NOS Politiek

-- Berichten van gisteren of eerder.
En nu moet het er echt komen: het bindend, correctief referendum. Een staatscommissie onder leiding van oud-VVD-minister Johan Remkes gooit de knuppel in het hoenderhok. Omdat het moet, vindt Remkes zelf. "De burger moet de mogelijkheid hebben om aan de noodrem te kunnen trekken." Hij vult aan: "Niet om daar overmatig veel gebruik van te maken en ook niet in alle gevallen, maar in een aantal gevallen is het een heel zinnige en nuttige toevoeging aan de stem van de kiezer." Met het referendum zouden aangenomen wetten achteraf getorpedeerd kunnen worden en de politiek moet zich daarbij neerleggen. Een verrassing is de aanbeveling niet: eind juni pleitte de staatscommissie in een tussenrapportage ook al voor het invoeren van het bindend, correctief referendum. Zo'n "ventiel of veiligheidsklep" is nodig om het vertrouwen in de parlementaire democratie weer te laten groeien, zei Remkes toen. Hoge drempel De staatscommissie deed bijna twee jaar onderzoek en concludeert dat de parlementaire democratie wel wat updates kan gebruiken. Remkes ontvouwde vandaag zijn plan: hij wil dat iedere Nederlander die mag stemmen een referendum kan aanvragen om een aangenomen wet te blokkeren. Remkes wil daarbij een hoge drempel inbouwen. Het referendum is pas geldig als minstens een derde van alle kiesgerechtigde Nederlanders een nee-stem uitbrengt. Op dit moment zijn er zo'n 13 miljoen Nederlanders die mogen stemmen. Om via een referendum een aangenomen wet alsnog te laten vervallen zijn dus ruim 4 miljoen nee-stemmen nodig. "Die drempel bouwen we heel bewust in", zegt de Noord-Hollandse commissaris van de koning Remkes, "Juist om te onderstrepen dat een representatieve democratie het uitgangspunt is." Maar willen we eigenlijk nog wel een referendum? De animo is in ieder geval flink afgenomen, blijkt uit onderzoek van politicoloog Kristof Jacobs van de Rijksuniversiteit Nijmegen. "Bij het Oekraïne-referendum was de steun nog heel hoog, maar daarna is het duidelijk naar beneden gegaan: van 70 naar 50 procent." Dat heeft volgens hem vooral te maken met hoe er met het referendum is omgesprongen. "Daardoor is de trek erin verdwenen." Uit het onderzoek blijkt ook dat lageropgeleiden een referendum veel belangrijker vinden dan hogeropgeleiden, maar ze gaan minder vaak ook daadwerkelijk stemmen. Tweedeling in de samenleving De staatscommissie schrijft in het eindrapport dat er een tweedeling is ontstaan tussen lager- en hogeropgeleiden. Die twee groepen, met daar tussenin een grote middengroep, komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Wat Remkes betreft wordt het referendum juist daarom zo snel mogelijk ingevoerd. En ondanks de hoge drempel is het plan volgens politicoloog Jacobs wel haalbaar. "Een referendum an sich brengt mensen meestal niet in beweging, maar als je het samen doet met een andere verkiezing dan zou het zomaar kunnen dat die gestelde drempels wel gehaald worden." 'Rapport uitvoerig bestuderen' Maar dan is er nog de politiek: gaat die wat met het rapport en de aanbevelingen doen? Nog geen half jaar geleden werd het raadgevend referendum, dat niet-bindend is, definitief de nek omgedraaid. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren moet er nu toch echt over gaan nadenken. "De commissie is breed samengesteld en er zijn veel aanbevelingen gedaan, ik vind dat we er goed naar moeten kijken", zegt Ollongren over het rapport. De minister zit in een lastig parket, want in het regeerakkoord is afgesproken dat er geen bindend, correctief referendum komt. Ook vandaag is er bij VVD en CDA weinig enthousiasme voor het plan te bespeuren. "Het standpunt van de VVD over het referendum is helder, maar we gaan het rapport uitvoerig bestuderen", zegt VVD-Kamerlid Tobias van Gent. "Democratie is te belangrijk om alleen aan politici over te laten." En CDA-Kamerlid Harry van der Molen zegt: "Als CDA hechten we erg aan parlementaire vertegenwoordiging. We zijn van oudsher nooit groot voorstander van het referendum geweest, maar nu ligt het weer op tafel. De Kamer zal het er dus over gaan hebben. Maar ons standpunt zal niet heel anders worden."
