NOS Politiek

-- Berichten van vandaag.
"Op dit moment zien we dat slechts vijftien procent van de Nederlanders vertrouwen hebben in de politici die het beleid maken op Europees niveau. Dat is heel laag." Dat zegt hoogleraar Politieke Communicatie Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam die onderzoek deed naar de houding van Nederlanders ten opzicht van de Europese Unie. Uit de enquête, onder drieduizend Nederlanders, komt een genuanceerd beeld naar voren. Want ook al is er niet veel vertrouwen in de politici en instanties, de weerstand is niet zo groot dat Nederlanders massaal uit de EU willen stappen. Neutraal "Een kwart van de Nederlanders zegt dat ze uit de EU zou willen", zegt De Vreese. "Maar dat betekent niet dat Nederland op dit moment massaal uit de Unie wil. In tegendeel: je ziet gewoon een meerderheid die zegt dat het EU-lidmaatschap goed is. En daar bovenop zie je nog eens een derde van de ondervraagden die daar vrij neutraal in staat." Nederlanders zien volgens De Vreese het meeste in het economische aspect van de Europese Unie. "Je ziet een meerderheid, 51 procent, die zegt dat het over de economie moet gaan. Nog eens een 35 procent staat daar neutraal tegenover." Toch zijn er duidelijk grenzen waar het gaat om financieel beleid en de EU, zegt De Vreese. "Als je daarop doorvraagt - zoals wij in het onderzoek hebben gedaan - dan zie je dat slechts dertien procent bereid is om bijvoorbeeld de EU toe te staan om belasting te heffen. En je ziet ook dat een minderheid van 32 procent maar bereid is om een ander land te helpen op het moment dat het daar economisch moeilijker gaat." Contrast Bij het onderzoek viel het de hoogleraar op dat Nederlanders redelijk genuanceerd denken over de Europese Unie. "De meeste Nederlanders zijn niet extreem voor of tegen, maar zitten in het midden. En dat staat wel beetje in contrast met het huidige EU-debat in Nederland dat tamelijk gepolariseerd is." Wat vinden Nederlandse Europarlementariërs van de resultaten van het onderzoek? Sophie in 't Veld (D66), Bas Eickhout (GroenLinks) en Jan Huitema (VVD) reageren in onderstaande video.
za, mei 26, 2018
Source: NOS Politiek
De leden van 50Plus hebben de voormalige VVD-politicus Geert Dales gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Hij was de enig overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap. Van de 253 geldige stemmen waren er 182 vóór Dales. De verkiezing van Dales volgt op een bestuurscrisis binnen 50Plus. Begin vorige week stapten zeven van de acht bestuursleden op, onder wie partijvoorzitter Jan Zoetelief. Op hem was veel kritiek: in april nog lieten de 50Plus-fracties in de Eerste en Tweede Kamer weten van Zoetelief af te willen. Zij zagen liever Dales als voorzitter. Poppetjes Ondanks de kritiek op zijn bestuursstijl wilde Zoetelief aanvankelijk opnieuw meedingen naar het partijvoorzitterschap. Hij was nog maar een jaar voorzitter: vorig jaar volgde hij 50Plus-oprichter Jan Nagel op toen die fractievoorzitter werd in de Eerste Kamer. Maandag liet Zoetelief weten toch af te zien van zijn kandidatuur. Hij vond dat de strijd te veel ging over de "poppetjes" in plaats van over de inhoud. "En dat op een manier waar de honden geen brood van lusten." Toen daarna ook de twee andere kandidaten zich terugtrokken - Alfons Leerkes was vanochtend de laatste - bleef Dales als enige kandidaat over. Na zijn verkiezing op de algemene ledenvergadering zei Dales wel blij te zijn dat er ook 50Plus-leden tegen hem hebben gestemd (48 stemmen) of blanco (23). "Er zijn dus mensen die het niet zien zitten of het even afwachten. Dan weet je waar je aan toe bent. Ik heb veel steun, maar er zijn ook nog mensen die ik moet overtuigen." Nek uitgestoken Volgens Dales is het contact met de opgestapte voorzitter Zoetelief goed. "Hij heeft veel voor zijn kiezen gehad, niet alles is goed gegaan. Maar hij heeft wel zijn nek uitgestoken en daar verdient hij waardering voor." Dales was tot 2016 lid van de VVD. Voor die partij was hij van 2000 tot 2004 wethouder in Amsterdam en daarna enkele jaren burgemeester van Leeuwarden. Begin dit jaar werd bekend dat hij met de gemeenteraadsverkiezingen voor 50Plus lijstduwer werd in Amsterdam.
za, mei 26, 2018
Source: NOS Politiek
Premier Rutte erkent dat hij met zijn derde kabinet geen makkelijke start heeft gehad. "U heeft mij wat zien stuntelen tijdens het debat over het afschaffen van de dividendbelasting in november", zei hij op de tweede dag van het VVD-partijcongres in Arnhem. Ook noemt de premier het regeren met vier partijen complex. "We zitten nu met acht mensen aan tafel bij het coalitieoverleg in plaats van met vier. Er moet meer afgestemd en vergaderd worden." Toch is Rutte tevreden over wat zijn kabinet tot nu toe heeft bereikt, zoals het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien en het op termijn sluiten van de kolencentrales. In zijn congrestoespraak ging de premier ook uitgebreid in op het belang van de Europese Unie en maatregelen tegen klimaatverandering. Voor de VVD zijn dat de komende jaren belangrijke thema's, zei Rutte. Wonen in een zwart-witfoto Bij beide onderwerpen heeft de VVD te maken met uitersten aan beide kanten, zei de premier. Als het gaat om de EU zijn er bijvoorbeeld mensen die een "nexit" willen en aan de andere kant zijn er voorstanders van een soort Verenigde Staten van Europa. De VVD keert zich tegen beide varianten. "Maar we zijn wel voor veiligheid, stabiliteit en een sterke economie. Daar is een EU voor nodig die precies weet wat die wil en waarop de VVD invloed kan uitoefenen." Ook voor klimaatverandering geldt volgens Rutte dat er twee kampen zijn: mensen die de verandering ontkennen en mensen "in de GroenLinks-achtige sfeer die alleen in een zwart-witfoto mogen wonen, een trui aan moeten en niet met de auto mogen." Ook hierin wil Rutte een middenweg vinden. "Het leven mag wel leuk zijn." Moreel kompas Vanmorgen pleitte VVD-voorzitter Christianne van der Wal voor een "moreel kompas" binnen de partij. Volgens haar zijn er te veel affaires rond Haagse en lokale VVD'ers. Dat moet anders, vindt Van der Wal. "Wij moeten van onbesproken gedrag zijn." De partijvoorzitter wil daarom dat integriteit voor de VVD een hoofdthema wordt. De voorganger van Van der Wal, Henry Keizer, stapte vorig jaar op als VVD-voorzitter nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematoriumbedrijf. Lagere uitkering Gisteren beschreef VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een toespraak hoe hij de toekomst van de VVD ziet. Zo wil hij dat mensen in de bijstand een lagere uitkering krijgen, die ze kunnen verhogen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Ook wil Dijkhoff af van het automatisme dat vluchtelingen na vijf jaar automatisch in Nederland mogen blijven.
za, mei 26, 2018
Source: NOS Politiek
-- Berichten van gisteren of eerder.
