NOS Politiek

-- Berichten van vandaag.
Den Haag staat vandaag en vrijdag in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. De fractieleiders in de Tweede Kamer discussiëren met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Bij het debat zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig. "De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft", zei de koning gisteren in de troonrede. Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zal het debat met name over dit meest omstreden plan van kabinet Rutte-III gaan vandaag. Geen uitgestoken handen "Als dat verhaal van de koning over 'met elkaar kunnen we het land sterker maken' ook slaat op de oppositie, heb ik slecht nieuws voor het kabinet. Daar zie je geen uitgestoken handen nog, die zullen toch echt van het kabinet moeten komen", zegt Fresen. "Want de oppositie blijft een groot punt maken van de dividendbelasting en qua koopkracht vinden ze het ook allemaal magertjes. Ze vinden ook dat er te weinig hersteld wordt van wat er in de crisisjaren is ingeleverd." Volgens minister Hoekstra van Financiën is het afschaffen van de dividendbelasting juist een verdedigbaar verhaal. "Het is een gepaste maatregel die er moet voor zorgen dat we er op de lange termijn veel banen overhouden in Nederland en dat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven. Door de brexit kijken veel bedrijven waar ze het beste hun hoofdkantoor kunnen gaan plaatsen, sommigen twijfelen om naar Nederland te komen", zei de minister gisteren. Maar volgens Fresen heeft Rutte te maken met het beeld bij de mensen dat de oppositie er graag inwrijft, namelijk dat hij eigenlijk de premier is van de grote bedrijven als Shell en Unilever. Stug volhouden Hij verwacht niet dat het kabinet de maatregel zal intrekken en dat de oppositiepartijen daar een heel groot punt van zullen maken in het debat. "Het debat wordt natuurlijk ook weer een test in stug volhouden voor die regeringspartijen die die dividend-maatregel ook niks vinden", aldus Fresen. "Rutte zal tegen dat beeld moeten gaan strijden." De kans bestaat dat de SGP het kabinetsplan voor afschaffing van de dividendbelasting niet gaat steunen. Ook de andere plannen van het kabinet zullen vandaag aan de orde komen, zoals het klimaat, de zorg en het onderwijs. Het kabinet wil dat de welvaart bij iedereen terecht gaat komen, maar dat er ook buffers worden ingebouwd voor minder goede tijden. "De signatuur van dit kabinet is liberaal, maar ook christelijk", zegt Fresen. "Het debat gaat ook over hoe we met elkaar omgaan". De Algemene Politieke Beschouwingen zijn vanaf 10.30 uur rechtstreeks te volgen op NPO1.
wo, sep 19, 2018
Source: NOS Politiek
-- Berichten van gisteren of eerder.
Het kabinet heeft om een sluitende begroting te krijgen, op het laatste moment een fiscale maatregel genomen die eenmalig 1,8 miljard euro moet opleveren. Door die maatregel moeten directeuren-grootaandeelhouders met een schuld bij hun eigen bv, over bedragen boven de 500.000 euro belasting gaan betalen. De maatregel staat in de Miljoenennota en was volgens het ministerie van Financiën nodig omdat in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt over lastenverlichting. "Maar sindsdien heeft het kabinet aan de inkomstenkant te maken gehad met tegenvallers", zegt een woordvoerder. Zo bleek de afschaffing van de dividendbelasting 500 miljoen euro duurder uit te pakken dan aanvankelijk gedacht. Eenmalig gedragseffect De maatregel moet ingaan in 2020 en gaat structureel 50 miljoen per jaar opleveren. De extra 1,8 miljard die voor volgend jaar wordt verwacht noemt het ministerie een "te verwachten gedragseffect" omdat het eenmalig tot extra belastinginkomsten leidt. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een directeur-grootaandeelhouder in een zogenoemde rekening-courant geld opneemt van de besloten vennootschap. Als dat gebeurt, ontstaat er een schuld van de directeur-grootaandeelhouder aan de bv. "De bv heeft dus een vordering op de aandeelhouder, waar die op zijn beurt nog geen belasting over hoeft te betalen", legt belastingadviseur Arjo van Eijsden van EY uit. De impact als het kabinet bedragen op zo'n rekening-courant van boven de 500.000 euro gaat belasten, zal volgens hem enorm zijn. "In de praktijk zie je deze vorm heel veel voorkomen. De hoogte van die 1,8 miljard laat in zichzelf al zien hoe vaak. Wij verwachten dan ook dat dit in de praktijk veel mensen pijn gaat doen."
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
De Glazen Koets staat weer in de Koninklijke Stallen, de Ridderzaal is leeggestroomd en minister Hoekstra van Financiën heeft het koffertje met de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Prinsjesdag zit er weer op. In die Miljoenennota vliegen de miljoenen en miljarden je om de oren. Wat gebeurt er met al dat geld? De verschillen zijn in ieder geval groot: zo gaat er van iedere 1000 euro van de rijksoverheid 3 euro naar het ministerie van Landbouw en maar liefst 277 euro naar Sociale Zaken, waarvan het grootste deel naar uitkeringen. Wil je weten hoe de rest van die 1000 euro wordt verdeeld? Scroll dan door deze interactieve Miljoenennota:
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Hoedjes en Prinsjesdag: ze horen bij elkaar. Ook vandaag weer zochten veel Kamerleden, ministers en andere genodigden een bijpassende hoed bij hun Prinsjesdagoutfit. Dat het hard waaide op het Binnenhof, maakte het wel moeilijk om de hoed op te houden: De hoedjestraditie bestaat al ruim dertig jaar. In 1977 droeg het VVD-Kamerlid Erica Terpstra voor het eerst een opvallend hoofddeksel. Sindsdien zagen we er honderden voorbijkomen van vrouwelijke politici die het voorbeeld van Terpstra volgden. Daarvoor was de koningin de enige die op deze dag een hoed droeg. In de loop der tijd zijn de politici met hun hoedjes politieke of maatschappelijke boodschappen gaan uitdrukken. Sommigen zijn het daar niet mee eens, die vinden dat Kamerleden en ministers in de Tweede Kamer hun punt moeten maken. Anderen vinden dat politici altijd hun politieke boodschap moeten kunnen overbrengen. Bekend voorbeeld daarvan is oud-Kamerlid Krista van Velzen van de SP. Zij protesteerde onder meer tegen de nertsenfokkerij en de verhoging van de AOW-leeftijd: Hoe dan ook, dit jaar waren er weinig tot geen hoedjes met een boodschap. Wel opvallend dit jaar: de oranje fez van Kamerlid Öztürk van Denk. En Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren, normaal altijd in voor een hoed met een boodschap, droeg nu een jurk met een boodschap. En dan was er dit jaar ook nog een hoedje dat niemand wilde dragen...
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman: "Op het eerste gezicht is dit een feestbegroting; meer uitgeven, de lasten verlagen en toch blijft de begroting in de plus. Dat is knap van het kabinet. Aan de andere kant: de mooie cijfers komen vooral doordat de economie hard groeit. Ze hebben de wind momenteel vol in de zeilen." Er vallen hem drie dingen op. "Een begrotingsoverschot. Het is het vierde jaar op rij dat de overheid niet hoeft bij te lenen. Maar dit nieuws komt met een waarschuwing van de economen van het Centraal Planbureau: zonder de meevallers was er wel degelijk een tekort. "Zo gezien geeft de overheid nu teveel uit. Men zou in de huidige goede tijden misschien beter wat meer geld kunnen oppotten, zodat we straks, in de volgende recessie niet meteen weer moeten bezuinigen. Wie tijdens hoogconjunctuur zuinig is, kan in tijden van economische tegenspoed wat guller zijn." Nog iets opvallends: "Het kabinet is bereid tot een impopulaire maatregel, het lagere btw-tarief van 6 procent gaat naar 9 procent. Dat levert 3 miljard euro op dat via andere belastingen weer terugvloeit. Veel mensen denken dat dat oneerlijk is omdat die 6 procent vooral op goedkope - en voor minder bemiddelde mensen - noodzakelijke goederen zit." "Maar de 6 procent zit ook op luxe producten als kaviaar en kreeft. En dat zijn producten die rijke mensen kopen. Uit eerder onderzoek blijkt dat in het boodschappenmandje van arm en rijk ongeveer evenveel producten met het lage tarief zitten. De verhoging raakt dus iedereen min of meer gelijk." Het laatste dat Bouman opvallend noemt is de verwachte economische groei. "Het kabinet denkt dat we volgend jaar 2,6 procent kunnen groeien, maar de vraag is of we daar de mensen wel voor hebben. Op zich is het natuurlijk goed nieuws dat de werkloosheid daalt en het aantal vacatures stijgt. Maar de krapte op de arbeidsmarkt kan volgend jaar een rem zetten op de groei." "Het CPB waarschuwt zelfs dat er voor de extra uitgaven voor onderwijs en zorg mogelijk zelfs niet genoeg onderwijzers en verpleegkundigen te vinden zijn. Als dat zo is, dan gaat het straks niet over een meevallende, maar over tegenvallende economische groei." Mathijs nuanceert ook meteen de bedreigingen waar minister van Financiën Wopke Hoekstra vandaag voor waarschuwde. "Bedreigingen als de brexit, de onvoorspelbaarheid van Donald Trump en handelsoorlogen zijn er natuurlijk. Maar bedreigingen zijn er altijd. En soms vallen die uiteindelijk allemaal mee."