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De 28 regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd. Voor aanscherping van de sancties om de Russische acties tegen Oekraïne in de Zee van Azov was niet voldoende steun binnen de Europese landen. De sancties die nu worden verlengd, werden in 2014 opgelegd na de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne en annexatie van de Krim. De maatregelen blijven van kracht zolang Rusland de afspraken uit het Minsk-vredesplan niet naleeft. Volgens voorzitter Tusk van de Europese Raad is er op dat gebied geen enkele vooruitgang.
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar misstanden bij de krijgsmacht. Staatssecretaris Visser schrijft aan de Kamer dat er meldingen zijn gedaan over ontoelaatbaar gedrag bij opleidingsinstituten en bij nog een ander defensieonderdeel. Volgens Visser heeft de commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), waaronder de KMA en het KIM vallen, signalen gekregen dat binnen een kleine groep kwetsend en beledigend beeldmateriaal wordt gedeeld. Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen en verwijzingen naar nazi-Duitsland. Ook is er sprake van gedragingen die mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving. Bij een ander, niet nader genoemd, defensieonderdeel, gaat het om ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland. Personeel ingelicht De Telegraaf meldde onlangs dat een militair in opleiding een WhatsAppgroep runde waarin Hitler, de nazi's en de NSB werden verheerlijkt. Onafhankelijke commissies zullen de kwesties onderzoeken. De cadetten en adelborsten en het personeel van de NLDA zijn over de onderzoeken geïnformeerd en binnenkort komt er een werkbelevingsonderzoek over sociale veiligheid. Visser benadrukt in haar brief aan de Kamer dat bij Defensie geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag, zeker niet bij opleidingsinstituten. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden sancties opgelegd.
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Ons parlementair stelsel is niet meer van deze tijd. De staatscommissie die er onderzoek naar deed, concludeert dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer. Het gaat daarbij vooral om lageropgeleiden en het is "buitengewoon urgent" om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door de invoering van een bindend referendum. De staatscommissie parlementair stelsel, onder leiding van de Noord-Hollandse commissaris van de koning Remkes, deed bijna twee jaar onderzoek en concludeert dat de parlementaire democratie wel wat updates kan gebruiken. "Want de grondwetsbepaling dat het parlement het hele Nederlandse volk moet vertegenwoordigen, gaat niet niet meer op." De laatste grote modernisering van het politieke stelsel van de Tweede en de Eerste Kamer was in 1917, schrijft de commissie in haar eindrapport. En sindsdien is er veel veranderd. Zo zijn mensen rijker, hoger opgeleid en beter geïnformeerd. Maar de belangrijkste verandering is volgens de onderzoekers dat er een maatschappelijke tweedeling is ontstaan tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden. Die twee groepen, met daar tussenin een grote middengroep, komen steeds meer tegenover elkaar te staan. En met name de lageropgeleiden hebben het gevoel dat ze niet meer worden gehoord, zegt commissievoorzitter Remkes. "Ze herkennen zich onvoldoende in de besluitvorming zoals die hier in Den Haag plaatsvindt. En dat is, zeker op termijn, zorgelijk." De belangrijkste oplossing die de commissie-Remkes voorstelt, is de invoering van een bindend correctief referendum. "Als er wetgeving is afgesproken en het blijkt dat de bevolking daar toch een slag anders over denkt, dan kan die binnen bepaalde voorwaarden aan de noodrem trekken. Het gevoel dat ze die mogelijkheid hebben, kan het gevoel van afstandelijkheid verkleinen", denkt Remkes. De volksraadpleging die de commissie voorstaat leent zich volgens hem minder voor manipulatie dan het niet-bindende referendum dat net is afgeschaft. Want pas als een derde van de kiesgerechtigden tegen is, moet het voorstel van tafel. Die uitkomstdrempel was er bij nu verdwenen referendum niet. De voorzitter zegt dat hij in de laatste fase van het onderzoek nog eens extra geïnspireerd is geraakt door de gelehesjesprotesten in Frankrijk. "Er moet beter geluisterd worden", vindt hij.
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitale apparaten. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit op internet gezeten. Het kabinet wil voorkomen dat deze mensen worden buitengesloten. Daarom komt het met plannen om hen te leren omgaan met digitale diensten en om online informatie van de overheid voor iedereen toegankelijk te maken. Zo moeten alle overheden hun websites en apps verbeteren. Ook worden ze verplicht om mensen te helpen die het moeilijk blijven vinden om digitaal te communiceren met de overheid. Voor de uitvoering van de plannen werkt het kabinet samen met onder andere gemeenten en bedrijven. De ouderenzorg wordt ingezet om meer senioren te bereiken, bijvoorbeeld voor cursussen. Het kabinet richt zich niet alleen op mensen die niet goed met het internet kunnen omgaan, maar wil ook de 2,5 miljoen mensen tegemoetkomen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij hebben daardoor namelijk ook vaak moeite met digitalisering, schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Er komen daarom extra taalambassadeurs om deze mensen te ondersteunen. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen: ze hadden vroeger zelf moeite met lezen en schrijven en helpen daar nu anderen mee. Ook wil het kabinet in gesprek gaan met laaggeletterden. Zij kunnen tips geven over hoe de overheid haar digitale diensten kan verbeteren, aldus Knops. Bibliotheken Ook bibliotheken worden ingeschakeld. Nu kunnen mensen in bibliotheken al hulp krijgen bij hun belastingaangifte, straks moeten ze er bijvoorbeeld ook terecht kunnen als ze niet weten hoe ze online een uitkering of toeslag moeten aanvragen. Vijftien bibliotheken starten begin 2019 met deze extra hulp, andere bibliotheken volgen later. Digitale post Vorig jaar trok de Nationale Ombudsman aan de bel omdat meer dan 2 miljoen mensen digitale post van de overheid misten, onder andere doordat het systeem van de Berichtenbox niet gebruiksvriendelijk zou zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet toen weten al het een en ander te doen voor burgers die moeite hebben met digitale communicatie. Vanaf 2019 trekt het ministerie jaarlijks ruim 5,5 miljoen euro voor uit voor de nieuwe plannen.
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
De stint is onvoldoende veilig voor personenvervoer. Dat blijkt uit het onderzoek dat TNO deed naar de elektrische bakfiets. Volgens minister Van Nieuwenhuizen betekent dat dat de stint voorlopig niet terug de weg op kan. Pas als er aanpassingen zijn gedaan, kan het voertuig weer toegelaten worden. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het ongeluk met de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang in Oss. Daarbij kwamen eind september vier kinderen om en raakten een vijfde kind en de begeleidster zwaargewond.
do, dec 13, 2018
Bron: NOS Politiek
PVV-Kamerlid Karen Gerbrands stapt op omdat ze zich niet meer thuis voelt in haar fractie. Dat blijkt uit haar afscheidsbrief, die Kamervoorzitter Arib heeft voorgelezen in de Tweede Kamer. Ze was zelf niet aanwezig. Gisteren was al bekend geworden dat ze stopt. In de brief verwijst Gerbrands naar het afgelopen jaar, dat voor haar verschrikkelijk is geweest. Haar vriendin Willie Dille, oud-Kamerlid en net als Gerbrands gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag, pleegde zelfmoord. Dille had kort daarvoor geclaimd dat ze was verkracht door een groep moslims. Door die gebeurtenissen was Gerbrands erg aangedaan. "Dan verwacht je een warme deken van de fractie om je heen. Maar de kille waarheid is: ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld", schrijft ze. Slechts een enkeling bood haar een beetje steun.
wo, dec 12, 2018
Bron: NOS Politiek
Minister Van Nieuwenhuizen wil in de strijd tegen de files ook enkele technische maatregelen inzetten. Zo moeten verkeerscentrales beter gebruik gaan maken van actuele verkeersinformatie van automobilisten. Op die manier kunnen diensten bijvoorbeeld bij een ongeluk of een beginnende file sneller in actie komen. Ook komen er zes extra plekken waar bergers tijdens spitsmomenten worden geparkeerd om snel in te kunnen grijpen bij incidenten. Dat brengt het totale aantal op 26. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat ze verwacht dat er op korte termijn resultaten zichtbaar zullen worden. Ze hoopt daarmee op een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid. De minister kwam al eerder met maatregelen, zoals meer inspecteurs en de aanpak van knooppunten, maar nu gaat het vooral om technische aanpassingen. Economische schade Dit jaar was het flink drukker op de Nederlandse wegen. Het bedrijfsleven leed vorig jaar naar schatting 1,3 miljard euro schade als gevolg van files, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De drukte op de weg is mede het gevolg van de economische groei: er rijden bijvoorbeeld meer vrachtwagens en bestelbusjes over de snelwegen. Van Nieuwenhuizen trekt 60 miljoen euro uit voor de extra maatregelen.
wo, dec 12, 2018
Bron: NOS Politiek
PvdA-leider Asscher wil dat bijzondere scholen in het vervolg niet meer leerlingen mogen weigeren. Hij komt met een initiatiefwet om de vrijheid van onderwijs, verankerd in de grondwet, aan te passen. Als het aan Asscher ligt, krijgen leerlingen een leerrecht en scholen een acceptatieplicht. "Dat is nodig om in de toekomst te voorkomen dat artikel 23 van de Grondwet wordt misbruikt door scholen om bepaalde kinderen te weigeren", zegt hij. Volgens de PvdA-leider worden openbare scholen nu teveel een afvoerputje van minder goede leerlingen. Daardoor zou ongelijkheid ontstaan en zouden probleemgevallen bij elkaar komen. Gevoelige kwestie Artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs regelt, was ooit bedoeld zodat ouders de school van hun idealen konden kiezen, zegt Asscher. "Nu wordt het artikel misbruikt om bepaalde leerlingen te weigeren. Omdat ze een taalachterstand hebben, hun ouders het verkeerde geloof aanhangen of omdat ze de school niet kunnen betalen. Daarom wil ik artikel 23 wijzigen." Een aanpassing van het grondwetsartikel voor bijzonder onderwijs ligt gevoelig, zeker bij de christelijke partijen. De kans dat er iets verandert is klein, omdat de regeringspartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken niets te veranderen aan het huidige beleid.
wo, dec 12, 2018
Bron: NOS Politiek
D66-leider Jetten wil een nationale CO2-heffing voor de energie- en industriesector. In een interview met Trouw zegt hij: "Het gaat internationaal niet hard genoeg. Wil je de komende tien jaar resultaten boeken, dan zijn nationale CO2-beprijzingen onontkoombaar." Hij wil dat bedrijven die willen verduurzamen met subsidies worden geholpen. Bedrijven die bewust achterblijven, moeten boetes opgelegd kunnen krijgen. Coalitiepartijen VVD en CDA zien vooralsnog weinig in de heffingen voor bedrijven. De maatregelen zouden bedrijven wegjagen uit Nederland. CDA-leider Buma waarschuwt al langer voor de kosten van klimaatmaatregelen. VVD wil wachten op het nieuwe Klimaatakkoord waar nu aan gewerkt wordt en dat er volgende week moet liggen. Allerlei instanties zijn onder leiding van Ed Nijpels aan zogenoemde klimaattafels bezig om concrete voorstellen te doen om de snellere opwarming van de aarde terug te dringen. Spannend Jetten verwacht dat verreweg de meeste maatregelen volgende week al zijn uitgewerkt. "95 procent van de maatregelen uit het overleg aan de klimaattafels zal door iedereen gesteund worden. Het laatste deel is spannend", zegt hij in Trouw. Voor de onderwerpen waar die tafels niet uitkomen, verwacht Jetten maatregelen van minister Wiebes. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat niet genoeg. Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Het kabinet komt in januari met nieuwe plannen om de vereiste CO2-vervuiling aan te pakken.
di, dec 11, 2018
Bron: NOS Politiek
De Tweede Kamer is tegen subsidie voor voorlichting aan ongewenst zwangeren door organisaties die verbonden zijn aan anti-abortusclubs. Regeringspartijen D66 en VVD keren zich tegen het voornemen van staatssecretaris Blokhuis dat ook deze organisaties subsidie kunnen krijgen voor de zogenoemde keuzehulp-gesprekken. Eerder uitten verschillende oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA al bezwaren. De bezwaren gaan met name over de organisatie Siriz, die voortkomt uit en verbonden is met de Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en de Week van het Leven. Siriz ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie per jaar. Veel aanpassen D66 en VVD willen dat het kabinet ervoor zorgt dat organisaties die subsidie krijgen voor keuzehulp-gesprekken geen eenzijdige of sturende adviezen geven. D66-Kamerlid Bergkamp: "Wat mijn probleem is met Siriz is dat zij zeggen onafhankelijk te zijn, maar dat uit allerlei uitingen, zoals de website, blijkt dat dat niet zo is". Dat betekent dat Siriz veel moet aanpassen om daarvoor in aanmerking te komen. Staatssecretaris Blokhuis legt zich bij deze eis neer. Blokhuis raakte door de discussie in een lastige politieke positie. De genoemde organisaties krijgen namelijk politieke steun van de ChristenUnie, de partij van Blokhuis. En zijn politiek assistent Broekema was tot 2018 lid van het bestuur van Siriz. Siriz was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.
di, dec 11, 2018
Bron: NOS Politiek
De Tweede Kamer wil een helmplicht voor snorfietsers. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van 130 artsen dat een helm voor deze groep de verkeersveiligheid vergroot en vindt een draagplicht wenselijk. Bestuurders van snorfietsen, met een blauw kenteken, mogen nu zonder helm op het fietspad rijden. Ze mogen niet harder dan 25 kilometer per uur. De artsen, die de Kamer vandaag een petitie aanboden, zeggen dat tientallen snorfietsers per jaar bij ongelukken om het leven komen en dat zo'n tachtig ernstig schedelletsel oplopen. Ze denken dat het aantal doden met bijna de helft zal afnemen als er een helmplicht komt. Rest van je leven De kwestie van de helm voor bestuurders van snorfietsen kwam onlangs ook al aan de orde in de Kamer en toen voelde minister Van Nieuwenhuizen er weinig voor. Maar een Kamermeerderheid vindt de argumenten van de artsen zo overtuigend dat de plicht er toch moet komen. CDA-Kamerlid Von Martels benadrukt dat je er de rest van je leven last van kunt hebben als je hoofdletsel oploopt. Regeringspartij VVD en oppositiepartij PVV zijn tegen een verplichting. Zij willen het aan de individuele snorfietser overlaten of hij of zij een helm opzet. Tegenstanders gebruiken ook als argument dat bij de introductie van de snorfiets juist is onderstreept dat er geen helm voor nodig is, in tegenstelling tot voor een bromfiets.
di, dec 11, 2018
Bron: NOS Politiek
Premier Rutte heeft last van zijn rechterarm. Hij heeft vorige week "een onhandige move met de fiets gemaakt". Daardoor kan hij minder goed handen schudden, vertelde hij na het bezoek van zijn Britse ambtgenoot May vanmorgen. May vroeg bij aankomst bij het Catshuis hoe het met Ruttes arm ging. "Iets beter", kon hij haar toen geruststellen. Bij navraag voegde hij daar later aan toe dat hij juist bij ontmoetingen met collega's als May nog niet de oude is. "Handen schudden is mijn functie tamelijk belangrijk. Ik geef iedereen boksen nu." Rutte staat erom bekend dat hij vaak op de fiets naar zijn werk gaat. Als formateur van dit kabinet bijvoorbeeld parkeerde hij, voorafgaand aan een gesprek met de koning, zijn rijwiel nog naast de ingang van Paleis Noordeinde. Hij zette hem toen ook op slot. Over het gesprek met May wilde Rutte niks kwijt. "Daar kan ik niks over zeggen. Dat ligt allemaal zo gevoelig."
di, dec 11, 2018
Bron: NOS Politiek
Nederlandse politici zijn vol begrip voor de grieven van de gele hesjes - mits geweldloos - die al weken protesteren tegen uiteenlopende zaken. In verschillende Nederlandse steden demonstreerden gisteren naar schatting zo'n 600 mensen, aanzienlijk minder dan in Brussel, Parijs en Bordeaux. CDA-leider Sybrand Buma vindt dat de politiek in Nederland op de bres moet staan voor mensen die het eind van de maand moeilijk kunnen halen, zei hij vanochtend in Buitenhof. Hij refereerde aan kostbare milieumaatregelen waarover de gele hesjes in Frankrijk hebben gezegd: "Jullie denken aan het eind van de wereld, wij kunnen het eind van de maand niet halen". Echte zorgen "Macron heeft niet nagedacht over het feit dat heel veel gewone Fransen die de maand willen halen, met hun auto van het platteland naar de grote stad moeten. Dat zijn echte mensen met echte zorgen over hun echte leven", zei Buma over de gilets jaunes, die drie weken geleden in Frankrijk begonnen met de protesten. Overigens stemde de CDA-fractie vorige maand tegen een voorstel van GroenLinks om de energiebelasting zodanig aan te passen dat de lagere inkomens gespaard zouden worden, terwijl grootverbruikers - bedrijven - juist extra belast zouden worden. Naar aanleiding van het gelehesjesprotest in Nederland toonde premier Rutte begrip voor hun zorgen over de gevolgen van migratie en vluchtelingen, over de kosten van klimaatmaatregelen en over hun inkomen. "We hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte", zei hij vrijdag in het wekelijkse gesprek met de NOS. Volgens 50Plus-voorman Henk Krol maken de Franse gilets jaunes duidelijk dat "menig burger zich niet gehoord voelt door de politiek". "In Nederland staan we nog maar op de drempel", twitterde hij. PVV-leider Geert Wilders vindt de Nederlandse gele hesjes "in zijn algemeenheid een geweldig goed initiatief", zei hij afgelopen week. "We hebben een kabinet dat met één zetel meerderheid dingen afdwingt die voor de hele bevolking gelden." Lilian Marijnissen (SP) ziet in Nederland een groep mensen die "hun eerlijke deel opeisen", zei ze in EenVandaag. "En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dit kabinet beloofde dat iedereen erop vooruit zou gaan. Heel veel mensen merken daar gewoon helemaal niks van, maar ondertussen stijgt wel de zorgpremie, de energierekening, de huren. Dat deugt gewoon niet."
zo, dec 09, 2018
Bron: NOS Politiek
De mensen van de beweging van de 'gele hesjes' geven een serieus signaal af, zegt premier Rutte in het programma Gesprek met de minister-president. Hij begrijpt dat zij zich zorgen maken over migratie en vluchtelingen, over de gevolgen van klimaatmaatregelen en over hun inkomen. "We hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte." De politiek moet zo goed mogelijk antwoord geven op deze vraagstukken, zegt Rutte. En al is het beeld dat de 'gele hesjes' in Nederland geven nog "divers en verscheiden", de signalen maken wat hem betreft onderdeel uit van de maatschappelijke discussie. "Als ik niet in de politiek zat zou ik ook boze brieven aan de krant schrijven", zegt Rutte. "Vanuit deze rol kan ik net iets meer doen, maar het geld is beperkt, de mogelijkheden zijn beperkt." Bepaalde klimaatmaatregelen zijn volgens Rutte noodzakelijk om het land leefbaar te houden. "Maar mensen moeten dit wel kunnen blijven volgen. Wat is het perspectief, wat kost het mij, dat willen mensen weten." Rutte zegt dat het kabinet daarom dertig jaar de tijd neemt om de klimaatmaatregelen in te voeren. "Je moet het slim doen en samen doen. Niet vanaf een berg naar beneden staan praten." Ook Rutte maakt zich zorgen over het migratieprobleem. Maar hij is