De bijstandsuitkering moet omlaag met de mogelijkheid om er een verhoging bij te verdienen door het volgen van een opleiding, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff op het voorjaarscongres. In zijn toespraak schetste hij de koers voor de komende jaren. Dijkhoff vindt dat het te normaal is geworden dat mensen een uitkering ontvangen terwijl zij zich niet realiseren dat die door werkende mensen via de belastingen wordt betaald. "En dat zou mij heel veel waard zijn, als die wederkerigheid weer gevoeld wordt in dat systeem", zei Dijkhoff. Op adem komen De fractievoorzitter vindt ook dat het automatisme af moet van het geven van het Nederlanderschap aan vluchtelingen als zij vijf jaar hier zijn. Hij ziet meer in het opvangen van vluchtelingen uit opvangkampen "om een tijdje op adem te komen". Na drie of vier jaar keren zij weer terug en mogen andere vluchtelingen een tijdje in Nederland verblijven. Mensen die zich aangepast hebben en werk hebben, kunnen misschien wel blijven. Over integratie steekt Dijkhoff hand in eigen boezem. Te lang heeft ook zijn partij mensen niet als individu maar als groep aangesproken. "Alsof een net afgestudeerd Marokkaans meisje verantwoordelijk zou zijn voor het wangedrag van een capuchonklootzakje", zei hij. "Dat is niet zo liberaal. Het is eigenlijk ook niet eerlijk." Juk en beknelling Dijkhoff wil dat de VVD een partij is voor mensen die onder het "juk" van de islam uit willen komen, zoals de partij er vroeger was voor mensen die "onder de beknelling van de kerk" uit wilden. "We hebben in Nederland natuurlijk gewoon kerken, prima, maar die hebben allemaal binnen de liberale democratische rechtsstaat een plekje gevonden. Die zingen toch wel een toontje lager dan vroeger." De VVD zal met deze standpunten niet de drie andere regeringspartijen tegen zich in het harnas jagen, zegt Dijkhoff. "Mocht er nou een plan tussen zitten dat zo goed is dat die drie coalitievrienden meteen zeggen 'wow, zijn we voor', dan gaan we dat doen. Mochten ze wat meer tijd nodig hebben om te snappen hoe briljant het is, dan niet, dan wachten we even tot de volgende verkiezingen."
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Tweede Kamerlid voor GroenLinks Liesbeth van Tongeren wordt wethouder in Den Haag. Dat heeft GroenLinks in Den Haag bekendgemaakt. In Den Haag is het college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks vrijwel rond. Welke portefeuille zij krijgt, is nog niet bekend. De tweede kandidaat-wethouder is Bert van Alphen, de huidige jeugdombudsman in Den Haag. De Haagse GroenLinks-fractievoorzitter Kapteijns: "Ik ben ontzettend blij en trots op deze twee zeer ervaren GroenLinks-kandidaten. Als wethouders zullen zij zich, zodra ze benoemd zijn, met hart en ziel gaan inzetten voor een groene stad waar eerlijk gedeeld wordt." Van Tongeren zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. Zij zette zich de laatste jaren vooral in voor het stoppen met de gaswinning in Groningen, het sluiten van de kolencentrales en het overstappen op zonne-energie en aardwarmte. Daarvoor was zij zeven jaar algemeen directeur van Greenpeace Nederland. Eerder werkte zij in Australië, bij enkele gemeenten en als directeur van een opvanghuis in Den Haag. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was Van Tongeren door het partijbestuur niet op een verkiesbare plaats gezet. Zij kwam toch op de kandidatenlijst door een actie van sympathisanten. Bij de verkiezingen werd zij met voorkeursstemmen gekozen.
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Als ouders het willen moet een openbare basisschool vanaf 1 januari levensbeschouwelijk onderwijs aanbieden. Het kabinet heeft deze wens van een meerderheid in de Tweede Kamer in een wet vastgelegd. Jaarlijks is er voor dit onderwijs 11 miljoen euro beschikbaar. Het is de uitwerking van een initiatiefwet van CDA, ChristenUnie en PvdA die in 2016 werd behandeld. De drie partijen wilden een wettelijke basis voor dit soort onderwijs, dat door zo'n 70.000 kinderen wordt gevolgd. Anders dan wereldoriëntatie De lessen worden gegeven door het Dienstencentrum GVO en HVO voor godsdienstig en humanistisch onderwijs. De organisatie levert leraren voor protestants, rooms-katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en humanistisch vormingsonderwijs. Dit zijn andere lessen dan de lessen wereldoriëntatie waarbij verschillende godsdiensten aan bod komen. Onder andere VVD, SP en PVV in de Tweede Kamer waren tegen deze wet omdat de neutraliteit van het openbare onderwijs zou worden aangetast door deze gerichte levensbeschouwelijke lessen buiten de school om. Een ander bezwaar was dat de lessen niet klassikaal worden gegeven, maar alleen aan de kinderen van wie de ouders dat willen.
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Staatssecretaris Harbers distantieert zich van het plan van de nieuwe coalitie in Amsterdam om opvang te regelen voor 500 illegalen. "Het geeft geen perspectief aan die mensen. Als je langdurig in de opvang zit, wordt je verblijf daar niet legaler van." Gisteren presenteerden GroenLinks, SP, PvdA en D66 hun bestuursakkoord voor Amsterdam. Daarin staat ook het voornemen om een opvang in te richten voor 500 zogenoemde ongedocumenteerden. Dat zijn uitgeprocedeerde asielzoekers die geen geldige reispapieren hebben. Wet en regelgeving Harbers wijst erop dat gemeenten over hun eigen beleid gaan en dat het kabinet niet kan verbieden dat er opvang wordt geregeld voor bijvoorbeeld daklozen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere gemeenten met een zogenoemde bed-bad-broodregeling. "Maar het is zaak om voortdurend te kijken of hierbij geen wet of regelgeving wordt overtreden", zegt hij. Dat Amsterdam wil kijken of er werk voor de illegalen kan worden geregeld, is volgens hem bijvoorbeeld verboden. "Als je een illegaal in Nederland bent, dan kun je niet aan het werk." 'Te lievig' De staatssecretaris van Justitie & Veiligheid verzet zich ook tegen de term 'ongedocumenteerden'. Die klinkt hem wat "te lievig". Volgens hem gaat het om een groep mensen die zich willens en wetens verzet tegen uitzetting naar het land van herkomst. Voor mensen die wel meewerken, regelt de Nederlandse overheid de juiste papieren. Harbers wacht af of Amsterdam het plan ook echt gaat uitvoeren en zal dan eventueel in gesprek gaan met het stadsbestuur. "Er is nog niet eens een college van burgemeester en wethouders gevormd", zegt hij.