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Vakbonden hadden meer verwacht van de Miljoenennota, is hun eerste reactie op de cijfers die minister Hoekstra vanmiddag bekendmaakte in de Tweede Kamer. Ze zijn blij met de sterke economische groei, maar vinden ook dat er voor de werknemers nog veel moet gebeuren, bijvoorbeeld op het gebied van lonen en de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat er een sterke nota op tafel ligt, een pronkstuk zelfs, maar vraagt nu wel om een "ondernemend vervolg". Op dit moment blijven er volgens VNO-NCW nog flink wat kansen onbenut om het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken, zodat bijvoorbeeld buitenlandse experts en technici naar Nederland komen. De werkgevers denken wel dat de afschaffing van de dividendbelasting daarbij zal helpen. De organisatie zegt dat er daarnaast extra investeringen nodig zijn om de woningmarkt uit het slop te trekken en om te voorkomen dat de arbeidsmarkt, het openbaar vervoer en andere infrastructuur op de lange termijn vastlopen. Drijfzand MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. Volgens de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf missen veel ondernemers het vertrouwen om te investeren omdat er geen sprake is van consistent overheidsbeleid, bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt en de energietransitie. "Neem bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Al je die verdere verduurzaming niet organiseert op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor het mkb, dan haken ondernemers af. Ik ga daar de komende tijd graag over in gesprek met het kabinet", zegt voorzitter Vonhof. "Een prachtige economische zomer, maar wel een die dreigt voorbij te gaan aan de hardwerkende Nederlander", reageert CNV-voorzitter Limmen op de Miljoenennota. Volgens de vakbond schreeuwt werkend Nederland om meer loon en betere arbeidsvoorwaarden maar onderneemt het kabinet daarvoor niet genoeg actie. "En als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand. Ondertussen lekt er met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders. Er is dus nog een boel te doen." Vakbond FNV, die maandag kwam met een looneis van 5 procent, zegt het te waarderen dat het kabinet heeft afgezien van het plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, wat ervoor zou zorgen dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mogen betalen. Maar het is volgens de vereniging een "gotspe" dat de afschaffing van de dividendbelasting lijkt te worden doorgedrukt ten behoeve van enkele multinationals. De bond zegt dat niemand nut en noodzaak van de maatregel kan uitleggen en dat de rekening bij de samenleving wordt gelegd.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
De Troonrede is uitgesproken, de balkonscène achter de rug en de Miljoenennota gepresenteerd. Een flink deel van de maatregelen was al uitgelekt, het grote plaatje kwam vanmiddag op Prinsjesdag. "Deze Prinsjesdag geeft niet veel aanleiding om te somberen", zei premier Rutte. De belangrijkste en opvallendste zaken op een rijtje. Waar geeft het kabinet volgend jaar ons geld aan uit? En tot slot gaat het niet alleen meer over geld, maar ook over vertrouwen en de toekomst. Een van de meest controversiële maatregelen is de afschaffing van de dividendbelasting. Die kost zoals bekend 1,9 miljard euro per jaar. Het onderwerp werd in de Troonrede niet uit de weg gegaan. Bijna alle politieke kopstukken van de oppositie kwamen op de afschaffing van de dividendbelasting terug in de reacties. Volgens Arjan Noorlander, politiek duider van Nieuwsuur, zal het woord dividendbelasting ook de komende dagen tijdens de algemene politieke beschouwingen nog vaak vallen. Een kleiner maar eveneens gevoelig punt zijn de kosten van het koningshuis. Het komend jaar krijgen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix 200.000 euro meer aan salaris en tegemoetkoming voor personeel en andere kosten. Dat is vooral op het conto van Willem-Alexander te schrijven. Zijn toelage stijgt met 116.000 euro naar bijna 4,9 miljoen euro per jaar. Het inkomen van de koning stijgt met 24.000 euro naar 926.000 euro komend jaar. De drie gebieden waar het meeste geld naartoe gaat, zijn de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs. De zorguitgaven stijgen naar 71 miljard euro, een toename van 7 procent. De helft komt door hogere lonen en prijzen. De rest van de begroting van VWS, 8,7 miljard euro, gaat naar sport. Er wordt meer zorg geleverd, er komen banen bij en er zijn nieuwe (vaak duurdere) behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen beschikbaar, volgens het ministerie. "In de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg", stond in de Troonrede. Het geld wordt onder meer gebruikt om het basispakket voor de zorgverzekering uit te breiden. Ook de ouderenzorg krijgt er geld bij, volgend jaar 1 miljard euro, onder meer om eenzaamheid tegen te gaan. "We mogen niet berusten in het feit dat meer dan helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen", zei koning Willem-Alexander. Eerder werd al bekend dat het kabinet verwacht dat de premie van de zorgverzekering stijgt, met 10 euro zo'n per maand naar 1432 euro per jaar. Overigens zijn er akkoorden gesloten met onder meer medisch specialisten en de ggz om de uitgaven te beperken. Daardoor stijgen de zorgkosten in de huidige kabinetsperiode niet met 19 miljard, maar met 17 miljard euro. Onderwijs Dat het onderwijs meer geld krijgt, was ook al bekend. Het basisonderwijs krijgt er honderden miljoenen bij voor het verhogen van salarissen en het verlagen van de werkdruk. Vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen extra geld. Het kabinet investeert daarnaast in de voor- en vroegschools onderwijs zodat kinderen die een groter risico lopen op een achterstand, meer aandacht krijgen. Het collegegeld in de eerste twee jaren van de lerarenopleiding wordt gehalveerd. De koopkracht Eerder kwam al naar buiten dat de koopkracht gemiddeld met 1,5 procent stijgt. Overigens kennen deze koopkrachtplaatjes veel haken en ogen. Oudere stellen met een hoger inkomen gaan er in 2019 het meest op vooruit. De koopkracht met paren met AOW en een pensioen van minstens 30.000 euro zien hun koopkracht met 2,7 procent stijgen. Volgens het kabinet gaat 96 procent van de Nederlanders erop vooruit. Gemiddeld krijgen huishoudens 500 euro per jaar meer te besteden. Werkenden profiteren in het algemeen iets meer dan niet-werkenden. Boodschappen van 100 euro worden 2,83 euro duurder door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Maar dat wordt voor inkomens boven 20.000 euro meer dan goed gemaakt doordat deze groep minder inkomstenbelasting gaat betalen. Een van de belangrijkste stukken van de Troonrede zat meteen aan het begin en dat ging over geld, maar ook over vertrouwen. "Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat. Thuis, op het werk en in de wijk." Ook moeten mensen weer voelen dat de politiek voor iedereen is. Vanochtend bleek uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS dat een meerderheid van de bevolking geen vertrouwen heeft in dit kabinet. Ook werd in de Troonrede de vraag gesteld: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar in plaats van naast elkaar? "Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering." De boodschap die minister Hoekstra van Financiën even later gaf bij de toelichting op de Miljoenennota was in een notendop: het gaat goed, maar voorzichtigheid is geboden. Zo daalt de staatsschuld weliswaar tot onder de 50 procent van het bbp, maar bedraagt die nog altijd ruim 400 miljard euro. Dat komt volgens Hoekstra neer op bijna een euro per dag per Nederlander. Hij benadrukte dat Nederland nu het fundament moet versterken en reserves moet aanleggen. "Er gaat een heleboel ontzettend goed, maar je moet ook vertellen wat de wolken aan de horizon zijn", zegt Hoekstra. "Er zijn risico's die de economische voorspoed in Nederland kunnen bedreigen." Daarmee doelt hij op de brexit en de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump heeft ontketend met China. Hij twitterde de extra investeringen van het kabinet. Het is volgens Hoekstra verstandig te investeren in de samenleving en om de staatsschuld onder controle te brengen. Er moeten buffers worden opgebouwd om Nederland voor te bereiden op de toekomst. Veiligheid is een van de gebieden waar extra geld naartoe gaat. Het departement van Justitie wil nieuwe vormen van criminaliteit aanpakken. Een van de kernpunten voor volgend jaar is digitale veiligheid. Vorige week werd al bekend dat er 30 miljoen bij kwam dit jaar, volgend jaar is 90 miljoen gereserveerd. Overigens maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich zorgen over de grondrechten in het digitale tijdperk. Als die rechten door kunstmatige intelligentie en algoritmes "onder druk" komen te staan, wil het ministerie die rechten beschermen en versterken. Politie, rechtspraak, asiel Er gaat extra geld naar de politie, onder meer om "de negatieve effecten op te vangen van de uitstroom van ervaren agenten". In de Troonrede wordt een getal van 1100 agenten genoemd, die vooral in de wijken moeten komen. Het tekort van 40 miljoen bij de rechtspraak wordt door het kabinet gedicht. De financiële problemen zijn ontstaan door een mislukt digitaliseringsproject en een flinke daling van het aantal rechtszaken. Volgens de Raad voor de rechtspraak zijn de acute geldzorgen nu voorbij, maar is wel structureel meer geld nodig. Het kabinet wil doorgaan met het digitaliseren van de rechtspraak en zaken sneller behandelen. De asielprocedure moet korter. Om dat te bereiken hoeft de IND vanaf eind volgend jaar niet meer in gesprek te gaan met een asielzoeker als die overduidelijk geen kans maakt en het toch weer probeert. De discussie is weer actueel na de zaak rond de kinderen Lili en Howick. 1000 kilometer rijstroken erbij Ook naar infrastructuur gaat extra geld. Tot 2030 komt er minstens 1000 kilometer aan rijstroken erbij. Ook wordt 100 miljoen uitgetrokken voor het aanpakken van files. Voor de stroomvoorziening van verkeersinstallaties wil de overheid dat er meer gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen. Asfalt dat vrijkomt bij groot onderhoud moet straks gerecycled worden. En er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van bermgras als biobrandstof. Laagste belastingtarief 0,12 procent hoger Volgend jaar wordt ook de eerste stap gezet richting een belastingstelsel dat in 2021 nog maar uit twee schijven moet bestaan, een hoog en een laag tarief. in het kader is te zien hoe de route naar de twee tarieven van 37,05 en 49,50 procent loopt. Dat laagste belastingtarief wordt iets hoger dan eerder aangekondigd. In het regeerakkoord werd nog gesproken van een laagste tarief van 36,93. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet vooral in op wat minister Schouten 'kringlooplandbouw' noemt. "Door kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en benutten we grondstoffen met zo min mogelijk verliezen", zegt Schouten. Om dat te bereiken gaan er tientallen miljoenen naar Wageningen Research, en kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Het kabinet zegt met gerichte maatregelen te komen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Het ministerie wil investeren in een bodemprogramma, bedoeld om de bodem zo gezond mogelijk te houden. Ook worden jonge boeren ondersteund door middel van een fonds dat hen steunt bij het overnemen van het bedirjf van hun ouders. Er is 120 miljoen euro om varkensboeren in dichtbevolkte gebieden die willen stoppen, te ondersteunen. 60 miljoen gaat naar innovatie van stal- en veehouderijsystemen. De NVWA en overige keuringsdiensten binnen LNV bereiden zich voor op de brexit. Kosten voor 2019: 22 miljoen euro. In totaal heeft de dienst 140 vacatures door de brexit.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