wel blij dat de ergste problemen uit 2015 en 2016 door de politiek zijn aangepakt. "Die grote stroom vluchtelingen die bijna onbeheersbaar werd, dat was een ernstig moment. Dan is het de taak van de regering dat onder controle te brengen. Het blijft een lastig punt." Mensen die een afstand voelen tot de politiek, of vinden dat zij te weinig vat hebben op politieke besluiten kunnen wat Rutte betreft beter lid worden van een politieke partij. "Het geldt voor alle partijen in Nederland dat die eigenlijk heel laagdrempelig zijn. Je kunt lid worden van een partij en daar actief worden." Rutte vindt het onacceptabel dat in Frankrijk demonstranten met gele hesjes grote schade aanrichten. "Het overgrote deel zijn fatsoenlijke mensen, maar er zijn er altijd wel een paar die het verpesten voor de rest." Hij heeft geen aanwijzingen dat het morgen in Nederland dezelfde kant op gaat. De 'gele hesjes' willen dan opnieuw betogen, de bedoeling is dat dat in elk geval in Den Haag en Rotterdam gebeurt. U kunt hier de uitzending terugkijken:
vr, dec 07, 2018
Bron: NOS Politiek
Minister Hoekstra van Financiën wil dat er voldoende mogelijkheden blijven om met contant geld af te rekenen. Hij wil zo nodig ingrijpen om te voorkomen dat mensen die moeite hebben met pinbetalingen aan de zijkant komen te staan. Met name ouderen maken zich zorgen over het toenemende aantal winkels en instellingen waar zij alleen nog met een pinpas terecht kunnen. Kamerlid Van Rooijen van ouderenpartij 50Plus stelde daar vragen over. Hoekstra antwoordt nu in een brief dat er in Nederland nog geen probleem is. Consumenten kunnen volgens recent onderzoek nog bij nagenoeg alle winkels, benzinestations, horecagelegenheden en marktkramen met contant geld afrekenen. Winkeliers verwachten dat zij ook over vijf jaar nog euro's accepteren. Deelname samenleving Toch zegt de minister van Financiën dat hij de vinger aan de pols houdt, "omdat de omloop van contant geld afneemt en deze trend onomkeerbaar is". Hij vreest dat kwetsbare consumenten achterblijven en "worden uitgesloten van het betalingsverkeer en daarmee van actieve deelname aan onze samenleving." Hij vindt dat het in eerste plaats aan de vrije markt is om te bepalen welk betaalmiddel er gebruikt wordt, maar belooft te zullen bijsturen als er onvoldoende mogelijkheden overblijven om contant af te rekenen.
vr, dec 07, 2018
Bron: NOS Politiek
Kamerleden en Europarlementariërs uit achttien landen roepen de EU op om met een Europese 'Magnitski-wet' te komen. Daarmee zouden schenders van mensenrechten kunnen worden aangepakt. Sergej Magnitski was een Russische advocaat die in 2009 in zijn cel in Moskou overleed. Hij was gearresteerd nadat hij onderzoek had gedaan naar belastingontduiking en corruptie in Rusland. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Sindsdien zijn er in meerdere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 'Magnitski-wetten' gekomen. Daarmee moeten schenders van mensenrechten harder worden aangepakt. Zo kunnen reisverboden worden opgelegd en banktegoeden worden bevroren. 'Beschamend' De 45 Europese politici die nu een oproep doen, noemen het beschamend dat de EU een dergelijke wet nog niet heeft. Hun oproep staat in 26 kranten. De Nederlandse ondertekenaars zijn de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66), Van Helvert en Omtzigt (CDA), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) en de leden van het Europees Parlement De Lange (CDA) en Schaake (D66). De Tweede Kamer riep het kabinet eerder dit jaar op binnen de EU steun te zoeken voor een Magnitski-wet en minister Blok heeft dat gedaan. De EU-ministers bespreken de kwestie maandag.
vr, dec 07, 2018
Bron: NOS Politiek