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet doet een bod aan de rijksambtenaren voor een loonsverhoging. Het gaat om een loonsverhoging oplopend in drie jaar naar 7 procent, te beginnen met een verhoging van 2,75 procent dit jaar. Minister Ollongren spreekt van een ruimhartig bod van het kabinet. Het besluit werd vandaag genomen in de wekelijkse ministerraad, waar ook de voorjaarsnota op de agenda stond. Dat is een soort tussenstand van de rijksfinanciën. De cao voor rijksambtenaren liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 werknemers. Zij organiseerden de afgelopen tijd al verschillende acties. Ollongren zei dat zij niet eerder een bod kon doen omdat nog niet duidelijk was hoeveel geld er beschikbaar is. De looneis van de vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF was voor dit jaar 3,5 procent. Het is nog niet bekend wat zij van het kabinetsbod vinden.
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Nederland en Australië stellen Rusland samen aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Het kabinet heeft daar zojuist een besluit over genomen en Rusland van de maatregel op de hoogte gesteld. De aansprakelijkheidsstelling volgt op de bevindingen van het Joint Investigation Team, gisteren. Dat concludeerde dat de Buk-rakjet waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger.
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
Het rommelt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, schrijft Het Financieele Dagblad. De privacywaakhond zou door bestuursruzies en een uittocht van ervaren mensen vleugellam zijn geworden, terwijl het juist slagkracht nodig heeft nu de nieuwe Europese privacyregels zijn ingegaan. De krant baseert zich op bronnen rond de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), advocaten en privacydeskundigen. "Het ontbreekt de AP aan voldoende autoriteit", zegt Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, in het FD. Advocaat Axel Arnbak van advocatenkantoor De Brauw zegt dat iedereen kan zien dat de AP "in slechte doen is". Aleid Wolfsen De bronnen van de krant zeggen dat vorig jaar en dit jaar een aantal zwaargewichten is vertrokken, zoals directeur Paul Frencken en hoofd private sector Udo Oelen. Het vertrek wordt in verband gebracht met bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen, die geregeld lijnrecht tegenover zijn mensen zou staan. Ook zou Wolfsen vaak botsen met vicevoorzitter Wilbert Tomesen, het enige andere lid van het college van bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een betrokkene hekelt de autoritaire stijl van de oud-burgemeester van Utrecht. Een ander zegt tegen de krant: "Wolfsen vraagt nooit om informatie aan de deskundigen. Hij weet het zelf altijd beter." Reactie De Autoriteit Persoonsgegevens erkent dat er discussies zijn binnen het bestuur. Dat komt volgens de autoriteit door de sterke groei van de organisatie, in de aanloop naar het van kracht worden van de Europese privacywet. Eerst waren er 72 voltijdbanen, tegenwoordig 123. De waakhond geeft toe dat een aantal mensen is vertrokken, maar wijt dat aan "de veranderingen die de organisatie doormaakt". Daarnaast is de markt voor privacy-experts volgens de AP krap en zijn zijn medewerkers daarom gewild. De autoriteit wijst er verder op dat er een grote instroom is geweest van nieuwe mensen met ruime ervaring. Minister Dekker voor Rechtsbescherming erkent dat het in een tijd "met meer aandacht voor databeheer en voor het beheer van persoonsgegevens" lastig is om goede mensen te krijgen. Maar hij vertrouwt erop dat de Autoriteit zijn werk goed kan doen. Dekker vindt dat het aan het orgaan zelf is om een leegloop te voorkomen. Privacywet De Autoriteit Persoonsgegevens is als privacywaakhond verantwoordelijk voor het handhaven van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vandaag is ingegaan. De wet zorgt ervoor dat bedrijven en overheden meer duidelijkheid moeten geven over welke (persoons)gegevens ze verzamelen. "Het van toepassing worden van de nieuwe privacywetgeving is voor iedereen een uitdaging", zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. "We hebben er hard aan gewerkt om een nieuwe toezichthouder op te bouwen om de effectiviteit van het toezicht verder te vergroten. En we zullen er alles aan blijven doen om op een goede wijze uitvoering te geven aan onze verantwoordelijkheden."
vr, mei 25, 2018
Source: NOS Politiek
De politie onderzoekt de mogelijkheid om politievrijwilligers in te zetten op het gebied van computerveiligheid. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid antwoordt dit op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Rutte. Het Kamerlid zegt dat de politie in Groot-Brittannië dat al doet, in samenwerking met het bedrijfsleven. De politie in Nederland is bezig digitaal talent te werven, maar moet concurreren met het bedrijfsleven. Volgens Kamerlid Arno Rutte hebben bedrijven al veel moeite om de benodigde mensen aan zich te binden, terwijl hun arbeidsvoorwaarden vaak beter zijn. Rutte: "De kans dat de politie daar in mee kan gaan is nihil." In het Verenigd Koninkrijk zitten ze met hetzelfde probleem. De politie daar werkt nu samen met het bedrijfsleven om medewerkers in te zetten als vrijwilliger, zegt Rutte. Krijtstreeppakken als politievrijwilliger Het idee is dat een medewerker enkele uren per week of per maand als vrijwilliger bij de politie aan de slag gaat, terwijl het bedrijf zijn of haar uren doorbetaalt. Rutte: "Mensen uit de City, de krijtstreeppakken, die werken als vrijwilliger om de financiële boeven aan te pakken en met cyberdeskundigheid is dat precies hetzelfde." Voordeel is dat zeer schaarse kennis beschikbaar komt voor de politie, met steun van werkgevers. Het belang van het bedrijfsleven is, volgens Rutte, dat cyberkennis en deskundigheid bij de politie voldoende aanwezig is. "Uit de gesprekken die ik heb gevoerd, blijkt dat ook Nederlandse werkgevers openstaan voor een dergelijke samenwerking." Rutte wil daarom dat de minister samen met de korpschef bekijkt of ook in Nederland een vrijwillige politie-inzet kan komen op het gebied van computerveiligheid, die wordt ondersteund door werkgevers. 'Indrukwekkend wat politievrijwilligers nu al doen' Minister Grapperhaus is enthousiast geraakt over het fenomeen politievrijwilliger. Hij heeft een aantal van hen ontmoet tijdens een werkbezoek. "Het was half april, op een vrijdagavond. Ik kan u verzekeren, dat is echt buitengewoon indrukwekkend wat mensen, zonder enige vergoeding, in hun vrije tijd, naast hun gewone werk bereid zijn te doen voor de politie." Bij die gelegenheid heeft hij ook mensen gesproken die hem hebben verteld dat ze beschikken over cyberexpertise. "Ik ondersteun daarom dit idee zeer en de politie gaat ermee aan de slag", heeft de minister de Kamer laten weten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe de screening moet verlopen, of de vrijwillige inzet bij de politie verenigbaar is met de baan van de vrijwilliger en of er aanvullende opleidingen nodig zijn.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Het lijkt er niet op dat de Rotterdamse Essalam-moskee direct vanuit het buitenland is beïnvloed. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het conflict binnen de moskee lijkt volgens het ministerie vooral intern te zijn. Begin april schreef NRC dat de geldschieter achter de moskee, de Al Maktoum Foundation, in 2017 bepaalde wie er in de moskee mocht preken. Die stichting heeft banden met het koningshuis van Dubai. Eind maart werden alle medewerkers van de moskee ontslagen, nadat de Al Maktoum Foundation de financiering had stopgezet vanwege een conflict met moskeegangers die in het bestuur van het gebedshuis wilden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is naar aanleiding van de berichtgeving in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam. Op basis van de uitleg van de gemeente heeft het ministerie vastgesteld dat er "geen serieuze indicaties lijken te zijn van inhoudelijke bemoeienis". Afhankelijkheid maakt kwetsbaar Volgens het ministerie kan in algemene zin wel worden gezegd dat een grote financiële afhankelijkheid kwetsbaarheid met zich meebrengt. De afhankelijkheid kan het moeilijk maken om inhoudelijke beïnvloeding tegen te houden, maar in Rotterdam lijkt daar volgens minister Koolmees geen sprake van. Het ministerie schrijft dat buitenlandse financiering van politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties is toegestaan in Nederland. Wel moet worden voorkomen dat er via die geldstromen misbruik kan worden gemaakt van Nederlandse vrijheden. Minister Dekker voor Rechtsbescherming werkt aan een regeling waarmee de geldstromen naar maatschappelijke organisaties transparanter moeten worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of geldstromen uit onvrije landen kunnen worden beperkt. Nieuwsuur en NRC onderzochten de financiering van islamitische organisaties in Nederland en ontdekten dat zeker dertig organisaties financiering hebben aangevraagd in Golfstaten. Meer over dat onderzoek hier.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. De voetbalclub maakte gisteren de shirtsponsoring bekend. Die gaat drie jaar duren. Op de mouwen van de spelers komt 'Visit Rwanda' te staan. Het moet de toerisme-industrie van het Afrikaanse land bekendheid geven. Christenunie-Kamerlid Voordewind: "Ik ben verontwaardigd dat een land waar wij stevig financieel hulp aan verlenen, nu voor maar liefst 30 miljoen euro shirtsponsor is geworden van een grote Engelse voetbalclub." De partij vindt het een reden om de hulp aan Rwanda te heroverwegen. Ook de VVD vindt het bericht over de sponsoring verbazingwekkend. Kamerlid Becker wil van de minister weten of zij van plan is de ontwikkelingsrelatie te heroverwegen. "En of zij Rwanda op z'n minst op deze beslissing wil aanspreken." Nog onlangs presenteerde minister Kaag haar meerjarenplan voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Over Rwanda schrijft zij: Volgens de krant The East African gaat het om een deal in de buurt van de 30 miljoen euro. Daarvoor helpt Arsenal bij de promotie van de natuurparken in Rwanda, waar ook de berggorilla leeft. Volgens de krant is de Rwandese president Paul Kagame een fervent Arsenal-fan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt de zaak uit.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Grapperhaus vindt achteraf een passage in de schikking tussen het Openbaar Ministerie en de Rabobank uit 2013 ongelukkig geformuleerd. De bank betaalde destijds voor het jarenlang manipuleren van de zogenoemde libor-rente een schikking van 774 miljoen euro om strafvervolging te voorkomen. Het tv-programma Zembla besteedde drie maanden geleden aandacht aan deze en andere schikkingen, waarmee veel geld is gemoeid. Bank erkent geen schuld In de overeenkomst tussen het OM en de Rabobank stond onder meer dat de bank geen schuld erkent aan strafbare feiten. In antwoord op Kamervragen van D66, CDA, GroenLinks en SP noemt Grapperhaus het een cruciale voorwaarde voor het OM om een "hoge transactie" aan te bieden dat de verdachte de geconstateerde feiten erkent. Volgens de minister zou een passage waarin het strafbare feit wordt ontkend nu niet meer in een schikkingsovereenkomst worden opgenomen. Individuele medewerkers niet vervolgd Zembla meldde ook dat het OM in de schikking met Rabobank heeft toegezegd geen vervolging in te stellen tegen individuele medewerkers van de bank. Grapperhaus schrijft daarover aan de Kamer dat het OM al vóór de schikking een afzonderlijk besluit heeft genomen over het niet vervolgen van de medewerkers. De minister vindt verder dat het persbericht van het OM over de Rabo-zaak wel erg summier was, maar dat de regels correct zijn nageleefd. Met rechtszitting geen beter resultaat Uit de uitzending kwam een beeld naar voren van grote bedrijven die makkelijk "zaken kunnen doen" met justitie om vervolging te voorkomen. Grapperhaus schrijft dat hij de kritiek op het beleid rond grote schikkingen serieus neemt en dat de praktijk tegen het licht wordt gehouden. Maar hij benadrukt ook dat met een rechtszitting vaak geen beter resultaat kan worden bereikt dan met een schikking. Bij schikkingen voor grote bedragen gaat het dikwijls om rechtspersonen (organisaties) en die kunnen geen gevangenisstraf krijgen. Door een schikking aan te bieden, kunnen hoge "boetes" worden opgelegd en bovendien kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een organisatie bepaalde maatregelen neemt om nieuwe strafbare feiten te voorkomen. In de vragen ging het ook over een schikking met autobedrijf Pon. Omdat Grapperhaus als advocaat bij die zaak betrokken was, zijn de antwoorden mede ondertekend door minister Dekker.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Premier Rutte komt eerder terug van een handelsmissie in India voor kabinetsoverleg over de laatste onderzoeksresultaten over het neerhalen van de MH17. Het JIT, het Joint Investigation Team van de betrokken landen, heeft bekendgemaakt dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van de 53e brigade van het Russische leger uit Koersk. Morgen is de wekelijkse ministerraad. Daar zullen de gevolgen van de laatste onderzoeksresultaten besproken worden.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Er moet snel een landelijk registratiesysteem komen voor bijtincidenten met zogenoemde hoog risico-honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om pitbull-achtige rassen en rottweilers. Tot nu toe ontbreken goede landelijke cijfers, maar volgens een aantal deskundigen dat vanmorgen in de Tweede Kamer was, is het probleem veel groter dan gedacht. "Je kunt eigenlijk niet spreken van incidenten", zei advocaat dierenrecht Boissevain, want daarvoor komt het te vaak voor. Zij telde vorig jaar 50 incidenten met bijthonden die de landelijke media haalden, maar dat is volgens haar het topje van de ijsberg. Boissevain ontving in drie jaar tijd 200 slachtoffers in haar praktijk. Het ging daarbij om ouders van kinderen die waren aangevallen, maar vooral ook om eigenaren "die hun hond voor hun ogen verscheurd zagen worden" door een bijthond. Het gaat om afschuwelijke zaken, vertelde zij, met verminkte gezichten en afgerukte ledematen. Naam eigenaar Daarom moet er volgens de meeste sprekers in de Tweede Kamer om te beginnen een landelijke database komen, waarin alle incidenten worden geregistreerd. Daarin moet onder meer het chipnummer van de hond en de naam van de eigenaar worden opgenomen. Vervolgens kunnen er, volgens de deskundigen, allerlei andere maatregelen genomen worden, zoals een muilkorfplicht en een import- en fokverbod voor bepaalde hondenrassen. Claudia Vinke van de Gedragskliniek voor Dieren van de Universiteit Utrecht zei dat er ook gedacht zou moeten aan een houdverbod voor eigenaren met een strafblad. Van de agressieve honden die in 2016 in beslag zijn genomen, had 16 procent van de eigenaren een strafblad, meldde zij. Bepaald eigenaarsprofiel Zij zei dat uit sociologisch onderzoek naar voren was gekomen dat eigenaren "een bepaald profiel" hebben. Dat maakt het probleem volgens haar nog ingewikkelder. "Lastige eigenaren met een lastige hond." Oud-staatssecretaris Van Dam zei in 2017 al dat er landelijk registratiesysteem moet komen, maar het bestaat nog niet. De Tweede Kamer praat hier binnenkort over verder.