Vakbonden FNV en AOb willen dat het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar stelt voor mensen die kampen met langdurige coronaklachten. Komt dit zogenoemde longcovidfonds er niet, dan zullen de bonden naar de rechter stappen en de Staat aansprakelijk stellen, schrijven ze aan het kabinet.

Volgens de bonden zijn ruim duizend zorg- en onderwijsmedewerkers met langdurige coronaklachten hun baan kwijtgeraakt. “Wij zien steeds meer argumenten voor een collectieve aansprakelijkheidsstelling en zijn deze procedure aan het voorbereiden”, schrijven ze. Ze stellen de eis namens slachtoffers van long covid die hebben aangeklopt bij verschillende meldpunten.

Zeker 6000 patiënten gemeld

Concreet willen de bonden dat het kabinet een regeling treft die vergelijkbaar is met de bestaande regelingen voor asbest- en OPS-slachtoffers, met een maximale vergoeding van 22.000 euro per slachtoffer. Het kabinet zou de benodigde 150 miljoen euro moeten reserveren in de Voorjaarsnota.

Met het fonds krijgen “de helden die hun gezondheid opofferden eindelijk de erkenning voor hun situatie”, zo valt te lezen in een brief aan ministers Van Gennip (Sociale Zaken), Helder (Langdurige Zorg), Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Onderwijs).

Ruim 6000 zorg- en onderwijsmedewerkers hebben zich bij FNV en AOb gemeld. “Voor deze longcovidpatiënten is het heel moeilijk om erkenning en een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten te krijgen.”

Volgens de bonden is er in de coronacrisis te weinig gedaan om de gezondheid van zorgmedewerkers en onderwijspersoneel te beschermen. “De overheid is medeverantwoordelijk voor wat er allemaal misging bij de RIVM-richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Medewerkers van beide sectoren zijn volgens FNV en AOb in een kwetsbare positie geplaatst. “Tijdens de eerste lockdown draaide de noodopvang en het onderwijs aan kwetsbare kinderen gewoon door”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. Dat terwijl er “wanbeleid is gevoerd over ventilatiesystemen in het onderwijs en de kinderopvang”, voegt Jong daaraan toe. “Werkgevers, RIVM en de overheid verwijzen constant naar elkaar en nemen geen verantwoordelijkheid”, stelt ze.

FNV vindt dat dit probleem onderdeel moet zijn van de parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie. “We zien daarnaast met lede ogen aan dat de gesprekken op de verschillende ministeries over een tegemoetkomingsfonds al geruime tijd op niets uitlopen.”

Bron: https://nos.nl/l/2428739

Door Cor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *