Friesch Dagblad

-- Berichten van vandaag.
Leeuwarden - Achterbosch, compagnon Bart Zantman en collega Liang Wei hadden, toen ze hun project instuurden, hoge verwachtingen. ,,Maar het is natuurlijk een prachtige verrassing als je de prijs ook daadwerkelijk wint", zegt Achterbosch.
di, mrt 20, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Met hoeveel kerkgebouwen kan een kerkelijke gemeente toe? Het was een vraag die ds. Lieuwe Giethoorn gisteravond in Leeuwarden opwierp bij de jaarvergadering van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN. ,,Eigenlijk heeft één gemeente maar één passend kerkgebouw nodig", meent hij. ,,Dan hou je genoeg bestuurskracht en geld over om toe te komen aan de dingen waar je hart ligt: vieren, leren en dienen.”
di, mrt 20, 2018
Source: Friesch Dagblad
Noordhorn - De voormalige basisschool in Noordhorn is de uitvalsbasis voor het meidenteam Pretty Smart. Raymond Hendriks, vader van teamlid Anne-Maaike, runt vanuit dit gebouw de stichting LEGO Leis (Education and Innovation Studio). Zijn stichting promoot techniek op basisscholen.
di, mrt 20, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Friese natuurorganisaties zijn boos over het besluit van de provincie Fryslân om te stoppen met aankoop van grond voor natuurontwikkeling. Het gaat om onder meer gebiedsontwikkeling in Achtkarspelen-Zuid, beekdal Koningsdiep, beekdal Linde onder Heerenveen en de Alde Feanen bij Earnewâld. In die gebieden liggen plannen om landbouwgrond op te kopen en om te zetten in natuurgebied.
di, mrt 20, 2018
Source: Friesch Dagblad
-- Berichten van gisteren of eerder.
25 jaar geleden begon de Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuël in Haulerwijk een evangelisatieproject in de vorm van een evangelische boekhandel. In 2018 is Hét Aanbod nog altijd springlevend.
ma, mrt 19, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Het werk aan de nieuwe Pathé-bioscoop in het centrum van Leeuwarden is gestaakt. De directie van de bioscoopketen heeft dat aan de gemeente Leeuwarden laten weten. Als reden voert Pathé de 'stijgende bouwkosten van het huidige ontwerp' aan. De gemeente heeft om opheldering gevraagd, maar die is nog niet gegeven. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Duidelijk is wel dat de nieuwe bioscoop niet in november open gaat, zoals gepland. Pathé stelt dat er gesprekken worden gevoerd met verschillende partijen om de bioscoop alsnog binnen het budget neer te zetten en zo snel als mogelijk met de bouwwerkzaamheden te starten.
ma, mrt 19, 2018
Source: Friesch Dagblad
It Heidenskip - Het had niet veel gescheeld of Miedema (20) had niet het eerste kievitsei van Fryslân gevonden, maar zijn kameraad Jesper de Vries. ,,Ik hie freed in fergadering en wie eins net fan plan om te sykjen. Mar it wie earder klear as ik tocht en doe seach ik myn maat Jesper yn it fjild rinnen. En doe besleat ik dochs noch mar in slachje te dwaan.”
ma, mrt 19, 2018
Source: Friesch Dagblad
Drachten - Op 32 rooms-katholieke basisscholen in Fryslân spelen leerlingen deze week het educatieve bordspel Kinderen en Armoede. Bisschop Ron van den Hout deed gisteren mee op de Sint Lukasschool in Drachten.
ma, mrt 19, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - De Ried fan de Fryske Beweging wil in november een nieuw tijdschrift uitbrengen dat volledig in het Fries is geschreven. ,,Der komt gjin wurd Nederlânsk yn”, zegt voorzitter Pier Bergsma. Het is de bedoeling dat het tijdschrift eens in de twee maanden verschijnt.
ma, mrt 19, 2018
Source: Friesch Dagblad
It Heidenskip - Het eerste kievitsei van Fryslân van 2018 is gisteren gevonden. Het ei lag in de buurt van It Heidenkip. Reimer Miedema (20) uit It Heidenskip was daar op zoek met Jesper de Vries (21) uit Koudum en zag het ei om drie minuten over zes liggen. Het ei is gisteren gelotterd.
za, mrt 17, 2018
Source: Friesch Dagblad
Harlingen - In het luchtkwaliteitsonderzoek dat GGD Amsterdam tussen november en december 2016 uitvoerde werden geen schadelijke stoffen gevonden die van afvalverbrandingsoven de REC afkomstig waren. Dit liet Jaap Visser van de Amsterdamse gezondheidsdienst gisteren weten.
za, mrt 17, 2018
Source: Friesch Dagblad
Kootstertille - Energiebedrijf Vermilion neemt een gaswinningsvergunning bij Kootstertille over van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Bij de overdracht van de concessie gaan 24 putten met apparatuur over naar Vermilion.
za, mrt 17, 2018
Source: Friesch Dagblad
Damwâld - Ook in het laatste bolwerk van de koopvrije zondag, Noordoost-Fryslân, staat de zondagsrust onder druk. CDA, CU en SGP vormen niet langer een gezamenlijk front tegen winkelen op de zevende dag.
za, mrt 17, 2018
Source: Friesch Dagblad
Oosterwolde - Een bejaarde moeder zit met haar dochter aan de keukentafel. Voor haar ligt een stapel van doosjes met pillen. Voor bloeddruk, voor verlaging van cholesterol, om te plassen, en nog meer. Ze kijken elkaar aan. Welke pil is waarvoor, wat zijn de bijwerkingen, wanneer neem ik dit in? Kortom: komt dit wel goed, vragen ze zich in stilte af.
vr, mrt 16, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Reguliere tandartsen zijn er volop maar een biologische tandarts, die was er nog niet in Fryslân. De tandartspraktijk aan de Pieter Sipmawei in Leeuwarden wordt vanaf volgende week maandag de eerste.
vr, mrt 16, 2018
Source: Friesch Dagblad
Terschelling - De opslagloods van Staatsbosbeheer in West-Terschelling is gisterochtend volledig uitgebrand. De veertien Terschellinger boswachters verloren daarmee het grootste deel van hun materiaal. Onder andere elektrische scooters, fietsen, een heftruck en een tractor gingen in vlammen op.
vr, mrt 16, 2018
Source: Friesch Dagblad
Dokkum - Zoals Dongeradeel de anti-zwartepietendemonstranten de ruimte wilde geven bij de sinterklaasintocht was volgens het boekje, stelt Erna van Eerden, woordvoerder van de nationale ombudsman. ,,Maar de situatie wijzigde zich volledig door de dreiging dat tegenstanders met zwaar vuurwerk naar de binnenstad wilden komen.”
vr, mrt 16, 2018
Source: Friesch Dagblad
Den Haag - Minister Carola Schouten van Landbouw zal de volgende keer, wanneer er weer sprake mocht zijn van onverklaarbare cijfers in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) van de melkveehouderij, net zo optreden als ze in de afgelopen maanden heeft gedaan. Dat zei ze gisteren in een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. Bij controles van gegevens over het afgelopen jaar kwam naar voren dat er onder andere flink meer tweelingkalveren waren geregistreerd dan in voorgaande jaren. Het ministerie heeft de indruk dat er in ieder geval bij enkele tientallen bedrijven sprake is van fraude. Door kalveren van vaarzen op te geven als tweelingkalf bij een oudere koe kan de vaars als vaars (dus nooit gekalfd) in de boeken blijven staan. Daarmee telt dit dier in de fosfaatboekhouding voor de helft mee en kunnen er meer dieren op een bedrijf worden gehouden en gemolken. Door het koppelen van gegevens van de melkgift per dier heeft het ministerie dergelijke constructies al boven tafel gekregen. De betreffende vaarzen geven namelijk wel melk en komen bij de melkcontrole dus in beeld.
vr, mrt 16, 2018
Source: Friesch Dagblad
Heerenveen - De provincie Fryslân heeft gisteren met verschillende landbouworganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zogeheten landbouwdeals gesloten om een meer natuurinclusieve landbouw in Fryslân van de grond te tillen. Dat gebeurde in Heerenveen na afloop van een landbouwcongres over de toekomst van de Friese landbouw.
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
Drachten - Op 32 rooms-katholieke basisscholen in Fryslân spelen leerlingen deze week het educatieve bordspel Kinderen en Armoede. Bisschop Ron van den Hout deed gisteren mee op de Sint Jozefschool in Drachten.
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
Na de verloren bekerfinale op de Uithof in Den Haag en de verloren eindstrijd van de Final Four om de landstitel in Thialf krijgt UNIS Flyers de kans om het seizoen alsnog te besluiten met het winnen van een prijs. In Den Haag gaat morgenavond de finale van de play-offs in de BeNe-League van start, waarin Heerenveen in een best-of-fiveserie opnieuw te maken krijgt met Hijs Hokij. ,,Het leuke van zo'n serie van vijf wedstrijden is, dat het beste team gaat winnen”, weet de ervaren routinier Marco Postma.
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
Drachten - Met de ondertekening van een convenant tussen vier schoolbesturen en de gemeente Smallingerland is de komst van één school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Drachten een grote stap dichterbij. Kinderen die niet op het reguliere onderwijs terecht kunnen, gaan uiteindelijk op één locatie naar school.
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - De Noord-Nederlandse ziekenhuizen kampen met zulke grote problemen door de aanhoudende griepgolf, dat er gisteren een tijdelijk 'regiopunt beddencapaciteit' is opgezet om de grootste knelpunten op te lossen.
do, mrt 15, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Bij afvalverwerker Renewi - ontstaan in 2017 uit de fusie van Van Gansewinkel en Shanks - in Drachten zijn in 2017 vijftien overtredingen geconstateerd bij controles door FUMO en ODG ( Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en Omgevingsdienst Groningen) die beiden inspecties uitvoeren voor de provincie. Die maakte de overtredingen gisteren openbaar. Het gaat om overtredingen van de omgevingsvergunning - een vergunning die onder meer het milieu moet beschermen. Gedeputeerde Michiel Schrier eist verbetering. ,,Ons vertrouwen in dit bedrijf is niet bijster hoog natuurlijk.”
wo, mrt 14, 2018
Source: Friesch Dagblad
Damwâld - Een aantal boeren in Noordoost-Fryslân doet een proef met het uitrijden van bokashi op hun weilanden. De komende jaren wordt gekeken wat het effect hiervan op de bodem is. Mulder Agro gaat de nieuwe bodemverbetering uitrijden.
wo, mrt 14, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van glasvezel op het platteland kan beginnen. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes worden er nog besprekingen gevoerd met Kabelnoord en de Fryske Mien-skip op Glas. Onderwerp van gesprek met Kabelnoord - de beoogde aanlegger van de kabel - is de financiële constructie. ,,We praten nog over de financiële randvoorwaarden”, aldus Poepjes gisteren. Kabelnoord gaat in principe de aanleg van glasvezel verzorgen in de zogenoemde 'witte gebieden' waar nu nog geen snel internet is. Het gaat daarbij om zo'n twintigduizend huishoudens.
wo, mrt 14, 2018
Source: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Van de meeste kandidaat-raadsleden op de lijsten voor de verkiezingen op 21 maart is niet bekend of zij een strafblad hebben of niet. Uit een rondvraag van deze krant bij de partijen blijkt dat de meeste geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. De meeste partijen screenen hun kandidaten onder meer middels gesprekken en vinden een VOG weinig toevoegen.
wo, mrt 14, 2018
Source: Friesch Dagblad