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Oud-minister Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden. Ze bekleedt vanaf 1 juli bij het Leids Universitair Medisch Centrum de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg'. Ze zal onderwijs geven en onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving. Daarnaast gaat ze werken voor de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse universiteit in Den Haag. Bussemaker heeft ervaring met zowel onderwijs als zorg. Ze was staatssecretaris van Volksgezondheid in het vierde kabinet-Balkenende en minister van Onderwijs in het tweede kabinet-Rutte. Verder was ze onder meer Tweede Kamerlid voor de PvdA, lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Bussemaker studeerde zelf politicologie.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
Gewelddadige acties van extreemlinkse groeperingen leiden vrijwel nooit tot vervolging en een strafrechtelijke veroordeling. Onderzoekers schrijven in een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de daders vaak heel goed weten hoe ze vervolging moeten ontlopen. "Dat impliceert een zekere mate van straffeloosheid." Onderzoeksbureau Beke en het WODC deden onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland. Ze komen tot de conclusie dat er ongeveer 182 personen in beeld zijn bij de opsporingsdiensten. Maar echt een goed zicht op wie de leiders precies zijn, is er niet. Ze bekladden woningen (bijvoorbeeld van ambtenaren die betrokken zijn bij het asielbeleid), steken autobanden lek en houden gewelddadige tegendemonstraties als rechts-populistische groepen bijeenkomsten houden. Ook het besmeuren van het huis van politicus Thierry Baudet, vorig jaar, wordt op het conto van extreemlinks geschreven. Gezichtsbedekking De daders komen er bijna altijd mee weg, schrijven de onderzoekers, omdat ze zeer "veligheidsbewust" zijn. "Door hun identieke kleding -vaak van een donkere kleur- en het dragen van gezichtsbedekking kunnen individuen niet zonder meer worden geïdentificeerd, ook niet als camerabeelden aanwezig zijn." Opsporing loopt ook vaak spaak, omdat informatie die bij de AIVD aanwezig is, niet gedeeld kan worden met de politie. De daders zouden dan te weten komen dat de inlichtingendienst ze op de korrel heeft. Vooral zogeheten "home visits" van links-extremisten worden door slachtoffers als zeer intimiderend ervaren. Toch worden dergelijke incidenten niet altijd bekend. Er wordt vaak over gezwegen, omdat de slachtoffers geen baat hebben bij publiciteit.
do, mei 24, 2018
Source: NOS Politiek
In alle veiligheidsregio's behalve één haalt de brandweer de afgesproken opkomsttijd niet, en doet er dus langer over om bij een brand te komen dan was vastgelegd. "Zorgwekkend," noemt minister Grapperhaus de overschrijdingen in een brief aan de Tweede Kamer omdat de tijden wettelijk zijn vastgelegd. Maar in het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar brandbestrijding in de 25 veiligheidsregio's staat ook dat die afgesproken opkomsttijden lang niet altijd realistisch zijn. De brandweerzorg aan burgers hoeft niet te worden verbeterd, maar de opkomsttijden moeten opnieuw en realistischer worden vastgesteld. Op die manier kunnen gemeenten beter zien waar de aanrijtijden echt niet kunnen worden gehaald, en voor bepaalde objecten andere maatregelen nemen zoals meer brandpreventie. De minister neemt deze adviezen en aanbevelingen over, maar vindt dat in de tussentijd de brandweerkorpsen wel de huidige regels moeten naleven. Tekort aan vrijwilligers Een groter probleem bij de brandbestrijding door de brandweer blijft het tekort aan vrijwilligers. In heel veel kazernes krijgt de brandweer de gaten in het rooster niet vol, zeker niet op impopulaire tijden. Dit leidt ertoe dat in sommige veiligheidsregio's soms met vier in plaats van zes brandweerlieden wordt uitgerukt, of soms met twee als de brand klein is. Mogelijk leidt dat tot een lichte verslechtering van de brandweerzorg, maar zeker is dat niet, zegt de Inspectie. Grapperhaus belooft binnenkort met maatregelen te komen om meer vrijwilligers te trekken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Hij doet dat op basis van een belevingsonderzoek dat onlangs is gehouden onder de vrijwilligers.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet belooft niet dat het Binnenhof na de grootschalige renovatie gasloos wordt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat wel en vindt het ongepast als de Haagse historische rijksgebouwen niet duurzaam worden, terwijl het kabinet wel wil dat de Nederlandse huishoudens zoveel mogelijk van het gas afgesloten worden. Staatssecretaris Knops wil een gasloos Binnenhof alleen niet toezeggen, zo bleek vandaag tijdens een debat over de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer en het ministerie van Algemene Zaken die vanaf 2020 gepland staat. Te ver Duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen, driedubbel glas kost namelijk veel geld en de verbouwing moet "sober en duurzaam". Het mag niet meer dan 500 miljoen euro kosten. "Ik ben bereid tot een inspanningsverplichting", zegt Knops. "Maar het gaat me te ver om te zeggen dat het Binnenhof wordt afgekoppeld van het gas. Dat kan niet zomaar." Zonnepanelen Knops benadrukt dat het ingewikkeld is om alleen het Binnenhof duurzaam te verbouwen, omdat het om historische panden in een relatief klein gebied. Er wordt wel gedacht aan zonnepanelen en isolatieglas, maar het kan niet overal. Knops overlegt met de gemeente Den Haag en meer partijen om overheidsgebouwen in Den Haag zo duurzaam mogelijk te maken. "Ik ben al bezig. Je moet je niet beperken tot het Binnenhof, maar het in schaalvergroting zoeken." Kleine nederzetting Knops wil er geen discussie op "de kleine vierkante meter van maken". De Partij voor de Dieren sprak tijdens het debat de vrees uit dat Nederland over enige tijd gasloos is, behalve een "kleine nederzetting" - het Binnenhof. De staatssecretaris spreekt over een karikatuur. "Je kunt niet zomaar een warmtepomp onder de Eerste Kamer aanleggen. Jet moet wel elke euro zo effectief mogelijk uitgeven." Deze maand wees minister Ollongren een verzoek van de bouwbranche nog af om het verbod op het bouwen van woningen met een aardgasaansluiting uit te stellen. Dat geldt vanaf 1 juli en is volgens de branche veel te snel. Bouwers vrezen vertragingen en hoge kosten. Ollongren liet weten dat het kabinet vaart wil maken.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