De Raad van State vindt dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter moet onderbouwen. Dat schrijft het adviesorgaan in een beoordeling van het belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. "De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten", aldus de Raad van State in een advies. "Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven." Kritiek Er is al langer kritiek op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het afschaffen kost mogelijk 2 miljard euro, 600 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Met name de oppositiepartijen vragen zich af wat precies de voordelen van de afschaffing zijn. Ze vinden dat het kabinet te veel doet voor de grote Nederlandse multinationals, zoals Shell en Unilever. Er is volgens hen ook geen wetenschappelijk bewijs dat de maatregel daadwerkelijk goed is voor het Nederlandse vestigingsbeleid. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft zelfs al een wetsvoorstel klaarliggen om de dividendbelasting weer in te voeren, mocht die worden afgeschaft. 'We hebben het tot nu toe heel slecht toegelicht' Premier Rutte zei vandaag dat "wat het kabinet betreft" de afschaffing van de dividendbelasting gewoon doorgaat. "Wij komen met onze voorstellen en dat doen we omdat we anders vrezen dat een paar van de grootste Nederlandse bedrijven weggaan en dat zou zeer schadelijk zijn voor de structuur van onze economie." Uit een opiniepeiling blijkt dat maar weinig Nederlanders de maatregel steunen. "Dus we hebben het tot nu toe heel slecht toegelicht", zei Rutte in een reactie op die uitkomst. "Maar ik heb dadelijk de hele vrijdag om dat percentage op te krikken. Op de korte termijn populariteit kopen betekent dat we op langere termijn grote risico's nemen met onze economie."
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
De lagere inkomens gaan er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit dan de midden- en hogere inkomens, blijkt uit de Prinsjesdag-ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De groep met huishoudens die maximaal 23.700 bruto verdienen, krijgen er in doorsnee 1 procent koopkracht bij. De groepen die meer dan 23.700 verdienen krijgen er in doorsnee 1,6 procent bij. In het algemeen gaat een gemiddeld huishouden er volgend jaar 1,5 procent in koopkracht op vooruit. Dit cijfer lekte vorige week al uit. Van alle huishoudens gaat 95 procent erop vooruit en 5 procent erop achteruit. Werkende profiteert meer dan uitkeringsontvanger De gemiddelde werkende krijgt er 1,6 procent koopkracht bij en een gepensioneerde 1,4 procent. Een uitkeringsgerechtigde moet het met minder koopkrachtstijging doen: 0,8 procent. Dat werkenden er meer bij krijgen dan uitkeringsontvangers strookt met het idee van het kabinet dat werken meer moet lonen. De koopkracht gaat vooral omhoog door stijgende lonen en lagere lasten op arbeid. Bij deze cijfers gaat het steeds om de doorsnee koopkrachtstijging van een groep. Dat betekent dat er binnen die groep dus ook mensen zijn van wie de koopkracht meer of juist minder stijgt dan het doorsnee cijfer. Bekijk hier de koopkrachtcijfers van het CPB voor de verschillende groepen:
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Voor het kabinet-Rutte III is dit het jaar dat veel ministers hun ambities en plannen in beleid willen gieten, nog vóór de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019. Want "meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat." Ook moeten ze ervaren "dat de politiek er voor iedereen is", zei koning Willem-Alexander vandaag in de Troonrede. Als managers van het kabinet is er een speciale taak voor de drie vice-premiers weggelegd. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Binnenlandse Zaken en Woonbeleid Kajsa Ollongren (D66) en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) komen daarom elke dinsdag rond lunchtijd samen op bezoek in het Torentje bij premier Mark Rutte. De premier en zijn drie steunpilaren nemen dan de stand van het land door. De Jonge moet vooral de zorgkosten in de hand te houden, want in de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg. Ollongren wil in de overspannen woningmarkt tot 2030 een miljoen nieuwe woningen bouwen en Schouten zal de boeren zover moeten krijgen om over te stappen naar duurzaam boeren. Boerenzorgen Eline Vedder heeft tachtig melkkoeien. Ze wil dat de transitie naar duurzaam produceren niet alleen bij de boeren wordt neergelegd. Ze wil duurzaam worden, maar maakt zich zorgen of dat wel betaalbaar is. De melk zal volgens haar duurder moeten worden. Ze heeft nu geen vertrouwen in de minister omdat ze niet weet of haar dochter straks ook boer kan worden. Wat wil de minister? Minister Schouten wil in haar Landbouwvisie een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Nu is de landbouw erop gericht zoveel mogelijk te produceren voor zo weinig mogelijk geld. Maar het moet worden: produceren met zo min mogelijk grondstoffen en daardoor minder belastend voor het milieu. Voor melkveehouders betekent dat vasthouden aan grondgebonden agrarische veehouderij. De boer moet beloond worden voor duurzame productie. Daarbij is er een rol voor banken, de voedingsindustrie, supermarkten en de consument. Want - zo vindt Schouten - we moeten het met z'n allen doen. Schouten, die als enige van de drie vice-premiers aan tafel zat bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord en alle afspraken uit haar hoofd kent, wil ook een groter deel van de Europese subsidies gebruiken om boeren te helpen de stap naar kringlooplandbouw te zetten. De grootste kritiek is dat haar visie zo weinig concreet is, boeren weten niet waar ze aan toe zijn. De overheid wil nu met maatschappelijke partijen afspraken maken over de resultaten die bereikt moeten worden. Die moeten in het voorjaar 2019 zijn vastgelegd. Te weinig huizen Op een bouwterrein in Etten-Leur bouwt projectleider Bart Oomen 350 huizen. Maar voor nieuwe klussen hoeven we ze voorlopig niet te bellen. Tot einde zomer 2019 zitten ze vol. Het is druk en het is bovendien moeilijk extra personeel te krijgen. Dat is volgens Oomen een echt probleem: er is een enorme bouwopgave en de wens om de markt stabiel te houden, maar er zijn te weinig mensen. Wat wil de minister? Na de Randstad spreidt de oververhitting van de huizenmarkt zich nu als een olievlek over heel Nederland uit. Het streven van minister Ollongren, geformuleerd in de Nationale Woonagenda, is dat er tot 2030 een miljoen nieuwbouwwoningen bij moeten komen. Dat betekent 75.000 woningen per jaar. Maar de praktijk hapert. Er worden nu maar 34.000 woningen per jaar gebouwd, waardoor vooral starters op de woningmarkt misgrijpen. De minister wil dat alle partijen zoals provincies, gemeenten en private partijen een bijdrage zullen leveren aan haar doel. Maar ook die partijen zitten nog lang niet op één lijn. Ollongren heeft al eerder met betrokken marktpartijen besproken op welke manier de bouw versneld kan worden, maar die gesprekken hebben nog niet het gewenste effect. Groen Een ander belangrijk probleem is een tekort aan vakmensen, tekort aan materialen, complexe regelgeving en te weinig beschikbare bouwlocaties. En het besluit dat het groen niet mag worden volgebouwd. Met alleen binnen stedelijk gebied bouwen, redt de minister het niet. Een aanpassing van de wet moet de bouwprocedures voor gemeenten versnellen en versimpelen en bouwen in een groter gebied mogelijk maken. Oude kantoorgebouwen wil Ollongren makkelijker ombouwen tot appartementen en oude haven- en industriegebieden kunnen ook geschikt zijn voor woningbouw, vindt de minister. Werkdruk in de zorg Wijkverpleegkundige Idris Donkers is bij mevrouw Juin in Rotterdam. Idris vertelt over werkdruk en geen tijd om de eenzaamheid bij haar cliënten te verhelpen. Ze wil meer medewerkers in de thuiszorg, meer scholing en een beter salaris, ook voor nieuwe mensen. Want die zijn hard nodig: in 2022 wel 180.000 mensen. Door scholing komen er in 2022 zo'n 60.000 mensen bij. Het personeelstekort in de zorg komt dan uit op tussen de 100.000 en 120.000 mensen. Wat wil de minister? Het is volgens de meeste mensen het belangrijkste onderwerp waarmee het kabinet aan de slag moet: de gezondheidszorg. Maar minister De Jonge ziet zich geconfronteerd met eerdere miljarden aan bezuinigingen en een heel nieuw stelsel: verantwoordelijkheden zijn verschoven naar gemeenten en langer thuis wonen is het devies. Door de druk op de zorg en de personeelstekorten klaagt de sector steen en been. De overheid erkent de problemen, voor bijvoorbeeld verpleeghuizen komt er daarom extra geld beschikbaar: 2,1 miljard euro. En het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar. Aan bijnamen heeft minister De Jonge inmiddels geen gebrek: zo staat hij inmiddels te boek als 'mister actieplan' en 'mister werkbezoek'. Voor de zomer heeft hij al tachtig werkbezoeken gedaan. Eind dit jaar zit hij op 150 bezoeken. "Ik kan de zorg niet kennen van papier", zo zegt hij. De Jonge moet vooral op zoek naar creatieve oplossingen voor het personeelstekort met een realistische kans van slagen. "Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn", zei de koning vandaag in de Troonrede. "Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. En vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering."
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Zoals altijd zijn de regeringspartijen een stuk beter te spreken over de plannen van het kabinet dan oppositiepartijen. Zo vindt PVV-leider Wilders het "ongelooflijk dat de mensen worden afgescheept met misschien een eurootje per dag". Volgens hem moet het kabinet veel meer doen voor de koopkracht. "Er is een overschot van 8 miljard en daar kunnen we 6 miljard van gebruiken om mensen te laten merken dat ze echt wat in hun portemonnee hebben." Volgens GroenLinks-leider Klaver staan de mooie woorden van het kabinet in schril contrast met het gebrek aan actie om de "crisis in de publieke sector" aan te pakken. Klaver herhaalde dat het een verkeerde keuze is om de dividendbelasting af te schaffen en de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen. GroenLinks wil dat het kabinet "meer gaat luisteren naar de mensen in de kantine en minder naar de boardrooms". Armoede en eenheid PvdA-voorman Asscher noemt de voornemens een gemiste kans. Ook volgens hem betalen gewone mensen de rekening voor het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. "In de Troonrede ontbrak het besef dat er ook armoede is." Partijleider Krol van 50Plus vat zijn reactie samen met de zin: "Eerst zien, dan geloof ik het pas." Volgens hem zijn op Prinsjesdag vaak "plusjes" gepresenteerd, waarvan in werkelijkheid niets overbleef. Fractievoorzitter Thieme van de Partij voor de Dieren sprak van een "Niets-voor-mekaarshow". Ze vindt de plannen weinig verrassend. Volgens haar is het niet met elkaar te rijmen dat Nederland een eenheid moet blijven, en dat tegelijk het afschaffen van de dividendbelasting wordt doorgezet. Denk-Kamerlid Azarkan noemt de Troonrede "al met al een positief verhaal". Maar hij moet nog maar zien wat dit nu voor burgers betekent. Nu de portemonnee Fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD denkt dat mensen nu echt in hun portemonnee gaan merken dat het beter gaat met de economie, omdat de lasten omlaag gaan. Hij herhaalde dat het verstandig is om de dividendbelasting af te schaffen, om ervoor te zorgen "dat bedrijven in Nederland blijven en er hopelijk nog extra bijkomen". CDA-leider Buma vindt het goed dat de regering laat zien dat het economisch goed gaat, maar tegelijk dat dit gevoel voor veel Nederlanders nog moet komen. "Nederland is meer dan de economie." D66-leider Pechtold benadrukt dat meer mensen er op vooruit gaan dan andere jaren. "Het belangrijkste is dat de werkloosheid afneemt, dat de koopkracht toeneemt en dat er ook weer geïnvesteerd kan worden in onderwijs, zorg en veiligheid." ChristenUnie-Voorman Segers ziet veel goed nieuws in de plannen van het kabinet. Hij heeft lovende woorden voor de aansporing van de koning om niet naast elkaar te staan en meer met elkaar te leven.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Nederland is een sterk land, maar "meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat, thuis, op het werk en in de wijk." Ook moeten ze ervaren "dat de politiek er voor iedereen is". Dat zei koning Willem-Alexander zojuist in de Ridderzaal. De koning las voor de zesde keer de Troonrede voor, de eerste van het kabinet-Rutte III. De Troonrede was positief van toon. De koning stond erbij stil dat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat het zuiden van Nederland bevrijd werd. Hij wees erop dat het land dat sindsdien is opgebouwd, sterk is door onder meer de democratische waarden, vrijheid en rechtszekerheid. "Maar ook door de zorg, het onderwijs en een dak boven het hoofd." De economie groeit voor het zesde jaar op rij, er is een begrotingsoverschot, en de staatsschuld daalt. "Daarmee is Nederland beter voorbereid op toekomstige economische schokken." Eenzaamheid Maar koning Willem-Alexander wees erop dat er tegelijkertijd nog te veel mensen ongewild aan de kant staan. Kwetsbare groepen moeten "meer vaste grond onder de voeten krijgen", zei hij. Als voorbeeld noemde de koning de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Hij zei dat het "nu het moment is om keuzes te maken die ruimte en zekerheid bieden in het hier en nu en voor de volgende generaties". Dat geldt bijvoorbeeld voor het milieu. We mogen de jongeren niet opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, maar ook niet met een "milieuschuld". De koning had het in de Troonrede verder over de "vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?" Het woord dividendbelasting viel ook in de rede van het kabinet-Rutte III. "De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft", zei de koning over de omstreden maatregel. De Glazen Koets rijdt zo terug van het Binnenhof naar Paleis Noordeinde, waar leden van de koninklijke familie om 14.00 uur nog even op het balkon naar het publiek zwaaien. Rond 15.00 uur biedt minister Hoekstra van Financiën het koffertje met de Miljoenennota aan in de Tweede Kamer.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
Prinsjesdag is een dag van traditie. Met de rijtoer van de Glazen Koets en de Troonrede, gevolgd door de presentatie van de begroting in de Tweede Kamer. In onze uitzending gaan we op zoek naar de effecten voor de landbouw, de woningmarkt en de zorg. Vooral dat laatste thema blijft een van de belangrijkste voor Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek van de NOS. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in de regering laag is, mede door affaires en plannen zoals de afschaffing van de dividendbelasting. Veel plannen zijn al bekend omdat de afgelopen dagen al delen van de begroting gelekt zijn. Uit cijfers die de NOS in handen kreeg, bleek voor het weekend dat de koopkracht nog iets meer zal stijgen dan eerder werd verwacht. Een van de weinige dingen die nog echt geheim zijn gebleven, is de Troonrede die de Koning namens het kabinet uitspreekt. In onze uitzending vanuit Den Haag kijken we vanavond uitgebreid naar de effecten en reacties op de plannen van het kabinet. Onze economisch duider Mathijs Bouman kiest drie opmerkelijke punten uit de begroting en licht de gevolgen daarvan toe. En we spreken met de drie vice-premiers Carola Schouten (ChristenUnie), Kajsa Ollongren (D66) en Hugo de Jonge (CDA). Tot die tijd zijn alle ontwikkelingen rond rijtoer, Troonrede en presentatie van de begroting live te volgen via het liveblog van de NOS.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
'De fundamenten onder onze welvaart zijn sterk, maar ze zijn geen garantie voor toekomstige economische voorspoed', is de boodschap die minister Hoekstra van Financiën vandaag mee zal geven bij de presentatie van de eerste Miljoenennota van het derde kabinet-Rutte. Zoals altijd lekten de belangrijkste cijfers voor de rijksbegroting een paar dagen voor Prinsjesdag uit. Donderdag kwam de NOS met de voorspellingen van het Centraal Planbureau in de Macro Economische Verkenningen, vrijdag volgde RTL Nieuws met de hoofdlijnen van de miljoenennota en de toelichting van Hoekstra. Hoekstra schrijft dat het kabinet de Nederlanders wil laten voelen dat het goed gaat met de economie. Tegelijk waarschuwt hij voor economische tegenwind, die het gevolg kan zijn van de brexit en de handelsconflicten die president Trump ontketent. Plinten De minister van Financiën verzet zich dan ook tegen het beeld dat 'het geld tegen de plinten op klotst', zoals zijn voorganger Zalm aan het begin van deze eeuw zou hebben gezegd. Zalm zelf schrijft die uitspraak overigens toe aan de toenmalige PvdA-fractieleider Melkert. In ieder geval houdt Hoekstra ons voor dat het kabinet voorzichtig moet zijn met belastinggeld en dat de overheidsfinanciën in de toekomst verder op orde moeten worden gebracht. Tot de cijfers die al bekend zijn behoort de voorspelling dat de Nederlandse economie volgend jaar groeit met 2,6 procent. Daarmee valt de groei van het bruto binnenlands product iets lager uit dan dit jaar en vorig jaar. Het wordt het zesde jaar op rij met economische groei. Koopkracht De koopkracht gaat er volgend jaar volgens het kabinet voor meer dan 95 procent van de Nederlanders op vooruit. Die koopkrachtstijging is gelijk verdeeld: alle groepen werkenden met een jaarinkomen van meer dan 23.700 euro gaan er 1,6 tot 1,7 procent op vooruit. Ouderen zien hun koopkracht met 1,5 procent stijgen. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden blijft achter met een gemiddelde stijging van 0,9 procent. Overigens zeggen deze koopkrachtcijfers weinig over de werkelijke inkomensontwikkeling van individuele huishoudens. Die is namelijk vooral afhankelijk van gebeurtenissen die in de 'statische koopkrachtcijfers' niet zijn meegenomen, zoals promotie, pensioen, ontslag of het juist vinden van een baan. Ook verschilt de uiteindelijke koopkrachtontwikkeling altijd van de voorspelling. Twee jaar geleden voorspelde het CPB bijvoorbeeld voor 2017 een gemiddelde koopkrachtstijging van een vol procent, maar werd het maar de helft, terwijl 46 procent van de huishoudens erop achteruit ging. Werkloosheid De werkloosheid daalt verder van 355.000 naar 320.000. Daarmee wordt de werkloosheid minder dan half zo hoog als in 2014, toen hij met 700.000 werklozen een hoogtepunt bereikte. De overheidsschuld daalt voor het eerst sinds 2007 onder de 50 procent van het bbp. Dat komt nog altijd neer op een schuld van ruim 400 miljard euro. In 2014 was de schuld nog 68 procent. Het kabinet verwacht voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot, van 1,0 procent (dat is zo'n 10 miljard euro). Maar het structurele EMU-saldo - het saldo dat je krijgt als de gevolgen van de conjunctuur niet worden meegerekend - laat een tekort van 0,4 procent zien. Dividendbelasting Verder is bekend dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting in 2020 wil doorzetten. Dat gaat naar de huidige inzichten 1,9 miljard euro kosten. Vorig jaar was nog gerekend op 1,4 miljard euro, maar doordat de winsten hoger uitvallen, loopt de schatkist meer belastinginkomsten mis. De afschaffing van de dividendbelasting wordt onder meer betaald door de vennootschapsbelasting minder te verlagen dan was aangekondigd, niet van 25 naar 21 procent, maar naar 22,24 procent. Gaswinning Het terugbrengen van de gaswinning kost volgend jaar 300 miljoen euro, terwijl het kabinet ook nog 100 miljoen voor de provincie Groningen uittrekt. Het kabinet betaalt dat uit meevallers in de zorg en de sociale zekerheid en op de rentebetalingen op de staatsschuld. Die meevallers ten opzichte van eerdere ramingen leveren 1,1 miljard euro op. Verder reserveert het kabinet honderden miljoenen euro's om de gevolgen van de brexit op te vangen. Er wordt onder meer rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de EU en meer douanekosten. Een harde brexit kan Nederland op termijn 1 à 2 procent van het bbp kosten. Zorg en onderwijs Zoals afgesproken in het regeerakkoord investeert het kabinet extra geld in onderwijs, veiligheid, defensie en infrastructuur. De zorguitgaven stijgen minder snel dan geraamd, maar gaan nog altijd flink omhoog en het kabinet denkt dat de zorgpremies met gemiddeld 10 euro per maand omhoog gaan. Met 79,7 miljard euro haalt de zorg bijna de sociale zekerheid in als grootste uitgavenpost. De hele kabinetsperiode gaan de zorguitgaven naar schatting met 16 miljard omhoog, een stijging die aanzienlijk meer is dan de hele defensiebegroting (10 miljard). De in grootte derde post is onderwijs, waar volgend jaar 38,5 miljard euro naartoe gaat. Eerder stelde het kabinet al 700 miljoen extra beschikbaar om in het basisonderwijs de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Dat moet meer docenten aantrekken, en dat is nodig, want er wordt voor komend jaar in het basisonderwijs gerekend op een tekort van meer dan 2000 docenten.
di, sep 18, 2018
Source: NOS Politiek
VVD-fractievoorzitter Dijkhoff schrijft in een felle open brief aan kardinaal Eijk dat hij de Rooms-Katholieke Kerk gaat verlaten. "Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk." De brief is een reactie op een interview dat Eijk afgelopen weekend gaf, waarin hij Dijkhoff expliciet noemde en hem het sluiten van de kerken verweet. Dijkhoff zou volgens hem geen oog hebben voor het goede van de kerk. De VVD'er, die zichzelf Brabants katholiek noemt, schrijft dat hij het interview met een gevoel van meewarigheid heeft gelezen. "In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht." Niet zo letterlijk Dijkhoff stelt dat zijn woorden door Eijk zijn verdraaid. "Ten eerste, wat ik zei was: Het is prima dat er kerken zijn in Nederland, begrijp me niet verkeerd, dat zou ik niet willen verbieden. Mij lijkt het verschil tussen 'niet kunnen verbieden' en 'niet willen verbieden' in deze context wezenlijk, maar soit, dat u als geestelijke zaken niet zo letterlijk neemt beschouw ik maar als vooruitgang." "Verdiept u zich voordat u oordeelt, zou ik zeggen. Ware het niet dat ik de hoop daarop al tijden heb opgegeven. U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk." Dijkhoff sluit de brief af met een welgemeende dankbetuiging. "U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren." Eijk is de aartsbisschop van Utrecht en geldt als een conservatief lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo vindt hij dat katholieken niet mogen hertrouwen als de scheiding niet aan de kerkelijke rechter is voorgelegd.
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
Ralph Bosveld, directeur van de ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen, geeft inmiddels tonnen uit aan illegalen. Hij heeft veel geld gestopt in camerabewaking, een hondenbrigade en beveiligers. "Het is bijna elke dag bingo op dit moment. Iedere dag halen we wel een paar mensen uit een vrachtwagen die naar het Verenigd Koninkrijk willen." De mannen die illegaal mee willen liften zijn jonge Albanezen van 18 tot 20 jaar en redelijk opgeleid, maar zonder uitzicht op een baan. De mannen denken dat ze in Engeland meer kans maken op werk en een verblijfsvergunning. De mensen die Bosveld in vrachtwagens aantreft komen op dit moment hoofdzakelijk uit Albanië. Afghanen verstoppen zich vaak op de as van trailers. 345 Mensen Gesnapte 'inklimmers' draagt Bosveld over aan de zeehavenpolitie in Vlaardingen. "De begeleiders van de hondenbrigade zien vaak dezelfde mensen weer terug. Soms al twee dagen later. Dan hebben ze zich weer verstopt in een vrachtwagen." Dit jaar zijn er in Moerdijk tweehonderd meldingen bij de autoriteiten binnengekomen. Bij het bedrijf van Bosveld in Vlaardingen ging het in 2016 om 52 mensen, in 2017 om 205 en tot nu toe in 2018 al 345 mensen. In maïsvelden in de buurt van een vrachtwagenparkeerterrein en de A16 maken de economische vluchtelingen provisorische slaapplaatsen met bijvoorbeeld een paar paaltjes en stukken zeil. Die worden zo'n twee keer per week opgeruimd en bijna dagelijks gaan er opsporingsambtenaren (boa's) op af. In de buurt van parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek kunnen mensen ongezien op een vrachtwagen klimmen en voor de politie en de opsporingsambtenaren van de gemeente is het een kat- en muisspel. "Het is dweilen met de kraan open," zegt wijkagent Ad de Jong, wiens werkgebied in het industriegebied en havenschap Moerdijk ligt. "Van hieruit hebben ze zicht op de vrachtwagens op de parkeerplaats." Ondanks camera's bij het station en verbodsborden in het Albanees, blijven de migranten komen. "We zien het nu door het hele land, voornamelijk op parkeerplaatsen, zowel in de Randstad als in het midden, oosten en zuiden van het land", zegt Monique Mos, hoofd operatiën (migratiecriminaliteit) van de Nationale Politie. Waterbedeffect Albanezen kunnen sinds 2010 visumvrij reizen in de Schengenzone, op voorwaarde dat ze er maximaal drie maanden blijven. Maar veel Albanezen blijven ook na de negentig dagen in de EU, zij het dan illegaal. Ook in België is de problematiek van de 'inklimmers' groot. Sinds Calais is opgedoekt, proberen veel mensen het nu via de haven van Zeebrugge. Daar zijn het niet alleen Albanezen maar ook mensen uit Afrikaanse landen en Afghanistan. De Britse politie wil België helpen bij de strijd tegen mensensmokkelaars en het beveiligen van parkeerplaatsen die mensen gebruiken als opstapplaats. Maar Mos voorziet dan nog meer problemen. "Als er meer controle is in België, kan het hier drukker worden, het waterbed effect", zegt ze. Er wordt al meer gesurveilleerd op plekken waar nu veel Albanezen zijn gesignaleerd. Ook maakt de politie afspraken met de Koninklijke Marechaussee over een eenduidige aanpak. "Want behalve de kosten voor vervoerders, moeten we ook voorkomen dat mensen in vrachtwagens of containers overlijden door gebrek aan zuurstof of oververhitting."
