KNMI Nieuwsberichten

-- Berichten van gisteren of eerder.
16 oktober 2018 Dit is de op vijf na laagste mimimumbedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010 (figuur 1). Jaar-op-jaar variaties Waarom neemt het zee-ijsoppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden. Langjariger trends Op veel langere tijdschalen laat het Arctische zee-ijs in de laatste decennia een enorme afname zien (figuur 2). Reconstructies van zee-ijs tonen aan dat de huidige bedekking de laagste is over tenminste de laatste 1450 jaar, vermoedelijk nog langer. En deze neergaande trend lijkt zich, in weerwil van de enorme jaar-tot-jaar verschillen, voort te zetten. Toekomstverwachtingen Het KNMI doet met behulp van satellietwaarnemingen en klimaatmodellen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de snelle veranderingen in het Arctische klimaat. Ook worden bovengenoemde natuurlijke fluctuaties in het noordpoolklimaat bestudeerd, alsmede de mogelijke veranderingen daarin. Gezien de mogelijke verstrekkende gevolgen is het van groot belang om alle veranderingen in het Arctische klimaat, inclusief zee-ijs, zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. KNMI-klimaatbericht door Richard Bintanja
di, okt 16, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten
12 oktober 2018 KNMI'er Jitze van der Meulen kreeg vrijdag 12 oktober speciale erkenning voor zijn grote bijdrage en lange loopbaan bij de CIMO, een belangrijke commissie van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De wetenschapper werd verrast tijdens de zeventiende CIMO conferentie die vandaag is gestart in de RAI Amsterdam. De prestigieuze prijs, een eervol certificaat, is in de afgelopen dertig jaar slechts drie keer eerder uitgereikt. CIMO-directeur Bertrand Calpini: “Jitze van der Meulen is het geheugen van de CIMO. Hij is meester van de gids voor meteorologische instrumenten en waarnemingsmethoden.” De wetenschapper houdt zich ook bezig met de duurzaamheid van metingen. Hij staat aan de wieg van meteorologische waarnemingen via vliegtuigen (AMDAR), een van de belangrijkste projecten die het KNMI tijdens de CIMO TECO presenteert. “Ik ben nu dertig jaar betrokken bij de CIMO en voel me onderdeel van de WMO familie. Het is zo belangrijk om wereldwijd op dezelfde manier te meten en observeren volgens internationale standaarden. Dat is de reden dat ik dit werk doe”, aldus Jitze van der Meulen. KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven is trots dat een KNMI'er deze ‘life time award' ontvangt. “Als iemand een personificatie is van internationale samenwerking is, dan is Jitze het.” De WMO is de intergouvernementele organisatie die als onderdeel van de Verenigde Naties al bijna zeventig jaar zorgdraagt voor de wereldwijde toepassing en verspreiding van meteorologische methoden. Nederland is deze maand gastland voor de Meteorological Technology World Expo (MTWE) en CIMO TECO-2018. De commissie voor instrumenten en methoden van observatie (CIMO) komt van 12 oktober tot en met 16 oktober bijeen en zorgt voor internationale afspraken rondom weerwaarnemingen. Eerder deze week ontving oud-KNMI'er Iwan Holleman de Väisälä Award van de WMO voor zijn werk aan de kwaliteitsverbetering van neerslagradars met behulp van zonlicht.
vr, okt 12, 2018
Bron: KNMI Nieuwsberichten