De geheime liefdesrelatie tussen twee hoge officieren van het Openbaar Ministerie was vandaag onderwerp van gesprek in een overleg tussen minister Grapperhaus en de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Na afloop van het gesprek zei een woordvoerder van de minister dat hij er vertrouwen in heeft dat de leiding van het OM "dit zorgvuldig oppakt". Vorige week zei het College van procureurs-generaal zelf al dat de leiding van het OM niet goed is omgesprongen met die liefdesrelatie. Daarover werden volgens publicaties van de NRC al in 2014 anonieme klachten ingediend. Pas twee jaar later werd de relatie bekend bij de toenmalige hoogste baas van het OM. Commotie Aanleiding voor alle commotie is de relatie tussen Marc van Nimwegen, voormalige procureur-generaal en sinds vier jaar hoofdofficier van justitie in Rotterdam, met Marianne Bloos. Van Nimwegen benoemde haar in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. In 2014 kwamen klachten over vriendjespolitiek binnen bij de NRC, door anonieme klagers die binnen de top van het OM geen gehoor voor hun klachten vonden. Van Nimwegen werd overgeplaatst naar Rotterdam, al ontkent het OM dat dat is gebeurd vanwege de relatie en de strubbelingen die daarvan het gevolg van waren. Sinds vorig jaar komen Van Nimwegen en Bloos openlijk uit voor hun relatie. Dienstreis Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over die relatie. De NRC schreef gisteravond over een dienstreis in 2012 naar Thailand. Tien officieren van justitie woonden daar een congres bij van een groep internationale aanklagers. Tijdens het congres werd gesproken over internationale georganiseerde misdaad en vrouwenhandel. Naast Marc van Nimwegen was ook Marianne Bloos mee. Maar de procureur-generaal die toen mensenhandel in haar portefeuille had, Annemarie Penn-te Strake, mocht niet mee. Volgens de NRC zou uit de dienstreis kunnen blijken dat Van Nimwegen en Bloos al in 2012 een geheime relatie hadden. Bij justitie geldt een gedragscode dat het hebben van een relatie met gezagsverhouding moet worden gemeld.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
India: het land van de Taj Mahal, Bollywood en curry. Het is de tweede grootste economie van Azië en een thuis voor 1,3 miljard inwoners. Minister-president Mark Rutte gaat er deze week op bezoek voor een handelsmissie. En hij wordt vergezeld door een grote delegatie van 131 Nederlandse bedrijven en vier ministers. Zo'n handelsmissie is voor Nederlandse bedrijven behoorlijk lucratief. Tijdens een bezoek aan China afgelopen april werd voor 248 miljoen euro aan contracten binnengehaald. Rutte zal in India met premier Modi spreken over de dreigende staaloorlog met de Verenigde Staten en de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en India. De twee spraken elkaar vorig jaar ook al in Den Haag. Rutte gaf Modi toen een fiets cadeau. India zoekt investeringen en de Nederlandse delegatie zal voornamelijk proberen voet aan de grond te krijgen bij het versterken van de Indiase landbouwsector en bij een project voor het schoonmaken van de Ganges-rivier. Onze export naar India bedraagt 2 miljard euro, dat zijn voornamelijk chemische producten en machines. Omgekeerd importeren wij voor 3 miljard euro uit India, dat zijn voornamelijk aardolieproducten. Brexit en vleesvervangers Ook de brexit zal aan bod komen tijdens de driedaagse missie. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer denkt dat Nederland een gat kan vullen, staat in een verklaring. "Ik wil samen met premier Rutte zorgen dat Indiase bedrijven in de aanloop naar brexit ook vaker kijken naar Nederland. Alleen zo kunnen ze naar verwachting gemakkelijk de EU-markt op. Wij moeten zorgen dat Nederland bij Indiase ondernemers bovenaan staat als ze zich gaan heroriënteren." 30 procent van de Indiërs is vegetariër, een markt waar Henk Schouten van Schouten Europe graag op inspringt. Met zijn bedrijf in vleesvervangers is hij de komende dagen ook aanwezig tijdens de handelsmissie. "India is een opkomende markt met veel vegetariërs, maar de consumptie van vlees groeit en dat is een bedreiging. Als China en India net zo veel vlees eten als wij heb je een probleem." Schouten gaat in het Aziatische land een contract tekenen voor een fabriek voor zijn vleesvervangers. Ook de Wageningen Universiteit haakt aan bij het bezoek in India, zij zullen spreken over de bouw van fruitpakhuizen in Himachal Pradesh, een bergachtige deelstaat in het noordwesten van het land. "India is een interessant land voor ons, ook als je kijkt naar de economie. Onze kennis kan bijdragen aan de manier waarop India nu en in de toekomst om wil gaan met voedselproductie en landbouw", aldus woordvoerder Vincent Koperdraat. De Nederlandse delegatie is nog tot en met vrijdag in India.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Alle bij de woningbouw betrokken organisaties en overheden hebben afgesproken dat de komende jaren versneld meer woningen worden gebouwd. De woningcorporaties, Bouwend Nederland, makelaars, vastgoedinvesteerders, bewonersorganisaties, waterschappen en de Rijksoverheid hebben dat vastgelegd in de Nationale woonagenda. "Er moeten 75.000 woningen per jaar bij tot 2025 om te voldoen aan de behoefte", zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Dat halen we alleen als we bestaande plannen versnellen." Ollongren ziet zichzelf als aanjager. Zo'n rol is nodig omdat om verschillende redenen bouwplannen soms niet van de grond komen. Zelf start zij een overheidsfonds voor bouwprojecten in binnensteden waarbij bijvoorbeeld kantoren worden omgebouwd tot woningen. Zulke projecten zijn ingewikkeld en duur. Kritisch De koepel van woningcorporaties Aedes en de Woonbond zijn bezig met afspraken om de prijs voor huurwoningen zo laag mogelijk te houden. Aedes heeft de Nationale Woonagenda ondertekend, maar Directeur Pepers uit zich kritische over het kabinetsbeleid. "Hetzelfde kabinet dat zegt dat wonen zo belangrijk is heft een hele hoge belasting op onze huurinkomsten, daardoor is onze rol beperkt." Woningcorporaties konden een korting op deze verhuurdersheffing krijgen in ruil voor nieuwbouwplannen, maar die regeling heeft Ollongren gesloten. Binnen korte tijd was er al voor 700 miljoen euro aan korting aangevraagd en was het budget op. Maar volgens de Woonbond is er genoeg geld over om de sociale huren te verlagen en nieuwe corporatiewoningen te bouwen. Excessen Verder hebben de partijen afgesproken dat zij negatieve invloeden op de woningmarkt gaan aanpakken, zoals te veel verhuur aan toeristen in plaats van aan vaste bewoners, huisjesmelkers en andere malafide verhuurders en vakantieparken die onterecht voor vaste bewoning gebruikt worden. "Door de grote vraag op de woningmarkt zie je excessen als veel te hoge huren en zelfs intimidatie", zegt Ollongren. "Laten we zorgen dat van de situatie de komende jaren geen misbruik kan worden gemaakt." Bouwbedrijven Voor de achterban van voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland, de organisatie van aannemers en bouwbedrijven, is er veel geld te verdienen. De bedrijfstak kreeg grote klappen tijdens de financiële crisis maar is zich aan het herstellen. Hij spreekt van een "enorme urgentie". Verhagen gaat nog voor het eind van het jaar concrete afspraken maken met provincies en gemeenten over waar welke nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Daarbij moeten bouwbedrijven wel het personeelstekort zien op te lossen. Ook het krijgen van bouwgrond met de nodige vergunningen levert nog vaak problemen op, zegt Verhagen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet dit met vertrouwen tegemoet. "Er moeten natuurlijk wel genoeg handjes en genoeg geld zijn voor al die bouwplannen", zegt directeur Stigter. "Maar als al deze partijen samenwerken moeten we die 75.000 woningen kunnen halen."
