krijgen voor de onderhandelingen. "Er zijn zorgen. Maar ik wijs ook naar de afgelopen honderd dagen, waarin de SP zich buitenspel heeft gezet, GroenLinks twee keer heeft geweigerd en de PvdA niet wil. We hebben een regering nodig." Morgen zullen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bij informateur Herman Tjeenk Willink verder praten over de vorming van een nieuw kabinet.
do, jun 22, 2017
Source: NOS Politiek