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
Voor premier Rutte is het inmiddels gesneden koek, maar een deel van de leden van zijn derde kabinet maakt morgen zijn debuut in de Ridderzaal. Het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, de eerste van het kabinet-Rutte III. In de Troonrede en de Miljoenennota presenteert het kabinet morgen zijn plannen voor volgend jaar, samen met de verwachte kosten en opbrengsten. Een deel daarvan lekte vorige week al uit. De plannen komen voort uit de afspraken die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vorig jaar vastlegden in het regeerakkoord. Wat kunnen we nog meer verwachten? Politiek verslaggevers Ron Fresen en Xander van der Wulp wagen zich aan een voorspelling over de Troonrede. Op dat moment loopt toevallig premier Rutte langs over het Binnenhof. Zonder Troonrede: "Die is al lang af." Sommige plannen liggen morgen onder een vergrootglas. De veelbesproken afschaffing van de dividendbelasting bijvoorbeeld, en het dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Maar er zijn ook onderwerpen die morgen juist geen aandacht krijgen, weten politiek verslaggevers Fresen en Van der Wulp. Terwijl het soms om heikele kwesties gaat. Het pensioenstelsel is zo'n kwestie. Het kabinet wil dat stelsel graag vernieuwen, met bijvoorbeeld voor iedereen een individueel 'pensioenpotje'. Maar daarvoor moeten werkgevers- en werknemersorganisaties - de 'polder' - en de Sociaal-Economische Raad eerst onderling tot een akkoord komen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Zo blijven er, ook na morgen, nog best wat dingen onzeker. Niet alleen over de pensioenen, maar ook over bijvoorbeeld het klimaat zullen we op Prinsjesdag niet veel horen. "Terwijl het echt gaat om grote onderwerpen die mensen uiteindelijk allemaal raken", zeggen Fresen en Van der Wulp in deze video. Ook zullen we na morgen nog niets weten over de kosten van het klimaatakkoord. Afgelopen juli maakten bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. Maar pas later dit jaar sluiten zij een definitief akkoord. Dan weten we precies welke maatregelen worden voorgesteld en hoe het zit met de kosten en opbrengsten daarvan. "Alles moet nu nog worden doorgerekend", zegt politiek verslaggever Fresen. En daarna wordt het pas concreet. "Wat gebeurt er met je energierekening?" Dat weten we voorlopig dus nog niet. Volgens politiek verslaggever Van der Wulp hoopt het kabinet bij dit soort grote onderwerpen nog steeds op een soort overeenstemming vanuit de maatschappij. "Het zijn zulke ingewikkelde onderwerpen. Het kabinet wil die niet opleggen, maar hoopt dat gesprekken in de polder nog tot iets leiden. Dat geldt voor de pensioenen, maar ook voor het klimaat." Ondanks dat het kabinet morgen dus nog niet van alle plannen een uitwerking kan laten zien, wil het toch een positieve boodschap afgeven. Volgens Fresen en Van der Wulp wordt deze eerste Prinsjesdag van Rutte III zelfs de vrolijkste van dit kabinet. Het is voor het kabinet belangrijk om de meeste andere afspraken uit het regeerakkoord nu wel snel om te zetten in beleid. Want volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, die daarna een nieuwe Eerste Kamer kiezen. Daar heeft het derde kabinet van Rutte nu nog een (krappe) meerderheid, maar dat kan na de Eerste Kamerverkiezingen zomaar anders zijn. Volgens Fresen horen we morgen "een van de meest positieve Prinsjesdagboodschappen" in jaren. "Het kabinet regeert in een tijd dat het goed gaat met Nederland en dat wil het in de begroting laten zien." Donderdag werd al bekend dat 96 procent van de Nederlandse huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,5 procent.
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
Premier Rutte is bereid op Prinsjesdag een minister op een geheime locatie schuil te houden voor het geval alle Haagse politici en het staatshoofd gezamenlijk iets overkomt. Hij reageert op het voorstel van D66-Kamerlid Sneller om in navolging van de Verenigde Staten een zogenoemde designated survivor aan te wijzen. Dat is letterlijk een 'aangewezen overlever', die de macht krijgt als na een grote terroristische aanslag het landsbestuur moet worden overgenomen. Staatsnoodrecht In het geval dat de Ridderzaal op Prinsjesdag bijvoorbeeld wordt getroffen door een terroristische aanslag of Den Haag van de kaart wordt geveegd, geldt nu het ongeschreven 'staatsnoodrecht'. Er zijn allerlei procedures vastgelegd om zo snel mogelijk een nieuw parlement, een nieuw kabinet en een staatshoofd aan te wijzen. Voorkomen Premier Rutte vindt dat de bestaande regelingen niet veranderd moeten worden, zo blijkt uit een brief naar de Tweede Kamer. Maar hij wil voorkomen dat deze bestaande regeling ook toegepast moet worden. Hij is bereid de democratische legitimiteit van het bestuur in noodsituaties "zoveel mogelijk zeker te stellen". In de brief schrijft Rutte dat het "wenselijk kan zijn dat niet het voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis waarbij eveneens de Raad van State en het parlement (bijna) geheel aanwezig is", schrijft Rutte. Dus zal de ministerraad in een dergelijk geval vooraf een lid van de ministerraad aanwijzen die de bijeenkomst of gebeurtenis niet zal bijwonen. Wie dat precies zal zijn, wordt niet bekendgemaakt in verband met de veiligheid. Ook zegt Rutte niet bij welke gelegenheden een van de ministers afwezig moet blijven. Rutte zegt dat het parlement zelf moet beslissen of de Kamerleden ook een designated survivor zullen aanwijzen. D66-Kamerlid Sneller pleitte daar vorig jaar wel voor. Hij wil een staatsrechtelijk zuivere regeling en dat een persoon met een "democratische legitimatie" het landsbestuur tijdelijk overneemt tot een nieuw parlement gekozen is. Extreme noodsituatie Sneller noemt het "mooi" dat Rutte erkent dat de huidige regeling tekortschiet en dat hij dat wil veranderen. "Juist ook in een extreme noodsituatie is het belangrijk dat het bestuur in Nederland democratisch gelegitimeerd blijft", zo laat de initiatiefnemer van de Nederlandse designated survior weten.
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
De invoering van een nieuw alarmeringssysteem voor politie, brandweer en ambulance loopt weer vertraging op. De nieuwe variant van het C2000-systeem is getest en niet goed genoeg voor gebruik, blijkt uit een brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het is niet bekendgemaakt wat het probleem precies is. Eind dit jaar zouden de hulpdiensten het nieuwe systeem kunnen gebruiken, maar dat wordt nu niet eerder dan volgend jaar. Grapperhaus noemt in geen brief geen nieuwe datum. Het uitstel betekent dat het huidige C2000-systeem langer gebruikt moet worden. Dat betekent extra onderhoudskosten, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Bovendien kan nog niet geprofiteerd worden van de besparing die het nieuwe systeem oplevert. Meldkamers Ook moeten extra kosten worden gemaakt voor het openhouden van meldkamers. Sommige zouden worden samengevoegd en dan met het nieuwe alarmeringssysteem gaan werken, maar ze blijven voorlopig nog zelfstandig. Uit onderzoek is gebleken dat het huidige systeem bij grote incidenten overbelast kan raken. Maar Grapperhaus schrijft dat het huidige C2000-netwerk stabiel is. Volgens hem worden er dus geen problemen verwacht nu het nieuwe systeem iets langer op zich laat wachten.