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet moet het mogelijk maken om sancties op te leggen aan buitenlanders die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige maand in met een motie daarover van het CDA. Daarin wordt gewezen op de zogenoemde Magnitski-wet. Personen die de mensenrechten schenden kunnen via zo'n wet een reisverbod krijgen en hun banktegoeden kunnen worden bevroren. "Dit soort mensen heeft kennelijk een voorkeur voor shoppen in Parijs. En ze stallen hun geld bijvoorbeeld in Amsterdam of Londen", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij probeert samen met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ervoor te zorgen dat zo'n wet er ook in Nederland komt. "Maar het is natuurlijk het effectiefst als we dat als Europese Unie samen doen. Als we gezamenlijk een vuist maken tegen mensenrechtenschenders of plegers van grootschalige corruptie", zegt Sjoerdsma. Persoonlijk getroffen De Magnitski-wet bestaat al in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische Staten. In de VS werd de wet ingesteld na de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski, die in 2009 overleed in de gevangenis. Hij deed onderzoek naar belastingontduiking en corruptie in Rusland toen hij werd gearresteerd. "Hij is in de gevangenis behoorlijk hard mishandeld. De mensen die dat gedaan hebben lopen nog vrij rond. Zij worden beschermd door de Russische overheid", zegt Sjoerdsma. "Door dit soort wetgeving kunnen zij persoonlijk getroffen worden. In hun eigen tegoeden en in hun bewegingsvrijheid." In de VS werd de wet in 2012 ingesteld. Canada, het VK en de Baltische Staten volgden de afgelopen jaren met hun eigen variant van de wet. Op basis daarvan zijn reisverboden opgelegd aan bijvoorbeeld Russen die schuldig zijn aan mensenrechtenschendingen. Ook hun banktegoeden zijn bevroren. CDA-Kamerlid Omtzigt benadrukt dat ze met de Nederlandse variant van de wet niet alleen Russen willen aanpakken. "Het moet veel breder worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld ook om het aanpakken van mensenrechtenschendingen in Myanmar of Zuid-Sudan." Sjoerdsma vult aan: "We moeten het als afschrikwekkend instrument inzetten." Het D66-Kamerlid hoopt dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken de andere Europese lidstaten zal overtuigen van het belang van de wet. En anders de wetgeving nationaal invoert. "Hij is daar weinig enthousiast over. Ook in de Kamer hebben partijen tegen de motie gestemd. Maar de meerderheid staat erachter." De Amerikaanse zakenman Bill Browder spreekt vandaag voor de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Hij is de drijvende kracht achter de Magnitski-wet. Sergej Magnitski was zijn advocaat, Browder strijdt sinds zijn dood voor gerechtigheid. "De campagne voor een Magnitski-wet stuitte op onverwachte weerstand in Nederland. In alle andere landen waar ik mij sterk heb gemaakt voor dit instrument van gerechtigheid, was er steun van links tot rechts", schrijft Browder in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij wijst daarin op het feit dat onder meer de VVD tegen de motie stemde. "Waarom zou een belangrijke Nederlandse politieke partij Vladimir Poetin een dienst bewijzen?" Hij hoopt vandaag Nederlandse politici te overtuigen van het nut van de wet.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Er komt geen quotum voor het aantal vrouwen bij Defensie. Staatssecretaris Visser denkt dat zo'n streefpercentage verkeerd kan uitpakken. PvdA-Kamerlid Ploumen zei vanmorgen in een debat over het personeel bij Defensie dat zich te weinig vrouwen bij de krijgsmacht melden. Ze vindt dat het tijd is voor "straffere maatregelen" en vroeg de staatssecretaris om over een minimumpercentage na te denken. Visser is het met Ploumen eens dat er te weinig vrouwen bij Defensie werken. Van de militairen is 9,7 procent vrouw, in topfuncties is het 5 procent. Volgens Visser komt dit vooral doordat vrouwen denken dat een baan bij de krijgsmacht niets voor hen is. Ze wil met voorlichting duidelijk maken dat de drempel misschien minder hoog is dan zij denken. 'Nare gevallen' Ook de Tweede Kamer steunt het plan voor een vrouwenquotum niet. GroenLinks-Kamerlid Diks wees erop dat zo'n verplichting om meer vrouwen aan te nemen bij de politie geen succes was, omdat mannen hun vrouwelijke collega's erop aankeken. Die zouden hun baan aan een voorkeursbeleid te danken hebben. "Daar zijn een paar nare gevallen uit voortgekomen." Visser zei dat dit precies de reden is waarom ze bij Defensie, net als de politie van oudsher een mannenorganisatie, geen quotum wil. Ze zegt dat ze kwalitatief goed personeel wil bij Defensie. "De achtergrond maakt daarbij niet zoveel uit." Er zijn op dit moment tussen de vijf- en zesduizend vacatures bij Defensie.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Wiebes ontkent dat het overleg met Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen, vanwege onenigheid over geld. "Dit gaat niet over geld, maar over veiligheid. Als het om geld zou gaan, zou dit beleid er heel anders uitzien." Hij vraagt de Groningers dan ook om nog wat geduld. "Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen. We hebben het ervoor over." Wiebes en de regio zijn het niet eens over het versterken van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. De regio wil dat de woningen snel worden versterkt, de minister wil eerst onderzoeken van onder meer het KNMI en TNO afwachten. "Versterking blijft nodig, dat kunnen we aan onze klompen aanvoelen. Maar experts moeten eerst zeggen hoe we dat moeten aanpakken", aldus de minister. Het rapport "met de meest actuele veiligheidsinzichten", wordt in juli verwacht. Onzekerheid "Er zijn bewoners die de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan het idee dat hun huis versterkt zou gaan worden. Voor hen kan uitstel onzekerheid betekenen. Maar laten we eerst goed kijken of het echt nodig is, want het is ook heel vervelend als je huis gesloopt moet worden, terwijl dat niet nodig is." In de tussentijd worden de onveiligste huizen met voorrang versterkt. Een team van specialisten is bezig vast te stellen welke huizen dat zijn. De versterking van huizen waarbij de uitvoering al was begonnen, wordt ook voortgezet. Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hadden ontvangen. De Groningse commissaris van de koning René Paas zei gisteren dat hij wil dat bewoners duidelijkheid krijgen en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Het ministerie van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen een lange lijst met overbodige regels gemaakt, die geschrapt gaan worden. De administratieve lasten moeten vanaf nu elk jaar omlaag. Artsen en verpleegkundigen zijn daar nu nog zo'n 40 procent van hun tijd aan kwijt. Vandaag presenteren de ministers De Jonge en Bruins, samen met staatssecretaris Blokhuis een actieplan om de administratie in de zorg terug te dringen. Tientallen regels kunnen direct worden geschrapt. Ze hopen dat daardoor ook het werk een stuk aantrekkelijker wordt gemaakt. Volgens hen is dit het meest concrete plan tegen de regeldruk in de zorg ooit. "We willen dat mensen die in de zorg werken hun tijd daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen", stelt De Jonge. Huisartsen Het is de bedoeling dat vooral de instellingen zelf het "Actieplan regeldruk" gaan uitvoeren. "Het beleid moet erop gericht zijn dat mensen centraal staan, en niet de regels", staat in het rapport. Huisartsen zijn al langere tijd hard bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Er zijn stappen gemaakt, maar ze geven aan nog steeds veel vervelende en tijdrovende regeldruk te ervaren. Verantwoord Niet alleen professionals, maar ook patiënten en cliënten herkennen dit. Door overbodige regels te schrappen moeten juist mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, niet meer belast worden met onnodige bureaucratie. Er wordt al vele jaren geklaagd over de regeldruk in de zorg, maar in de praktijk blijkt het heel moeilijk om ervan af te komen. Dat komt onder meer doordat verzekeraars, inspecties en andere partijen verantwoord willen zien dat het geld goed besteed wordt en er veilig en goed gewerkt wordt.
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Gemeenten moeten meer mensen met schulden helpen, ook moet dat efficiënter gebeuren. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met gemeenten in gesprek over een nieuwe schuldenaanpak. Want veel mensen vallen nu buiten de boot en kunnen niet terecht bij hun gemeente voor hulp. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat mensen niet mogen worden uitgesloten voor schuldhulpverlening, zonder dat naar de individuele omstandigheden wordt gekeken. In de praktijk gebeurt dat wel. Zzp'ers Ombudsman Van Zutphen waarschuwde begin dit jaar nog over het toenemende aantal klachten van burgers die bij hem binnen komen. Vooral mensen die in scheiding liggen en zzp'ers worden nauwelijks toegelaten tot schuldhulpverlening. In het regeerakkoord heeft dit kabinet de komende drie jaar 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van schulden. 90 procent daarvan is bestemd voor gemeenten - zodat zij sneller en beter kunnen helpen. 1 op de 10 Een op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen. Dat is te veel vindt Van Ark. Om knelpunten weg te nemen, komt zij vandaag met 40 actiepunten. Voorkomen en goede begeleiding zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Zo gaan incassokosten voor kleine boetes omlaag, en moeten iemands schulden in één keer bij de rechter worden behandeld. Ook moet incasso zorgvuldiger gedaan worden. "Een schuldenaar moet te allen tijde in zijn levensonderhoud kunnen voorzien", schrijft de staatssecretaris. Toch is het volgens Nadja Jungmann, lector op de Hogeschool Utrecht, lang niet voldoende omdat de kern van het probleem niet wordt aangepakt. "Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid, zolang je die niet een duidelijke opdracht geeft wordt het probleem niet aangepakt."
wo, mei 23, 2018
Source: NOS Politiek
Er kan geen sprake van zijn dat vluchtelingen uit Venezuela doorgaan naar Nederland. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland wel technische ondersteuning heeft aangeboden aan Aruba en Curaçao, om te helpen met het omgaan met vluchtelingen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het om twee zelfstandige landen binnen het koninkrijk gaat en dat die gebieden daarom een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun problemen op te lossen. Blok komt met de reactie na de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Die verkiezingen noemt hij een aanfluiting. "Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen. Ik kijk er met grote zorgen naar, er blijft een druk op mensen om te vertrekken." Hij benadrukt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen economische vluchtelingen, die een land niet verplicht hoeft op te nemen, en politieke vluchtelingen. "Echte politieke vluchtelingen moeten op basis van het vluchtelingenakkoord wel worden opgenomen." Tussen Venezuela en de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao liggen maar enkele tientallen kilometers zee. Venezuela, ooit de bakermat van links in Latijns-Amerika, is tegenwoordig een socialistische dictatuur in crisis. De economie van Venezuela is er heel slecht aan toe. Veel tegenstanders van de president zitten gevangen of zijn gevlucht. Ook de inheemse bevolking, de Warao-indianen, trekt massaal de grens over, weg van Venezuela. De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, hekelde vorige week de Nederlandse houding ten aanzien van de vluchtelingenstroom uit Venezuela richting de ABC-eilanden. Volgens haar doet Nederland onvoldoende om te helpen met de opvang. Sinds het uitbreken van de politieke en humanitaire crisis in Venezuela in 2015 trokken duizenden vluchtelingen naar de nabijgelegen eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Bij elkaar zijn honderdduizenden Venezolanen gevlucht. Diepe afgrond VVD-Kamerlid Ten Broeke vreest dat Venezuela door Maduro in een diepe afgrond stort, met een grote vluchtelingenstroom tot gevolg voor de eilanden. "Die zijn volstrekt niet klaar om deze aantallen op te vangen." De VVD'er waarschuwde al jaren geleden dat Nederland en de eilanden maatregelen moesten treffen. "Dit is een ongeluk dat zichzelf heeft aangekondigd." Hij vindt niettemin, net als minister Blok, dat Nederland geen asiel hoeft te verlenen aan de vluchtelingen uit Venezuela. CDA-Kamerlid Van Helvert noemt de situatie in Venezuela verschrikkelijk. "Er komen nu al vluchtelingen naar Nederland. De vraag is of we de omvang kunnen overzien, want de eilanden zijn heel klein." SP-Kamerlid Karabulut denkt niet dat de problemen van vandaag op morgen zijn opgelost. "We moeten nadenken hoe de Venezolanen gesteund kunnen worden. Je moet voorbereid zijn op de problemen." Volgende week debatteert de Tweede Kamer met minister Blok over de ontwikkelingen.
di, mei 22, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Ollongren sluit niet uit dat de twee Nederlandse Syriëgangers die na een veroordeling in Turkije naar Nederland terugkeren, hun Nederlanderschap kwijtraken. "Dat zou aan de orde kunnen zijn", zei zij in de Tweede Kamer. De twee, Reda Nidalha en Oussama A., zijn in Turkije veroordeeld tot zes jaar en drie maanden celstraf voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze mogen hun hoger beroep tegen dat vonnis in Nederland afwachten. Ollongren zei op vragen van de PVV dat het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie de twee bij aankomst in Nederland zal aanhouden. Er wordt een inschatting gemaakt van de dreiging die zij vormen en "u kunt ervan uitgaan dat daarnaar wordt gehandeld". Of dat betekent dat ze hun Nederlandse paspoort kwijtraken, kan de minister van Binnenlandse Zaken nog niet zeggen. "Zo ver is het nog niet." Juridische mogelijkheden Het OM wil eerst het vonnis van de Turkse rechter bestuderen en "kijken wat voor juridische mogelijkheden er nog in Nederland zijn". Het is niet mogelijk om mensen twee keer te veroordelen voor hetzelfde feit. Het Nederlands staatsburgerschap kan worden ingetrokken als een persoon twee nationaliteiten heeft en een bedreiging vormt voor de veiligheid. In september is het Nederlanderschap van vier zogenoemde jihadisten afgepakt, die toen waarschijnlijk in Syrië waren. Zij kunnen niet meer terugreizen naar Nederland. De PVV vindt dat Nidalha en A. ook niet naar Nederland zouden mogen komen. Het gaat volgens de partij om "tikkende tijdbommen".
di, mei 22, 2018
Source: NOS Politiek