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
In het voortgezet onderwijs komt pesten steeds minder vaak voor. In 2014 gaf nog 11 procent van de middelbare scholieren aan gepest te worden, dit jaar was dat nog maar 5 procent. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs noemt de afname "een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier de afgelopen jaren had aan gewerkt hebben". Lange adem Op basisscholen daalde het aantal gepeste leerlingen na 2014 aanvankelijk naar ruim 10 procent, maar daarna is het pesten niet verder afgenomen. Volgens Slob vergt het tegengaan van pesten een lange adem. "We moeten er allemaal bovenop blijven zitten." Pesten kwam in 2012 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te staan. Drie tieners maakten toen, kort na elkaar, een einde aan hun leven omdat ze werden gepest. Het nieuws over deze zelfdodingen leidde tot een landelijke discussie en Kamervragen aan toenmalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs. In 2013 presenteerden Dekker en de Kinderombudsman een Plan van aanpak tegen pesten. Twee jaar later kwam er een wet die scholen verplicht om pestgedrag aan te pakken. Scholen moeten bijvoorbeeld een 'pestcoördinator' hebben voor het anti-pestbeleid op school. Ook moet er op iedere school een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders terecht kunnen als ze te maken hebben met pesten. Monitoren Minister Slob is tevreden met de nieuwe cijfers, maar geeft aan dat er ook altijd ruimte is voor verbetering. Zo is het belangrijk dat leerlingen makkelijker hun weg kunnen vinden naar een vertrouwenspersoon of pestcoördinator. Ook moeten scholen blijven monitoren of leerlingen zich veilig voelen op school. De inspectie controleert dat.
ma, sep 17, 2018
Source: NOS Politiek
VVD-prominent Hans Wiegel heeft hard uitgehaald naar de top van zijn partij. Dat de huidige voorzitter van de Eerste Kamer niet meer terug mag komen is dom, onbehoorlijk en onverstandig, zei Wiegel in het tv-programma WNL Op Zondag. Vorige week maakte Ankie Broekers-Knol bekend dat ze vertrekt uit de politiek omdat ze na 17 jaar niet opnieuw op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer mag. Volgens Wiegel neemt de partijtop daarmee het risico dat de partij het voorzitterschap van de Eerste Kamer kwijtraakt. Dividend Wiegel liet bij WNL op Zondag ook doorschemeren dat hij tegen de afschaffing van de dividendbelasting is. Volgens hem is er vanaf het begin geblunderd, door eerst te ontkennen dat er stukken over de maatregel bestonden terwijl die er later wel bleken te zijn. "Ik ben er niet enthousiaster door geworden", zei Wiegel. De topman van VNO-NCW, Hans de Boer, noemde de verdediging van afschaffing van de dividendbelasting juist een "strijd aan de goede kant van de streep".
zo, sep 16, 2018
Source: NOS Politiek
De Tweede Kamer krijgt de namen en locaties van groepen uit Syrië die steun van Nederland hebben ontvangen in vertrouwen te zien. Dat heeft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het tv-programma Nieuwsuur en dagblad Trouw brachten begin deze week naar buiten dat de Nederlandse regering de strijdgroep Jabhat al-Shamiya steunde. Dat is een groepering die door het Openbaar Ministerie in Nederland wordt gekwalificeerd als criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Het kabinet voorzag de militanten van de salafistische organisatie in het geheim van trucks en uniformen. Het nieuws over het zogenoemde NLA-programma leidde tot tientallen Kamervragen, die Blok nu beantwoord heeft. De minister schrijft dat in het programma, dat inmiddels is stopgezet, in totaal 22 groepen zijn gesteund. "Geen van deze groepen heeft op enig moment op een internationale terroristenlijst gestaan." Overdrachtsbewijzen Het volledige onderzoeksrapport over het NLA-programma wordt nog voor het debat over de kwestie naar de Kamer gestuurd, zegt Blok. Ook worden overdrachtsbewijzen, waarin staat wie welke hulp heeft ontvangen, ter inzage aan de Kamer aangeboden. De informatie wordt niet openbaar omdat het om staatsgeheime informatie gaat. Volgens minister Blok kan informatie over welke groepen westerse steun hebben ontvangen de leden of hun families potentieel een belangrijker doelwit maken voor extremistische groepen of het regime van president Assad. Het kabinet zegt verder de berichtgeving van Trouw en Nieuwsuur zeer serieus te nemen en de bevindingen de komende tijd grondig te onderzoeken.
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft excuses aangeboden aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn. Ook is er een financiële regeling getroffen. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Tromp pleegde in oktober 2013 zelfmoord nadat hij op non-actief was gesteld door de inspectie. Die strafte hem omdat hij twee maanden eerder een terminaal zieke patiënt een ongebruikelijk hoge dosis morfine had gegeven. De patiënt overleed daaraan. De Raad van State oordeelde jaren later dat Tromp niet geschorst had mogen worden. "De zeer trieste afloop is nooit de uitkomst geweest die de inspectie had voorzien", zegt De Jonge. "Wat er gebeurd is, heeft ook de inspectie zeer aangegrepen." De advocaat van de weduwe bevestigt dat er overeenstemming is over de financiële afwikkelingen en dat de zaak hiermee is afgedaan.
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Schouten roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Oost-Europese landen waar varkenspest is geconstateerd bij varkenshouderijen. De producten zouden besmet kunnen zijn en de ziekte naar Nederland kunnen brengen. "Wees heel alert", zegt ze. "Neem geen vlees mee als je uit die landen komt. En als je dat wel doet, laat het zeker niet in de natuur slingeren." Schouten heeft vanochtend spoedoverleg gevoerd met landbouworganisatie LTO en met de provincies, nu in België Afrikaanse varkenspest is aangetroffen bij wilde zwijnen. De ziekte is zeer besmettelijk en dodelijk voor alle soorten varkens. Mensen kunnen geen varkenspest krijgen. 'Hulp nodig' "In Nederland is er vooralsnog geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld en we doen er alles aan om dat te voorkomen", zegt de minister. Ze benadrukt dat de hulp van iedereen daarbij nodig is en dat de partijen die vanmorgen om de tafel zaten zeer bereidwillig zijn om mee te werken. Tot nu toe worden vrachtwagens die varkens vervoeren en uit landen komen waar de Afrikaanse varkenspest bij veehouderijen heerst, bij de grensovergang met Nederland extra gereinigd. Ook worden wilde zwijnen in Nederland geregeld gecontroleerd. Er zijn wilde zwijnen in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Schouten ziet vooralsnog geen reden om nieuwe maatregelen te nemen. Europa Intussen heeft de gezondheidscommissie van de EU een gesprek aangekondigd met België over de uitbraak, voor zover bekend de eerste in het westen van Europa. Ook worden komend weekend twee experts van de EU naar België gestuurd. Frankrijk heeft verscherpte controles ingesteld in de grensprovincies met België. Roemenië In Roemenië, waar veel kleinschalige varkensteelt is, zijn al 230.000 varkens geruimd, goed voor een schadepost van zo'n 10 miljoen euro. De premier van Roemenië heeft om extra financiële hulp gevraagd. De EU heeft 2 miljoen euro toegezegd. De Afrikaanse varkenspest verspreidt zich makkelijk in Roemenië doordat zogeheten thuisboeren daar varkens houden in hun achtertuin. Varkensteelt in West-Europa is professioneler en de dieren komen daardoor minder in aanraking met wilde natuur. Vermoed wordt dat de ziekte door menselijk toedoen in België is beland. Omdat het virus in een keer is overgesprongen van Oost-Europa naar België, zonder daarbij varkens in tussenliggende landen te besmetten, denken experts dat de zwijnen ziek zijn geworden door besmet vleeswaar uit Oost-Europa.
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zich persoonlijk inzetten voor het herstel van vertrouwen van politieagenten in de eigen organisatie. Dat is, naast het financiële deel, een van de afspraken uit het vandaag gesloten cao-akkoord met de politie. "En ik ga ook persoonlijk meewerken aan het op de rit zetten van de Nationale Politie", zegt Grapperhaus. Ook de werkdruk was een belangrijk onderwerp voor de politiemensen. Op dat gebied heeft Grapperhaus naar eigen zeggen doorslaggevende toezeggingen gedaan. Verder was er eerder al 58 miljoen euro extra vrijgemaakt die de komende jaren worden verdeeld tussen de wijkagenten en de recherche. Grapperhaus begrijpt dat een van de eisen van de bonden een vervroegd pensioen was. "Politiemens zijn is echt een stevig beroep", zegt hij. "Maar op dit moment alleen bij de politie met vervroegd pensioen gaan kan niet, want dat vergt een maatschappijbrede discussie." Het blijft wel een gespreksonderwerp tussen de minister en de bonden. Toekomst organisatie Korpschef Akerboom, de hoogste baas bij de politie, spreekt van een akkoord met perspectief. Dat de onderhandelingen heel lang hebben geduurd vindt hij achteraf niet erg. "Het heeft veel tijd en energie gekost, maar de gesprekken gingen over de toekomst van onze organisatie en niet alleen over geld." De ongeveer 65.000 politiemensen krijgen er in drie jaar 8 procent loon bij en twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro. Ook krijgen ze meer zeggenschap over hun rooster. Er zijn afspraken over het terugdringen van de werkdruk en er moet meer duidelijkheid komen over doorstroming naar hogere functies. Premier Rutte spreekt van een mooi resultaat en denkt dat de politiemensen door het akkoord "meer ruimte hebben om hun werk goed te doen".
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
In 2016 en 2017 is van ongeveer 300 mensen met een verblijfsvergunning onderzocht of hun vergunning kon worden ingetrokken omdat zij waren afgereisd naar hun land van herkomst of omdat hun hoofdverblijf niet in Nederland is. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Veel Europese landen hebben te maken met de statushouders die tijdens de vakantiedagen terugreizen naar hun vaderland, het land waarover ze beweren dat ze er gevaar lopen. In de zomermaanden juli en augustus zijn er in België - dat in de opsporing van vakantievluchtelingen samenwerkt met Nederland - totaal 133 meldingen van dit soort 'vakantiegangers' binnengekomen. 71 Statushouders zijn betrapt op Belgische luchthavens en 62 in andere EU-landen. Tot september 2018 zijn 153 vluchtelingen hun status kwijtgeraakt. In 2017 werd de status van 134 vluchtelingen ingetrokken. De Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asielzaken noemt het recordcijfers. "Dit is hallucinant. Wat we al vele jaren wisten en oogluikend werd toegestaan, wordt nu eindelijk bestraft." Beschermen Vaak reizen statushouders naar hun vaderland via een ander EU-land om niet getraceerd worden. Om dat te voorkomen hebben Nederland en België in 2016 een akkoord gesloten waarin ze informatie uitwisselen. Een asielvergunning is bedoeld om mensen te beschermen tegen gevaar in het land van herkomst. Als blijkt dat vreemdelingen met een vergunning voor bepaalde tijd het land waar ze vandaan komen hebben bezocht, begint de IND meestal een intrekkingsprocedure. Dat geldt niet voor mensen met een Nederlands paspoort of vluchtelingen met een vergunning voor onbepaalde tijd. Die kunnen in principe zonder gevolgen naar hun thuisland reizen.
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Eind dit jaar stopt de inzet van Nederlandse F-16's tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië. De bijdrage met F-16's liep eind dit jaar al af en het kabinet heeft nu besloten die termijn niet te verlengen. Volgens het kabinet verschuift de Nederlandse inzet van offensief optreden tegen IS naar het versterken van de veiligheidssector in heel Irak. Er blijven enkele tientallen Nederlandse militairen in Irak. Vijftig van hen worden ingezet voor trainingen aan het Iraakse leger. De Nederlanders moeten de Irakezen helpen om gebieden veilig te houden die op IS zijn heroverd. Verder blijven militairen special forces opleiden en Nederland draagt ook met militairen en civiele experts bij aan een NAVO-missie in Irak en aan de training van Peshmerga's, Koerdische strijdkrachten. Het kabinet benadrukt dat het einde van de militaire strijd tegen IS in zicht lijkt, maar dat tegelijk IS zich in Irak heeft omgevormd tot een ondergrondse groepering die vooral een bedreiging blijft door aanslagen. Nederland wil meehelpen aan een "duurzame overwinning" op IS. Het kabinet wil verder met twintig man bijdragen aan een EU-missie in de Sahel. Op 1 mei begint de afbouw van de bijdrage aan de VN-missie in Mali.
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet hakt "binnen afzienbare tijd" de knoop door over de vraag of Nederland blijvend de zomertijd gaat aanhouden. Minister Ollongren zegt dat er rekening wordt gehouden met de wens van zoveel mogelijk Nederlanders. Vandaag komt de Europese Commissie met het officiële voorstel, dat voorzitter Juncker een paar weken geleden al naar buiten bracht: elke lidstaat mag straks zelf bepalen of de klok nog twee keer per jaar wordt verzet. Het Nederlandse kabinet moet uiterlijk in maart volgend jaar aan Brussel melden wat de keuze wordt. Het neemt naar verwachting binnen een paar weken een besluit. Nog één keer De Europese Commissie wil dat het op zondag 1 maart volgend jaar de laatste keer is dat in heel Europa de klok een uur vooruit gaat. In landen die standaard voor de zomertijd kiezen, worden de wijzers een half jaar later - in oktober - niet meer teruggezet. In landen die voor de wintertijd kiezen, gebeurt dat nog één keer. Het is overigens nog niet zeker dat de Europese zomertijdverordening wordt geschrapt. Eerst moeten de lidstaten en de Europees Parlement nog toestemming geven. 'Biologisch bepaald' Ollongren vindt het in elk geval goed dat de discussie wordt gevoerd. "Alle Europeanen hebben ermee te maken. En het blijkt dat de zomertijd een aantal effecten heeft die voor mensen en dieren nadelig kunnen zijn. Prima om het daar over te hebben. Ik heb wel gemerkt dat het onderwerp leeft, ook in Nederland." De minister van Binnenlandse Zaken wil niet zeggen wat haar persoonlijke voorkeur is. "Die doet er niet toe. Het is volgens mij ook biologisch bepaald of je er wel of niet last van hebt."
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Het Rijk wist al in de herfst van 2016 dat er vaccins moesten worden aangeschaft tegen meningokokken, maar wachtte met een beslissing tot september 2017. Dat schrijft de Volkskrant, die een e-mail in handen heeft medicijnfabrikant GlaxoSmithKline (GSK). GSK stuurde de mail naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De fabrikant wees op de sterke toename van het aantal ziektegevallen door meningokokken type W en noemde het risico op een uitbraak in Nederland "reëel aanwezig". Ook schreef GSK dat de overheid alvast moest nadenken "over situaties waarbij er op korte termijn relatief veel vaccins nodig zijn". Een besmetting met meningokokken kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Engeland Het hoofd vaccinatiezaken van GlaxoSmithKline beschreef de situatie in Engeland. Daar was de situatie begin 2015 bestempeld als "medische noodtoestand", omdat er al verscheidene mensen waren overleden aan besmetting met meningokokken. In Nederland waarde dezelfde agressieve stam van de bacterie rond, schreef de medewerker. Ook een epidemioloog van het RIVM waarschuwde eind 2016 voor de risico's van meningokokken. "We kunnen vaststellen dat we twee jaar achterlopen op Engeland, maar hier is sprake van een steilere toename", zei ze tijdens een presentatie op de landelijke Vaccinatiedag. Dit jaar zijn in Nederland al achttien mensen overleden als gevolg van meningokokkenbesmetting. In heel vorig jaar waren dat er zeventien. Ongeveer een op de zes mensen overlijdt na een besmetting, onder jongeren tussen 14 en 24 jaar is dat zelfs een op de drie. Te weinig Het RIVM is deze week met een vaccinatiecampagne begonnen. Baby's krijgen sinds mei al een inenting tegen meningokokken. In oktober zijn 14-jarigen aan de beurt. Pas volgend jaar krijgt de groep jongeren tussen 14 en 18 jaar een oproep voor vaccinatie; dat komt doordat er nu te weinig vaccins zijn. Volgens GSK waren er meer vaccins voorhanden geweest als de overheid die sneller had besteld. "Ik snap dat de overheid niet binnen een dag kan beslissen," zegt de directeur vaccins bij GSK, "maar wij kunnen niet binnen een dag vaccins produceren." Programma-manager Van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma zegt dat er niet sneller gereageerd had kunnen worden dan nu is gedaan. "Je kunt geen miljoenen uitgeven aan een schaars vaccin als je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. Pas in de zomer van 2017 zagen we: hé, dit gaat niet weg."
vr, sep 14, 2018
Source: NOS Politiek
Huishoudens met middeninkomens en alleenverdieners gaan er volgend jaar het meest op vooruit en mensen met lagere inkomens het minst. Dat schrijft het AD op basis van de stukken voor Prinsjesdag, komende dinsdag. Eerder vandaag werd via de NOS bekend dat de koopkracht per huishouden volgend jaar gemiddeld met 1,5 procent stijgt. Gepensioneerden kunnen volgens het AD gemiddeld rekenen op een stijging van 1,5 procent. De meeste uitkeringsgerechtigden zien een koopkrachttoename van 0,9 procent tegemoet. Volgens de krant hebben de coalitiepartijen afgelopen zomer vooral voor deze twee groepen compenserende maatregelen bedacht, omdat de cijfers anders veel lager waren geweest. Werkenden gaan er in de plannen 1,6 procent op vooruit, dus iets meer dan het gemiddelde. Sommige gezinnen met kinderen hebben pech: 7 procent gaat er volgend jaar op achteruit. Welke kenmerken of inkomens deze gezinnen hebben is niet bekend. 96 procent van de huishoudens Voor 96 procent van alle huishoudens geldt dat de koopkracht stijgt. Voor de andere 4 procent is er sprake van een daling of een gelijkblijvende koopkracht. Het kabinet geeft geld uit aan koopkrachtreparatie maar investeert ook miljarden in defensie, onderwijs en infrastructuur, zoals in het regeerakkoord is aangekondigd. Deze extra uitgaven hebben wel tot gevolg dat het structurele EMU-saldo verslechtert en uitkomt op -0,4 procent. De Europese ondergrens is -0,5 procent. De overheidsbegroting komt overigens wel in de plus uit, namelijk op een begrotingsoverschot van 1 procent, door onder meer de schikking van 775 miljoen euro met ING.
do, sep 13, 2018
Source: NOS Politiek